INFORMACIJA O DEŠAVANJIMA U USR „NERETVA“ MOSTAR

Radi što iscrpnijeg obavještavanja Upravnog odbora SRS F BiH obavezni smo dati dodatne informacije u službi istine i stvarnih namjera pojedinaca koji pokušavaju svim silama uništiti i degradirati USR „Neretva“ Mostar.
Naime, do ustoličenja Upravnog odbora u današnjem sazivu naše udruženje je imalo situaciju finansijske i svake druge dubioze, neizmirenih obaveza, neisplaćenih plaća, netransparentnost utroška novčanih sredstava, prozivki, nekvalitetnog rada ribočuvara, krivolova, i sl. Ukupno gledano, na dan ustoličenja Upravnog odbora u današnjem sazivu situacija je bila sljedeća: Na računu Udruženja nije bilo niti jedne KM, plate zaposlenima nisu podijeljene 5 mjeseci a obaveze prema porezima i doprinosima za plaće godinama nisu uplaćivane, dug za struju, dug za telefon, dug za ribarske kućice…


Sve u svemu, preko 28.000 KM dospjelih a neizmirenih obaveza.
Međutim, Upravni odbor je sagledao ukupno stanje i napravio kvalitetan i ostvariv plan i program rada i ozdravljenja Udruženja. Već u prvoj godini svoga rada uspio je sanirati sve naslijeđene dugove Udruženja, u iznosu od preko 28.000 KM, ali i uspio sve tekuće obaveze uredno izmirivati. Plaće i porezi i doprinosi na plaće se uredno, mjesečno izmiruju, kao i sve ostale obaveze, te uz sve navedeno uspio je da na kraju druge godine svoga rada na računu ima skoro 40.000 KM.
A usputno, namjerno ne htijući radi kontrole finansijskog poslovanja pozvati nadležne inspekcijeke organe, u prvom redu finansijsku policiju i poresku upravu, „sačuvao“ je i vjerovatne krivične i prekršajne prijave oslobodio prethodnike čiji je rad bio pun nepravilnosti i nelegalnosti i, u većem broju slučajeva, prekoračenja ovlaštenja i drugih kršenja zakona.
Znajući da ovaj Upravni odbor ne insistira na pokretanju prijava protiv njih i pogrešno zaključujući da su njihovi propusti i nezakonitosti od ovog Udruženja zaboravljene, pojedinci koji bi trebali biti, a i jesu, davna prošlost Udruženja, preuzeli su glavnu ulogu u pokušaju rušenja Društva pokušavajući ostvariti sljedeće:

1. Srušiti Upravni odbor i njegovog Predsjednika
2. Imati glavnu ulogu u raspolaganju ne malim novčanim sredstvima
3. Zadržati pozicije u Krovnom savezu

U stvari, glavni cilj je zadržavanje pozicija u Krovnom savezu, a ostali navedeni ciljevi su samo sredstva za ostvarenje toga, osnovnog cilja.
Da bi navedeno i ostvarili, okupili su određeni broj ribolovaca sa gradskih područja na kojima je danas većinski Hrvatski narod, s obzirom da nemaju odgovor na pitanje: „Šta je to što u današnjem Udruženju ne valja i šta je to šta treba mijenjati da bi Udruženje bilo bolje, učinkovitije i kvalitetnije?“ počeli su akciju dokazivanja navodne „ugroženosti“ Hrvata u Udruženju, s obzirom da je vokubular nacionalne ugroženosti do sada, danas a sigurno i u skorijoj budućnosti, ona kapisla koja ima plodno tlo iz svima nama dobro poznatih razloga.
Ta navodna ugroženost Hrvata, pa i bilo koga drugog, je apsurd koji nema veze sa trenutnim odnosima u Udruženju. Ista retorika o navodnoj ugroženosti nekog drugog naroda je i dovela do krvavog rata na našim prostorima.
Rad Upravnog odbora Udruženja izdigao se iz takvog razmišljanja, pa su na svim pozicijama institucija Udruženja samo oni koji hoće da rade, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. A i u toj situaciji, ako pojedinci baš hoće nacionalno prebrojavanje, nema govora o ugroženosti Hrvata, s obzirom da su na većini pozicija aktivisti Udruženja i članovi Upravnog odbora upravo Hrvatske nacionalnosti.
I ne samo to.
Ispred našeg Kantona i Udruženja na trenutnim pozicijama u institucijama Federalnog i Krovnog saveza imamo situaciju da su od 4 pozicije, 2 u Federalnom, a 2 u Krovnom savezu, sve rezervisane za Hrvate, iako u Kantonu od 3.100 ribara preko 1.700 je Bošnjačke nacionalnosti. Bez obzira na to, Bošnjaci nemaju osjećaj ugroženosti.
Vjerovatno Hrvati na određenim pozicijama u Udruženju, počev od Upravnog odbora, pa u komisijama, i sl., ne odgovaraju onim radikalnim strujama koje, iako je rat okončan prije 15 godina, još smatraju da nije.
I sad ti pojedinci, kojima su ciljevi jasni, pokušavaju dokazati da u našem Udruženju treba da se pitaju samo i isključivo Hrvati. I to oni radikalni.
Koji su im argumenti?
Nemaju ih, osim one već mnogo puta ispričane priče bazirane na jednoj žalosnoj situaciji na koju danas naše Udruženje, na žalost, za sada ne može uticati, a koja smeta, i mora smetati, svim pravim članovima Društva, bili oni Bošnjaci ili Hrvati, a to je, kako kažu, da su se u zajedničko Udruženje udružila gradska područja koja su nekada bila Općine, i to 3 sa Hrvatskom većinom, a 1 sa Bošnjačkom većinom, dok nekadašnje gradske Općine, a danas Gradska područja, Sjever i Jugoistok imaju svoja udruženja. S obzirom da su de facto ta dva Udruženja jednonacionalna, što je jedini i glavni argument pojedincima koji će reći da oni, s obzirom da su Hrvati, ribolovne dozvole u tim udruženjima ne mogu dobiti. Svi se nadamo da takva situacija neće dugo ostati, odnosno da će još u ovoj godini, nakon ponovne dodjele voda, ta dva Udruženja prestati da postoje. Ali i to je samo djelimično istina. Naime, prije ujedinjenja na prostorima Grada Mostara bitisala su 4 udruženja, a u zajedničko su se udružila 2 (jedno sa navodnim „bošnjačkim“, a jedno sa navodnim „hrvatskim“ predznakom ). Ostala dva ( Blagaj i „Bistro“ Drežnica )se nisu udružila u zajedničko udruženje.
