Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana 4. Skupština SRS BiH

U subotu, 12.4.2008. godine, pod predsjedanjem predsjednika Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine gosp. KLEPIĆ ĐORĐA, održana je 4. Skupština SRS Bosne i Hercegovine na Karaotoku općina Čapljina.
Pored Izvješća i planova koji su razmatrani, izvrsena je rotacija na mjestu predsjednika.
Novi Predsjednik SRS BiH je gosp. MEHMED BATOTIĆ, dosadašnji podpredsjednik Saveza.
Na sjednici je rađeno po slijedećem dnevnom redu.
1. Svečani dio dodjela priznanja
2. Radni dio 4. skupštine SRS BiH
…2.1. Izbor radnih tijela Skupštine
……..a) Radnog predsjedništva
……..b) Verifikacione komisije
……..c) zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
…2.2. Izvod iz Zapisnika sa 3. Skupštine SRS BiH od 14.04.2008. godine
…2.3. Izvještaj verifikacione komisije
…2.4. Izvještaji
……..a) o radu Upravnog odbora za 2007.godinu,
……..b) o održanom 27. Svjetskom klupskom prvenstvu svijeta Karaotok 2007,
……..c) nadzornog odbora o pregledu financijskog poslovanja Saveza za 2007 godinu,
……..d) o financijskom poslovanju Saveza za 2007 godinu
…2.5. Rasprava o Izvještajima, odluke i zaključci;
…2.6. Program rada Saveza za 2008 godinu,
…2.7. Finansijski plan Saveza za 2008. godinu,
…2. 8. Rotacija na mjestu predsjednika SRS BiH i
…2.9. R a z n o

Skupština je počela svečanim dijelom u kom je Ministar sporta Federacije BiH gosp. GAVRILO GRAHOVAC zahvalio se Organizacionom odboru 27. Svjetskog prvenstva koje je organizovano na Karaotoku u vremenu od 02-10. juna/lipnja 2008. godine. U svom prigodnom govoru Ministar Grahovac se zahvalio Savezu na uspješnoj organizaciji prvenstva istakavši nemjerljiv doprinos svih članova Saveza, Komisija, udruge Čapljina, Načelnika općine Čapljina, a prije svega oružanih snaga Bosne i Hercegoovine.
Tom prigodom predao je posebno priznajnje Organizacionog odbora prvenstva generalu Jeliću i priznaje oružanim snagama Bosne i Hercegovine za pomoć i doprinos u organizaciji prvenstva. General JELIĆ se prigodnim obraćanjem zahvalio na dodjeli priznanja i istakao da će oružane snage BiH podržavati ovakve i slične manifestacije.
Nakon Svečanog dijela prišlo se radnom dijelu Skupštine, na kojoj su razmatrana slijedeća pitanja i doneseni zaključci..

ZAKLJUČCI 4. SKUPŠTINE SRS BOSNE I HERCEGOVINE

1. Jednoglasno je izabrano radno Predsjedništvo, koje je vodilo rad Skupštine,
2. Jednoglasno je Usvojena Verifikaciona komisija,
3. Jednoglasno je izabran Zapisničar i dva ovjerivača zapisnika,
4. Bez primjedbi je usvojen Zapisnik sa 3. Skupštine SRS BiH, od 14.04.2007.god.
5. Predsjednik Verifikacione komisije, gosp. Vojo Topalović, inače delegat iz SRD Rudo, izvjestio je da Skupštini od 33 delegata prisustvuje 22 delegata i da Skupština može pravovaljano donositi Odluke. Primjedbi na Izvještaj verifikacione komisije nije bilo i Skupština je nastavila sa radom.

