ODRŽANA SKUPŠTINA SRS REPUBLIKE SRPSKE

U subotu 22.12.2007 godine u hotelu Kardijal u Banji Vrućici Teslić održana je redovna skupština Sportsko ribolovnog saveza  Republike Srpske na kojoj je razmatrano i usvojeno slijedece….
1. Prihvaćen je Izvjestaj o radu Upravnog odbora sa pregledom prihoda i rashoda koji je podnio predsjednik Đorđe Klepić,
2. Na prijedlog delegata iz Višegrada, Prnjavaora, Modriče, Skupština je zaključila da Upravni odbor dopuni Izvještaj takmičarske komisije sa plasmanima ekipa i pojedinaca na svim sluzbenim takmičenjima koje je organizovao SRS RS i SRS BiH,
3. Preporučeno je Upravnom Odboru da na prvoj sjednici dopuni Takmičarsku komisiju sa jednim članom i da tada pribavi Izvještaj o radu sudijske komisije,


4. Kada je u pitanju dio Izvještaja koji se odnosio na poribljavanje Skupština je ocijenila da je to do sada radjeno veoma uspješno i da je postignut zadovoljavajući nivo bogatstva naših rijeka i jezera ribom. Naročito je istaknuto da je poribljavanje vršeno kvalitetnom ribljom mlađi, što je garantovalo njeno prilagođavanje novim staništima. Zatraženo je od Komisije za poribljavanje da iznađe mogućnost nabavke mlađi smuđa i da se ovom ribom poribi određeni dio voda. I ove godine predstavnici SRD Banja Luka su ponudili ( iz svog mrjestilišta ) veću količinu potočne pastrmke po povoljnim cijenama. Vjerovati je da će većina društava nabaviti mlađ za svoje potrebe od ovog udruženja,
5. Prije razmatranja i usvajanja Programa rada i financijskog plana saveza za 2008 godinu, Skupština je razmatrala prijedlog cijena ribolovnih dozvola i visine članskog doprinosa SRS RS za 2008 godinu. Poslije duže rasprave donesena je Odluka da ribolovna dozvola za sve sportske ribolovce starije od 18 godina ( seniore ) u Republici Srpskoj u narednoj godini ostane 50 KM, Članski doprinos je također ostao na istom iznosu ( 20 % ili 10 KM po članu ). Za mlađe kategorije ( do 18 godina) i seniorke cijena dozvola i doprinosa je 50 % manje ( 25 KM odnosno 5 KM )
6. Utvrđene su cijene dozvola i one iznose na vodama nastanjenim cipridnim vrstama riba:
za strane turiste 30,00 KM
za domaće turiste 20,00 KM
za sportske ribolovce članove SRS F BiH 15, 00 KM
za članove iz SRS RS na posebnim revirima 10, 00 KM
na vodama nastanjenim salmonidnim vrstama riba:
– za strane turiste…50,00 KM
za domaće turiste…..30,00 KM
za sportske ribolovce iz SRS F BiH.25,00 KM
Cijene turističkih dozvola:
– mjesečna dozvola 70,00 KM
sedmična dozvola…50,00 KM
Dozvole su jedinstvene za čitavu teritoriju Republike Srpske,a mogu se izdavati licima sa mjestom prebivalista na području matičnog drustva.
7. Jednoglasno je usvojen Program rada i Financijski plan saveza za 2008 godinu,
8. Kao posebna stavka u Financijskom planu je  predviđeno finansiranje na nivou SRS BiH, jer je konstatovano da su po ovom osnovu potrebna značajna sredstva, koja sami takmičari nisu u mogućnosti da obezbjede ( obavezne kotizacije, nabavka primame i mamaca, prevoz , spavanje i sl.)
9. Goran Bitović , clan SRD “Usora” Teslić , inače diplomirani pravnik je izabran za predsjednika Disciplinskog suda saveza,
10. Skupšstina je uskladila Statut saveza sa odredbama Zakona o sportu i Pravilnik o knjigovodstvu sa Zakonom,
11. Prihvaćen je zahtijev jednog broja društava da se vrate markice, koje nisu prodate u 2007 god,
12. Skupstina je jos jednom pozvala sportsko ribolovna drustva iz Srpca i Laktaša da preispitaju svoje odluke o isključivanju iz saveza, Vjerujemo da će se to dogoditi i da ce nastali nesporazumi ubrzo prevazići. Ovo je pogotovo u interesu zajedništva svih sportskih ribolovaca, zajedničkih takmičenja i sveukupnog razvoja ovog prelijepog sporta u RS
13. Pokrenuta je incijativa da se razmotri mogućnost iznalaženja boljeg sistema takmičenja na nivou saveza.Za ove poslove je zadužena Takmičarska komisija i Upravni odbor ,
14. Pokrenuta je incijativa za osinivanje posebnog revira na rijeci sani u Ribniku i njegovoj pripremi ( uređenju i poribljavanju )za predstojeća prvenstva u Fly fishingu,
15. Naročita pažnja i ove godine posvećena je zaštiti rijeka i jezera i konstatovano da i pored svega postignutog, dobre saradnje sa inspekcijama i njihovog sve većeg angažovanja još nisu u potpunosti eliminisane pojave bespravnog ribolova,
16. Gosti Skupštine su bili gospoda Mehmed Batotić, Bajro Hodzić i Rifet Hadzihasanović, a gosp. Batotić je pozdravio Skupštinu i zaželio uspješan rad ispred SRS BiH, kao podpredsjednik,
17. Po završetku Skupštine organizovan je zajednički ručak ( savez i SRD iz Teslića ) sa svim delegatima i drustvima članicama su podjeljeni kalendari za 2008 godinu sa ribolovnim motivima i receptima ribljih specijaliteta. Sva ribolovna drustva su dobila nove ribolovne noviine prema broju svojih članova,
18. Predsjednik Skupštine gospodin Milovan Živković je poželio svim delegatima srećan povratak kućama, čestitao predstojeće praznike i poželio svima, ličnu i porodičnu sreću, dobro zdravlje i dobar ulov u novoj godini. Zamolio je delegate da to prenesu svojim društvima i svojim članovima
19. Delegati su se srdačno i sportski rastali, a ostalim organima SRS RS je ostala obaveza da odrade svoji dio posla koji su dobili od ovog najvišeg organa saveza.
B I S T R O !

Pročitajte i:   Dva kapitalca iz jezera Starača u Ilijašu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.