Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Prijedlog plana rada za 2010. godinu

I kvartal 2010 .
1.distribucija ribolovnih dozvola,iskaznica, članskih markica i drugih obrazaca te potrebne ribočuvarskih oznaka članicama putem nadležnih ministarstava, priprema skupštine,
2.održati redovnu skupštinu saveza,
3.nastaviti aktivnosti u Fed.min. Poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva na izradi izmjena I dopuna provedbenih pravilnika donesenih temeljem ZOSR kao I samog zakona.
4.po prijedlogu takmičarske komisije i temeljem  kalendara takmičenja unutar SRS F BiH pristupiti realizaciji takmičenja , koja aktivnost će se dešavati tokom cijele godine,
5.pomoć članicama oko dodjele ribolovnih voda,
6. ukoliko se stvore uvjeti urgentno nastaviti aktivnosti oko
polaganja ribolovnih ispita koje će trajati cijelu godinu.

7.poduzimati mjere za uredno plaćanje distribuiranog materijala članicama, dospjele članarine iz 2009 te članarine za 2010 godinu.

8.realizirati odluke koje donese skupština a čija se realizacija odnosi na ovaj period.

9.razmatrati probleme sa terena o kojima se upozna savez i u skladu sa statutom I zakonima iznalaziti najbolja moguća rješenja .

10. inicirati i sastanak u SRS BiH i ažurirati rad na pripremama za Europsko prvenstvo u FF.

11.podnijeti zahtjev Fed. min poljoprivrede za pomoć u plaćanju poreznih obaveza nastalih aktivnošću ranijeg saziva komisije za ribičkr ispite,

Pročitajte i:   Znatiželjni morski pas snimljen kod Trpnja na Pelješcu, ribaru jeo iz ruke

12.poduzimati I sve druge radnje u cilju boljitka rada saveza.

II kvartal 2010 .

1.pripremiti i održati sjednicu Upravnog odbora saveza.

2.pratiti i pomogati rad sudijske i takmičarske komisije saveza.

3.pratiti i razmatrati aktivnosti u SRS BIH oko realizacije priprema za prvenstvo u FF,

4.poduzimati daljnje  aktivnosti prema Fed.min. Poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva I kantonalnim ministarstvima radi uspostavljanja što bolje suradnje I provedbe  ZOSR .

5.ukoliko se pojave mogućnosti aplicirati prema Fed. Ministarstvima radi dodjele sredstava za realizacije planiranih aktivnosti saveza.

6.putem nadležne komisije utvrditi kriterije za realizaciju planiranog poribljavanja iz programa saveza za 2010 godinu  te odluke dostaviti članicama.

7.realizirati  takmičenja utvrđena po kalendaru takmičenja SRS F BiH.

8.realizirati odluke koje donese skupština a čija se realizacija odnosi na ovaj period.

9.poduzimati I sve druge radnje u cilju boljitka rada saveza.

III kvartal 2009 .

 1. po provedenim takmičenjima održati sjednicu upravnog odbora.
 2. donijeti odluku o objavi i objaviti natječaj za poribljavanje iz programa saveza.
 3. kontinuirano praćenje tekuće problematike i iznalaženje rješenja .
 4. kontaktirati kantonalna ministarstva radi poduzimanja aktivnosti ka konačnom ispunjenju obaveza članica prema savezu.
 5. pristupiti realizaciji poribljavanja temeljem rezultata natječaja.
 6. održati sjednicu Upravnog odbora i razmotriti poslovanje saveza za 9 mjeseci tekuće godine,
 7. pristupiti pripremi izvještajne skupštine za 2010 godinu, podjelom konkretnih zadataka članovima Upravnog odbora i komisija saveza.
Pročitajte i:   UGSR 'Bistro' Zenica: Započela udruženjska 'Mala škola ribolova'

IV kvartal 2010 .

 1. aktivnosti na pripremi redovne godišnje skupštine.
 2. utvrđivanje broja potrebnih dozvola i ostalih materijala za narednu godinu, štampanje istih i distribucija prema nadležnim kantonalnim ministarstvima.
 3. izrada nacrta izvješća za skupštinu I razmatranje istih.
 4. održavanje sjednica Upravnog odbora .
 5. kontrola rada saveza od strane nadzornog odbora .

6.  poduzimati I sve druge radnje u cilju boljitka rada saveza.

Pored gore navedenog plana zadužuje se Upravni odbor saveza , I sve komisije saveza da odrade I druge poslove koje nametnu određene situacije,  a koji se nisu mogli predvidjeti danom sačinjavanja I usvajanja ovog plana.

Sarajevo, dana 07.01.2010 godine.

Predsjednik SRS F BiH
Christian Oršolić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.