6. Izvještaj o radu Upravnog odbora SRS za 2007 godinu podnio je Predsjednik SRS gosp. Klepic Djordje, naglasivši u svom Izvještaju da je pored niza aktivnosti koje je SRS BiH imao u 2007 godini glavni dogadjaj za Savez bio organizacija 27. Svjetskog klupskog prvenstva na Karaotoku – Čapljina u vremenu od 02-10.juna / lipnja 2007. godine.
Sumirajući rezultate ove manifestacije, istakao je Klepić, možemo biti ponosni da je manifestacija od strane zvaničnika CIPS federacije, pa i samog predsjednika CIPS gosp. MATTEOLIJA ocjenjena kao dosad najuspješnija. Učestvovalo je 25 zemalja, 82 radio i TV stanice izvještavale su sa prvenstva, iz 37 Zemalja imali smo do sada oko 588.000 posjeta na WEB portalu. Organizacioni odbor prvenstva je organizovao 12 sjednica na kojima je razumatrana problematika organizacije prvenstva.
Značajno je da sa današnjim danom sve obaveze Saveza prema dobavljačima su izmirene.
Nakon toga delegatima se obratio predsjednik SRD Čapljina gosp. Josip Pjevac, koji je istakao nemjerljiv doprinos prvenstva na ustroj i organizaciju SRD Čapljina, koje se poslije prvenstva organiziralo i sada ima preko 200 članova.

7. Izvještaj o organizaciji 27. Svjetskog klupskog prvenstva svijeta koje je u našoj zemlji održano od 02-10-06.2007 godine podnio je gosp. NIKOLA PUCE, Predsjednik Izvršnog komiteta prvenstva.
Puce je naglasio da je najveći doprinos prvenstva, ugled koji smo stekli u svijetu. Jedna mala zemlja kao što je Bosna i Hercegovina pokazala je svoje organizacione sposobnosti.
Za trećinu sredstava, naprimjer, koja su utrosena 2006. godine u Hrvatskoj, organizovali smo prvenstvo u BiH i stekli pohvale i ocjene od predsjednika svjetskog saveza CIPS gosp. prof. MATTEOLIJA da je prvenstvo u BiH najbolje organizovano prvenstvo do sada, a to su potvrdile i brojne ocjene učesnika, telegrami i zahvale pojedinaca i drugih Saveza.
Poseban doprinos je izgradnja novog puta od 4,9 km Čeljevo – Karaotok koji je sada Nacionalni park prirode Hutovo Blato otvorio posjetiocima.U sam motel, njegovu adaptaciju uloženo je 300.000 hiljada KM. Napravljena je nova takmičarska staza, a sam general Jelić je rekao da će se pitanje mosta na rijeci Krupi rješiti pontonom dok se ne postavi fiksni most.
Kao posljedica prvenstva u gradu Čapljini ubrzano je završenje hotela “Mogorjelo”, adaptacija i uredjenje sportske dvorane za otvaranje prvenstva. Sve ovo ostaje gradjanima Čapljine i BiH na trajno korištenje.

8. Predsjednik Takmičarske komisije gosp. ŽIVKOVIĆ MILOVAN je istakao da je ova komisija u proteklom periodu imala izuzetne napore.Uradjeno je 19. Pravilnika i uputstava, izdana knjiga Zbirka propisa koja reguliše takmičarske ativnosti u SRS BiH, organizirane Premijer lige u ulovu ribe na plovak, Fly fishingu, šaranska liga, liga invalida, a na medjunarodna takmičenja išle su selekcije u Fly fishingu u Finsku, invalidi u Belgiju, SRD Zenica U Sloveniju na podunavski kup, seniori u ulovu ribe su bili u Mađarskoj, a šarandžije na svjetskom prvenstvu u Beogradu.
Sve je to iziskivalo izuzetan napor članova Takmičarske komisije, a pokrenute su aktivnosti oko ustroja sudijske organizacije.
Ove poslove usporavaju postojeci entitetski pravilnici, koje bi trebalo izmjeniti i utvrditi nadležnost entitetskih sudijskih organizacija.
Za ovu godinu predvidjeno je testiranje sudija sa “A” liste i njihovo licenciranje, kao prelazni period do konačnog definisanja sudijske organizacije.

