Zapisnik sa zajedničkog sastanka Takmičarske i Sudijske komisije SRS F BiH

ZAPISNIK sa zajedničkog sastanka Takmičarske i Sudijske komisije SRS Federacije BiH održanog dana 8.04.2009.godine u prostorijama UGSR “Bistro” Zenica
Sastanku su bili prisutni: 1.Piknjač Nermin, Jelah-Tešanj 2. Vrgovčević Fuad- Maglaj, 3. Adnan Doglod-Zenica, 4. Kučinski Marcel- Novi Travnik 5. Jagar Milan, Vogošča 6. Gromilić Igor-Livno -odsutan opravdano.Predložen je slijedeći
D N E V N I    R E D:
1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice
2.   Verifikacija doobuke  sudija „A“ lista i izdavanje licenci
3.   Donošenje Kalendara Federalnih takmičenja za 2010 godinu
4.   Raspored sudija za

Federalna takmičenja

 1. Raspored sudija za državna takmičenja- Lige i KUP takmičenja

6    Raspored sudija za 16. Evropsko prvenstvo u Fly Fishingu 2010 god.

 1. a) Uplata sudijski taksi-članarine
  b) Zamjena Gromilić Igora u Takmičarskoj  Komisiji
  c) SSRI Maglaj

ZAKLJUČCI PO PRVOJ TAČKI DNEVNOG REDA:
Razmatrani su prijedlozi i Zaključci koje su ove dvije komisije uputile Upravnom, odboru SRS Federacvije i konstatovano da je većina stvari urađena, međutim da nisu prihvaćeni prijedlozi za  dodjelu priznanja, finansiraje takmičara iz SRS Federacije na državnim takmičenjima,te prijedlog Pravilnika o dnevnicama i putnim troškovima.
ZAKLJUČCI PO DRUGOJ TAČKI DNEVNOG REDA:
Po drugoj tački data je kraća informacija i Pregled sudija „A“ lista za suđenje u državnim ligama za 2010/211 godinu te nakon toga doneseni su slijedeći Zaključci:
Konstatuje se da Program obuke nije adekvatno urađen  na vrijeme. Većina sudija zbog zakašnjenja obavijesti o terminima održavanja Obuke nije se pripremila za obuku. Na samoj obuci bilo je i propusta vezanih za utvrđivanje i prisustvo sudija što se najoštrije osuđuje i traži da TK SRS BiH analizira ovaj propust, o čemu će se sudijska organizacija SRS F BiH posebno pismeno obratiti TK SRS BiH.
ZAKLJUČĆI PO TREČOJ TAČKI DNEVNOG REDA
Predsjednik TK je iznio podatke o prijavama za domaćinstvo i nakon toga utvrđen je Kalendar Federalnih takmičenja za 2010 godinu po disciplinama kako slijedi:
KALENDAR TAKMIČENJA
SRS FEDERACIJE BiH ZA 2010. GODINU

Klikni na sliku za veći prikaz
Klikni na sliku za veci prikaz

SEKTORSKE SUDIJE IZ SRS F BIH NA DRŽAVNIM TAKMIČENJIMA

I LIGA SENIORI SRS BiH  – STAZA JELAH TEŠANJ ( 08.i 09,05.2010  GODINE)
Delegat takmičenja :                     Širbegović Hilmija Jelah-Tešanj , državni sudija
Vrhovni sudija  :                            Fuad Vrgovčević Maglaj Državni sudija
Sekretar takmičenja /Komesar :  Biljana Petrović Banja Luka iz SRS RS
Sektorski sudija  . sektor A………… Memić Džemal- Jelah Tešanj državni sudija
Sektorski sudija    sektor B ………..  Doglod Adnan, Zenica  državni sudija
Sektorski sudija    sektor C…………  Nesimi Sead, Zenica državni sudija
sektorski sudija     sektor D………… Sarajlić Sead, Maglaj, državni sudia
Sektorski sudija    sektor E…………  Vehabović  Salko, Tuzla ,.državni sudija

PREMIJER LIGA  SRS BiH POJEDINAČNO Staza jezero Modrac-Kiseljak- Tuzla ( 16 i 17.10.2009.god)
Delegat takmičenja:   …………….. Jagar Milan, državni sudija Vogošća
Vrhovni sudija takmičenja………  Miro Vrljičak državni sudija Breza
Sekretar takmičenja:                    Jevtić Vidan SRD Prnjavor iz SRS RS
Sektorski sudija    sektor A ……….. Ferizović Mustafa – SRD Srebrenik
Sektorski sudija    sektor B………… Kahvić Hasan , SRD Srebrenik
Sektorski sudija    sektor C………… Pešto Mugdim, SRD Sarajevo 1906
Sektorski sudija    sektor D………… Arnautović Hikmet, SRD Sarajevo 1906

