Održana izborna skupština SRS BiH

Dana 16.06.2005.godine u hotelu “Terme” Ilidža održana je 6. redovna Izborna skupština Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine. Pored izbora organa upravljanja saveza na Skupštini je razmatrano i usvojeno slijedece:
ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SRS BOSNE I HERCEGOVINE
Uz prisustvo 30 delegata od 33 koliko broji Skupština SRS Bosne i Hercegovine održana je u hotelu “Terme” ILidža , 6. Izvještajno izborna Skupština Sportsko ribolovnog Saveza Bosne i Hercegovine. Inace, Skupštini je prethodilo usaglašavanje stavova entitetskih delegacija. Bilo je tu i ultimativnih stavova vezanih za izbor pojedinih delegata, stavova oko Statuta i Poslovnika o radu, dnevnog reda i izvjestaja, da bi sve bilo usaglašeno pred sam pocetak Skupštine kompromisima i stavovima koji su prije svega vodili ka tome da se usvoje temeljna akta Saveza i Savez preregistrira u skladu sa Zakonom o sportu BiH, a da se sporna pitanja rješavaju nakon toga.


Nakon ovakvog prije svega jedinstvenog stava delegata iz SRS Federacije BiH Skupština je u zakazano vrijeme pocela sa radom.
Skupštinu je vodilo radno predsjedništvo u sastavu: 1. Klepic Djordje 2. Batotic Mehmed 3. Oršolic Kristijan Igor Gromilic,a radilo se na prijedlog delegata iz SRS Federacije po nešto izmjenjenom redu i to:
DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
2. Izvještaj Verifikacione komisije
3. Izvod iz Zapisnika sa zadnje Skupštine održane 20.12.2009.godine u Zenici
4. Usvajanje Statuta SRS Bosne i Hercegovine
5. Donošenje osnivackih akata SRS Bosne i Hercegovine
6. IZvještaj kandidacione Komisije
7. Izbor organa upravljanja
a) Predsjednika i dva dopredsjednika
b) Izbor èlanova Upravnog odbora
c) Izbor Predsjednika i dva dopredsjednika Upravnog odbora
d) Izbor Predsjednika i 2 èlana Nadzornog odbora
8. Razno

Sa dnevnog reda koji je bio u prijedlogu za Skupštinu skinut je Poslovnik o radu Skupštine i naloženo je novom Upravnom odboru da ga doradi i predloži za narednu Skupštinu.

Tocka1

Po prvoj tocki dnevnog reda izvršen je izbor radnih tijela Skupštine
a) Radno predsjedništvo (1.Klepic Dj.,2. Oršolic K., 3. Batotic M. 4. Gromilic I.)
b) Verihikaciona komisija u sastavu: 1. Panic Nenad 2. Uzunovic Sidik 3. Hodak Zlatko
c) Kandidaciona komisija u sastavu: 1. Terovic Zijo 2. Bièenoviæ Zlatan 3. Ziroijevic Vojin
d) Za zapisnicara je izabran Milan Jagar, a za ovjerivace Marcel Kucinski i Vojo Topalovic

Tocka2.

Izvještaj verifikacione komisije podnio je Panic Nenad i naglasio da Skupštini od 33 delegata prisustvuje 30 delegata te da na Skupštini nisu prisutni pozvani delegati 1. Tajic Stanislav iz Bos. Otoke 2. Hadžic Ermin iz Sarajeva i 3. Grbavac Borko iz Ljubuškog.
Izvještaj je prihvacen jednoglasno i konstatirano da Skupština može pravovaljano raditi, što je i uèinjeno.

Tocka 3.

Pod trecom tockom dnevnog reda razmatran je Zapisnik sa Skupštine održane 20 .12. 2008 godine na koji nije bilo primjedbi i isti je jednoglasno usvojen. Nije bilo diskusija po ovoj tocki

Tocka 4.

Pod ovom tockom razmatraj ne i jednoglasno usvojen Statut sportsko ribolovnog saveza BiH u tekstu koji je delegatima ponudjen u Nacrtu sa sitnim izmjenama koje su se odnosile na tehnicke greške. Nije bilo diskusija po ovoj tocki dnevnog reda.

Pročitajte i:   Kamenolom u srcu budućeg Nacionalnog parka?