Po Statutu Udruženja, u njegovom prvom članu, jasno je navedeno da je naše Udruženje, nepolitičko i nestranačko udruženje građana, čiji članovi postaju svojom voljom. I samim činom pristupanja Udruženju svaki član pristaje da poštuje pravila propisana Statum Udruženja, Zakonom o udruženjima i fondacijama, Zakonom o saltkovodnom ribarstvu, te svim drugim aktima Udruženja.
U Udruženju nije dozvoljena dominacija i segregacija na vjerskom, nacionalnom i bilo kojem drugom nivou. U svim strukturama i institucijama Društva obavezna je nacionalna izbalansiranost.
Prema tome, ne može proći dominacija bilo koga nad bilo kim.
Upravi odbor Društva radi na principima tolerancije i razumijevanja, uvažavajući različitosti, uz konstataciju da se sve odluke donose, nakon iscrpne diskusije, u gotovo svim slučajevima, plebiscitarno.
U prilog tome govore i finansijski izvještaji, koji su najbolji pokazatelj rada Društva.
Jednom riječju, ovaj Upravni odbor posluje u duhu dobrog domaćina.
A sad dolazimo na ono glavno: Zadržati pozicije u krovnom Savezu.
Vjerovatno je u Krovnom savezu pojedincima dobro dok pokušavaju na sve moguće načine ostati tu gdje jesu.
Istina, oni možda i imaju određene zasluge, kao na primjer, organizacija Svjetskog prvenstva u lovu ribe udicom na plovak na Karaotoku.
Ali, od te organizacije naše Društvo nije imalo nikakve koristi. A tu organizaciju Svjetskog prvenstva pratile su mnoge nepravilnosti i nelegalnosti, počev od isplate dnevnica za službena putovanja, pa do davanja posla „podobnim“ firmama bez prethodno obavljenog i provedenog postupka javne nabavke po Zakonu o javnim nabavkama. A mnogo je tih poslova. A o tome će se izjasniti nadležne inspekcije, s obzirom da je u toku inspekcijski nadzor nad poslovanjem Krovnog saveza.
Napominjemo da niti jedna firma čiji vlasnici ili zaposlenici većinski pripadaju Bošnjačkom narodu u ovom Federalnom i Kantonalnom projektu izgradnje ribarske staze, a u igri je bilo, prema našim informacijama, preko 3 miliona KM, nije dobila posao. Nije čak mogla ni konkurisati.
Skupštinu Krovnog saveza čini po 10 Hrvata i Bošnjaka iz F BiH, 10 Srba iz RS i 3 predstavnika iz Brčko-Distrikta, a Upravni odbor Krovnog saveza čine po 3 Hrvata i Bošnjaka iz F BiH i 3 Srbina iz RS. S obzirom da od delegata iz F BiH i članova UO iz F BiH nema jedinstvenog stava niti o jednom pitanju, Srbi iz RS, uz glasove, između ostalog, i predstavnika našeg Udruženja, kroje sudbinu Krovnog Saveza i provode sve što su naumili, i na taj način upravljaju Savezom. Da bi zadržali tu poziciju, a da bi i predstavnici našeg Udruženja zadržali svoje pozicije, predložen je, i to od strane naših predstavnika u Upravnom odboru Krovnog Saveza, amandman na Statut Krovnog Saveza, po kojem bi, zbog navodnog „kontinuiteta u radu“, u Upravnom odboru Krovnog Saveza ostala 1/3 sadašnjih članova. Čitaj: Ostali bi članovi našeg Udruženja, jer bi za njih glasali Srbi. Pogotovo što neki danas, puni hvalospijeva o sebi i svom radu, na sav glas prenose navodni stav Srba iz Krovnog saveza, da bi oni morali ostati u Krovnom savezu, jer ako ne ostanu, od tog Saveza neće biti ništa, to jest, Savez će biti osuđen na propast.
Kad su tražili podršku našeg Udruženja za izglasavanje tog amandmana, nisu je dobili, odnosno jasno im je rečeno da su oni prošlost našeg Udruženja.
Naravno, podršku nisu dobili ni od Skupštine Federalnog Saveza.
I tada su počeli atak na Udruženje. I to naročito na Upravni odbor Udruženja i njegovog Predsjednika, kao jednu od glavnih smetnji provođenja tih nauma.
Prvi korak je bio formiranje mišljenja ribolovaca. Naravno, svako ima pravo na svoje mišljenje, ali je žalosno da se, sistematski, uspješno formiralo mišljenje, i to određenom broja „galamdžija“, a na veoma suptilan način, a to je upornim ponavljanjem određenih sugestija i to od strane trojice ljudi sa potpuno različitim intelektualnim, moralnim, i svakim drugim kvalitetima, od kojih je jedan (Arapović Vijeko), koristeći oprobanu retoriku tipa „mene baš briga, ja nemam ambicija u Društvu, ali ako mene pitate, to vam je ovako“, drugi (Puce Nikola) sa radikalnom retorikom, galamom, dodatnim podizanjem tenzija, spuštivši sagovornika prvo na svoj nivo, i onda ga gađajući svojim „argumentima“ bez obzira što ti takozvani „argumenti“ nemaju uporište u materijalnim dokazima, nego samo u insinuacijama, lažima, neistinama, poluistinama i tračevima, i treći (Pažin Dražen), koji intelektualno, retorikom smirivanja tenzija, djelujući navodno statutarno i legalistički, iz konteksta izvlači samo ono što odgovara njemu i njegovim konačnim ciljevima. I ta trojka na čelu navedenih „galamdžija“ koji su ubjeđenja da je lucidno formiran stav u stvari njihov stav krenula je da bi, galamom, uvredama i prijetnjama, prepali Predsjednika i članove Upravnog odbora. Pošto u tome nisu uspjeli, htjeli su „statutarno“ oboriti sve odluke Skupštine, pa tako i Upravni odbor. S obzirom da nisu našli statutarne elemente za isto, pokušali su dokazati da je ova Skupština ujedno i izborna, sa ciljem da svoje istomišljenike, a u stvari naivne ribolovce, kojima bi mogli manipulisati, „uguraju“ u Upravni i Nadzorni odbor Udruženja, usputno pokušavajući pridobiti i pojedine članove sadašnjeg Upravnog odbora nudeći im određene pozicije u tom, novom, po njihovim mjerilima i aršinima, sačinjenom Udruženju.
