Takmičarska staza W.C.F.C. Karaotok 2007.

27.WCFC KARAOTOK 2007 BiH – COMPETITION VENUE
27.WCFC 2007 KARAOTOK – LA PISTE DE COMPETITION

Takmičarska staza nalazi se u Parku prirode Hutovo Blato udaljena od Motela Karaotok cca 500 metara. Na stazu se pristupa preko pontonskog mosta na rijeci KRUPI. Put od motela do takmičarske staze je obilježen. Nizvodno od pontonskog mosta na rijeci Krupi, lijeva strana , nalaze se sektori A i B, a uzvodno od pontonskog mosta na lijevoj strani Krupe nalaze se sektori C, D i E. Staza je obilježena i ima putokaze za pristup sektorima. Na zidu Motela nalazi se SHEMA cijelog takmičarskog kompleksa.
Žrijebanje sektora i startnih brojeva odrzat će se u sali Motela Karaotok, prema satnici datoj u biltenu. Vođe ekipa su obavezne prisustvovati žrijebanju.
U Motelu je smješten
PRESS centar i omogućen Internet pristup novinarima i takmičarima za vrijeme takmičenja, te usluge kopiranja dokumenata za potrebe ekipa učesnika takmičenja. Na stazi se nalaze punktovi sa osvježavajucim napitcima i hranom za goste i takmičare, te sanitarni čvorovi i opskrba pitkom vodom.Pristup na takmičarsku stazu prije zvaničnog otvaranja staze, zabranjen je za sve učesnike takmičenja i goste.
Na stazi za vrijeme treninga i takmičenja nalazi se dežurna sanitetka ekipa i služba osiguranja, te zvanični prevodioci za engleski, francuski i njemački jezik.
Utvrdjeno je da u rijeci Krupi živi 25 ribljih vrsta od kojih su najzastupljenije zubatak, potočna pastrva, kalifornijska pastrva, babuška, podustva, uklija, plotica, vijun, linjak, šaran, sval, klijen, cipol, cipol balavac, jegulja itd.
Kompletan prostor Parka prirode Hutovo Blato i takmičarska staza je pod posebnom eko zaštitom, pa očekujemo da će takmičarska hrana , mamci , kao i ponašanje učesnika takmičenja biti u toj funkciji. Širina rijeke je cc 30 metara, a dubina 3-4 metra. Brizina vode je mala.
TAKMICARSKA STAZA ORGANIZIRANA JE NA RIJECI KRUPA – HUTOVO BLATO
THE VENUE ORGANIZED ON THE RIVER KRUPA
LA PISTE DE COMPETITION ORGANISSE SUR LA RIVIERE KRUPA

1. Hotel “Mogorjelo” Čapljina – Hotel Mogorjelo Čapljina
2.Magistralni put M17 – Road M17
3.Skretanje za KLEPCI-KARAOTOK – Exit KLEPCI- KARAOTOK
4.Put KLEPCI-KARAOTOK – Road KLEPCI – KARAOTOK
5.Motel “Karaotok” – Motel “Karaotok”
6.Put Motel -Takmičarska staza – Road Motel-Competition venue
7.Pontonski most na rijeci KRUPI – Ponton bridge
8. Sektor A i B – Sector A i B
9.Sektor C, D i E – Sector C, D and E
10.Rijeka Krupa – River Krupa
11.Sanitarni čvor na stazi (WC) – Sanitary knot on the venue
12.Sanitetsko vozilo – ambulance
13.Prodaja hrane i pića na stazi – Sale of food and drink on the venue
14.Sudijski žiri – Judging jury
15.Oficijelni prevodioci – Official translators
16.Parking za goste 27.WCFC – Guest parking
17.Prodaja mamaca i tak. hrane – Sale of bait.

Pročitajte i:   Održano 2. SPIN Prvenstvo SRS Republike Srpske

27.WCFC COMPETITION VENUE
The competition venue in Nature Park Hutovo Blato is located about 500 m from Motel Karaotok. The venue is accesibile by the ponton bridge on river Krupa. The road from motel to the venue is marked. The bait is sold in front of the bridge.
Down the river from the bridge on river Krupa ,on the left side, are located sectors A and B, while sectors C, D, and E are located up the river, on the left side of river Krupa. The road is marked and has sings of access to the sectors. At the motel wall is the map of the entire competition complex.
Drawing of sectors and start numbres will take place in the hall of the motel according to the schedule in this bulletin.Team heads ere required to be present during drawing.
At the motel is also located the PRESS center, Internet access available to all journalists and participants during the competition, as well copyng services for copyng needs of competitors. The venue is also equipped with stands with refreshments and food for guests and participants, as wel as with sanitary knots and drinking water. Access to the competition venue before the official opening of the venue is forbidden to all participants and guests.
On the competition venue you will also at all times have available emergency ambulance team, security and official translator for English, French and German languages. It is confirmed that are 25 species of fish liviing in the river, among which the most common are: toothtrout, brook trout, rainbow trout, gibel carp, dalmatin doilffe carp, common carp, Danubian roach, spined loach, tench, common carp, Dace, striped mullet , mullet , common cel.
The entrie region of nature park and the venue is under special eco protection, so we expect that the food and the bait, as well as the behavior of the competitors, will be in accordance with the environment.

Pročitajte i:   Bistro BiH: Bilećko jezero - 2. dio

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.