SRD “Vrbas” Donji Vakuf – Odluka o režimu ribolova za 2009. godinu

Na osnovu člana 11. Statuta Sportsko ribolovnog društva „Vrbas“ Donji Vakuf , Izvršnini odbor SRD „Vrbas“ Donji Vakuf, na svojoj sjednici održanoj dana 30.04.2009. godine donosi izmjene i dopune na:

O D L U K U O REŽIMU RIBOLOVA ZA 2009. GODINU

Stalne zabrane ribolova na području kojim upravlja SRD “Vrbas” Donji Vakuf , Ribolovno područje II/Ribolovna zona 3 :
1. Rijeka Čehajićka, cijelim tokom.
2. Rijeka Semešnica, cijelim tokom.
3. Oboračka Rijeka, Prusačka Rijeka, Sandžački potok, Sokolinska Rijeka, od ušća – 2 kilometra uzvodno.


Povremene zabrane
1. Cijelo Ribolovno područije II/ zona 3 i to od 01.02.- 01.03. svake godine.
2. Rijeka Prusačka, Rijeka Oboračka, Sokolinska rijeka i Sandžački potok od 01.10.- 01.03. svake godine.
3.Rijeka Prusačka, od MHE “Prusac I” do izvora od 30.04.-01.06.2009.godine,a po isteku zabrane režim ribolova, na lokalitetu
Šipin most tj hidroakumulacija MHE “Mujada, je “Uhvati i pusti” za sve vrste riba. IO zadržava pravo donošenja privremenih zabrana ribolova u slučaju elementarnih nepogoda (suša i sl.), ili nakon poribljavanja, o čemu će članstvo biti blagovremeno obaviješteno. Takmičarska Staza za Fly Fishing (od “Janjevog Mosta” do Osnovne škole u gradu), dozvoljen trening isključivo priborom za Fly Fishing(mahač-kolo-šnjura), uz plaćenu kotizaciju od 20 KM a režim ribolova je “Uhvati i pusti” (ne važi za kalifornijsku pastrmku koja se može ponijeti i to 2 komada do 35 cm ili 1 komad preko 35 cm). Ukoliko dođe do kapitalnog ulova, ribolovac može zadržati ribu uz naknadu koja iznosi: 1 cm=1 KM za potočnu pastrmku i mladicu, 1cm=1,5 KM za lipljana). Ribolovna zona za Fly Fishing (od Osnovne škole u gradu do ulice Potok), samo lijeva strana Vrbasa, ribolov dozvoljen isključivo priborom za Fly Fishing (mahač-kolo-šnjura), režim ribolova je “Uhvati i pusti” (osim kalifornijske pastrmke). Dozvoljena i zabranjena ribolovna sredstva, ribolovne tehnike i mamci
– Ribolov salmonidnih vrsta riba (mladica, potočna pastrmka i lipljan) može se vršiti samo umjetnim mamcima.
– Ribolov ciprinidnih vrsta riba (klen, škobalj, mrena i dr.) može se vršiti prirodnim mamcima (kruh, pura, žitarice, trava…) dozvoljena je i upotreba sira, mesnog nareska, salame, osim mamcima animalnog porijekla (larve tulara, crvi, skakavci, gliste i dr.).
– Ribolovac prilikom ribolova može koristiti samo 1 (jedan) ribolovni komplet pribora (štap i rola);
– Dozvoljen je ribolov “na čeku” ili “na plovak” sa jednim ribolovnim štapom i sa max. dvije udice, bez upotrebe mamaca animalnog porijekla (glista, crv,tular) na velikim virovima koji su uredno označeni tablama (Široki-Ekonomija(samo desna strana Vrbasa), Bajrin Tuk(samo desna strana Vrbasa), Zelenac, Balvanišće, Plivčića hise(samo desna strana Vrbasa), Auto servis(samo lijeva strana Vrbasa), Džopin vir(samo desna strana Vrbasa), Baškalov vir, Barice(ispod mosta), Vran Kamen, Krivače(gostiona “6 Braće”), Bulajin vir, Babin potok (ispod mosta), Careva Bašta i nizvodno do Bilih Voda (veće prisustvo cipridnih vrsta riba)).
– Ribolov mušičarenjem se može vršiti na cijelom području kojim gazduje SRD “Vrbas” Donji Vakuf uz upotrebu max. 3 (tri) mušice.
– Dozvoljen je ribolov varaličarenjam na cijeloj zoni kojom gazduje SRD “Vrbas” Donji Vakuf, osim na: “Takmičarskoj Stazi za Fly Fishing” i “Ribolovnoj zoni za Fly Fishing”
– U vrijeme lovostaja na potočnu pastrmku, zabranjeno je koristiti umjetne mamce dužine tijela manje od 11 cm i leptira i kašika manjih od broja 5;
Riblja vrsta…..Doz. dnevni ulov….Lovostaj…..Minimalna dužina
Potočna pastrmka……..5……..(01.10. – 01.03.)………25 cm
Kalifornijska pastrmka:……..Nema ograničenja
Mladica…….1 dnevno – max. 3 godišnje……(01.02. – 31.05.)……..70 cm
Lipljan……..3………(01.01. – 01.05.)……..30 cm
Ciprinidi……..6………(15.04. – 01.06.)………25 cm
Ribolovne dozvole:
– Članovi SRD “Vrbas” D.Vakuf – godišnja dozvola – 40 talona
– Članovi SSRD SBK/KSB (osim Jajca) – talon + 3 KM (dnevna dozvola)
– Članovi ostalih Udruženja: ukoliko love salamonide 20 KM, a cipride 10 KM
Dnevne ribolovne dozvole se mogu kupiti: ,Hotel”VRBAS” (Recepcija)/00-24 h/, gostionica “6 Braće” (između D. Vakufa i Babinog Potoka /07-23 h/), Café bar “Vrbas” Torlakovac /07-23h/,Motel “OTOKA”/06-24 h/ (ovdje se može uplatiti i kotizacija za trening na “Takmičarskoj stazi za FF”), prostorije SRD”Vrbas”D.Vakuf /10-13h/,benzinska pumpa “Zovko” Kopčić /0-24 h/, ribomaterijal “Propatria” ul. 305. Sbbr (ulica kod Policijske stanice) , benzinska pumpa “JUHIĆ”Oborci/00-24 h/ i restoran “BOSNAE” Babin Potok /07-23 h/.
UPOZORENJE: Ribolovac koji se zatekne u ribolovu bez dnevne dozvole, biti će mu naplaćena dnevna dozvola od 20 KM i izrečena disciplinska kazna Ukora, a o incidentu će biti izvješteno matično Udruženje. Ukoliko ribolovac ponovi incident, protiv njega će biti podnešena prijava, nadležnom Kantonalnom Inspektoru a disciplinska komisija će mu izreći kaznu Zabrane obavljanja sportskog ribolova na Ribolovnom područiju II / zona 3, tj. vodama kojim gazduje SRD ”Vrbas” D.Vakuf.
Ribolovac koji kupi dozvolu za lov ciprida (10 KM), a čuvar ili kontrolor ga zatekne u lovu salamonida ili mu nađe u ulovu (čuvarica ili torba), salamonidnu vrstu ribe, ima pravo zatražiti naplatu „Dozvole za lov salamonidnih vrsta riba od 20 KM“. Ukoliko se ribolovac usprotivi, bit ce udaljen sa ribolovnog područija/zone, a protiv njega će se preduzeti mjere, kao u gornjem stavu.