Međutim, to što su naumili nije ostvarivo. Pogotovo iz razloga što se na Skupštini održanoj dana 22.12.2006. godine izvršio Izbor novih članova Upravnog odbora, kao i izbor novih komisija koje djeluju pri Upravnom odboru, te da je nakon tog izbora izvršena ponovna registracija Udruženja sa novim licima određenim za zastupanje Društva, a i jasan je stav relevantnih institucija (Ministarstva pravosuđa HNK) da odredbe Statuta Udruženja tumači samo i isključivo Upravni odbor, te da su dokumenti koje je prethodni Predsjednik UO gosp. Arapović Vjeko, kao tadašnji Predsjednik Upravnog odbora i kao Predsjedatelj Skupštine, potpisao, a koji se odnose na izbor novih članova Upravnog odbora i potpunu rekonstrukciju institucija Skupštine udruženja, u potpunosti legalni, legitimni i validni, bez obzira što pojedinci koji drugačije pokušavaju tumačiti Statut i ostala akta Društva, smatraju da su ti potpisi prethodnog Predsjednika Društva slijed „nesretno odabranih definicija“.
Slijedom navedenog, Upravni odbor Udruženja donio je sasvim validnu i statutarnu Odluku da je ova Skupština izvještajna, a ne izborna, baziranu na: Statutu Udruženja u kojem stoji da mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine ( koliko ovaj Upravni odbor funkcioniše, lako je prebrojati, odnosno, 2007. i 2008. godina iznosi ukupno 2 godine ), Zapisnikom sa Skupštine održane dana 22.12.2006. godine utvrđuje se da je na toj Skupštini izvršen izbor novih članova Upravnog odbora, kao i Komisija pri Upravnom odboru Udruženja, a Zapisnik je potpisan od strane tadašnjeg Predsjednika USR „Neretva“ Mostar, koji je potpisao i Odluku Skupštine, kao njen predsjedavajući, o Izboru novog Upravnog odbora, na osnovu koje je izvršen upis novih lica određenih za zastupanje Udruženja kod nadležnog kantonalnog Ministarstva. Ovu Odluku, nakon prethodne provjere klauzula Statuta i kompletne validne dokumentacije, potvrdio je i Nadzorni odbor, po Statutu jedini nadležan da prati zakonitost u radu Udruženja. Istina, nadzorni odbor koji je ovu Odluku donio bio je u krnjem sastavu, pošto je Sjednici Nadzornog odbora na kojoj je ova Odluka donešena bilo prisutno 66,66% članova Nadzornog odbora, a donijeli su je jednoglasno. A mišljenje i Ministarstva pravosuđa HNK kao legitimnog organa uprave zadužen za kontrolu statutarnosti, legalnosti, legitimnosti i zakonitosti poslovanja udruženja i fondacija je da je Statutom Udruženja utvrđeno da je Upravni odbor taj koji tumači Statut. Upis u registar ovog ministarstva je učinjen na osnovu dva akta: Statuta Udruženja i odluke Skupštine o izboru Upravnog odbora i lica zaduženih za zastupanje.
Napominjemo da je i Upravni odbor, a i Nadzorni odbor, izabrala Skupština Udruženja, i to većinom glasova.
Uporedo sa ovim aktivnostima ova neformalna grupa je, ponovno okupljajući iste, radikalne predstavnike u Udruženju pokrenula statutarnu inicijativu formiranja Ribarskih sekcija.
Po Statutu se sekcije organizuju na teritorijalnom principu, i to na teritorijama bivših Općina. Da li je to dobro ili nije, da li je to ustavno ili nije, te da li se sekcije trebaju formirati na neki drugi način, u to u ovoj diskusiji ne ulazimo, ali sve do izmjene Statuta u tom segmentu, sekcije se formiraju na teritorijalnom principu.
Za formiranje Sekcija morao je prethoditi Pravilnik o organizaciji i radu ribolovnih sekcija, za izradu prijedloga kojega je određen gosp. Pažin Dražen, inače tadašnji Predsjednik Nadzornog odbora Udruženja.
Prijedlog Pravilnika koji je sačinio gosp. Pažin je bio izuzetno štur, nejasan, neprincipijelan i nedefinisan, omogućavao je svakojake manipulacije istim. Upravni odbor je donio odluku da se pomenuti prijedlog Pravilnika mora dopuniti i razraditi, te je zadužio i gosp. Hunjić Damira da, zajedno sa gosp. Pažinom, sačine i usaglase Pravilnik koji će biti dostavljen Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje.
Nakon većeg broja Sjednica Upravnog odbora na kojima su se razmatrali prijedlozi Pravilnika, iako je pojedincima smetao precizno i decidno određen način formiranja i djelovanja Ribolovnih sekcija, te onemogućavanje bilo kakve segregacije i dominacije na nacionalnoj, vjerskoj i bilo kakvoj drugoj osnovi, Upravni odbor je usvojio Pravilnik. Napominjemo da gosp. Pažin nije prisustvovao Sjednici Upravnog odbora na kojoj je Pravilnik konačno i usvojen, iako je bio uredno pozvan. Naše razmišljanje je da je bio svjestan da Pravilnik više ne može izmijeniti, jer je dobro urađen tako da niti jedna njegova eventualna primjedba ne bi naišla na plodno tlo pošto nije mogla biti argumantirana.
I onda dolazi do ponovnog kršenja Statuta Udruženja ali i Pravilnika o organizaciji i radu ribolovnih sekcija.
Pojedinci iz te neformalne grupe sazivaju navodnu Skupštinu za istovremeno formiranje sekcija Zapad, Jugozapad i Jug, dakle gradskih područja sa danas Hrvatskom većinom, sazivajući samo i isključivo Hrvate sa tih gradskih područja, te, naravno, mali broj „podobnih“ Srba i Bošnjaka. A sazivanje te navodne, po Statutu i Pravilniku nelegalne i neligitimne Skupštine, prethodile su uvrede na račun Upravnog odbora i njegovog Predsjednika te laži, insinuacije, neistine i poluistine o navodnim dešavanjima u Udruženju. Ista retorika je, naravno, bila i na samom druženju te neformalne grupe, pošto se ista ne može tretirati kao Skupština. A na tom druženju je proizašlo sijaset nebuloznih, neistinitih i netačnih konotacija u koje sada ne želimo ulaziti.