Tocka 5

Pod ovom tockom dnevnog reda donešena je Odliuka o osnivanju Sportsko ribolovnog saveza BiH u smislu priprema za registraciju saveza kod nadlešnog ministarstva , a u sukladno Zakonu o sportu BiH. Ovlašten je sekretar saveza da provede navedeni postupak i prikupi od entitetskih saveza sve potrebne Odluke i sto prije pristupi preregistraciji saveza.

Tocka 6.

Izvještaj Kandidacione komisije podnio je Terovic Zijo i nakom toga prišlo se izboru organa upravljanja SRS Bosne i Hercegovine. Izabrani su:

1. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE I DOPREDSJEDNICI SKUPŠTINE SRS BiH

a) Terzic Nermin, predsjednik Skupštine iz SRS Distrikta Brcko
b) Vrljicak Miro, dopredsjednik iz SRS Federacije BiH
c) Topalovic Vojo,dopredsjednik iz SRS Republike Srpske

2. UPRAVNI ODBOR SRS BOSNE I HERCEGOVINE

1. Klepic Djordje SRS Ist. Sarajevo SRS Republike Srpske
2. Gogic Ahmo SRD Kladanj SRS Federacije BiH
3. Tihopmir Popovic SRD Livno SRS Federacije BiH
4. Simic Bogumir SRD Brcko SRS Distrikta Brcko
5. Ostojic Zdravko SRD Teslic SRS Republike Srpske
6. Živkovic Milovan SRD Banja Luka SRS Republike Srpske
7. Uzunovic Sidik SRD Zenica SRS Federacije BiH
8. Midžic Midhat SRD Bihac SRS Federacije BiH
9. Christian Orsolic SRD Tolisa SRS Federacije BiH
10. Culjak Stipo SRD Prozor-Rama SRS Federacije BiH

3. PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA I DOPREDSJEDNICI UPRAVNOG ODBORA

1. Klepic Djordje SRD Ist. Sarajevo SRS RS Predsjednik UO
2. Gogic Ahmo SRD Kladanj SRS F BiH dopredsjednik UO
3. Tihomir Popovic SRD Livno SRS F BiH dopredsjednik

4. NADZORNI ODBOR SRS BOSNE I HERCEGOVINE
1. Kovincic Dragoljub iz SRS Republike Srpske
2. Hunic Danir iz SRS Federacije BiH
3. Janic Drago iz SRS Federacije BiH

Tocka 7.

Pod ovom tockom dnevnog reda kraci rezime cetverogodisnjeg rada podnio je dosdašni Predsjednik SRS Mehmed Batotic , koji je u svom izlaganju naglasio da je krovni savez formiran 16.04.2005 godine . U svom cetverogodisnjem radu imao je problema, ali i uspijeha prije svega u brojnim nastupima nasih selekcija na medjunarodnim natjecanjima gdje su postignuti znacajni takmicarski rezultati. Osvojena je srebrena medalja a svjetskom prvenstvu u Drezdenu, ekipa Jelaha na prvenstvu svijeta osvojila je 4. mjesto. Organizacija svjetskog klupskog prvenstva na Karaotoku afirmirala je nas savez u svjetskoj ribarskoj organizaciji.
Nakom izlaganja uslijedilo je par primjedbi da je nedopustivo da se Izvjestaj o cetverogodisnjem radu nije dostavo pismeno delegatima, a delegat Josip Praljak je postavip pitanje zasdto delegatima nije dostavljen Izvjestaj o finansijskom poslovanju za 2008 godinu, na sto je receno da je sa 20.12.2008 godine podnesen Izvjestaj ,a da ce delegatima biti dat Izvjestaj sa 31.12.2008. godine.
Za diskusiju se javio Kucinski Marcel koji je kritikovao prethodno rukovodstvo sto nasa delegacija nije ucestvovala na Kongresu CIPS, za koji se pripremila, uradila prezentacije, kotizacija je uplacena , a ipak se nije otislo zbog banalnih stvari i neodgovornosti. Takvim ponasanjem, smoi nanijeli ogromnu štetu sami sebi i ugledu koji imamo u CIPS federaciji, posebno ako se zna da nas ove godine u Bihacu ocekuje KUP Jadransko- podunavskih zemalja u mušicarenju, a iduce godine Evropsko prvenstvo ciji smo takodjer domacini.
Ostojic Zdravko diskutovao je o efektima organizacije Svjetskog prvenstva na Karaotoku naglasivsi da samo takvim manifestacijama mozemo osigurati sredstva za rad Saveza. Od sredstava koja su ostala nakon održavanja prvenstva po 45 .000 KM dato je entitetskim savezima za kupovinu poslovnih prostora.
Gost Skupštine Omer Stambolic iz sportskog saveza BiH u svom izlaganju naglasio je da pored bocarskog saveza BiH , samo je naš savez uspio da organizira svjetsko prvenstvo, te da ima podrsku u sportskom savezu BiH. Naglasio je da kod izbora kadrova na svim nivoima treba da omogucimo obnovu mandata onim kadrovima koji su se dokazali i koji zele da dalje vode svoje
udruge i Savez.

