Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci sa 17. sjednice UO SRS FBiH

U Sarajevu 31.10.2008 godine, u novim prostorijama SRS Federacije BiH, odrzana je pod predsjedanjem gosp.
Orsolic Chistiana 17. sjednica Upravnog odbora SRS Federacije BiH.
Na sjednici su bili prisuti clanovi U.O. Christian Orsolic, Ermin Hadzic, Fikret Kurtovic, Zijo Terovic, Milorad Curcic, Stipo Culjak, Tihomir Popovic, dok nisu pristupili Ahmo Gogic, Miljenko Radic i Hilmija Sirbegovic.
Predlozeni dnevni red je jednoglasno usvoje kako slijedi
DNEVNI RED:
1. Izvjesce o poduzetim aktivnostima po zakljuccima prethodne sjednice UO i Skupstine odrzane u Jablanici,
a) Verifikacija idluke o radu saveza putem telefonske sjedice;
b) Zalba na rjesenje porezne inspekcije;
c) Kupovina poslovnog prostora za potrebe SRS Federacije BiH,
d) sastanak u Federalnom ministarstvu Poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, vezano za problematiku ribickih ispita i ostalih pravilnika,
e) razmatranje izmjena i dopuna pravilnika o polaganju ribickih ispita
2. Izvjesce komisije za

ekologiju, zastitu i unapredjenje ribljeg fonda
a) Usvajanje plana raspodjele riblje mladji nakon provedenog javnog konkursa,
b) Razno
3.Izvjesce takmicarsko-sudijske organizacije o provedenim takmicenjima,
a) Pregled utrosenih i prihodovanih sredstava na osnovu takmicenja;
b) Razdvajanje i prosirenje sudijsko- takmicarske komisije sukladno novom Statutu,
4. Pregled Financijskog poslovanja i dinamika placanja clanarine i zauzimanje stavova i donošenje odluka vezanih za manji broj udruzenja koja ne izmiruju clanarinu.
5. Priprema redovne godišnje Skupstine
6. Razno

Dnevni red je usvojen jednoglasno, te su nakon provedeneh rasprava donesene slijedece
ODLUKE I ZAKLJUCCI :

Tocka 1.
A Upravnni odbor je jednoglasno verificirao odluku sa telefonske sjednice o namjeri da se kupi poslovni prostor za potrebe SRS Federacije BiH,

B. Po pitanju nadzora i rješenja porezne inspekcije predsjednik U.O. je upoznao prisutne u kojoj fazi se nalazi postupak te izvjestio da je podnesena žalba na zadnje rješenje Porezne uprave koje sada rjesava Federalno ministarstvo financija, a da po ovoj problematici istodobno postupa i Kantonalno tuziteljstvo Sarajevo.

C. Kupljen je poslovni prostor za potrebe SRS FBIH , izvrseno je placanje istog, za iznos od 65.000 KM te još slijedi razrez poreza na promet nepokretnosti od strane porezne uprave u iznosu od 5 % na placenu cijenu.
Izvrseno je preseljenje u nove prostorije i ova sjednica se odrzava u prostoru SRS F BIH.
Odobrena su sredstva za kupovinu neophodnog nedostajuceg namjestaja za poslovne prostorije saveza.

Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju - Fly fishing

D. Dana 15.10.2008 godine odrzan je na incijativu SRS F BIH zajednicki sastanak u Federalnom ministarstvu Poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva vezano za problematiku polaganja ribickih ispita i ostalih pravilnika, te je konstatovana potreba izmjena Pravilnika o programu i nacinu polaganju ribickih ispita, obrascu i nacinu izdavanja Uvjerenja o polozenom ispitu i Upisniku o izdatim uvjerenjima o polozenom ribarskom ispitu , kao i potreba izmjena i dopuna samog zakona o slatkovodnom ribarstvu i drugih podzakonskih akata, zbog cega su poduzete aktivnosti radi njihovih izmjena, i u tom cilju je od strane Federalnog ministarstva Poljoprivrede, vodoprivrede i sumarstva nalozena obustava daljnjeg polaganja ispita do donosenja izmjena, a postojecoj komisiji za polaganje ribickih ispita je zabranjen dalji rad.