Pročitajte i:   Donesena Deklaracija o zaštiti rijeka Zapadnog Balkana

Izmjene i dopune Odluke o režimu ribolova

Na sjednici Izvršnog Odbora SRD „Vrbas“ D.Vakuf, održanoj 30.04.2009. godine, donesena je Odluka o izmjenama i dopuni „Režima ribolova za 2009. godinu“ na područiju kojim gazduje SRD „Vrbas“ Donji Vakuf.

1. Pod stavkom „Ribolovne dozvole“, stav 3, se briše u potpunosti, jer se SRD koje su potpisnici „Sporazuma o Reciprocitetu“ tj. Zajedničkoj godišnjoj dozvoli, nisu očitovali po pozivu Izvrsnog Odbora SRD „Vrbas“ D.Vakuf i do 01.04.2009.godine nisu potvrdili saglasnost na „Režim ribolova 2009.godine“.
( Talon od Godišnje dozvole + 3 KM, mogu dobiti samo udruženja koja su na Skupštini SRS SBK/KSB, potpisala i ovjerila Sporazum na nivou kantona dok za ostala udruženja važi dnevna dozvola koja je propisana uredbom federalnog Ministra, i glasi: za Lov salamonidnih vrsta riba 20 KM, a osim salamonida 10 KM.).

2. Zbog izvršenog poribljavanja na lokaciji MHE „Mujada“ (Prusac II), proglašava se privremena zabrana ribolova i to do 01.06.2009.godine, na lokalitetu MHE „Prusac I“ pa do izvora Prusačke rijeke. Nakon isteka zabrane 01.06.2009. godine, na lokalitetu: Šipin most gdje je stvoreno malo vještacko jezerce (akumulacija MHE „Mujada“), režim ribolova je „Uhvati i pusti“ za sve vrste riba.

Pročitajte i:   У име 17 НВО из Сокоца и 1000 потписа грађана општине Соколац - ОДГОВОРИ НАЧЕЛНИЧЕ!

Izvršni Odbor SRD ”Vrbas” Donji Vakuf

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.