Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

S.R.D. “Vrbas” Donji Vakuf – Režim ribolova za 2009. godinu

 

Na osnovu člana 11. Statuta Sportsko ribolovnog društva „Vrbas“ Donji Vakuf , Izvršnini odbor Sportsko ribolovnog društva „Vrbas“ Donji Vakuf, na svojoj sjednici održanoj dana 06.03.2009. godine donosi:

O D L U K U O REŽIMU RIBOLOVA ZA 2009. GODINU
Stalne zabrane ribolova na području kojim upravlja SRD “Vrbas” Donji Vakuf , Ribolovno područje II/Ribolovna zona 3 :
1. Rijeka Čehajićka, cijelim tokom.
2. Rijeka Semešnica, cijelim tokom.
3. Oboračka Rijeka, Prusačka Rijeka, Sandžački potok, Sokolinska Rijeka, od ušća – 2 kilometra uzvodno.
Povremene zabrane
1. Cijelo Ribolovno područije II/ zona 3 i to od 01.02.- 01.03. svake godine.
2. Rijeka Prusačka, Rijeka Oboračka, Sokolinska rijeka i Sandžački potok od 01.10.- 01.03. svake godine.
IO zadržava pravo donošenja privremenih zabrana ribolova u slučaju elementarnih nepogoda (suša i sl.), ili nakon poribljavanja, o čemu će članstvo biti blagovremeno obaviješteno.
Takmičarska Staza za Fly Fishing (od “Janjevog Mosta” do Osnovne škole u gradu), dozvoljen trening isključivo priborom za Fly Fishing(mahač-kolo-šnjura), uz plaćenu kotizaciju od 20 KM a režim ribolova je “Uhvati i pusti” (ne važi za kalifornijsku pastrmku koja se može ponijeti i to 2 komada do 35 cm ili 1 komad preko 35 cm). Ukoliko dođe do kapitalnog ulova, ribolovac može zadržati ribu uz naknadu koja iznosi: 1 cm =1 KM za potočnu pastrmku i mladicu, 1cm = 1,5 KM za lipljana).
Ribolovna zona za Fly Fishing(od Osnovne škole u gradu do ulice Potok), samo lijeva strana Vrbasa, ribolov dozvoljen isključivo priborom za Fly Fishing (mahač-kolo-šnjura), režim ribolova je “Uhvati i pusti” (osim kalifornijske pastrmke).
Dozvoljena i zabranjena ribolovna sredstva, ribolovne tehnike i mamci
– Ribolov salmonidnih vrsta riba (mladica, potočna pastrmka i lipljan) može se vršiti samo umjetnim mamcima.
– Ribolov ciprinidnih vrsta riba (klen, škobalj, mrena i dr.) može se vršiti prirodnim mamcima (kruh, pura, žitarice, trava…) dozvoljena je i upotreba sira, mesnog nareska, salame, osim mamcima animalnog porijekla (larve tulara, crvi, skakavci, gliste i dr.).
– Ribolovac prilikom ribolova može koristiti samo 1 (jedan) ribolovni komplet pribora (štap i rola);
– Dozvoljen je ribolov “na čeku” ili “na plovak” sa jednim ribolovnim štapom i sa max. dvije udice, bez upotrebe mamaca animalnog porijekla (glista, crv,tular) na velikim virovima koji su uredno označeni tablama (Široki-Ekonomija(samo desna strana Vrbasa), Bajrin Tuk(samo desna strana Vrbasa), Zelenac, Balvanišće, Plivčića hise(samo desna strana Vrbasa), Auto servis(samo lijeva strana Vrbasa), Džopin vir(samo desna strana Vrbasa), Baškalov vir, Barice(ispod mosta), Vran Kamen, Krivače(gostiona “6 Braće”), Bulajin vir, Babin potok (ispod mosta), Careva Bašta i nizvodno do Bilih Voda (veće prisustvo cipridnih vrsta riba)).
– Ribolov mušičarenjem se može vršiti na cijelom području kojim gazduje SRD “Vrbas” Donji Vakuf uz upotrebu max. 3 (tri) mušice.
– Dozvoljen je ribolov varaličarenjam na cijeloj zoni kojom gazduje SRD “Vrbas” Donji Vakuf, osim na: “Takmičarskoj Stazi za Fly Fishing” i “Ribolovnoj zoni za Fly Fishing”
– U vrijeme lovostaja na potočnu pastrmku, zabranjeno je koristiti umjetne mamce dužine tijela manje od 11 cm i leptira i kašika manjih od broja 5;