E. U prijedlogu izmjena i dopun Pravilnika o programu i nacinu polaganju ribickih ispita, obrascu i nacinu izdavanja Uvjerenja o polozenom ispitu i Upisniku o izdatim uvjerenjima o polozenom ribarskom ispitu koji je sacinio U.O. SRS F BIH usaglaseno je da cijena kostanja polaganja ribickog ispita treba da iznosi 10,00 KM, da komisiji pripada pravo samo na putni trosak i dnevnice, a da ce ostatak novca SRS F BIH utrositi na opremanje ribocuvarskih sluzbi clanica saveza i u svrhu unapredjenja i zastite ribljeg fonda.

Tocka 2.
A. Jednoglasno je usvojen plan poribljavanja koji je sacinila komisija za za ekologiju, zastitu i unapredjenje ribljeg fonda nakon provedenog javnog natjecaja .

B. Donesen je zakljucak da se uputi dopis svim Zupanijskim ministarstvima poljoprivrede da savezu dostave informaciju tko gospodari ribolovnim vodama na njihovom podrucju.

Tocka 3.
A. Takmicarsko sudijska komisija je dostavila pisano izvjesce o takmicenjima na nivou SRS F BIH, u kom se navodi da su odrzana sva planirana takmicenja i da su zavrsene takmicarske aktivnosti planirane za 2008 godinu, te su iskazane i financije za odrzana takmicenja iz kojih je razvidno da je ova aktivnost imala prihode od 6.910,00 KM, dok su ukupni rashodi bili 6.478,71 KM odnosno da je provodjenje takmicenja SRS F BIH stvorilo suficit od 431,29 KM.

B. Odluka o razdvajanju takmicarsko sudijske organizacije i formiranju dviju odvojenih organizacija je zbog tehnickih razloga odgodjena za slijedecu sjednicu.

Pročitajte i:   Održan Kup Saveza sportsko ribolovnih društava Ze-Do Kantona

Tocka 4.
A. Upravni odbor je upoznat sa trenutnim financijskim stanjem SRS F BIH , sa dinamikom uplate clanarina, koji podaci se svakodnevno azuriraju, te je svima urucen primjerak stanja uplata clanarina .
Donesen je zakljucak da svaki clan U.O. na prostoru svoje zupanije-kantona urgira prema clanicama saveza da pravodobno izmire svoje clanarine.
Takodjer je zakljuceno da se pismenim putem od udruzenja trazi uplata zaduzene clanarine i to u roku od 10 dana, obzirom da dolazi kraj kalendarske godine, a da se ukoliko ne bude izvrsena uplata clanarine za svaku pojedinu clanicu izvijeste nadlezni kantonalni inspektori i da se trazi njihov nadzor.

Tocka 5.
Donesena je odluka da se otpocne sa pripremama za predstojecu redovnu skupštinu saveza, koja se treba odrzati u drugoj polovini mjeseca januara-sijecnja 2009 godine.

Tocka 6.
1. Razmatran je dopis udruzenja iz Busovace, koji je ocijenjen kao neprimjeren, te ja Mico Curcic preuzeo obavezu da unutar svog kantona raspravi o istom.
2. Po pitanju trebovanja dozvola za iducu 2009 godinu dopredsjednik Ermin Hadzic je izvjestio da jos uvijek nisu pristigla trebovanja iz nekih kantonalnih ministarstava te su zaduzeni svi clanovi U.O. da urgiraju kod svojih nadleznih kantonalnih ministarstava radi dostave trebovanja, a da se ide u stampanje dozvola za do sada trebovane kolicine.

3. Donesena je odluka da se objavi natjecaj za prijem radnika u radni odnos u SRS F BIH na mjesto tehnickog tajnika na pola radnog vremena.

4.Odluceno je da se posalje dopis ministarstvu poljoprivrede Livanjskog Kantona (kanton 10) radi provedbe procedure dodjele voda na koristenje.

Nakon ove tocke zavrsena je 17.sjednica Upravnog odbora SRS F BiH.
Predsjednik saveza: Christian Orsolic

NOVA ADRESA SRS FEDERACIJE BiH
Adresa : Trg heroja do broja 32
71.000 SARAJEVO
Tel/ Fax: ++387 33 618-055
E-mail: srsrfbih@srsfbih.ba
Web: http://www.srsfbih.ba
TRANSAKCIJSKI RACUN: 1020500000075561 UNION BANKA SARAJEVO

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.