Sve je to pratila, naravno, stalna i mnogo puta dosada izrečena nebuloza o navodnoj ugroženosti Hrvata. I konačni izbor delegata za Skupštinu Udruženja i delagata za Skupštinu Federalnog Saveza, gdje su izabrani oni koji u zadnje 3 godine nisu uopšte članovi USR „Neretva“ Mostar (Dražen Pažin), te oni protiv kojih je pokrenut postupak kod Suda časti USR „Neretva“ Mostar (Puce Nikola) zbog uvreda, prijetnji i nacionalističkih ispada.
Upravni odbor je jednoglasno odlučio da se u medije izađe sa Odlukom kojom se taj skup ne smatra legitimnim, s obzirom da je ovakvo formiranje ribolovnih sekcija u suprotnosti sa Statutom i Pravilnikom, te da odluke sa tog skupa nisu relevantne ni legalne, te ni za Udruženje i njegov Upravni odbor obavezujuće.
Istovremeno je Upravni odbor pokrenuo proceduru za formiranje ribarskih sekcija. Sekcije su formirane shodno Statutu USR“Neretva“ Mostar i Pravilniku o organizaciji i radu ribolovnih sekcija, na kojima su određeni delegati za Skupštinu USR „Neretva“, o čemu su sačinjeni i Upravnom odboru dostavljeni Zapisnici.
Kulminacija i konačno razotkrivanje ciljeva i namjera ove neformalne grupe dobijena je na Skupštini Sportsko-ribolovnog Saveza Federacije BiH održanoj dana 24.01.2009. godine u Livnu.
Uz demonstrativno iskazano nezadovoljstvo što pojedinci nisu pozvani na Skupštinu, u svojstvu delegata, ishodovali su pozive na Skupštinu u svojstvu „gosta“. Priče i lobiranja po kuloarima da su oni legalni, dok legalno izabrani delegati našeg Udruženja to nisu, za skupštinskom govornicom, iznoseći čitav niz neargumentovanih, netačnih, poluistinitih i neistinitih podataka, prihvatajući legitimnost i legalitet istih tih delegata na prethodne 3 Skupštine Federalnog saveza, a istovremeno negirajući legitimnost i legalitet samo na ovoj Skupštini na kojoj su se birali delegati za Krovni savez, tražeći potporu Federalne Skupštine za sebe, a koju, naravno, nisu dobili, nego su samo dobili obećanja da će se novoizabrani delegati u Skupštini Krovnog saveza potruditi da se izvedu na čistac sve nečasne i nezakonite radnje Upravnog odbora Krovnog saveza.
Naravno, osporili su i izbor delegata iz našeg Udruženja u Skupštinu Krovnog saveza iz opet „statutarnih“ razloga jer ih, navodno, nije potvrdila Skupština Udruženja.
Ali, Statut Sportsko-ribolovnog saveza F BiH kaže drugačije. Naime, u članu 20 stav 19 pomenutog Statuta stoji da ( citiramo ):
Skupština Saveza…
– bira i opoziva svoje predstavnike u organizacije čiji je član, vodeći računa o kantonalnoj i nacionalnoj zastupljenosti
Svaki član našeg Udruženja (i ne samo našeg) je, istovremeno, i član Federalnog Saveza, i kao takav, može biti predložen od bilo kojeg člana Saveza, a jedino legitimno mjesto na kojem može biti biran je Skupština Federalnog Saveza. Pogotovo što u ovom stavu člana 20 nema ograničenja vezanim za preciziranje odredbe, kao u nekim drugim stavovima ovog člana, tipa: „iz reda članova Skupštine“.
Opći zaključak je da su pojedinci iskorišteni radi postizanja vlastitih interesa pojedinaca, a ne radi navodne „dobrobiti“ Udruženja, jer to ni u krajnjoj verziji nije bio cilj.
Naše Udruženje je, sa ovim Upravnim odborom, već prepoznatljivo u globalnim okvirima. Počelo je uzimati aktivno učešće u donošenju svih relevantnih odluka, kako u Federalnom, tako i u Krovnom savezu, i to odluka koje direktno utiču na boljitak Udruženja.
Trebamo se upitati zašto trenutno nemamo niti jednog predstavnika u Upravnom odboru Federalnog saveza?
Nemamo, jer su naši predstavnici, upravo oni koji pokušavaju danas unijeti nered u Udruženje, glasali PROTIV naših kandidata. Pa danas imamo situaciju da naše Udruženje, koje broji skoro 20% ribolovaca od ukupnog broja ribolovaca u Federaciji BiH, u Upravnom odboru Federalnog saveza predstavlja delegat iz Prozora-Rame, a u Nadzornom odboru, delegat iz Hutova.
Svaki komentar navedenog je izlišan.
Stoga, nacionalna i nacionalistička retorika neće nas nigdje odvesti. Okrenimo se napretku i boljitku. Ne dozvolimo da se ponovo prebrojavamo, da pokušavamo ostvariti dominaciju jedni nad drugima, jer nas je prošlost naučila da takva retorika donosi samo zlo, jad, nesreću i tugu svima.
Glas razuma treba pobijediti, ne dozvolimo pojedincima da ostvare svoje nečasne namjere, svi uzmimo aktivan angažman, čuvajmo riblji fond, pomozimo ribočuvarima, dajmo korisne i konstruktivne prijedloge, takmičimo se, Neretvu učinimo boljom i ljepšom, a politiku ostavimo političarima neka se oni pokušaju dogovoriti, jer mi tu ne možemo ništa učiniti. Udruženje je nestranačka i nepolitička organizacija, udruženje građana na dobrovoljnom principu, tako da politici u ribarskim udruženjima nema mjesta.
