Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

U.S.R. “Neretva” Mostar – Saopštenje za javnost

S obzirom da do danas nije riješeno pitanje ustupanja ribolovnog prava na vodama Grada Mostara, čime se od našega Grada još jednom napravio grad – slučaj s obzirom da se i u ovu sferu umiješala politika, sa jednim jedinim ciljem, a to je da vrati stanje kakvo je bilo prije 15-ak godina kada smo svi bili u svojim „torovima“, što je za veliki broj ribolovaca neprihvatljivo, Upravni odbor USR „Neretva“ Mostar zajedno sa predstavnicima Sekcija, jednoglasno je donio Odluku da upozna sveukupnu javnost sa sljedećim:

♦♦♦Ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, g-đa Pinjuh Vesna je, nakon poništenog Konkursa i objavljivanja Naredbe o zabrani ribolova, izdejstvovala odluku Vlade HNK da ustupi ribolovno pravo
udruženjima sportskih ribolovaca koja su dosada gospodarila vodama u svim općinama HNK izuzev u Gradu Mostaru, tražeći dogovor udruženja koji su registrovani sa područja Grada Mostara, i to: USR „Neretva“ Mostar, SRD „Bisrto“ Drežnica, SRD „Blagaj“ Blagaj i UŠR „Jug-2009“ Mostar.

♦♦♦Prihvatajući takvu inicijativu, ponajprije zbog velikog broja ribolovaca koji su članovi USR „Neretva“, u prisustvu Ministrice Pinjuh je upriličen sastanak predsjednika pomenutih udruženja, koji su ujedno sačinjavali Inicijativni odbor u koji su, po dogovoru, ušli po još 2 člana svakog udruženja.

♦♦♦ Dana 18.03.2010.godine u prostorijama USR „Neretva“ Mostar održan je sastanak ovako određenih predstavnika. Međutim, do konačnog dogovora na tom sastanku nije došlo, odnosno dogovoreno je samo to da bi se ponovno trebali pokušati dogovoriti.

♦♦♦Iz diskusija zainteresiranih strana evidentno je nastojanje formirmiranja novog, petog sportsko-ribolovnog udruženja u Gradu Mostaru, u kojem bi svako registrovano sportsko-ribolovno udruženje imalo potpuno isti uticaj i tretman. To bi značilo da u novoosnovano udruženje, logično, svako unosi ono što ima: jedno udruženje bi unijelo imovinu, značajna finansijska sredstva, ugled i reference ( USR „Neretva“ ), drugo bi unijelo ribočuvare ( SRD „Bistro“ ), treće dugove ( SRD „Blagaj“ ), a četvrto ništa ( UŠR „Jug-2009“ ).

♦♦♦ Naravno, to je za naše udruženje neprihvatljivo. Naš prijedlog je bio da se Udruženju sportskih ribolovaca „Neretva“ pridruže ostala udruženja na način da se formira privremeni Upravni odbor u koji bi, uz aktuelni Upravni odbor USR „Neretva“ Mostar, ostala sportsko-ribolovna udruženja koptirala po 2 člana; takav Upravni odbor bi otpočeo sa radom odmah sa zadatkom da sačini prijedlog izmjena i dopuna Statuta ( koji je prihvatljiv za sve zainteresirane strane – zaključak sastanka Inicijativnog odbora održanog uz prisustvo Ministrice Pinjuh ), prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o sekcijama ( 6 sekcija, prihvatljivo za sve zainteresirane strane – zaključak sastanka Inicijativnog odbora održanog uz prisustvo Ministrice Pinjuh ), po donešenom Pravilniku oformilo sekcije, te pripremilo Izbornu Skupštinu USR „Neretva“ Mostar. Po potpisu takvog dogovora odmah bismo obavijestili Ministarstvo te zatražili ustupanje ribolovnog prava za tekuću godinu, kako je ustupljeno i u ostalim općinama u HNK, a za implementaciju dogovorenog imali bismo dovoljno vremena kako se ne bi napravile određene greške i propusti. (Kako bi se izbjegle različite izjave ostalih sudionika o samom toku sastanka, upoznajemo javnost da je čitav tok sastanka snimljen, a snimku razgovora, ukoliko bude potrebno, medijima ćemo dostaviti naknadno. Iz te snimke jasno je ko je odgovoran što dosada nije otpočeto sa distribuiranjem ribarskih dozvola, uz Ministricu Pinjuh koja je, vjerovatno suočena sa mnogobrojnim političkim pritiscima, razloge neustupanja ribolovnog prava prebacila na udruženja. )

