Nakon izlova tona i tona ribe ministar se udostojio raspisati koncesiju

Livno – Buško jezero je bilo prepušteno na milost i nemilost pohlepnim mrežarima i nakon 10 godina izlova i kako tvrde izvori bliski “gazdama” gostionica u Prisoju, zarade i do 50.000 KM godišnje neovlaštenom trgovinom istom tom ribom.

I kad se gotovo nema više šta uloviti na štap osim babuške i soma (koji je ležeći na dnu izbjegao mreže) ovih pohlepnih “gazda”. Sve pod izgovorom da se Duvanjska općina i Livanjska ne mogu dogovoriti oko koncesije za gospodarenje ribolovnim blagom. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je, napokon, 10. lipnja raspisalo javni natječaj za koncesiju koju prenosimo u cijelosti:

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,

VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

GLAMOČ

Broj: 08-01-24-1036/10

Dana: 10. lipnja 2010.

Na temelju članka 5. stavka 2. i 5. i članka 7. stavak 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (”Narodne novine HBŽ”, br. 2/06), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu ribolovnog prava 

1. Predmet natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero uz naknadu na razdoblje od 10 godina.

”Ribolovno pravo” je temeljni akt kojim se korisnicima ribolovne zone ili dijelu ribolovne zone omogućava obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na određenoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone, u kojem su propisane sve mjere za provedbu zaštite riba na toj zoni.

 

Visina naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero određena je Odlukom o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero broj: 01-02-124-1/10 od lipnja 2010. godine, u minimalnom iznosu od 20.000,00 KM godišnje.

Pročitajte i:   OTVORENO PISMO ZASTUPNICIMA PARLAMENTA FEDERACIJE BIH: Strogo kontrolisana istina o malim hidroelektranama

2. Prijave na natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva

 

3. Prijava treba sadržavati: (kopije dokumenta moraju biti ovjerene)

 1. Naziv, sjedište i adresu fizičke ili pravne osobe,
 2. Rješenje o upisu u registar udruga građana (za udruge ili organizacije športskih ribolovaca),
 3. Obrtnicu (za fizičke osobe),
 4. Program gospodarenja ribolovnom zonom B. Jezero, (Navedeni program uraditi sukladno članku 9. stavak 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (”Narodne novine HBŽ”, broj: 2/06),
 5. Dokaz o imovini kojom udruga, organizacija športskih ribolovaca, pravna i fizička osoba raspolaže, broj uposlenih i članstvo (broj registriranih ribolovaca),
 6. Izvješće o dosadašnjem radu, organiziranju, sudjelovanju i postignutim rezultatima na športsko-ribolovnim natjecanjima, promidžba, popularizacija i edukacija športskog i rekreacijskog ribolova, te izvješće o uloženim sredstvima za poribljavanje, čuvanje i zaštitu riba,
 7. Potvrdu o nekažnjavanju za fizičku osobu odnosno za odgovornu osobu u pravnoj osobi – izdaje MUP,
 8. Uvjerenje suda da ponuđač i odgovorna osoba ponuđača nije osuđena u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu zadnjih 5 godina,
 9. Ponudu visine naknade za korištenje ribolovne zone, a koja ne može biti manja od visine naknade utvrđene Odlukom o utvrđivanju visine početne godišnje naknade za korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero.
 1. Aktualni Izvod iz sudskog registra u kojem se navodi da je poduzeće registrirano da samostalno obavlja djelatnost koja je predmet natječaja (za pravne osobe –gospodarska društva),
 1. Dokaz da je ispunio obveze u svezi plaćanja poreza (izravnih poreza – od Porezne uprave i neizravnih poreza – od Uprave za neizravno oporezivanje) sukladno relevantnim zakonskim odredbama u BiH,
 2. Dokaz da je ispunio obveze u svezi plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko (MIO/PIO) osiguranje sukladno relevantnim zakonskim propisima u BiH,
 3. Dokaz da je ispunio obveze u svezi plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje sukladno relevantnim zakonskim propisima u BiH,
Pročitajte i:   USR 'Blinker' Kalošević: Završena još jedna uspješna ekološka akcija

 

4. Pored dokaza pobrojanih u točki 3. ovog Natječaja, pri odabiru najpovoljnije ponude uzimati će se i sljedeća mjerila:

prebivalište fizičke, odnosno sjedište pravne osobe u odnosu na ribolovno područje za koju se podnosi ponuda,

primjerena organiziranost,

mogućnost potpune provedbe Zakona o slatkovodnom ribarstvu, te kvaliteta Programa gospodarenja ribolovnom zonom;

5. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom: ”Za javni natječaj – dodjela ribolovnog prava”, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80 101 Livno.

6. Rok za podnošenje prijave je 30 dana od objave natječaja u dnevnom tisku.

7. Nepotpune prijave, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijave, neće se razmatrati.

8. Nakon donošenja odluke o dodjeli ribolovnog prava s najpovoljnijim ponuditeljima sklopit će se ugovor sukladno članku 6. stavak 1. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (”Narodne novine HBŽ”, broj: 2/06).

Ministar

Stjepan Matković

preuzeto sa www.novine-online.com  

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.