Pročitajte i:   Satnica III i IV kola Premijer lige BiH u mušičarenju

9. Predsjednik Nadzornog odbora gosp. SIMIĆ BOGUMIL rekao je da je sačinjen izvještaj Nadzornog odbora jučer u Sarajevu.Nakon pregleda dokumentacije dva člana Nadzornog odbora Nikola Konjevod i Odobaša Husein nisu htjeli da potpišu Izvještaj jer smatraju da isti nije analitički potpuno razrađen, te da ima stavki u kojima se tačno ne zna sta im je struktura.
Za riječ se javio i Nikola Konjevod i rekao da tu ima “svega i svašta” i da on iz moralnih razloga neće potpisati izvještaj. Pitao je i Nikolu Puce, tko je i kada obilazio jezero Vrutak i kako je donesena odluka o izboru takmičarske staze za 27. WCFC Karaotok.

ZDRAVKO OSTOJIĆ iz Teslića, predsjednik finansijske komisije je naglasio da nije potpuno analitički svaka stavka razradjena, medjutim niko u savezu iz komisija nije profesionalac i zamolio da se ne vrše lična prepucavanja, nego da se kaže šta nije transparentno.Prikupljane su ponude. Istina radjeni su i tenderi ali se nije moglo potpuno ispoštovati sve sto je zakonom predvidjeno zbog kratkoće vremena i zakašnjenja u uplatama sredstava od sponzora. Vidite prije dva dana su uslijedile zadnje uplate pokrovitelja prvenstva, a prvenstvo je bilo prošle godine.
10. Nakon ovog otvorena je rasprava po Izvještajima i Planovima za 2008.g.

NIKOLA PUCE je odgovorio Nikoli Konjevodu da je odluku donio inspektor CIPS-e gosp. ERIC HAMPHRIES prilikom posjete Vrutku, Karatotoku i drugim stazama nakon čega je ponovo došlo do rasprave Konjevod – Puce, tko je kada i gdje obilazio staze i donio konačnu odluku o izboru Karaotoka.
Puce je naglasio da organizator takmičenja je SRS BiH, a ne SRD Hutovo i da mu je dosta prepucavanja sa Konjevodom oko toga.

KLEPIC DJORDJE je u svojoj diskusiji po Izvještajima naglasio da je došlo do organizacije sastanaka saveza iz regije i da će ove godine Hrvatska biti domaćin kupa Podunavskih zemalja. Naglasio je da je uspostavljena regionalna suradnja u cilju zajedničkih nastupa i lobiranja u okviru CIPS-a za dobivanje podpresjedničkog mjesta u nekoj od madjunarodnih asocijacija.

MIDŽIC MIDHAT iz Bihaća, naglasio je u svojoj diskusiji da mu je čast sto je bio član Upravnog odbora koji je organizirao ovako jedno prvenstvo.Sve pohvale za Upravni odbor. Trebamo vidjeti šta sa ostatkom sredstava. Treba ih pravilno usmjeriti. Slažem se sa stavom Nadzornog odbora da sve treba biti transparentno.

Za riječ se ponovo javio NIKOLA KONJEVOD i naglasio da se ne slaže sa ovakvim finansijskim izvještajem.U Izvještaju kako sam rekao ima svega i svašta.Zadatak Nadzornog odbora je da prati pozitivne zakonske propise, a sukladno Statutarnim odlukama tako i postupa. Ne podnosimo mi Izvještaj Upravnom odboru i ne odgovaramo njemu, nego Skupštini i tako ćemo postupiti ja i Odobaša.Mi ćemo postupiti i uraditi sukladno zakonu.Znamo sto nam je činiti.

Za riječ se javio NIKOLA PUCE i rekao da se slaže sa stavom Nadzornog odbora da sve mora biti po zakonu. Da li je ispravno knjiženo ja to ne znam. To zna knjigovodja.Moj je prijedlog da se ne čeka slijedeća Skupština, nego da se izvrše popravke, jer ovo što članovi Nadzornog odbora nisu potpisali ni ja ne bi potpisao ako nije uredu.Neka se popravi i upoznaju članovi Upravnog odbora na prvoj narednoj sjednici.