♦♦♦Međutim, takvu našu ponudu predstavnici ostalih sportsko-ribolovnih udruženja su plebiscitarno odbacili kao neprihvatljivu (???) uporno insistirajući na potpuno novom, petom udruženju.

♦♦♦Stoga, s obzirom da očito nije moguće sačiniti dogovor prihvatljiv za sve zainteresirane strane, a kako bi se izbjeglo formiranje još određenog broja sportsko-ribolovnih udruženja koja bi imala potpuno ista prava kao i udruženja koja su uključena u ovaj pregovarački proces (takva prava bi im bila omogućena upravo ustupanjem ribolovnog prava čak i onim udruženjima koja se uopšte nisu prijavila na poništeni Konkurs ), stav upravljačkih tijela USR „Neretva“ Mostar je da se povuče iz daljih pregovora te da Ministarstvu prepusti donošenje konačne odluke, naravno u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Stoga smo zatražili da Ministrica Pinjuh donese odluku koju smatra najlogičnijom kako bi ova ribolovna godina ipak mogla otpočeti i kako – tako privesti kraju.

♦♦♦Još jednom napominjemo da, i pored najbolje volje, nismo uspjeli postići rješenje, ponajviše iz ličnih razloga u pregovore uključenih strana: pojedini više ne priznaju Sportsko-ribolovni Savez F BiH iako su do jučer svim silama nastojali da uđu u tijela toga Saveza; drugima smeta mišljenje struke oko ograničenja ribolova na reviru rijeke Bune smatrajući da, s obzirom da im je ista „pred kućom“, u njoj mogu loviti kako hoće i koliko hoće; treći bi da im se niko ne miješa u ribočuvarsku kontrolu ribolovnih voda kojima su gospodarili, dok je četvrtima najbitnije očuvanje i zaštita ribljeg fonda kvalitetnim radom ribočuvarske službe, te provođenje ostalih aktivnosti zbog kojih su i registrovani i imaju dugogodišnje iskustvo i referense još od daleke 1906.godine.

Na kraju, predstavljanje USR „Neretva“ Mostar:

