Najnovije vijestiVremeplov

Da sačuvamo od zaborava – РИБАРСКИ ЛИСТ

ИЛУСТРОВАНИ ЧАСОПИС ЗА РИБАРСТВО
ГЛАСИЛО РИБАРСКОГА ДРУШТВА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ
Год. III. Cарајево, јануар- април 1928. Број 1-2

Treća godina našega lista.

Prije dvije godine započelo je Ribarsko Društvo za B. i H. izdavanjem našega lista pod imenom »Športski Ribar«. Odmah prve godine izlaženja stekao je list dobar glas ne samo kod udičara u cijeloj Kraljevini, nego i kod ribogojata i stručnjaka za ribarstvo. Među listovima iste vrste zauzeo je naš list prvo mjesto, što mu je javno i priznato. Dok Ribarsko Društvo za B. i H. djeluje doduše po cijeloj Kraljevini, ipak je težište društvenoga rada vezano za B. i H., naprotiv naš list može da pomaže u javnosti ne samo rad R. D. za B. i H., nego i cjelokupno
ribarstvo u zemlji tretiranjem pisanja, kojima se bave sva ribarska društva i pojedini ribarski stručnjaci, a jednako i državni ribarski nadzorni i upravni organi.

Izdavanje lista nije stavljeno na tečevnu bazu, a R. D. za B. i H. ne žali sredstava, da održi list i da ga podigne na visinu, koja odgovara i dolikuje, ako ne već stvarnome stanju našega zaostaloga ribarstva, a ono barem idealnim prirodnim preduvjetima, koje imademo za razvoj ribarstva u svima krajevima. U ovome broju donosimo i članak o radu i zadaći Ribarskoga Društva za B. i H. Zadaća Društiva je i zadaća lista, stoga nećemo posebno isticati program uredništva, koje se uvijek ravna prema interesima našega ribarstva, za koje radi R. D. za B. i H. Jedino ističemo, da će u trećoj godini izlaženja doći više do izražaja opća svrha lista, koji nije ograničen na Bosnu i Hercegovinu, već treba iči da prikazuje prilike ribarstva u cijeloj zemlji.

Ribarska društva, u kojima su organizovani udičari t. j. ribari, koji se ne bave ribolovom kao profesionalni ribolovci, svuda su pa tako i kod nas važan faktor u akciji za unapređenje ribarstva, jer se više staraju za umnažanje ribe i racionalno gospodarenje vodama, nego za bezobzirno eksploatisanje ribljeg bogatstva, kako to većinom čine neupućeni profesionalni ribari, a naročito slučajni ribari, koji love ribu bez obzira na ikakovo pravo i, što je najgore, zabranjenim sredstvima, koja često prouzrokuje potpuno opustošenje vode. Stoga je i dužnost takovih ribarskih društava, da nastoje svima silama, kako bi se uklonile opasne i štetne pojave, a pojačao rad svih ribara i prijatelja ribarstva, kojima je na srcu napredak ove važne grane narodnoga gosodarstva. Bez obzira na činjenicu, da je danas ribarski udičarski šport i sam po sebi vrijedna grana privrede, a to će u budućnosti još više da postane, treba uočiti praktičnu stranu postajanja ovakovih Društava. To je njihova briga za ribarstvo uopće ne samo za udičarenje. Tu okolnost je uredništvo našega lista kao i izdavači već i dosada isticalo i nastojalo okupljanjem i amatera i stručnjaka, da stvori jedno središte, oko kojega bi se okupio i onako malen broj naših javnih ribarskih radnika. U tome radu je i bilo već i uspjeha, a da se još više istakne taj momenat, zaključeno je, da se naš list u trećoj godini svoga izlaženja zove »RIBARSKI LIST«.

Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo Federacije BiH u lovu šarana i amura

Ministarstvo Poljoprivrede i Voda je također uvidjelo, da je rad našega lista važan za napredak ribarstva, pa je g. Ministar Poljoprivrede i Voda pod Br. 1ОЛ22/ГУ. od 21. aprila 1928. god. riješio, »da se Ribarskom Društvu za B. i H. na ime štampanja «Ribarskoga. Lista» u kome će se raspravljati sva stručna pitanja koja spadaju u djelokrug ribarstva i koja se tiču unapređenja našega domaćeg ribarstva, izdaje državna subvencija od 20.000 dinara godišnje iz fonda za unapređenje ribarstva«.

Ribarsko Društvo za B. i H. koje je i dosada činilo velike materijalne žrtve za izdavanje našega lista, činiće ih rado i nadalje, jer nalazi za te žrtve i za svoj rad priznanja na nadležnom mjestu, a odobrenu subvenciju će upotrijebiti u namijenjenu svrhu.

Uredništvo ovom prilikom napominje, da je opravdano očekivanje R. D. za B. i H., da će i Direkcija Šuma u Sarajevu, odnosno Ministarstvo Šuma i Rudnika, koje je u Bosni i Hercegovini nadležno za upravu ribarstva, dati Društvu ne materijalnu pomoć, koja bi bila doduše korisna, nego moralnu pomoć i priznanje, što je u ovome slučaju važnije, jer organi Društva su stalno u kontaktu sa organima Direkcije Šuma i u interesu je rada, koji ide paralelnim pravcem i kod Direkcije Šuma i kod Društva, da se taj rad dovede u sklad. Dosada to nije bilo u onoj mjeri, koja je potrebna, iako je Društvo uložilo, raznoga truda u taj rad te nastojalo, da svoju akciju dovede u sklad sa radom šumskih organa, koji upravljaju ribarstvom u Bosni i Hercegovini, u namjeri, da se sile koncentrišu, a ne razbijaju.

Pročitajte i:   Poziv za učešće u Premijer ligi BIH u lovu ribe udicom na plovak za kategoriju invalida, master veterana i veterana

Na početku trećega godišta našega lista molimo sve naše čitaoce, saradnike i prijatelje, da nas pomognu u našem radu, jer naš rad nije ništa drugo, nego ujedinjavanje i organizovano potenciranje nastojanja i namjera pojedinaca.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.