12:22 am - Petak April 19, 2019

Srebrenik: Otvorena fabrika za reciklažu otpada

U Špionici kod Srebrenika, u povodu Dana općine, otvorena je najsavremenija fabrika za reciklažu otpada u našoj zemlji, u kojoj će se zaposliti oko 50 radnika, a procjene govore kako će fabrika ostvarivati godišnji promet od oko 30 miliona KM.

Fabriku za reciklažu otpada otvorilo je preduzeće “OS Petrol” d.o.o. Srebrenik, čiji se vlasnik Samid Osmanović Braco, već tri decenije bavi privatnim biznisom. U projekat će “OS Petrol”, prema najavama, investirati 15 miliona KM. Fabrika ima kapacitet dnevne reciklaže od oko 100 tona, a moći će se reciklirati automobilske i kamionske gume, aparati iz domaćinstava, elektronski otpad i drugo.Na svečanom otvorenju istaknuto je kako su u fabriku ugrađene najmodernije mašine firme “MeWa”, koje u zatvorenom prozvodnom procesu obavljaju dezintegrisanje materijala, potom predmljevenje te granuliranje, nakon čega se otpad pretvara u nove vrijednosti, tj. novi proizvod.

Statistika govori kako se na području Tuzlanskog kantona dnevno proizvede i do 500 tona otpada, koji završava na lokalnim ili divljim deponijama. Industrija u BiH godišnje proizvede i do 2,4 miliona tona otpada. Međutim, veoma malo proizvedenog otpada se reciklira, te u toj činjenici srebrenički biznismeni vide svoju poslovnu šansu.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Ekologija

18 Responses to “Srebrenik: Otvorena fabrika za reciklažu otpada”