VOJO TOPALOVIĆ iz Rudog se javio za diskusiju i rekao da nije u skladu sa kontnim planom izvršeno pravilno rasporedjivanje. Mene vise interesuje ima li tu kakvih kriminalnih radnji ili ne. Mislim da smo ostali čisti, jer sam i sam bio svjedok kako se radilo.

TEŠANOVIĆ RADE iz Modriče je naglasio da ako Izvještaj Nadzornog odbora nisu potpisala dva člana nešto ne valja.Predlažem da Upravni odbor i Nadzorni odbor sjednu i zajednički sačine Izvještaj o svim stavkama analitički, da se vidi svaka stavka.Pitao bi još šta je sa sudijskom organizacijom?

ZDRAVKO OSTOJIĆ iz Teslića se javio za diskusiju i naglasio da je prava sreća što smo sada isplatili sva potraživanja i nismo nikom dužni. Nitko od nas nije profesionalac u Savezu i bilo je grešaka. Ne tvrdim da je dokumentacija potpuno uredu.Neka Nadzorni odbor tačno kaže šta nije u redu.I ja se slažem da je trebalo sve stavke detaljno analitički razraditi.Molio bi da ne unosimo ovdje i lično. Bila bi sramota da se sami bavimo sa sobom.Trebaju se sitne greške oprostiti, nitko ih nije pravio namjerno.

STIPO ČULJAK iz SRD Rama-Prozor jer naglasio da sada ne zna za što bi glasao, jer kako Nikola Konjevod reče ima svega i svašta.

KLEPIC DJORDJE se javio za diskusiju i rekao da je on ulozio kritiku Nadzornom odboru i sekretaru što se Izvještaj Nadzornog odbora radio zadnji dan. Mogao se uraditi prije 10 dana i sve usaglasiti i razjasniti, a ne ovako doći na Skupštinu.Ono što mene ohrabruje je činjenica da tu nema nikakvog kriminala.Mislim da Nikola Konjevod treba reći šta nije uradjeno kako treba.

NIKOLA KONJEVOD, ovo nije moj privarni rat. Sinoć sam dosao kući u 1 sat i čitav dan radio u Sarajevu na pregledu dokumentacije.Ja sam samo za to da se postuje zakon o javnim nabavkama.Trebalo je sve objavljivati u službenim novinama.Za neke stavke nije bilo javnog natjecaja.Ja i Odobaša, zbog moralnih razloga, nismo potpisali Izvještaj.

KLEPIC DJORDJE, da tačno je da nije bilo.Ali postoji iznos do kog to ne treba, jer može na bazi prikupljene tri ponude.

Za diskusiju se javio HADŽIHASANOVIĆ RIFET, koji je tražio da se vidi da li se na dnevnice i putne naloge koje izdaje Savez treba plaćati 30 % poreza. Trebam li ja sada kao blagajnik odgovarati, ako danas ne platim porez. Koje to još sportske organizacije plaćaju porez.Ja Izvještaj za Nadzorni odbor i Upravni odbor ne znam kvalitetno napraviti analitički kako to oni žele.Ja sam prosvjetni radnik i u savezu radim 4 sata. To treba da uradi knjigovodja u skladu sa kontnim planom.Ja sam dao Nadzornom odboru podatke koje sam dobio od knjigovodje.

Pročitajte i:   EKOLOŠKA KATASTROFA ILI CVJETANJE JEZERA: Šta kažu stručnjaci o ružnim slikama sa Jablaničkog i drugih jezera?

PAŽIN DRAŽEN iz SRD “Neretva” Mostar. Ja bi glasao uvijek ako je bilo sitnih grešaka. Primjera radi ja sam gradio dom, a nismo platili sve što je trebalo iako znate sta sam po profesiji.

