1:03 am - Petak April 19, 2019

Ubačena tona šarana

poribljavanje_saranom_11_09Na jezeru Bistarac uz kupače zadovoljstvo su mogli naći i ribolovci za koje je bio rezervisan jedan dio jezera. Da bi nastupajuća ribolovna sezona bila što bogatija ovog mjeseca je izvršeno poribljavanje jezera. U vodu je ubačena tana šarana, težine od jednog do tri kilograma. Jezero Bistarac, površine 64.000 kvadratna metra, izuzetno je bogato šaranom, somom, deverikom i ostalim ribama. Za sada je najvredniji ulovljeni primjerak amur težine 25 kilograma, a uočeni su i somovi kapitalci. Na jezeru se može loviti i danju i noću, ribolovci mogu boraviti u posebnim bungalovima, a za one zahtjevnije obezbijeđena je i brodica.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Ostalo

No comments yet.

Leave a Reply