– Ovo sportsko-ribolovno udruženje osnovano je još 1906.godine. Formirano je od 4 sekcije iz gradskih područja: Jugozapad, Zapad, Stari grad i Jug, što predstavlja udruženje na nivou Grada Mostara s obzirom da je u našem članstvu i veliki broj ribolovaca iz gradskih područja Sjever i Jugoistok. Broji između 1.500 i 1.800 članova na godišnjem nivou, od inauguracije aktuelnog Upravnog odbora. ( U periodu dok su u Upravnom odboru ovog udruženja sjedili predstavnici nekih drugih udruženja učesnika u ovom pregovaračkom postupku, broj članova nije prelazio 600, a po godišnjim obračunima stalno su bilježeni gubici, koji su, na dan inauguracije aktuelnog UO iznosili preko 37.000 KM, koji su, naravno, u narednom periodu anulirani). USR „Neretva“ Mostar je član Sportskog Saveza Grada Mostara, kao jedini sportski kolektiv ove sportske discipline. Takmičarska ekipa ovog udruženja, kao drugoplasirana na Federalnom prvenstvu, plasirala se u Prvu ligu BiH, a 3 takmičara u Premier ligu BiH. U stalnom radnom odnosu ima zaposlenu sekretaricu, a petorica ribočuvara su zaposleni po ugovorima o djelu. Njihova primanja se uplaćuju svakog prvog u mjesecu, kao i obaveze proistekle iz takvih ugovornih odnosa. Ribočuvari su akreditovani po propisima navedenim u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i pripadajućih pravilnika. U vrijeme zabrane isti su podnijeli preko 50 prijava protiv krivolovaca. Svima kojima je izrečena sudska presuda, Sud časti USR „Neretva“ Mostar je izrekao i odgovarajuće diciplinske mjere prema Statutu i Pravilniku o radu Suda časti. Za vrijeme zabrane ribolova aktuelizirane Naredbom Ministrice Pinjuh ( iako takva naredba od iste, po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu F BiH nije mogla biti izdata jer ju je moglo izdati samo i isključivo Federalno ministarstvo ) ribočuvarska služba je nastavila sa svojim redovnim aktivnostima na zaštiti ribljeg fonda danonoćno čuvajući mrijest mekousne pastrmke i neretvanske glavatice, u šta je uključeno i preko 50 ribolovaca – volontera. A i u ovom periodu neizdavanja ribarskih dozvola, naše udruženje je uspjelo izmiriti sve svoje finansijke obaveze, kako prema zaposlenim, tako i prema državnim institucijama i dobavljačima. Ovo sportsko-ribolovno udruženje godišnje organizuje barem dvije ekološke akcije uređenja i čišćenja obala rijeke Neretve i njenih pritoka, a redovno organizuje i „Malu školu ribolova“ za djecu uzrasta od 10-16 godina, uz učešće renomiranih stručnjaka iz oblasti ribarstva, kao i aktivista udruženja. Uspjeli smo ostvariti izuzetnu saradnju sa gotovo svim srodnim udruženjima u F BiH, a i u BiH, i upriličuju se stalna druženja, zajednički ribarski susreti i takmičenja.

Pročitajte i:   Završeno takmičenje u ribolovu u Bosanskoj Krupi "Potraga za kraljicom Une 2024"

– Još jednom napominjemo da imamo stalne pozive i podrške našoj borbi i nastojanjima i to od strane boračkih udruženja, umirovljenika i demobilisanih pripadnika HVO, Sportskog Saveza Grada Mostara, i sl., a koje su Ministrici Pinjuh, u pisanoj formi, i dostavljene.

– I na kraju, na žalost, moramo istaknuti i najnepopularniju stranu.
Naime, USR „Neretva“ Mostar broji, u 2009. godini, preko 1.500 članova svih nacionalnosti, jednakih prava i obaveza, čime je obezbijeđena multietičnost u svim tijelima i strukturama udruženja, a sa čime se ne može pohvaliti niti jedno od 3 preostala sportsko-ribolovna udruženja, koja su po svom sastavu jednonacionalna ( Vjerovatno su nam zbog navedenog različita razmišljanja i stavovi ).

– Stoga smo od Ministrice Pinjuh zatražili da očekujemo da u najskorije vrijeme, a najkasnije do srijede, 24.03.2010.godine donese Odluku o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Mostar i omogući izdavanje ribarskih dozvola za 2010.godinu, jer to ribolovci ovoga Grada od nje očekuju. U protivnom, ovom prilikom pozivamo sve ribare – naše članove da u znak protesta, dana 01.04., kada se još od 1906. tradicionalno upriličuje otvaranje ribolovne sezone, izađu na rijeku Neretvu i obilježe otvaranje sportsko-ribolovne sezone.

U prilogu dostavljamo pismo upućeno Ministrici g-đi Pinjuh Vesni dana 22.03.2010.godine.

