Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Pravilnik za SPIN ligu BiH

Iz Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine je stigao i Pravilnik za sportsko ribolovna takmičenja u disciplini “Lov ribe sa obale umjetnim mamcima” (SPIN liga BiH)

Temeljem Članka 4.3.4. Statuta, Sportsko ribolovnog Saveza  Bosne i Hercegovine, te izmjena pravila od strane CIPSed, Upravni Odbor SRS BIH,  donosi:
P R A V I L N I K  O SUSTAVU I ORGANIZACIJI NATJECANJA U DISCIPLINI
“Lov ribe sa obale umjetnim mamcima”
UVODNI DIO


(1) Ovaj Pravilnik regulira organizaciju, sustav natjecanja, te pravila discipline: ribolov sa obale umjetnim mamcima.
Puno ime discipline je: Ribolov grabljivica ( predatora) s obale umjetnim mamcima, u daljnjem tekstu «natjecanje».
(2) Natjecanje je službena disciplina CIPS-e odnosno FIPSed. Sastavni je dio disciplina koje organizira i provodi SRS BIH ili druga strukovna organizacija ribolovaca ili druga organizacija koja to smije na teritoriju Bosne i Hercegovine.
(3) Ovim Pravilnikom,kao posebnim segmentom su obrađeni:
– Pravila o organizaciji i provođenju natjecanja
– Pribor
– Bodovanje i utvrđivanje rezultata natjecanja
– Organizacija službenih natjecanja i izbor reprezentacije BiH
– Službene osobe na natjecanjima
– Kaznene odredbe
– Prelazne i završne odredbe

PRAVILA O ORGANIZACIJI I PROVOĐENJU NATJECANJA

Članak 1.

(1) Natjecanje se može organizirati kao pojedinačno i kao ekipno. Kada se natjecanje organizira kao ekipno natjecateljska staza rijeke dijeli se na sektore, koji moraju biti podjednakog izgleda terena. Broj sektora ovisi o broju natjecatelje u ekipi. Ako se ekipno natjecanjje provodi, npr. tako što ekipu sačinjavaju tri natjecatelja onda se voda dijeli na tri sektora, ako ekipa broji pet članova postavlja se pet sektora, itd.
Svaki sektor, odnosno, ako se natjecanje organizira kao pojedinačno,dijeli se na startna mjesta.

(2) Minimalna dužina startnog mjesta («natjecateljskog boksa») iznosi 10 m.
Dubina boksa prema obali slobodne je veličine. Granicu čine prirodne prepreke, te pojas do kojeg se smiju približavati gledatelji, novinari i ostali posjetitelji.

(3) Broj startnih mjesta je duplo veći od broja natjecatelja, odnosno svako startno mjesto ima svoju «rezervnu» poziciju. Npr. startno mjesto broj 1, startno mjesto broj 1A, startno mjesto broj 2, stratno mjesto broj 2A, stratno mjesto broj 3, startno mjesto broj 3 A, itd… U primjeru kada se natjeće 11 natjecatelja, sektor odnosno zona natjecanja podijeljena je na 22 stratna mjesta.
Članak 2.
(1) Prijavljeni natjecatelji moraju se pojaviti u «bazi», zbornom mjestu sektora, odnosno zone natjecanja, najkasnije 120 minuta prije početka natjecanja.
Unutar tog vremena dozvoljen je obilazak cijele natjecateljske staze i proučavanje pozicija u trajanju do 60 minuta, te izvlačenje redoslijeda izlaženja na stazu.
Članak 3.
(1) U slučaju ekipnog natjecanja, predstavnici ekipa 120 minuta prije natjecanja izvlače za svoje natjecatelje sektore u kojima se natjecatelji natječu. Po izvlačenju sektora natjecatelji odlaze svaki u svoj sektor. U slučaju pojedinačnog natjecanja natjecatelji se okupljaju na zbornom mjestu odakle odlaze u bazu sektora odnosno natjecateljske staze.

Članak 4.
(1) Sektorski sudac ili glavni sudac u bazi sektora proziva natjecatelje razvrstane abecednim redom prezimena.
Natjecatelji «iz šešira» izvlače svoj redoslijed izlaženja na stazu po sistemu grila, tebele, koji je načinjen već prije.
(2) Početak natjecanja sektorski ili glavni sudac označava na svima jasan i dostupan način.
(3) Natjecanje traje tri sata. Plasman se utvrđuje za svaku rundu posebno prema zbroju ulovljenih riba , dok se za konačni plasman zbrajaju bodovi skupljeni u svim rundama.

