Da sačuvamo od zaborava – OSNIVANJE PODRUŽNICE U MOSTARU

OSNIVANJE PODRUŽNICE U MOSTARU
Ribarski list« 1928 (3) 65

I dosada je uvijek u Mostaru bilo oko 30 članova Društva, ali organizovane podružnice nije bilo. Ribarstvo je od toga bezuvjetno trpilo štetu, jer nije bilo nikoga, da potakne rješenje mnogih, lokalnih ribarskih pitanja, koja su od važnosti, te da poradi na hercegovačkim vodama za napredak ribarskog Športa i zaštite plemenite ribe. Konačno je podružnica osnovana, pa donosimo izvještaj o osnutku podružnice:Na sastanku nekolicine članova R. D, za BiH od 3. IV 1928. zaključeno je, da se u Mostaru prema članu 29. pravila osnuje podružnica.

Skupština je zakazana za 11. IV 1928. a poglavar sreza Mostar obaviješten 6. IV 1928. Posebnim pozivima pozvana su za taj dan u Hotel Vilson u 18 sati njih 24 ranija člana Ribarskoga Društva za BiH.

11.IV 1928. u Hotel Vilsonu u 18 sati prisutni su bili Članovi Ribarskog Društva za BiH:

1. Milivoj Čađević Đeneral, feo-mand. D.;
2. Dr. Cvjetan Spužević, advokat;
3. Milorad Veselinović, potpuk. Komand. Vazd. Bat.;
4. Dr. Aurelije Nardeli, liječnik;
5. . Pavle Filipović, major Vazd. Komande;
6. Dušan Marinković, kapet. u penz.;
7. Orfeo Markulini, vodovod, nadmonter;
8. Veljko Sarajič, električar;
9. Mehmed Dejanić;
10. Dušan Jedlicka, poljoprivred. nadsavjetnik;
11. August Karlović, vlakovođa u m.;
12. Košta Mirković, polic. nadzornik u m.

Gosp. Dušan Marinković obrazlaže potrebu osnivanja podružnice Ribarskog Društva za BiH u Mostaru.U debati učestvuje g. Košta Mirković, koji iznosi razne prestupke ribolovaca mrežom, kao i nepravedne takse na mreže. Dr. Cvjetan Spužević završuje, kako je tim više potrebna podružnica u Mostaru, koja treba da o tome vodi računa.
Dr. Nardeli iznosi kandidacionu listu odbora i predlaže glasanje aklamacijom. Glasanje sa aklamacijom se prihvaća kao osnutak podružnice.

U odbor se predlažu prema članu 32. pravila za predsjednika: Komandant Div. đeneral Milivoj Cađević; zа tajnika: Dr. Aurelije Nardeli, liječnik; za blagajnika: Markulni Orfeo, vodovod, nadmonter; za odbornika: Karlović August, želj. vlak. u m.

Nadalje prema Čl. 36 pravila izabran je kao I revizor g. Pavle Filipovič, major vazduhopl. komande; i II revizor: g. Košta Mirković, pol. nad. u m.

Skupština prima predloženi odbor jednoglasno.

Prijepis ovoga zapisnika imade se dostaviti Ribarskom Društvu za BiH u Sarajevu i Sreskom Poglavarstvu Mostar propisno biljegovan sa 3 primjerka pravila na odobrenje.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.