ZDRAVKO OSTOJIĆ iz Teslića. Čitao sam danas Zakon i u njemu su predvidjene u članu 67 i 68 olakšice za organizatore velikih sportskih manifestcija, a ne još i plaćanje poreza. U pravu je Konjevod u dijelu Izvještaj da se stave note i da se sve vidi analitički.Mi ovdje samo sebi namećemo obaveze bespotrebno.Porez ovakav na dnevnice i putne troškove se u Republici Srpskoj ne plaćaju.

KLEPIC DJORDJE, za vašu informaciju stanje žiro računa SRS BiH je danas:
U KM………157.320,75 KM
EURA………12.130 EURA
Iz navedenog se vidi, da se vodilo računa o trošenju sredstava, te da sada nakon svega SRS Bosne i Hercegovine danas nikom ne duguje ništa.Ovo su konačni efekti 27. svjetskog klupskog prvenstva u sportskom ribolovu.Mi smo prvi put organizovali ovakvu jednu manifestaciju, radeći svi amaterski bez nadoknade i evo vidite krajnje efekte.Stanje žiro računa najbolje govori o onom što smo uradili.

11. Usvojeni su svi Izvještaji, Finansijski izvještaj o poslovanju za 2007 godinu je usvojen, s tim da Nadzorni odbor uradi analitički izvještaj troškova sa detaljnjim obrazloženjem i isti dostavi Upravnom odboru, koji će nakon razmatranja isti dostaviti delegatima Skupštine saveza.

12. Pod tačkom 6. Program rada saveza za 2008 godinu ERMIN HADŽIĆ je postavio pitanje sta je sa sudijskom organizacijom na nivou SRS BiH?

ŽIVKOVIĆ MILOVAN, Banja Luka odgovorio je da se prvo moraju izvršiti izmjene u entitetskim statutima i definisati status entitetskih sudijskih organizacija i sudijske organizacije na nivou SRS BiH. Za ovu godinu predvidjena sredstva su 1.000 KM za edukaciju sudija “A” liste.Za iduću godinu, ako ćemo tu nešto mjenjati, treba obezbjediti sredstva.

KLEPIC DJORDJE je predložio da se ovo pitanje razmatra na jednoj od narednih sjednica Upravnog odbora što su delegati i prihvatili.

HODŽIĆ BAJRO-Olovo, član TK SRS BiH, predložio je da se savez prijavi kod CIPS za mjesta i godine za koje nije niko aplicirao za organizaciju prvenstva kako bi se dobilo još neko značajno takmičenje, jer treba po par godina čekati da dodješ na red.Tražio je da entitetski savezi hitno dostave spisak sudija za testiranje i licenciranje za “A” listu SRS BiH.

VOJO TOPALOVIĆ iz Rudog je predložio da na osnovu razgovora sa Komesarom šaranske lige Stevanom Mesarovićem da se kolo Premijer lige predvidjeno da se održi u Rudom zamjeni sa KUP-takmičenjem u Rami što su delegati jednoglasno prihvatili.

KLEPIĆ DJORDJE je predložio da se vidi sa savezom Distrikta Brčko njihovo učešće u radu SRS BiH, obaveze finansiranja SRS BiH u ukupnom iznou od 10 % sredstava. Zaduzen je Upravni odbor da se pošalje pismo u DB i traži njihovo pismeno izjašnjenje.Zadužena je Vera Kalinić iz Ministarstva RS da sačini pismo i pošalje u Distrikt Brčko

ZDRAVKO OSTOJIĆ, je predložio da se ne vrše nikakve isplate u gotovini, a da za one koji trebaju da idu na put uplate dnevnica vrši se na njihov tekući račun i da oni sami plaćaju porez a ne savez.