Članak 5.
(1) Natjecatelji natjecanje počinju po sistemu, da po određenom redoslijedu izlaženja na stazu, koji su prethodno izvukli, odlaze do željenog startnog boksa te čekaju početak natjecanja na odabranom startnom mjestu, a poslije znaka za početka natjecanja slobodno se mogu kretati ulazeći iz boksa u boks. Pri tom u jednom boksu može biti najviše jedan natjecatelj.
(2) Kad jedan od natjecatelja krene u odabir startnog boksa, slijedeći po redoslijedu kreće 10 sekundi nakon njega. Svaki natjecatelj ima svog startnog sudca koji ga prati i bilježi svaki njegov ulov, te zajedno sa njim odlazi na stazu i vraća se u centralni boks nakon svake runde

Članak 6.
(1) Natjecanje traje tri sata, a podijeljeno je u pet rundi od čega 1, 2, 3 i 4 runda traju 35 minuta a zadnja peta, 40 minuta,sa pauzama od 10 minuta između rundi. Početak svake runde kao i njen kraj označava vrhovni sudac na jasan i svima dostupan način.
(2) Natjecatelji počinju natjecanje na odabranom startnom mjestu.U slučaju kada dva natjecatelja istovremeno uđu u slobodan boks , prednost ulaska ima natjecatelj koji se kreće iz manjeg startnog broja.
(3) Svaki natjecatelj ima svog startnog sudca koji ga prati i bilježi svaki njegov ulov, te mu za svaki ispravni ulov dodjeljuje kupon kojim natjecatelj kasnije potvrđuje ostvareni ulov.

Članak 7.
(1) U slučaju neslaganja broja upisanih riba na startnoj listi startnog sudca i broja izdanih kupona natjecatelju, sucu će biti izrečena usmena opomena, a natjecatelju se priznaje manji broj upisanih ili prema broju izdanih kupona,manji broj ulovljenih riba.

Članak 8.
(1) Na natjecanju se boduje ulov svih grabežljivih vrsta koje obitavaju u vodi na kojoj se lovi, obavlja natjecanje , a uz prethodno definiranje od strane natjecateljske komisije i korisnika ribolovnog prava.
Riba mora biti ulovljena za usta. Ostali načini kvačenja udicom znače ne priznavanje ulova.
Članak 9.
(1) Natjecatelj je dužan ulov prihvatiti podmetačem. Pokazati tako ulovljenu ribu sudcu i tek po «uzmanja na znanje ulova» od strane sudca, ribu pažljivo u podmetaču osloboditi udice i predati ju sucu u njegov podmetač.
(2) U vremenu kad se riba oslobađa udice natjecatelj ne smije spustiti podmetač na tlo.
(3) Riba se može osloboditi udice rukom ili odgovarajućim kliještima.
(4) Sudac bilježi ulov i predaje natjecatelju kupon.
(5) Zbog ne propisnog načina prihvaćanja ili ulova neće se priznati ulovi:
– ako je riba navučena na obalu ili izvučena na obalu
– ako je riba prihvaćena u vodi rukom
– ako je riba prihvaćena «na prsa»
– ako je riba ulovljena u podmetač «u zraku» nad obalom
– ako natjecatelj zakvači i ulovi ribu van svog ribolovnog boksa
– ako je riba zakvačena negdje s vanjske strane, a ne za usta
– ako natjecatelj pokuša ribu osloboditi udice koju je prihvatio u podmetač prije nego ulov pokaže sucu
– ako mamac kojim je riba ulovljena nije ispravan
(6) Natjecatelj mora sam izvući ribu i uvući je u podmetač. Nitko mu pri tom ne smije pomagati sa strane.
(7) Ako riba koju natjecatelj predaje sucu u trenutku predaje padne na tlo ili u vodu ona se neće priznati kao ostvaren ulov.
Kad natjecatelj jednom preda ulov sucu on više nije odgovoran za ribu.
(8) Ako je riba ulovljena regularno za usta i ne može se osloboditi mamca a da se ne ošteti, što je procjena suca, struna mora biti prerezana, a riba puštena u vodu zajedno s mamcem. Takav ulov se priznaje.
(9) Tijekom natjecanja natjecatelj ne smije ulaziti u vodu niti iz vode loviti, ali može koristiti prirodne prepreke koje su u vodi, a voda ne prelazi preko njih, odnosno imaju vezu s obalom. (npr. kamenje uz obalu, debla korjenje i sl.)
P R I B O R