PREMIJER LIGA JUNIORI-KE, KADETI-NJE 31.7. i 01.08 jez. Modrac-KISELJAK)
Komesar lige                                 Eldina Okić  Tuzla ,državni sudija
Vrhovni sudija                               Morić Miroslav, Tuzla,  državni sudija
Delegat takmičenja                       Djug Hajrudin, Tuzla državni sudija
Sektorski sudija  ……………………… Ruvić Jasmin, Maglaj
Sektorski sudija……………………….. Murat Đolta  SIRK Tuzla
Sektorski sudija…………………………Jamaković Bahrudin SIRK Tuzla
Sektorski sudija……………………….. Morić Marijana Tuzla

PREMIJER LIGA INVALIDA- LIVNO Malo jezero 03 i 04.07.2010 god.
Delegat takmičenja:                              Delalić Alija Bugojno, državni sudija
Vrhovni sudija Takmičenja                   Milorad Ćurčić , Novi Travnik,državni sudija
Sekretar/Komesar lige……………………. Hošić Ale  Bihać
Sektorski sudija………………………… Ćurčić Nenad, Novi Travnik, kant.sudija
Sektorski sudija………………………..  Ćajdo Mujo, Donji Vakuf,državni sudija
Sektorski sudija……………………….   Igor Gromilić  Livno, kant. sudija
Sektorski sudija za žene…………..    Nermin Milak, Bugojno, druš.sudija .
Sektorski sudija za žene…………..    Čurić Muris, Bugojno , društ.sudija

Pročitajte i:   Ljudi nisu svjesni zagađenja zraka: Prijeti zdravstvena katastrofa

KUP BIH 25 i 26 09.2010 jezero Modrac-staza KISELJAK dis. PLOVAK
Delegat takmičenja:………………    Đug Hajrudin, Tuzla, drž. sudija
Vrhovni sudija…………………….      Vehabović Salko, Tuzla, državni sudija
Sekretar takmičenja………………      Morić Miroslav, Tuzla, državni sudija
Sektorski sudija seniori. A……….      Hasić Đemal, Tuzla državni sudija
Sektorski sudija seniori.     B……  Doglod Adnan, Zenica, državni sudija
Sektorski sudija seniori..    C……  Nesimi Sead, Zenica, državni sudija
Sektorski sudija seniorke.. A……  Fuad Vrgovčević, Maglaj državni sudija
Sektorski sudija seniorke . B……  Murat Đolta, Tuzla, kant. sudija
Sektorski sudija seniorke…C……  Miro Vrljičak Breza, državni sudija

FLY FISHING – MUŠIČARENJE
KUP BIH U MUŠIČARENJU KLOKOT BIHAĆ

Delegat takmičenja:  Marcel Kučinski, Novi Travnik, int. sudija
Vrhovni sudija:          Denijal selimović, Bihać, državni sudija
Sekretar takmičenja: Erna – Ernisa Kardaš, Bihać , državni sudija
Sektorski sudija „A“  Sead Alijagić , Bihać, državni sudija
Sektorski sudija „B“  Mujo Begatović, Bihać, državni sudija
Sektorski sudija „C“  Zahirović Jasmin, V. Kladuša, državnii sudija

PREMIJER LIGA FLY FISHING  PLIVSKO JEZERO JAJCE 22.08.2010 god  ( V KOLO)
Vrhovni sudija takmičenja  Alijagić Sead, državni sudija Bihać
Delegat takmičenja              Marcel Kučinski, Novi Travnik, međ. sudija
Sekretar takmičenja             Erna- Ernisa Kardaš Bihać, državni sudija
1    sektor  „A“…………………..Ismet Paloš, Bužim, državni sudija