Upravni odbor USR „Neretva“
Praljak Josip, Predsjednik UO

Pismo upućeno Ministrici g-đi Pinjuh Vesni dana 22.03.2010.godine.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON
– Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
n/R Ministrice g-đe Pinjuh Vesne

PREDMET: Informacija o održanom sastanku sportsko-ribolovnih udruženja Grada Mostara

Poštovana Ministrice
Slijedeći instrukcije sa sastanka Inicijativnog odbora sportsko-ribolovnih udruženja registrovanih u Gradu Mostaru, dana 18.03.2010.godine u prostorijama USR „Neretva“ Mostar održan je sastanak predstavnika svih udruženja.
Slobodni smo obavijestiti Vas da do konačnog dogovora nije došlo, odnosno dogovoreno je samo to da bi se ponovno trebali pokušati dogovoriti.
Iz diskusija zainteresiranih strana evidentno je nastojanje formirmiranja novog, petog sportsko-ribolovnog udruženja u Gradu Mostaru, u kojem bi svako registrovano sportsko-ribolovno udruženje imalo potpuno isti uticaj i tretman. To bi značilo da u novoosnovano udruženje, logično, svako unosi ono što ima: jedno udruženje bi unijelo imovinu, značajna finansijska sredstva, ugled i reference ( USR „Neretva“ ), drugo bi unijelo ribočuvare ( SRD „Bistro“ ), treće dugove ( SRD „Blagaj“ ), a četvrto ništa ( UŠR „Jug-2009“).
Naravno, to je za nas neprihvatljivo.
Naš prijedlog je bio da se USR „Neretva“ pridruže ostala udruženja na način da se formira privremeni Upravni odbor u koji bi, uz aktuelni Upravni odbor USR „Neretva“ Mostar ostala sportsko-ribolovna udruženja koptirala po 2 člana; takav Upravni odbor bi otpočeo sa radom odmah sa zadatkom da sačini prijedlog izmjena i dopuna Statuta (koji je prihvatljiv za sve zainteresirane strane – zaključak sastanka Inicijativnog odbora održanog uz Vaše prisustvo), prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o sekcijama (6 sekcija, prihvatljivo za sve zainteresirane strane – zaključak sastanka Inicijativnog odbora održanog uz Vaše prisustvo), po donešenom Pravilniku oformilo sekcije, te pripremilo Izbornu Skupštinu USR „Neretva“ Mostar. Po potpisu takvog dogovora odmah bismo obavijestili Vas te zatražili ustupanje ribolovnog prava za tekuću godinu, kako ste ga ustupili i u ostalim općinama u HNK, a za implementaciju dogovorenog imali bismo dovoljno vremena kako se ne bi napravile određene greške i propusti.

Pročitajte i:   Znatiželjni morski pas snimljen kod Trpnja na Pelješcu, ribaru jeo iz ruke

Međutim, takvu našu ponudu predstavnici ostalih sportsko-ribolovnih udruženja su plebiscitarno odbacili kao neprihvatljivu (???) uporno insistirajući na potpuno novom udruženju.

Stoga, s obzirom da očito nije moguće sačiniti dogovor prihvatljiv za sve zainteresirane strane, a kako bi se izbjeglo formiranje još određenog broja sportsko-ribolovnih udruženja koja bi imala potpuno ista prava kao i udruženja koja su uključena u ovaj pregovarački proces ( takva prava bi im bila omogućena upravo Vašim ustupanjem ribolovnog prava čak i onim udruženjima koja se uopšte nisu prijavila na poništeni Konkurs ), stav upravljačkih tijela USR „Neretva“ Mostar je da se povuče iz daljih pregovora te da Vama prepusti donošenje konačne odluke, što Vam Zakon o slatkovodnom ribarstvu i nalaže.

Od Mostara se opet, vještački, napravio grad – slučaj i u postupak ustupanja ribolovnog prava se umiješala politika, što je za nas ribare neprihvatljivo.

Stoga tražimo da donesete odluku koju smatrate najlogičnijom kako bi ova ribolovna godina ipak mogla otpočeti i kako – tako privesti kraju.