Pročitajte i:   Kod Pule ulovljena najotrovnija riba na svijetu, evo šta su pronašli kad su je otvorili

Članak 10.
(1) Natjecanje se odvija blinkeraškim priborom, kojeg čine:
– štap po slobodnom izboru, najveće dužine do 2,7 m,
– rola po slobodnom izboru (stacionirana ili multirola)
– najlon ili špaga (upredenica) po slobodnom izboru i promjera po slobodnoj procijeni natjecatelja
– podmetač (sak, meredov )
(2)Svaki natjecatelj može imati i rezervni pribor (štap, rola, podmetač) no on mora u toku natjecanja biti u centralnom boksu. Natjecatelj u vrijeme lova može sa sobom imati jedan štap i jedan podmetač, te torbu ili sl.

Članak 11.
(1) Na natjecanju dozvoljeni mamci su: metalni leptiri (meps), vobleri i žlice, te silikonci, po slobodnom izboru.
(2) Varalice moraju imati udice bez kontrakukice.
Na udici ne smije biti nikakvih ukrasa (suknjica, perje, vunica i sl.). Udica mora biti «gola». Iznimka su plastične perlice na varalici, i plastični bužiri na udici koje su tvornički postavljene.
(3) Startni sudac je dužan provjeriti ispravnost udica na varalici poslije svake ulovljene ribe, a ako mamac nije ispravan ulov se ne boduje.

Članak 12.
(1) Organizator je dužan po natjecatelju prije natjecanja poribiti natjecateljsku vodu s 5 do 7 komada ribe po jednom boksu.

BODOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA NATJECANJA

Članak 13.
(1) Svaka ulovljena riba predstavlja jedan bod.
(2) Radi lakšeg praćenja tijeka natjecanja nakon svake runde, a prije nego što počne nova runda u centralnom boksu glavni sudac na tablu upisuje koliko je koji natjecatelja ulovio riba u završenoj rundi.
(3) Pojedinačni plasman odnosno pojedinačni plasman unutar sektora utvrđuje se prema broju osvojenih bodova u svakoj rundi. Što veći broj ulovljenih komada predstavlja bolji plasman u rundi. Plasmani predstavljaju bodove svakog natjecatelja. Npr. 1. mjesto, 2. mjesto, 3. mjesto… znači osvojen 1, 2, 3… boda.
Svaka runda boduje se za sebe na način da se određuje plasman u svakoj rundi na temelju kojeg natjecatelji ostvaruju bodove.
(4) Ukoliko dva ili više natjecatelja imaju isti broj ulovljenih riba, njihov broj bodova utvrđuje se dijeljenjem plasmana. Npr. prvoplasirani natjecatelj ulovio je 6 riba, drugoplasirani 5, a zatim sljedeća tri natjecatelja ulovila su po 3 ribe. Njihov plasman utvrđuje se dijeljenjem plasmana. To su ribolovci od 3. do 5. mjesta. Tada se njihov broj bodova utvrđuje: 3+4+5=12, 12:3=4 ili 3+5=8, 8:2=4. Svaki od natjecatelja ima po 4 boda.
(5) Na kraju svih pet odlovljenih rundi poredak kola, ili natjecanja, se utvrđuje, zbrajanjem osvojenih bodova (plasmana) po pojedinoj rundi kola.
(6) Na kraju svih kola lige poredak se utvrđuje zbrajanjem osvojenih bodova (plasmana) po pojedinim kolima lige.
(7) U situaciji kada dva ili više natjecatelja imaju isti broj bodova prednost u plasmanu na tablici ima onaj koji je tijekom svih kola lige ulovio više komada riba.
(8) U situacijama kada dva ili više natjecatelja imaju i isti broj bodova i isti broj ulovljenih komada riba, kod natjecanja u Spin ligi, Komesar SPIN lige prije objave konačnih rezultata, a po odlovljenom zadnjem kolu , i Glavni sudac natjecanja, organizira jednosatno raspucavanje za natjecatelje koji imaju isti broj bodova odnosno ulovljenih komada riba, kako bi se među njima utvrdio poredak i temeljem toga konačni poredak SPIN Lige.
(9) U istoj situaciji ( točka 8) na društvenim,Kup, ili drugim natjecanjima, Glavni sudac primjenjuje isti postupak, da bi se dobio pobjednik natjecanja.
(10) U ekipnom plasmanu za poredak ekipa odlučujući je zbroj sektorskih bodova natjecatelja ekipe. Poredak se utvrđuje prema što manjem zbiru sektorskih plasmana.
(11) Da bi svakom natjecatelju,u Premijer Spin ligi BiH, bili priznati i verificirani postignuti rezultati, on može opravdano izostati samo jedno kolo lige.