S poštovanjem,
Predsjednik UO: Josip Praljak
Potpredsjednik UO: Perić Zoran
Član UO: Ćurić Sulejman
Član UO: Koso Emir
Član UO: Šarić Srećko
Član UO: Kožul Marin
Član UO: Salčin Mirsad
Član UO: Spasojević Pavle
Član UO: Vuk Nedžad
Član UO: Zovko Željko
Član UO: Kožul Tomo

Pročitajte i:   Zagađenje Sane u nekoliko općina, mještani traže odgovore

One thought on “INFORMACIJA O DEŠAVANJIMA U USR „NERETVA“ MOSTAR

 • 9. Decembra 2009. at 16:04
  Permalink

  Pregledano: 1654 puta
  ______________________________
  Postavio Kovach 10 April, 2009
  Naravno Esso, izvinjavam se radi se o lapsusu. Mahinalno, kako daje ostavku u Savezu tako ja napisah “bio”. Evo još dodajem “Bio i ostao dobar čovjek”. Ali na žalost ostavku su prihvatili očito da im poštenjačine ne trebaju.
  _______________________________
  Postavio Ko sam ja da ti sudim 09 April, 2009
  Cisto informacije radi biti sumar u hercegovini je trenutno naj atraktivniji posao i postoji veliko zanimanje stanovnika sirom planete zemlje upravo za ovim zanimanjem. Na zadnji konkurs javilo se cak brojem : 150 amerikanaca,25 francuza, 24 marokanac i 14 ukrajinaca…… Posao je dobio fakultetski obrazovan mladic iz jedne od najimucnijih zitelja Monaka koji iako na bankovnom racunu ima sumu od preko 1.00000.000 eura prihvatio posao hercegovackog sumara sa velikim entuzijazmom.
  Ispocetka nisam vjerovao da sam stvarno ja taj sretnik koji je dobio priliku da sacuva ono malo drace jada i cemera od raslinja. Lako je sacuvati bosanske sume jer ih je u izobilju gdje god pogledas ali sacuvati zelenilo hercegovine je zivotni izazov kome niko normalan nemoze odoliti.
  __________________________________
  Postavio Indir 08 April, 2009
  Več je kasno za bilo šta uraditi po pitanju gosp.Ermina Hadžića na moje veliko zaprepaštenje juče sam saznao vijest da je Upravni odbor SRS FBIH u subotu prihvatio njegovu ostavku i na Erminovo mjesto postavio Ahmu Gogića iz Tuzlanskog kantona -S R A M O T A UPRAVNI ODBOR TO NIJE SMIO URADITI NIKAKO ZNAČI POPUSTILI SU POD PRIJETNJAMA I PRITISCIMA KRIMINALNIH GRUPA I POJEDINACA.
  __________________________________
  Postavio esso 08 April, 2009
  Pozdrav svim ribolovcima koji se pridrzavaju Statuta udruzenja u kojjem pise da je udruzenje VANSTRANACKA, NEPOLITICKA, NEPROFITNA… organizacija. Kovac, Ermin nije samo bio, On je i danasposten i dobar covjek.
  Kada god sam pisao o SRS BiH, a i ranijem sazivu SRS FBiH, uvijek sam naglasavao da se radi o kriminalnoj grupi nesposobnih ljudi kojima upravlja i koje “usmjerava” vjeciti sekretar Rifet, olicenje svega zla i losega u ribolovnom sportu. Zaposlio je u Savez i zenu i sina, pa mu malo te jos uzima pare od nasih clanarina i harci ih po sluzbenim putovanjima i pijankama. I ne uporedujte fudbalski savez sa ribolovnim savezom, jer je garnitura u fudbalskom savezu mnogo mlada po stazu od garniture u ribolovnom savezu.
  Procitajte i analizirajte Zakon o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnike koji proizilaze iz njega. Osvrnucu se samo na jedan, po meni itekako bitan detalj u njemu. Nijedno udruzenje ne moze i ne smije dobiti ribolovne dozvole od Saveza za tekucu godinu ukoliko nema potvrdenu ribolovnu osnovu za tu godinu. A takvih je 70% udruzenja. Sekretar to ZNA, a isto tako zna da kada bi postupio po Zakonu, ni on, niti njegova familija ne bi imao novca za porodicne plate. Kako mogu udruzenja koja nemaju vode na kojima gazduju biti clanice Saveza, kada iste ne dobivaju ribolovne dozvole od Saveza vec stampaju svoje i sa takvima sklapaju dogovore sa drugim udruzenjima o ribolovu na njihovim vodama. Prilikom izlaska na vodu ribocuvarima pokazuju svoje clanske karte, bez ribolovnice i talona o dnevnom izlasku na vodu, a samim tim i bez mogucnosti evidentiranja ulova.
  Kada su na Skupstinama Saveza procitani zakljucci sa prethodne Skupstine i realizacija istih? NIKADA. Dali su udruzenja koja su dobila konkursom pravo koristenja ribolovnog podrucja uskladili svoja normativna akta sa novonastalom situacijom.? Isto pitanje za udruzenja koja su otvorila zasebne revire? Odgovor je NISU. Takva udruzenja ne mogu vise biti neprofitna udruzenja. Prvo treba poceti cistiti u svom dvoristu, a onda dalje zaviriti i u komsijino.
  Pocnimo primjenjivati Zakon i nista vise. Za sada toliko, a detaljno nekom drugom prilikom.

  Bistro i ne popustaj im Ermine. Zavrsi zapoceti posao.
  __________________________________
  Postavio Kovach 07 April, 2009
  Pokušao sam na Skupštini u Jablanici upozoriti na ovo prebrojavanje na nacionalnoj osnovi, jer sam bio protiv biranja organa Saveza po nacionalnom ključu kao i rotacija predsjednika jer me sve to podsjeća na političare, a oni se ništa ne mogu dogovoriti osim da sebi povećaju plate. Ipak smo mi samo ribari, a manje je bitno koje nacionalne pripadnosti. Ja samo razlikujem dobre i loše ljude, lopove i poštenjačine. A Ermin je sigurno bio dobar čovjek i poštene su mu bile namjere u Savezu. E sad je druga priča koliko je imao podršku članova UO. Ako se ovako nastavi počećemo prebrojavati i ribe na nacionalnoj osnovi. Moj prijedlog je da se iz Statuta izbriše izbor organa prema nacionalnom ključu, a da se biraju oni koji hoće raditi i koji pošteno rade. Takođe treba zahtjevati da UO SRS F BIH obavjesti članstvo u kojoj su fazi krivične prijave protiv ranijeg rukovodstva jer smo ih to zadužili na Skupštini u Jablanici. Izgleda da je to bilo samo onaj dan i da niko nije ni podnio prijave. Zato nam se uvijek isti lopovi vrte po Savezima jer ih nismo smjestili iza rešetaka gdje im je i mjesto. Pokrali SRS F BIH pa za nagradu otišli u SRS BIH. Opet mi na pamet pada ona Josipa Pejakovića “ZNAM JA NAS, J…. TI NAS” !!