Još jednom napominjemo da, i pored najbolje volje, nismo uspjeli postići rješenje, ponajviše iz ličnih razloga u pregovore uključenih strana: pojedincima više ne priznaju Sportsko-ribolovni Savez F BiH iako su do jučer svim silama nastojali da uđu u tijela toga Saveza; drugima smeta mišljenje struke oko ograničenja ribolova na reviru rijeke Bune smatrajući da, s obzirom da im je ista „pred kućom“, u njoj mogu loviti kako hoće i koliko hoće; treći bi da im se niko ne miješa u ribočuvarsku kontrolu ribolovnih voda kojima su gospodarili, dok je četvrtima najbitnije očuvanje i zaštita ribljeg fonda kvalitetnim radom ribočuvarske službe, te provođenje ostalih aktivnosti zbog kojih su i registrovani i imaju dugogodišnje iskustvo i referense još od daleke 1906.godine.

Na kraju, moramo Vam još jednom predstaviti USR „Neretva“ Mostar.

Ovo sportsko-ribolovno udruženje osnovano je još 1906.godine. Formirano je od 4 sekcije iz gradskih područja: Jugozapad, Zapad, Stari grad i Jug, što predstavlja udruženje na nivou Grada Mostara s obzirom da je u našem članstvu i veliki broj ribolovaca iz gradskih područja Sjever i Jugoistok. Broji između 1.500 i 1.800 članova na godišnjem nivou, od inauguracije aktuelnog Upravnog odbora.( U periodu dok su u Upravnom odboru ovog udruženja sjedili predstavnici nekih drugih udruženja učesnika u ovom pregovaračkom postupku, broj članova nije prelazio 600, a po godišnjim obračunima stalno su bilježeni gubici, koji su, na dan inauguracije aktuelnog UO iznosili preko 37.000 KM, koji su u narednom periodu anulirani). Član je Sportskog Saveza Grada Mostara, kao jedini sportski kolektiv ove sportske discipline. Takmičarska ekipa ovog udruženja, kao drugoplasirana na Federalnom prvenstvu, plasirala se u Prvu ligu BiH, a 3 takmičara u Premier ligu BiH. U stalnom radnom odnosu ima zaposlenu sekretaricu, a petorica ribočuvara su zaposleni po ugovorima o djelu. Njihova primanja se uplaćuju svakog prvog u mjesecu, kao i obaveze proistekle iz takvih ugovornih odnosa. Ribočuvari su akreditovani po propisima navedenim u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu i pripadajućih pravilnika. U vrijeme zabrane isti su podnijeli preko 50 prijava protiv krivolovaca. Svima kojima je izrečena sudska presuda, Sud časti USR „Neretva“ Mostar je izrekao i odgovarajuće diciplinske mjere prema Statutu i Pravilnika o radu Suda časti.

Za vrijeme zabrane ribolova aktuelizirane Vašom Naredbom ribočuvarska služba je nastavila sa svojim redovnim aktivnostima na zaštiti ribljeg fonda danonoćno čuvajući mrijest mekousne pastrmke i neretvanske glavatice, u šta je uključeno ipreko 50 ribolovaca – volontera. A i u ovom periodu neizdavanja ribarskih dozvola, naše udruženje je uspjelo izmiriti sve svoje finansijke obaveze, kako prema zaposlenim, tako i prema državnim institucijama i dobavljačima.

Ovo sportsko-ribolovno udruženje godišnje organizuje barem dvije ekološke akcije uređenja i čišćenja obala rijeke Neretve i njenih pritoka, a redovno organizuje i „Malu školu ribolova“ za djecu uzrasta od 10-16 godina, uz učešće renomiranih stručnjaka iz oblasti ribarstva, kao i aktivista udruženja. Ovo sportsko-ribolovno udruženje ostvarilo je izuzetnu saradnju sa gotovo svim srodnim udruženjima u F BiH, a i u BiH, i upriličuju se stalna druženja, zajednički ribarski susreti i takmičenja.

Još jednom napominjemo da imamo stalne pozive i podršku od strane boračkih udruženja, umirovljenika i demobilisanih pripadnika HVO, koji su Vam i dostavili, u pisanoj formi, svoju podršku našoj borbi i nastojanjima.