Pročitajte i:   Satnica III i IV kola Premijer lige BiH u mušičarenju

Riblja vrsta Doz. dnevni ulov Lovostaj Minimalna dužina
Potočna pastrmka 5 (01.10. – 01.03.) 25 cm
Kalifornijska pastrmka: Nema ograničenja
Mladica 1 dnevno, max. 3 godišnje (01.02. – 31.05.) 70 cm
Lipljan 3 (01.01. – 01.05.) 30 cm
Ciprinidi 6 (15.04. – 01.06.) 25 cm
Ribolovne dozvole:
– Članovi SRD “Vrbas” D.Vakuf – godišnja dozvola – 40 talona
– Članovi SSRD SBK/KSB (osim Jajca) – talon + 3 KM (dnevna dozvola)
– Članovi Udruženja koja su potpisnice Sporazuma o reciprocitetu – talon + 3 KM
– Članovi ostalih Udruženja: ukoliko love salamonide 20 KM, a cipride 10 KM
Dnevne ribolovne dozvole se mogu kupiti: u objektu benzinske pumpe “Silver Ost” (izlaz iz D.Vakufa prema Jajcu /0-24 h/), kiosk “Opresa” u centru Donjeg Vakufa /06-21 h/, gostionica “6 Braće” (između D. Vakufa i Babinog Potoka /07-23 h/), Café bar “Vrbas” Torlakovac /07-23h/,Motel “OTOKA”/06-24 h/ (ovdje se može uplatiti i kotizacija za trening na “Takmičarskoj stazi za FF”), prostorije SRD”Vrbas”D.Vakuf /10-13h/,benzinska pumpa “Zovko” Kopčić /0-24 h/, ribomaterijal “Propatria” ul. 305. Sbbr (ulica kod Policijske stanice) i benzinska pumpa “JUHIĆ”Oborci/00-24 h/.
UPOZORENJE: Ribolovac koji se zatekne u ribolovu bez dnevne dozvole, biti će mu naplaćena dnevna dozvola od 20 KM, ukoliko lovi salamonide a 10 KM ukoliko lovi cipride i izrečena disciplinska kazna Ukora, a o incidentu će biti izvješteno matično Udruženje. Ukoliko ribolovac ponovi incident, protiv njega će biti podnešena prijava, nadležnom Kantonalnom Inspektoru a disciplinska komisija će mu izreći kaznu Zabrane obavljanja sportskog ribolova na Ribolovnom područiju II / zona 3, tj. vodama kojim gazduje SRD ”Vrbas” D.Vakuf.
Ribolovac koji kupi dozvolu za lov ciprida (10 KM), a čuvar ili kontrolor ga zatekne u lovu salamonida ili mu nađe u ulovu (čuvarica ili torba), salamonidnu vrstu ribe, ima pravo zatražiti naplatu „Dozvole za lov salamonidnih vrsta riba“. Ukoliko se ribolovac usprotivi, bit ce udaljen sa ribolovnog područija/zone, a protiv njega će se preduzeti mjere, kao u gornjem stavu.

Pročitajte i:   Završena Liga SSRD Zeničko-dobojskog kantona

Svi, koji su zainteresovani za provedbu “Sporazuma o udruzivanju radi obavljanja sportskog ribolovana bazi reciprociteta” koji je sluzbeno zaveden pod Broj: 01-136/06 a potpisan na Skupstini SRS F BiH, odrzanoj u Sanskom Mostu 31.03.2006. godine, a slazu se sa gore navedenim “Rezimom ribolova za 2009.” potvrde na Fax: 030 205 906 ili na e-mail: armin_pliva@bih.net.ba, a sluzbeno (pismeno, potpisano i pecatirano) na adresu SRD “Vrbas” Donji Vakuf, Ul. 14.septembar bb. 70220 Donji Vakuf do 01.04.2009. godine.
Izvršni Odbor SRD ”Vrbas” Donji Vakuf

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.