7:32 pm - Srijeda Maj 6, 2015

FOTO: Održana “Proljetna Smolućijada 2012.”

Od 13. do 15. aprila, na jezeru Smoluća, održano je tradicionalno takmičenje u lovu šarana i amura “Proljetna Smolućijada 2012.”.Ovim takmičenjem-druženjem se obilježava početak sezone ribolova na jezeru.
Na takmičenju je učestvovalo 11 ekipa i to:
CT “Šaran-Nijemci” (Boris Pandža, Darijan Grbavac i Željko Sibalić), CT “KiM” (Sarajlić Mustafa i Mulahalilović Kemal), CT “Liman-Salki” (Hasanbašić Suad, Hasičević Amir i Hasanbašić Sead), CT “Crazy Carp” (Zlatan Ganić i Selmir Mešković), CT “Đinđirinđi” (Jasmin Mulahasanović i Mirza Dedić), CT “Živinice” (Kakeš Ernad i Kudumović Adnan), CT “TNT” (Dalmir Fazlović i Bekim Tubić), CT “CSI” (Rizvić Adnan i Smajlović Salko), CT “Nuri” (Imeroski Nurudin i Husaković Enver), CT “Elementbaits” (Almir Prašljivić) i CT “Brana” Lukavac (Mujić Zijad i Kambić Almir).
Prvu ribu, malo poslije signala koji je označio početak takmičenja je imala ekipa CT “Brana”, a nakon njih i ekipa Liman-Salki. Ponadali smo se da će biti više riba na vaganju. No, nade se nisu ostvarile, jer je bilo hladno i svo vrijeme je padala kiša.
U prvom danu takmičenja su se izdvojile ekipe CT “Liman-Salki” koja je bila na poziciji br.4 i CT “Brana” na poziciji 12 (Jasike).
Drugi dan takmičenja, takmičari CT Liman-Salki su preuzeli prvu poziciju, za petama su imali ekipu “Brana”, dok su se na trećem mjestu smjenjivali CT “Crazy Carp” i CT “CSI”.
Posljednjeg dana takmičenja, CT “Elementbaits” se primakao trećeplasiranoj ekipi CT “Crazy Carp” na pola kg ribe zaostatka.
Na kraju, plasman je bio sljedeći:
Bez ribe su bile ekipe CT “Nuri”, CT “Živinice”, CT “Đinđirinđi”, CT “KiM”
7. mjesto CT “TNT” sa 4.97 kg ribe
6. mjesto CT “Šaran-Nijemci” sa 5.30 kg ribe
5. mjesto CT “CSI” sa 7.00 kg ribe
4. mjesto CT “Elementbaits” sa 13.50 kg ribe
3. mjesto CT “Crazy Carp” sa 14.05 kg ribe
2. mjesto CT “Brana” Lukavac sa 26.5 kg ribe
1. mjesto CT “Liman-Salki” sa 91.00 kg ribe.
Najveću ribu na takmičenju je imala ista ekipa – šaran težine 11.60 kg.CT “Liman-Salki” su ukupno imali 14 ulovljenih riba.
Na takmičenju je ukupno ulovljena 31 riba ukupne težine 162.32 kg.
Zahvale idu našem Ajdinu Hadžismajloviću – CT “Armin Carp”, Tešanj na donaciji – olovima za prvoplasiranu i drugoplasiranu ekipu.
Zamjerka takmičara, osim na vrijeme na koje se nije moglo uticati, je – nizak nivo jezera, no nadati se da će ove kiše vodostaj vratiti u normalu.
Bistro, Smolućani, do avgusta i Memorijalnog kupa “Siegfrid Stabhuber – Austrijanac”

 

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

 • Nema postova sličnog sadržaja
Filed in: Takmičenja

No comments yet.

Leave a Reply

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Član 15.

Zabranjuje se lov sljedećih vrsta riba čija je dužina ispod:

 1. neretvanska mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris oxyrhynchus Steindachner) 30 cm
 2. potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L.) 25 cm
 3. jezerska pastrmka (Salmo trutta m. lacustris L.) 40 cm
 4. kalifornijska pastrmka (Onchorhynchus mykiss Walbaum) 25 cm
 5. mladica (Hucho hucho L.) 70 cm
 6. glavatica (Salmo marmoratus Cuvier ) 60 cm
 7. lipljen (Thymallus thymallus L.) 30 cm
 8. potočna zlatovčica (Salvelinus fontinalis Mitchill) 25 cm
 9. jezerska zlatovčica (Salvelinus alpinus L.) 25 cm
 10. štuka (Esox lucius L.) 40 cm
 11. šaran (Cyprinus carpio L.) 35 cm
 12. linjak (Tinca tinca L.) 20 cm
 13. mrena (Barbus barbus L.) 35 cm
 14. som (Silurus glanis L.) 60 cm
 15. smuđ (Stizostedion lucioperca L.) 40 cm
 16. kečiga (Acipenser ruthenus L.) 40 cm
 17. bolen (Aspius aspius L.) 20 cm
 18. klen (Leuciscus cephaulus L.) 20 cm
 19. jez (Leuciscus idus L.) 20 cm
 20. plotica (Rurilus pigus virgo Heckel) 15 cm
 21. deverika (Abramis brama L.) 20 cm
 22. škobalj (Chondrostoma nasus L.) 25 cm
 23. šljivar (Vimba vimba L.) 20 cm
 24. bucov (Chalchalburnus chalcoides) 30 cm
 25. manić (Lota lota L.) 20 cm
 26. veliki vretenar (Zingel zingel) 25 cm
 27. mali vretenar (Zingel streber) 15 cm

Powered by WordPress Popup