I na kraju, na žalost, moramo istaknuti i najnepopularniju stranu. Naime, USR „Neretva“ Mostar broji, u 2009. godini, cca 1.500 članova svih nacionalnosti, jednakih prava i obaveza, čime je obezbijeđena multietičnost u svim tijelima i strukturama udruženja, a sa čime se ne može pohvaliti niti jedno od 3 preostala sportsko-ribolovna udruženja. ( Vjerovatno su nam zbog navedenog različita razmišljanja i stavovi ).

Poštovana ministrice, još jednom apelujemo da svojim odlukama ne uništite sve ono pozitivno i dobro što smo postigli i ne vratite nas 15-tak godina unazad.

Očekujemo da u najskorije vrijeme, a najkasnije do srijede, 24.03.2010.godine donesete Odluku o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Mostar i omogućite izdavanje ribarskih dozvola za 2010.godinu, jer to ribolovci ovoga Grada od Vas očekuju. U protivnom, pozvaćemo sve ribare – naše članove da u znak protesta, dana 01.04., kada se još od 1906. tradicionalno upriličuje otvaranje ribolovne sezone, izađu na rijeku Neretvu.

S poštovanjem
Predsjednik UO Praljak Josip

13 thoughts on “U.S.R. “Neretva” Mostar – Saopštenje za javnost

 • Ako tvrdite da ste po “nacionalnosti i opredjeljenju” prvo ribari onda imate moju punu podršku uz apel da se oglasite i o spašavanju Gornje Neretve od potpunog uništenja planiranim branama i hidroelektranama !!!

  Bistro iz Sarajeva !

 • licno sam bio prisutan u Blagaju kada je blagajsko udruzenje organizovalo takmicenje u lovu ribe na plovak, naravno sa crvima a lovila se vjerovali ili ne pastrmka velicine 10 centimetara i trpala u mreze nakon cega je svaka crkla. Na tom takmicenju spevijalni gost je bio gosp. Vjeko Arapovic i Nikola Puce, sa predsjednikom Zelom. NO KOMENT. Samo naprijed USR NERETVA imate moju podrsku.

 • U cjloj prici mi samo nije jasno ,kako je prosao natjecaj za dodjelu voda t.j ko se prijavioi i dali je ispostovao zadane kriterije.
  nesto mi se to krije ko zmja noge.
  Moze biti 50tak udruzenja al ako neko dobije najvise bodova taj je gazda i stvar rijesena.
  Ovako se stice utisak da se niko nije prijavio na konkurs za vastitu vodu sto je ludost i pogodovalo za stanje kakvo je danas.
  Usvakom slucaju sve najbolje za USR “Neretva”

 • Ministrica Pinjuh očito ima pritiske. Mislili smo da su politički, međutim najvjerovatnije se radi o finansijkim lobijima. Jer, Elektroprivreda HZ HB već 3 godine nije izvršila poribljavanje, a godišnje je dužna poribiti cca 220.000 KM. I još 10 godina tako, uz ove 3 što fale. Nije teško izračunati koliko je to para. A ukoliko vode ne dobije USR “Neretva” i ostvariće se to da se neće poribiti zaostaci, a pitanje je da li će se poribljavati narednih 10 godina. Tu su još i ribarske osnove…. A isti ljudi sjede u: Ministarstvu Vesne Pinjuh, Upravnom odboru EP HZ HB i na sveučilištu – odsjek za ribarstvo. Sve je jasno, zar ne???

 • ASIM HADŽIĆ PACHE

  A gdje su koncesije za šljunak,pijesak(MARKE)HIDROELEKTRANE(EURIČIČI).PUNA podrška ribarima,ljubiteljima prirode ,LJUDIMA iz U.S.R.NERETVA.Pišem u ime većine kolega,prijatelja ribolovaca iz Sarajeva koji nemaju pristup internetu.Vlado HNK(MINISTRICA pinjuh) SRAM VAS BILO!!!