  ___________________________________
  Postavio diver 07 April, 2009
  Tako je Senade sad sam jos vise uvjeren u objavitu pricu.
  Pokusava se problem prebaciti koliko je uposleno:) Bosnjaka il Hrvata a ne raspravljati o kriminalu koji su gospoda napravili bili oni Bosnjaci il Hrvati.
  Samo im ta prica vise neprolazi ,izgleda da se narod polako doziva pameti
  Bistro Bosno i Hercegovino
  ____________________________________
  Postavio Senad 07 April, 2009
  Kanite se prebrojavanja krvnih zrnaca, nije poenta priče.
  Poenta su stvari koje se rade u Savezu, nepravilnosti, i, nazovimo ih pravim imenom, lopovluci, a za minimalno dva ja imam argumente koji su još uvijek negdje na stranici.
  U odnosu na prije par godina, kada sam počinjao sa stranicom, slabo koja infromacija o radu Saveza je dopirala do ribolovaca, sada, sa portalima o ribolovu, direktnim pisanjem ljudi koji znaju šta se na terenu dešava, mnogo toga izlazi na vidjelo.Ne kažem da je sve što se napiše istina, lako je pisati stvari ostajući anoniman, a kad to treba reći i stati iza toga imenom i prezimenom, povlači se ručna.
  Primjer tome je ovo što bi napisano za jezero Vrutak i navodno otkazivanje kola šaranske lige, a na forumu je napisan demant od čovjeka za kojeg znam da je upućen u tu tematiku.
  Pazite šta pišete, ako je to “rekla-kazala”, napišite da ste to čuli i pitajte je li istina, nemojte tvrditi, pa će se već neko javiti sa tačnom i provjerenom informacijom.
  Ako imate informaciju, želite ostati anonimni, par koraka je da napravite mail sa kojeg na moju adresu možete poslati šta god želite, a ja ću te informacije provjeriti i budite sigurni da ću ih i postaviti na stranicu ako se pokažu istinitim.
  I kako već napisah u nekom od komentara, ne padajte u zamku prebrojavanja krvnih zrnaca, to je zadnja stvar o kojoj mi, ribolovci, trebamo raspravljati.
  Bistro i u pamet!
  ______________________________________
  Postavio nidje veze 07 April, 2009
  Jeli, skakala, smeta sto su (ako su) cuvari bosnje, a kad je bilo svjetsko na hutovu, ne smeta ti sto su tada radile samo jednonacionalne firme.lijepo pise u izvjestaju –
  Napominjemo da niti jedna firma čiji vlasnici ili zaposlenici većinski pripadaju Bošnjačkom narodu u ovom Federalnom i Kantonalnom projektu izgradnje ribarske staze, a u igri je bilo, prema našim informacijama, preko 3 miliona KM, nije dobila posao. Nije čak mogla ni konkurisati.

  ili da ti prevedem –

  Napominjemo da niti jedna tvrtka čiji vlasnici ili uposlenici većinski pripadaju bošnjačkom pučanstvu u ovom Federalnom i Županijskom projektu izgradnje ribičke staze, a u igri je bilo, prema našim informacijama, preko 10 miliona kuna, nije dobila posao. Nije čak mogla ni konkurirati.

  e to se zove licemjerstvo.
  _________________________________
  Postavio ribery 07 April, 2009
  Skakala pise o stvarima o kojima ili nema pojma ili se pravi da ne zna. Od 4 ribocuvara 2 su hrvata i 2 bosnjaka. Ove godine primice se jos jedan ribocuvar, a odluka UO je da to bude hrvat. A ako ti smeta sto je ova informacija na bosanskom a ne na hrvatskom jeziku, javi se u udruzenje pa cu ti dostaviti prijevod na hrvatskom jeziku.
  __________________________________
  Postavio neretva cijela iz dva djela 07 April, 2009
  faćam ja ribu neki dan u ortiješu i izvadim jednu.kaže ona meni :nemoj mene ja sam povratnica u baćeviće. te je ja putsti,ta”ćemi kad nije moje vjere…
  __________________________________
  Postavio sve znam 07 April, 2009
  pišete bez veze. neznate ko jo i kako formirao SRS BiH . sramtno je pisati o nekom a da o istom neznaš ništa.niste vrijedni ni spomenuti imena ovih ljudi sto su od čisto Bošnjačkog saveza napravili krovni savez. a za USR Neretva M: pogledajte imena ribočuvara iz 2005 god . vidite ko jeizbačen a ko je ostao pa tada napišite komentar
  __________________________________
  Postavio mayfly 07 April, 2009
  skakala… neznam koliko si upućen al ribočuvara su 4.ito dario,golemac,menso i sema…gdje nabroja 6 bošnjaka?il su tebi odgovarali Pucini rođaci koji su derali platu i ništa nisu radili…
  ___________________________________
  Postavio Senad 07 April, 2009
  A za tvoju informaciju, jer vjerujem da ces, kad procitas ovaj moj donji komentar, imati pogresan zakljucak – moja supruga je hrvatica, moj sin ima pravoslavno ime.
  Sad izvuci zakljucak!
  Bistro, Bosni i Hercegovino!
  ____________________________________
  Postavio Senad 07 April, 2009
  Hebi ga, skakala, i hradjavu qurcu i dlaka smeta, pa me ne cudi da nekome smeta sto su u nekoj sluzbi svi neke nacionalnosti, a ne one koje bi, po njegovom misljenju, trebali biti.
  Ja se nekad zapitam jesam li ja normalan kad procitam ovakve komentare ili napise, jer je meni svejedno ko je gdje, koje je nacionalnosti, krvne grupe, broja cipela, sexualnog opredjeljenja, samo ako taj radi i u interesu onih zbog kojih je tu.