 1. 1. sektor „ A“ ………………….Ašić  Muhamed, Cazin državni sudija

3      sektor „ B“…………………..Bekir Pudić, Bos. Otoka, državni sudija

4.    sektor „B“……………………Mujo Begatović, Bihać, državni sudija

Vozače čamca sudije odredit će SRD „Zlatovčica“ Jajce 13 vozača čamaca

LOV ŠARANA I AMURA

14-16 maja  2010.g. JELAH TEŠANJ III KOLO LIGE U LOVU ŠARANA

 1. Vrhovni sudija:             Hasić Đemal, Tuzla državni sudija
 2. Delegat takmičenja      Djug Hajrudin, Tuzla državni sudija
 3. Komesar lige                Hodžič Bajro 062/328-241

Potreba broj sektorskih sudija dat će SRD Jelah Tešanj u saradnji sa Komesarom lige

28- 30 maja 2010 Jezero SNJEŽNICA  IV  KOLO LIGE U LOVU ŠARANA

 1. Vrhovni sudija :           Ostojić Dario Bjeljina
 2. Delegat takmičenja :   Kahriman senad, distrikt Brčko
 3. Komesar lige:              Hodžič Bajro 062/328-241

Potreba broj sektorskih sudija dat će SRD Snježnica saradnji sa Komesarom lige

SPIN LIGA BIH

25  Aprila 2010  rijeka Bregava – STOLAC I KOLO LIGE

 1. Vrhovni sudija :            Ristić Dane SRD Ist. Sarajevo

Delegat takmičenja : Arnautović Hikmet, Sarajevo Državni sudija

Komesar lige:         : Josip Pjevac SRD Čapljina 063/ 420-665
Potreba broj sektorskih sudija dat će SRD STOLACi sa Komesarom lige Pjevac Josipom

9 maja 2010   JAJCE II KOLO LIGE

 1. Vrhovni sudija:            Krišto Ivica, SRD Busovača, državi sudija
 2. Delegat takmičenja     Musekadić Vejsil, SRD Busovača, državni sudija

10.  Komesar lige:              Pjevac Josip-Čapljinao 063/420-665

11.  Potreba broj sektorskih sudija dat će SRD JAJCE u suradnji  sa Komesarom lige Pjevac Josipom

20   juna 2010  rijeka Sana – KLJUČ  IV KOLO LIGE

12.  Vrhovni sudija:            Đukić Luka, N. Travnik-Šipovo, državni sudija

13.  Delegat takmičenja     Marković Ranko, SRD Ribnik

14.  Komesar lige               Pjevac Josip-Čapljinao 063/420-665

15.  Potreba broj sektorskih sudija dat će SRD KLJUČ u suradnji sa Komesarom lige Pjevac Josipom 4   jula 2010  rijeka Trebižat LJBUŠKI   V KOLO LIGE

16.  Vrhovni sudija :          Tomičić Ivica, SRD Busovača, državni sudija

17.  Delegat takmičenja:   Bilić Borislav, SRD Busovača, državni sudija

18.  Komesar lige              Pjevac Josip-Čapljinao 063/420-665

19.  Potreba broj sektorskih sudija dat će SRD LJUBUŠKI u suradnji sa Komesarom lige Pjevac Josipom

SUDIJE ZA 16. EVROPSKO PRVENSTVO U MUŠIČARENJU

06-12.septembra 2010 godine BiH

Pošto sudijska organizacija SRS Federacije teba da definiše sektorske sudije na takmičarskim stazama
„B“ rijeka Sanica i Takmičarska staza „E“ Plivsko jezero određuje se širi izbor sudija za te funkcije i to

1. Musekadić Vejsil.           SRD   Busovača………………….            državni sudija

2. Krišto Ivica………………..   SRD   Busovača………………….           državni sudija

3. Tomičić Ivica………………..SRD  Busovača……………..                državni sudija

4. Čajdo Mujo………………….SRD  Vrbas D.Vakuf……..                 državni sudija

Pročitajte i:   In Memoriam: Preminuo istaknuti sportski ribolovac Miroslav-Miro Misita

5. Dedić Mustafa………………SRD Visoko…………………..                državni sudija

6. Ćurčić Milorad………………SRD Novi Travnik…………..               državni sudija          Glavni.sudija sektor“B“ Ključ

7. Đukić Luka  ………………..SRD  Novi Travnik………….                 državni sudija

8. Selimović Denijal………….SRD Bihać…………………….   državni sudija      Pomoćnik Vrhovnog sudije

9. Kardaš Erna…………………SRD Bihać…………………..državni sudija                      sekretar takmičenja u B.Luci

10.Alijagić Sead……………….SRD Bihać…………………… državni sudija    Glavni sudija Plivsko jezero „E“

