10:35 am - Nedjelja April 21, 2019

Pušteno 50.000 komada mlađi pastrmke

Poribljavanju rijeka kao svojevrsnoj zaštiti života u njima rogatički ribolovci posvećuju stalnu pažnju. Iz vlastitih sredstava, samo ove godine, kupljeno je i pušteno u Rakitnicu 10.000 komada potočne pastrmke. Na ime obeštećenja za uništeni riblji fond Hidroelektrana ”Bajina Bašta” kupila je i pustila u rijeku Žepu i jezero ukroćene Drine kod ”Slapa” 15.000 komada potočne pastrmke i 5.000 komada komada mladice. I OOUR ”Elektrodistribucija” Mesići zbog remećenja režima voda radom HE ”Slaviša Vajner Čiča”, kupio je 10.000 komada mlađi potočne pastrmke koja je puštena u Praču i Rakitnicu. Istu količinu odnosno 10.000 komada mlađi potočne pastrmke kupila je i pustila u vode Rakitnice i ”Tvornica Prečistača” kao jedan od potencijalnih zagađivača ove rijeke. Sve u svemu rijekama ovog kraja (Rakitnica, Prača, Žepa i jezero ukročene Drine) vraćeno je oko 50.000 komada mlađi pastrmke i mladice. Šta će od toga ostati znaće se za 2-3 godine rekoše nam u udruženju sportskih ribolovaca u Rogatici, koje okuplja oko 250 aktivnih članova, jer je sve više zagađivača voda i krivolovaca koji truju i izlovljavaju sve živo što se nađe u rijeci ili zakači na uglavnom, zabranjene mamce.
S.M., 15.09.1987. – Oslobođenje
(Skenirani članci iz novina o ribolovu u Rogatičkom kraju koje smo dobili zahvaljujući stranci http://rogaticani.com/)

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Vremeplov

No comments yet.

Leave a Reply