ORGANIZACIJA SLUŽBENIH NATJECANJA I IZBOR REPREZENTACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 14.
(1) Formira se Premijer SPIN Liga Bosne i Hercegovine u ribolovu umjetnim mamcem s obale.
(2) Tijekom godine mogu se organizirati pojedinačna i ekipna natjecanja u ovoj disciplini.
(3) Premijer SPIN Liga Bosne i Hercegovine, organizira se kao pojedinačna liga od najmanje tri prvenstvena kola koja se moraju održati u tekućoj godini, da bi SPIN reprezentacija BiH slijedeće godine predstavljala BiH na međunarodnim i Svjetskim natjecanjima.
(4) Najbolje plasirani natjecatelji sa Premijer SPIN Lige BiH, stječu pravo nastupa u sastavu reprezentacije Bosne i Hercegovine na međunarodnim i svjetskim prvenstvima.
(5)Brigu o organizaciji, broju kola, domaćinima natjecanja, te provođenju natjecanja vodi Komesar Premijer SPIN lige BiH, i takmičarska komisija SRS BIH.
Članak 15.
(1) Komesara Lige imenuje UO SRS BIH, temeljem objavljenog natječaja, a sve najkasnije do 1. marta/ožujka kalendarske godine.
(2) Obaveze Komesara Premijer SPIN Lige su, da radi na popularizaciji ove discipline, na edukaciji natjecatelja i sudaca, te je dužan da pred trećim licima štiti ugled i dignitet SRS BiH.
(3) Za Premijer SPIN Ligu se natjecatelji, temeljem redovnog raspisa prijava od strana SRS BIH-e za sva natjecanja, prijavljuju , najkasnije 15 dana prije početka prvog kola natjecanja.
(4) Do tada se uplaćuje i startna kotizacija koja mora pokriti sve troškove prvenstva (trošak domaćinu za poribljavanje po natjecatelju, odnosno dnevnu dozvolu, nagrade, priznanja, te doručak i ručak).
(5) Kotizacija se uplaćuje, Komesaru Premijer Spin lige BiH, na prvom kolu, te se usmjerava za navedene potrebe.
(6) Visinu kotizacije potvrđuje UO SRS BIH na temelju prijedloga Komesara Premijer SPIN lige, a sam prijedlog se usaglašava sa natjecateljima lige.
(7) U slučaju da ostane iz ovog izvora nepotrošenog novca na računu SRS BIH, on se upotrebljava za pomoć Spin reprezentaciji za nastup na međunarodnim natjecanjima i Svjetskom prvenstvu.
(8) Kada se steknu uvjeti, oficijalna natjecanja u ovoj disciplini se mogu organizirati kao:
-Društvena natjecanja
-Regionalna natjecanja
-Entitetska natjecanja
-Državna natjecanja-Liga
-KUP SRS BiH
Članak 16.
(1) Svaki neopravdani nedolazak natjecatelja na kolo lige uz maksimalan broj negativnih bodova plus 1 bod više, donosi i nemogućnost natjecanja u SPIN ligi slijedeće sezone.
Članak 17.
(1) Prvoplasiranih osam natjecatelja iz Premijer SPIN lige BiH, ulazi u izbor za sastav Spin reprezentacije Bosne i Hercegovine za nastup na Svjetskom prvenstvu.
(2) U slučaju nemogućnosti nastupa, iz bilo kojeg razloga za Spin reprezentaciju BiH, nekog od članova, Komesar Premijer Spin lige BiH, ima pravo predložiti zamjene iz sastava natjecatelja lige, radi postizanja što boljih rezultata na natjecanjima. (3) Za izbor i rad s reprezentacijom u konačnici, odgovornost snose imenovani selektor i trener reprezentacije.

