Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana 16. sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine

Zapisnik sa 16. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održanoj dana 18.04.2008 godine u Jablanici, sa pocetkom u 19.00 sati .

Sjednici prisutni clanovi U.O. Christian Oršolic, Ermin Hadžic, Fikret Kurtovic, Ahmo Gogic, , Zijo Terovic, Milorad curcic, Stipo culjak i Milenko Radic i Tihomir Popovic, dok nije pristupio Hilmija Širbegovic.
Po ukazanoj potrebi na sjednicu pozvani i prisuti predsjednik nadzornog odbora Nikola Konjevod, predsjednik skupštine Senad Zecevic, dopredsjednik skupštine Zlatko Hodak i predsjednik takmicarsko sudijske organizacije Rasim Hajrulahovic.
Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen kako slijedi:
DNEVNI RED :

1. Razmatranje pristiglih amandmana na prijedlog statuta.
2. Razmatranje materijala za skupštinu.
3. Razmatranje rješenja Porezne uprave Sarajevo.
4. Razno.
ODLUKE I ZAKLJUcCI
1.Upravni odbor je razmotrio svih 9 pristiglih dopisa sa amandmanima na prijedlog statuta dostavljenih od strane Takmicarsko sudijske komisije SRS F BiH , SRS kantona Središnja Bosna te ribolovnih udruga iz Maglaja, Jablanice, capljine, Mostara, SZR jezera Modrac, Jajca i Kljuca.
Od pristiglih amandmana usvojeno je 13 amandmana koji su odmah inkorporirani u prijedlog statuta i sa takvim izmjenjenim sadržajem ce biti prezentirani na Skupštini i objevljeni u Statutu u onom obliku kako ga usvoji Skupština SRS F BiH.

2.Razmotren je skupštinski materijal u cijelosti te je jednoglasno donesena odluka da se u takvom obliku kao što je i dostavljen svim delegatima , prezentira na Skupštini.

3.Upravni odbor je upoznat sa Rješenjem Porezne uprave kantona Sarajevo donesenim povodom prigovora na zapisnik o poreznom nadzoru i kontroli rada SRS F BiH za period 2005-2007 godina , kojim rješenjem su samo minimalno usvojeni navodi iz prigovora i kojim je porezna obaveza saveza umanjena za zanemariv iznos.Upravni odbor je takodjer upoznat da je na ovo rješenje uložena pravovremeno žalba. Odgovor po žalbi još nismo dobili.

4. Razno
A. Predsjednik takmicarsko sudijske organizacije SRS F BiH Rasim Hajrulahovic prezentirao je nastale probleme oko edukacije sudaca sa prostora F BiH u okviru aktivnosti koje poduzima SRS BiH , a koji se ocituju u placanju naknada za edukaciju, u mjestima gdje se treba održati edukacija , o tijelu koje inzistira na provedbi i izvodjenju edukacije iako je pravilnikom propisana nadležnost za izvodjenje edukacije drugog tijela i sl.
Nakon rasprave u izloženom problemu i definiranja stava Takmicarsko sudijske komisije SRS F BiH u odnosu na stav Takmicarske komisije SRS BiH pristupilo se glasovanju .

Stav Takm. sudijske komisije SRS F BiH dobio je potporu 6 clanova U.odbora.
Stav Takmicarske komisije SRS BiH dobio je potporu 1 clana U.odbora.
1 clan je bio suzdržan.
Gospodin Rasim Hajrulahovic je zadužen da postupi po podržanom stavu.

B.Imajuci u vidu izvjesno financijsko opterecenje po pitanju poreza, a u cilju stvaranja zaliha i uštede novcanih sredstava SRS F BiH radi namirbe istih, predložen je nov nacin obracuna iznosa putnog troška i dnevnice, iz kog razloga je Upravni odbor SRS F BiH jednoglasno raniju odluku o nacinu obracuna i visini dnevnica izvršnih i radnih tijela SRS F BiH stavio van snage te je donesena nova ODLUKA o nacinu obracuna troškova i visini dnevnice koja glasi:

clanovima izvršnih i radnih tijela SRS F BiH vršit ce se nadoknada materijalnih troškova potrošenog goriva radi dolaska na sjednice i to u kolicini od 10 litara na predjenih 100 kilometara po važecoj cijeni goriva uz prethodno opravdanje troška racunom za potrošeno gorivo.
Visina dnevnice ostaje kao u prethodnoj odluci u iznosu od 42,00 KM .
Na isplacene dnevnice SRS FBiH ce obracunati i platiti pripadajuce porezne obaveze.

Nakon ove tocke završena je 16 . sjednica Upravnog odbora SRS F BiH.

Predsjednik saveza :Christian Orsolic

Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.