 • Mile ribar

  Dabogda ne vidjela onu stvar dok traje zabrana

 • Mozda je cula da jos pecate na lajnere, pa hoce da vam stane u kraj ;-)…

  Slazem se sa diverom… koja god politika da je u pitanju postoji zakon o javnim tenderima i ta pravila moraju vaziti, u protivnom postoji sudstvo… Nije ni gospa ministarka blesava da vrsi politicko samoubistva ako nema neku podlogu za to, a niko nam ne govori sta se u stvari desilo s ranijom procedurom.

 • Ma nisam to pitao bezveze ,znam da su cjene bile objavljene i svi su udarili drvlje i kmenje kako je previse i da nece placati.
  Udruzenje sa 1500 clanova trazena sredstav moze obezbjediti bez problema,(cini mi se da se radilo o cifri 25 000 KM)
  i ovo negovorim napamet jer moje udruzenje sa 350 clanova placa najskuplju vodu u BiH tacnije 15000 KM i nepada nam na pamet da odustanemo od “nase rijeke”
  naravno ispunjavamo i sve druge preuzete obaveze.
  Treba pokazati da vam je stalo do vlastite vode !!!!!!!!!!

 • a ovi iz usr neretva za trazenih 39000KM ponude 120000KM.sad me zanima cije interese sa ovom cifrom zastupa usr neretva.ribolovaca nije sigurno.zivjeli

 • Ja ću vam reći. Javilo se SRD “Blagaj” i iza njih stoji HP Investing – htjeli vaditi šljunak. Javio se privatnik Bevanda ( Bejuti sport ) i saznalo se da će ponuditi 55.000-60.000. Javio se “Jug 2009” a iza njih stoji Jerko Pavličević i dio EP HZHB te dio HDZ. Javila se i USR “Neretva”. Pošto ostali ne mogu dati koliko oni mogu napisati, a da se sačuvaju endemske vrste riba – mekousna pastrmka i neretvanska glavatica, ljudi ponudili čitav godišnji prihod od prodanih dozvola – 120.000 KM.

 • Novac nosi bodove u natjecaju al nije presudan!!!
  Bitni podaci koji se takodje boduju su:
  Dosadasnja ulaganja(poribljavanja ,infrastruktura sve to ovjereno od vetrinarskog inspektora))
  broj uredno zaposlenih ribocuvara(prijavljenih sa M obrascima)
  dalii je do sad bio ovlasteni korisnik
  koliko se planira uloziti u narednom periodu.

  A ove price da neko izanekog stoji nepiju vodu jer se u godisnjim planovima mora navesti sta ce se uraditi i koliko ,to za vadjenje sljunka nema veze a zna se da je zakonom zabranjeno .
  Mislim da su u cjeloj prici ribolovci u HNK kantonu poprilicno neinformisani i neukljuceni u najbitnijem trenutku za buducnost njihovih voda .
  Svakako da jedan dio krivice snose i maticna udruzenja.
  Valjda ce biti i izaci na najbolje.
  bistro vam

 • pa ako sve date za koncesiju od cega cete placati troskove(ribocuvare i ostalo)?

 • “diver” prijatelju nije bas da smo neinformisani i neukljuceni, ali tesko je bilo sta rjesiti kad sa druge strane imas nekoga ko nece da cuje za bilo sta. Sto se tice konkursa prijavio se svak na svoje vode, a isti navodno ponisten jer niko nije dostavio kompletnu dokumentaciju ( mi svoju tri puta kontrolisali i bilo sve OK) sto je skoro nemoguce.Cudno je cudo kad se politika i novac pomjesaju. Sredstva koja dvije EP izdvajaju za poribljavanja nisu bas mala, a ima ih mnogo sto su pare drage pa bi da umjesaju svoje prste. Nije se lahko sa rogatim bosti, a i ovo sto smo isposlovali bilo je na jedve jade. Valjda ce novi ministar u oktobru biti razumniji. BISTRO!!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.