  A ta nacionalna priča je preseravanje onih koji ne znaju pokazati svoju sposobnost – tada isticu svoju podobnost, bilo nacionalnu, bilo partijsku.
  I, čuj, nema u textu hrvatskih rijeci.
  E jebi ga, je li i to treba biti neki argument protiv neke neregularnosti u radu sadašnjeg U.O. USR “Neretva”?
  Nije bitno ako je U.O. vratio dugove, sada ima pozitivan bilans, pljuste krivicne i prekrsajne prijave protiv krivolovaca, radi se po zakonu, bitno je sto sumari nisu hrvati, i sto nema hrvatskih rijeci u ovoj informaciji.
  Daj, uozbilji se, nijedanu konkretnu stvar nisi napisao, retorika onih koji su na vlasti i zbog kojih nam je prelijepo.
  I neka je, kad smo ‘vaki, tako nam i treba.
  ____________________________________
  Postavio Indir 07 April, 2009
  Skakalo zar nisi bolan čuo rat je stao več 14 godina napusti rovove bolan obolit češ ako več nisi izgleda mozak ti curi.
  ____________________________________
  Postavio skakala 07 April, 2009
  Ma ljudi šta je vama?
  Bola ima sila ribara koji su bili zadovoljni onom vlašću i onih koji su zadovoljni ovom vlašću. Nisam ni za jedne ni za druge ali mi stvarno nije jasno da od 6 šumara nema ni jedan hrvat. Pogledajte kuda neretva teče i gdje se riba lovi. Ako ne znate ja ću vam reći: Riba se ne lovi pod starim a ni pod lučkim mostom nego na Ortješu, Maloševićima, Buni, Rodoču….
  To su mjesta gdje je 90% hrvatski živalj i morate shvatiti da ti šumari ljudima smetaju. Ne kažem da moraju biti svi hrvati ali….?!
  Na kraju ovaj poduži tekst USR Neretva napisan je bez ijedne hrvatske riječi i ako ga je pisao Josip Praljak to me nimalo i ne čudi. Mislim da Praljak kao osoba i “RIBOLOVAC” nije zaslužio da vodi ovu udrugu jer dosta nas ribara znamo kako se istrebljivala riba po neretvi i tko su akteri toga bili.
  P.S.
  Pustite nas da lovimo jer se štapom i udicom ne može riba istrijebit, ionako neće da krene zadnjih par dana.
  ______________________________________
  Postavio Ko sam ja da ti sudim ! 07 April, 2009
  Jad i tuga ovdje se barem pise o tome i skrece paznja sad da netreba mozda da ovi momci koji rade na stranici i da ispravljaju krive drine…… sve dok se svi ribari neaktiviraju u rijesavanju problema bice nam kako nam je. Devastirane vode i lopovi u foteljama.. Handrim ih ugrozene
  ________________________________________
  Postavio jad i tuga 06 April, 2009
  ma uzalud vi ovde pisete, kada se dizu ruke, svi manji od makovog zrna kad su svi kupljeni na neki nacin
  ________________________________________
  Postavio B-H Ribar Fanaticos 06 April, 2009
  dajte ljudi ima li ikakvog nacina da se taj sljam skloni.cim im se ugroze stolice pozivaju se na nacionalnu ugrozenost.isto sranje svugdje, vjerovatno i uzgajivaci ukrasnh ptica imaju isti sljam u savezu ako imaju savez.ali to smo sve mi krivi prvo izaberemo konje, a kad ti konji zajasu, mi konji ispadnemo.i onda ih se nikad trsiti.dodze mi da pozelim da nma sve ribe pocrkaju kad procitam sta se radi.
  ________________________________________
  Postavio Guest 06 April, 2009
  Na Vrutku je izvrsen pokolj sarana-posto se jezero izlilo zbog obilnih kisa u polje sav saran je krenuo u plicu i topliju vodu. Kada se voda povukla naravno ostao je sav zarobljen u uvalicama u polju. Cuvari i nadlezni za to jezero znali su sve i umjesto da oni organiziraju vracanje sarana u jezero cak su pomogli mjestanima da pokupe sve, vozilo se kamionima saran a sada kao odgadjaju kolo lige jer neznaju sta se desilo. Neka se izjasne sta je pravi razlog zasto je otkazano kolo???? Da nisam vidio svojim ocima nebih vjerovao-SRAMOTA. Lovim na vrutku vec 20 god i vise nikad necu otic gore dok je ova postava ljudi i cuvara koji doslovno vladaju jezerom u svoju korist. Bili smo nakon POKOLJA par puta na jezeru ma nema ni strugaca vise a ne nesto drugo. Posto je jezero pod zastitom ribolovnog saveza BiH neka se ispita malo ovo pa ce doci do sokantnih zakljucaka
  __________________________________
  Postavio ribery 06 April, 2009
  Svaka čast
  __________________________________
  Postavio Senad 06 April, 2009
  Ako su ti tačne i provjerene informacije, napiši nam šta se desilo na Vrutku.
  __________________________________
  Postavio Guest 06 April, 2009
  Neka se malo ispita zasto je odgodjeno tj otkazano redovno kolo saranske lige na vrutku????
  Zato jer je izvrsen strasan krivolov u kojem je ubijeno 12 tona sarana i nema vise ribe u jezeru a jezero je pod ribolovnim savezom BiH. Sramota
  _________________________________
  Postavio DAM 06 April, 2009
  Dao je Nikola Puce sebi i svojim pajtašima i počasne dozvole da besplatno love čitavog života na Neretvi.
  Sreća ne prizna novi UO USR Neretva izdate počasne dozvole
  ___________________________________
  Postavio senad 06 April, 2009
  pozdrav svima.trenutno sam u ribolovu i nemam mogucnost ista uraditi.sutra navece cu biti pri kompjuteru (ovo je sa mobitela) pa cu imati neke info.
  Slazem se sa svime sto ste napisali a i mene zivo interesuje sta se desava i koji su razlozi erminove odluke.poznajuci njega,na nevidjeno potpisujem sve sto on i christian odluce.krajnje je vrijeme da se stane u kraj nasem “fudbalskom” savezu.bistro.