Pročitajte i:   Sretan Vaskrs!

Članak 18.
(4) Komesar Premijer SPIN lige, utvrđuje kalendar prvenstva, mjesta održavanja prvenstva, vodi brigu o provođenju natjecanja, a potvrđuje ga Takmičarska komisija i UO SRS BIH.

SLUŽBENE OSOBE NA NATJECANJU

Članak 19.
(1) Službene osobe na natjecanju imenuje Takmičarske komisija SRSBIH uz puno poštovanje sudačkog ranga i iskazanog kvaliteta.
-Delegat u ime SRS BIH
-Glavni sudac,imenuje TK SRS BIH,
-Tajnik/Komesar Spin lige
-Sektorski sudci
-Startni sudci /postavlja domaćin zavisno od broja natjecatelja/

Članak 20.
(2) Sudački kolegij čine:
-Glavni sudac
-Tajnik/Komesar Spin lige
-Sektorski sudac,dvojica imenovana žrijebom
-Startni sudac 1
Članak 21.
(3) Žiri natjecanja čine:
-Delegat natjecanja
-Glavni sudac
-Tajnik/Komesar Spin lige
-Sektorski sudac trećeg sektora(ili izvučen žrijebom,u ligi)
-Natjecatelj sa startnim izlaskom broj 5.
(4) Prigovor žiriju se najavljuje 15 minuta nakon proglašenja rezultata,a pismena reklamacija se dostavlja za narednih 15 minuta uz uplatu 50 KM kaucije kod Tajnika natjecanja,koja će biti vraćena ako se utvrdi da je prigovor bio opravdan, a u protivnom, kaucija se uplaćuje u blagajnu SRS BIH.

K A Z N E N E O D R E D B E

Članak 22.
(1) Za opće nepridržavanje pravila na natjecanju, sektorski sudac natjecatelju izriče opomenu, ŽUTI KARTON, za slijedeće radnje;
-Ako gazi vodu za vrijeme natjecanja
-Ako svojim ponašanjem ometa lov drugih natjecatelja
-Ako verbalno vrijeđa službene osobe i gledatelje
-Ako koristi neispravan pribor

(2) CRVENI KARTON /diskvalifikacija/ se daje za ponavljanje bilo kojeg prekršaja iz Stava 1. Članka 22.ovog Pravilnika i za:
-Ako lovi ribu neispravnim udicama
-Ako ulovljenu ribu ne prihvaća i vraća u vodu na propisan način
-Ako ometa normalno odvijanje natjecanja
-Ako za vrijeme natjecanja konzumira alkohol ili druga opojna
sredstva.

Članak 23.
(1) Sudački kolegij verificira žute kartone, a žiri natjecanja verificira crvene kartone.

Članak 24.
(1) Za nekorektno suđenje, startnom i sektorskom sudcu, se mogu izreći mjere opomene, isključiti sa tekućeg natjecanja, pa i zabrana suđenja,ako:
-Dopušta natjecatelju remećenje pravila,
-Dopušta nekorektno kretanje po stazi,
-Dopušta ulazak u vodu za vrijeme natjecanja i
-Ako bez ulova natjecatelju daje kupon.

Članak 25.
(1) Kaznene mjere opomene izriče sektorski sudac startnom sudcu, a Glavni sudac sektorskom, a sve prekršaje diskvalifikacije, crvene kartone, verificira sudački kolegija, a potvrđuje Takmičarska komisija SRS BiH.

Članak 26.
(1) Delegat i Glavni sudac natjecanja,su dužni ovjerene dnevnike natjecanja i izvještaje o provedenom natjecanju dostaviti u kancelariju SRS BiH u roku od 7 /sedam/ dana, po završetku natjecanja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.
(1) Uvjete i izbor nastupa reprezentacije na međunarodnim natjecanjima utvrđuje UO SRS BiH.
(2) Uvjeti nastupa i kotizacija za narednu sezonu, se nakon utvrđivanja, objavljuju na službenim stranicama SRS BiH.

Članak 28.
(1) Tumačenje ovog Pravilnika, daje i vrši Takmičarska komisija SRS BiH, a za vrijeme natjecanja službene osobe, Delegat, Komesar lige i Glavni sudac.

Članak 29.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u službenim glasilima SRS BiH.

Sarajevo, 2010. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA SRS BIH

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.