Pročitajte i:   Bilećko jezero: Radoslav Kecojević ulovio soma od 92 kilograma

Tocka 8.

Pod tockom razno Nenad panic iz Prijedora ukazao je na nedopustivo ponašanje pojedinih takmicara i SRD koji dopustaju nastup u toku jedne takmicarske godine pojedincima za više klubova. Zakljuceno je da Natjecateljska/ Takmicarska komisija po pvom pitanju poduzme odgovarajuce korake i onemoguci ovakvo ponasanje pojedinaca i SRD.Rad Skupštine pratili su i predstavnici radija i televizije, dok iz pisanih medija nije nitko bio prisutan.
Posto nije bilo vise nikakvih pitanja , predsjedavajuci Skupštine zakljucio je rad Skupštine, a nakon toga nastavljena je sjednica novoizabranog Upravnog odbora SRS Bosne i Hercegovine.
Izvještaj sastavio:
Marcel Kuèinski

ODRŽANA PRVA SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA SRS BiH
Odmah nakon Izborne Skupštine održana je I kraca sjednica Upravnog odbora SRS Bosne i Hercegovine na kojoj su razmatrane i donešene slijedece Odluke i Zakljicci:

1. Potpisnici novcanih tokova i odgovorne osobe za predstavljanje Saveza su 1. Klepic Djordje 2. Gogic Ahmo 3. Tihomir Popovic, koji jedino mogu davati fiancijske naloge isplate te ovjeravati dokumenta i predstavljati SRS BiH.
2. Za nastup ekipe SRD”Klen” Kozarska Dubica na svjetskom klupskom prvenstvu odobrava se iznos od 5.000 KM. Za nastup reprezentacije Fly Fishing u Irskoj u septembru mjesecu Savez ce osigurati sredstva u potpunom iznosu
3. Za nastupe ostalih reprezentacija u 2009. godini nisu osigurana sredstva
4. Izabrana je Takmicarska / Natjecateljska komisija u sastavu:

1.) Živkovic Milovan………………… SRD Banja Luka , predsjednik
2.) Hodžic Bajro………………………. SRD Olovo, clan
3.) Tuzlancic Nebojsa …………….. SRD Bjeljina clan
4. ) Harbaš Hikmet………………….. SRD Bos. Krupa clan
5. ) Marcel Kucinski………………… SRD Novi Travnik clan
5. Zakljuceno je da odmah entitetski savezi prema SRS BiH izmire sve zaostale obveze kako
bi Savez mogao da radi i prije svega financira natjecanja koja su u toku.
Izvještaj sastavio:
Hadžihasanovic Rifet

One thought on “Održana izborna skupština SRS BiH

 • 14. Decembra 2009. at 23:29
  Permalink

  Postavio ribery 19 May, 2009

  Pod tačkom 7 nije vjerodostojno iznešen stav gosp. Josipa Praljka, koji je zatražio da novoizabrani Nadzorni odbor izvrši kontrolu poslovanja saveza za:
  – 2008 poslovnu godinu
  – za mandatni period prethodnog saziva Upravnog odbora
  S obzirom da delegati nisu mogli usvojiti finansijski izvještaj jer im nije ni dostavljen, to će prioritetni zadatak Nadzornog odbora biti revizija poslovanja saveza. Pogotovo što je u svim dosadašnjim izvještajima prethodnog Nadzornog odbora navedeno da je bilo nepravilnosti, nelegalnosti i nezakonitosti.
  Nadzorni odbor treba, nakon izvršene revizije poslovanja Saveza, dostaviti svoja mišljenja i prijedloge zpravnom odboru saveza i Skupštini istog.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.