13. Pod tačkom 8. dnevnog reda Predsjednik saveza Djordje Klepić je upoznao delegate da shodno statutarnoj odluci, umjesto njega na funkciju predsjednika Saveza po principu rotacije dolazi MEHMED BATOTIĆ, član SRD Goražde, dosadašnji podpredsjednik SRS BiH.
Pošto je dao riječ gosp. Batotiću ovaj se obratio delegatima i zahvalio gosp. KLEPIĆU za uspješno vodjenje saveza, te se zahvalio članovima Organizacionog odbora 27. svjetskog prvenstva, posebno istaknuvši poseban angažman Nikole Puce, Hodzić Bajre, Živković Milovana, Ostojić Zdravka i Kučinski Marcela koji su u mnogome doprinjeli uspjehu 27. svjetskog klupskog prvenstva Karaotok 2007 godine BiH, te sudija, načelnika općine Čapljina gosp. Šutalo Stjepan, djelatnika Parka prirode Hutovo Blato, članova SRD Čapljina.

14. Pošto se prešlo na tačku razno, javio se KUČINSKI MARCEL, Novi Travnik, član TK SRS BiH i upozorio delegate Skupštine, na ozbiljnost priprema za organizaciju 16. evropskog prvenstva u flyfisingu, tražeći da se Upravni odbor zaduži da se aktivnosti oko pripreme ove manifestacije maksimalno ubrzaju, a da Skupština iduće godine ima sve relevantne podatke za odlučivanje i donošenje odluka o tačnim lokacijama staza nakon inspekcije od strane CIPS-MOUCHE.
U svom izlaganju istakao je problematiku odlaska na Novi Zeland i probleme koji su nastali prije i nakon toga odlaska.Upoznao delegate Skupštine u kratkim crtama o toku priprema reprezentacije SRS BiH u Fly fishingu za odlazak na 14. evropsko prvenstvu u Torralavedo-Španija u vremenu od 12-20. maja 2008 godine.Pripreme reprezentacije teku po planu.U toku je prikupljane donatorskih sredstava za odlazak u Španiju,a reprezenativci će se okupiti u nedelju 13.04.2008.godine radi dogovora sa selektorom Gromilićem i utvrdjivanje neposrednih zadataka reprezentativaca i selektora do odlaska u Španiju.
KLEPIC DJORDJE je rekao da za dogadjanja oko odlaska u Novi Zeland odgovornost snose pojedinci i da je CIPS-MOUCHE upućen protest, jer se ovakvim postupkom narušio ugled reprezentativaca, a i SRS BiH.

15. Skupstina SRS BiH je završila sa radom u 13,30 sati.
SRS BiH

One thought on “Održana 4. Skupština SRS BiH

 • Postavio Senad 23 April, 2008
  Daiva, ne kontam ti što ovo meni “svaka čast ali ovo je lopovluk”?
  Nemam, bolan, ja nikakve veze sa Savezom, ja samo administriram ovu stranicu koja takodje nema nikakve veze sa Savezom.
  Savez ima svoju stranicu na http://www.srsbih.com, Bistro BiH nema nikakve veze sa njom ili Savezom osim što prenosim vijesti sa nje iz Saveza.

  ——————————————————————————

  Postavio daiva 17 April, 2008
  SENADE tebi svaka ćast ali ovo je fakat lopovluk (hag ie mal zao vo ) sve u prdekanu

  ——————————————————————————

  Postavio daiva 17 April, 2008
  poćeli sa starim maliverzacijama samo dakle više ovo postaje smješno — žalosno na oćevid teksta

  ——————————————————————————

  Postavio mečo 15 April, 2008
  uh, i ovdje svega ima…

  ——————————————————————————

  Postavio ribar 15 April, 2008
  Sve u zatvor. SRS vode ljudi koji su po profesiji Srbin Hrvat Bošnjak. Koji je kriterij što su uopšte u vrhu SRS.

  ——————————————————————————

  Postavio sudac 14 April, 2008
  Nikola Puce će za predsjednika takmičarske komisije postaviti svog rođaka ribočuvara koji je ostao bez posla zbog lošeg rada u USR Neretva Mostar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.