11. Begatović Mujo…………. SRD   Bihać…………………                državni sudija

12. Ašić Muhamed………….  SRD  Cazin…………………                  državni sudija

13. Paloš Ismet……………..  SRD  Bos. Otoka…………..                  državni sudija

14. Podić Bekir……………… SRD  Bos. Otoka…………..                  državni sudija

15.Kučinski Marcel……….. SRD   Novi Travnik……….. internac. Sudija    Medjunarodni organizator

16. Hodžić Bajro…………….. SRD  Olovo………………..    internac. Sudija      Koordinator priprema staza

Iz ovog šire utvrđenog spiska sudija sa „A“ liste tačno će se definisati potreban broj sudija na Izvršnom komitetu 16. Evropskog prvenstva u mušičarenju koje se održava  i BiH. Sve sudije će na vrijeme biti pozvane osigurat će im se smještaj na takmičarskim stazama i dati konkretni zadaci.

ZAKLJUČAK:

1. Utvrđeni Kalendar takmičenja SRS Federacije se neće mijenjati i sve sudije će pravovremeno dobiti Odluku da su delegirani i što im je zadatak, te do kada moraju sekretaru sudijske organizacije Federacije Doglod Adnanu u Zenici  telefonom ili E-mailom, ili     fax-om potvrditi dolazak na takmičenje. Svi sudci koji nemaju pravilnike moraju iste nabaviti putem SRS BiH za disciplinu koju sude. Cijena Pravilnika je 3 KM.

2. Zamjenu sudija na terenu može vršiti samo Vrhovni sudija uz odobrenje delegata što se navodi u Izvještaju.

3. Svi Delegati  moraju poslati izvještaj u SRS BiH, a Vrhovni sudci moraju svoj Izvještaj na propisanim
obrascima za disciplinu  koju sude poslati sudijskoj organizaciji Federacije sa upisanim ocjenama suđenja.

4. Svi sudci najkasnije do 1. maja 2010.g. moraju platiti članarinu od 10 KM , na ime izdavanja licence za suđenje za tekuću godinu . Uplatu izvršiti na ŽR SRS Federacije BiH 1020500000075561 UNION BANKA SARAJEVO.Sudije ne mogu pristupiti suđenju bez ovjerene licence kod sekretara sudijske organizacije.
5. Sudcima sa „A“ liste biti će u knjižicu upisana licenca za 2010 i 2011 godinu pod uvjetom da su prošli program dodatne obuke i uplatili članarinu za tekuću godinu.
6. Umjesto Gromilić Igora u Takmičarsku komisiju zbog njegovih novih obaveza Upravnom odboru SRS Federacije BiH predlaže se da se izabere Morić Miroslav, državni sudija iz Tuzle

7. Sekretari Federalnih takmičenja moraju sa domaćinom i sekretarom sudijske i takmičarske komisije sačiniti
i Protokol o međusobnim obavezama domaćina takmičenja i SRS Federacije BiH, najkasnije 30 dana prije takmičenja, utvrditi satnicu i poslati je na objavu na WEB SITE SRS Federacije BiH   i SRS BiH.

 1. Sva Udruženja članice SRS Federacije moraju do 01.06.2010 godine organizovati društvena takmičenja, a također Kantonalna gdje se to organizuje i poslati dnevnike takmičaenja u SRS Federacije BiH, te prijaviti pismeno domaćinu Federalnih takmičenja svoje učešće najkasnije 10 dana prije početka takmičenja., kako bi domaćin mogao da pripremi takmičarsku stazu za broj ekipa koje dolaze na takmičenje.
 1. Prihvata se dopis Saveza za sport i rekreaciju Invalidnih lica u vezi izmjene lokacije Kola lige za invalide  i žene predviđeno za Livno, da se isti kolo premjesti u Jelah i upućuje Takmičarskoj komisiji SRS BiH da isti prijedlog razmotri i donese konačnu odluku.( broj dopisa 01-04/2010 od 06.04.2010 god.
 1. Stručna služba treba ovaj Zapisnik dostaviti hitno svim SRD Federacije BiH, kako bi se sa istim upoznale članice Saveza, a isti se mora  odmah objaviti i na WEB SITE SRS Federacije BiH.

ZAPISNIČAR:
Doglod Adnan,sekretar
PREDSJEDNIK TK SRS BiH
Fuad Vrgovčević
PREDSJEDNIK SUDIJSKE KOM. SRS F BIH
Marcel Kučinski

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.