  ____________________________________
  Postavio Indir 06 April, 2009
  Još samo jedna dopuna da Upravni odbor koji če u subotu zasjedati ni slučajno nesmije prihvatiti Erminovu ostavku i da o ostavci razmatra Skupština saveza koja je ga i imenovala na mjesto podpredsjednika saveza FBIH
  ___________________________________
  Postavio Indir 06 April, 2009
  Bravo Diver u potpunosti podržavam tvoje ideje
  ___________________________________
  Postavio Ismar 06 April, 2009
  Ovo bi trebala biti kap koja ce preliti casu.. Ili ce biti kako treba ili nece biti saveza nikako.
  Pa dosta vise bagro kako ko dodje normalan tako ga vi natjerate da napusti savez. Ocigledno je da zele da budu i posthumno u foteljama saveza kako bi sakrili svoje lopovluke….Nema vise sad treba sazvati vandrednu skupstinu i rijesiti se bagre u savezu zauvjek. Ukoliko se to desi sva udruzenja treba da posalju svoje predstavnike a ne da oni biraju ko im odgovara a ko ne..
  ___________________________________
  Postavio diver 06 April, 2009
  Imam konkeran predlog,pa predlazem sledece
  pod
  1.Senad da se cuje sa Erminom i i napise necenzurisanu verziju razloga iz prve ruke .
  Da to objavi i zadrzi na nsolovnoj duze vrijeme.
  2. Da mi calanovi svojih udruzenja (ima nas dosta u U.O istih)uputimo savezuFBiH zahjev da takvog covjeka zelimo u presjednistvu saveza.
  Cinjenica je da su Ermin i Cristijan digli dobru prasinu protiv ovih NERADNIKA i KRADLJIVACA naseg novaca al im fali veca podrska(a to mozemo samo MI naparaviti)
  4,Ako treba inicirati da se sazove vanredna skupstina ribolovnog savezaFBiH gdje bi se rijesio ovaj problem.
  Gospodo ribari doslo je vrijeme da se pobunimo i uradimo nesto konkretno ,ako izgubimo ovakve entuzijaste poput gosp.Hadzica mislim da cemo zavsiti samo kaosavez na papiru koji je pojedincima(izdajnicima ribara iz Federacije) potreban za raznorazne dilove sa ostalim savezima
  ______________________________________
  Postavio srednja BOSNA 06 April, 2009
  Ode jedini covjek koji je imao muda da zaustavi onu farsu i kriminal oko ribarsjih ispita cija je jedina svrha bila pokupiti od 20 000 ribara po 20 KM i podijeliti taj novac uglavnom na 3-4 covjeka. Neznam sta je razlog ostavke ali ako je ovo sto ribery navodi moje, a siguran sam i mnoga druga udruzenja nece biti clanice saveza federacije ako isti dozvoli staroj postavi u savezu BiH (Puce, Bajro, Rifet i slicni) da krcmi nas novac na dnevnice, putovana, janjad i ostale derneke kao sto su to do sad radili.
  ______________________________________
  Postavio Indir 06 April, 2009
  Mislim da Ermin treba da odustane od ostavke koju je podnio dosta dobrih stvari je uradio u federalnom savezu i treba da nastavi sa radom u savezu.Znam lično da je Federalni savez nakon dugi niz godina ove zadnje dvije godine počeo raditi pravo dobre stvar
  _______________________________________
  Postavio ribery 06 April, 2009
  jasno je što ermin podnosi ostavku. krivi su nikola puce i krovni savez koji svim silama pokusavaju ostati u savezu da bi sakrili kriminal. imenovani pokusavaju oboriti sve legalne i legitimne odluke najbrojnijeg ribarskog drustva u drzavi i umjesto legalnih predstavnika usr neretva ugurati se. ermin se borio kao lav zadnjih par mjeseci, ali je covjeku pukao film. a ako federalni savez popusti nikoli puci i njegovim budaletinama, suocice se sa drasticnim potezima usr neretva
  _______________________________________
  Postavio Senad 06 April, 2009
  Da ne bude zabune, mislim da je kompletan saziv SRS F BiH bio nešto što mi je ulijevalo nadu u bolje i sredjenije stanje, ovo u negativnom kontekstu se odnosi na zajednički nam savez, SRS BiH.
  _______________________________________
  Postavio Senad 06 April, 2009
  Obično to tako biva – ko igra za raju, a zanemaruje (od onih gore koji su tu duže) propisanu taktiku, završiće karijeru u nižerazrednom Vratniku.
  Ali, to je opet krivica svih nas koji smo indolentni i dopuštamo da se radi što se radi, a sve zbog sitnošičardžijskih interesa.
  Apsurd je da u SRS BiH sami sebe nagradiše, to je možda samo Čaušesku za svog vakta radio – citiram vijest:
  “Priznanja su urucena: Batotic Mehmedu, predsjedniku Saveza, Klepic Djordju ,podpredsjedniku Saveza, Nikoli Puce, podpredsjedniku saveza i Hadzihasanovic Rifetu, sekretaru Saveza, dok ce jedno priznanje krasiti prostorije saveza.”
  Jednom, u izvještaju sa jedne od održanih skupština sam napiso: “Ovakva Udruženja imaju Savez kakav i zaslužuje (čast izuzecima).
  Oni nisu zaslužili normalne ljude, osobina koje napisa Diver, i sad sam još sigurniji da je ovakav Savez i dobar kakvi smo mi.
  Volio bih znati razloge Erminove odluke, a nadam se da ću ih i saznati.
  ____________________________________
  Postavio Seha 06 April, 2009
  Potpisujem Anijev post za Ermina Hadzdica.
  ____________________________________
  Postavio diver 06 April, 2009
  Ermin je posten i karakteran covjek to znam .
  E sad sto podnosi ostvaku mislim da je jasno .
  ____________________________________
  Postavio roko 06 April, 2009
  kad se kod nas ne kuha ,,,,nikad
  ____________________________________
  Postavio ??? 06 April, 2009
  sto ovaj daje ostavku. to se nesto opet kuha u savezu.
  ____________________________________
  Postavio Senad 06 April, 2009
  Vjerujem da je i ova situacija o kojoj pišu iz Upravnog odbora USR “Neretva” jedan od razloga Hadžićeve odluke o ostavci.
  Iz tog razloga prebacujem komentare na vijest o njegovoj ostavci, pa nastavite gdje ste stali, a biće novih informacija.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.