Iz regijeNajnovije vijesti

Prvi ‘Serbian Carp Cup’ – Od 12. do 16. juna 2013. godine

Početkom juna mjeseca 2013. godine prvi put u Srbiji biće održan SERBIAN CLASSIC CARP CUP. Dogovori koji su se postigli sa najvećim svjetskim imenima modernog šaranskog ribolova o njihovom učestvovanju na ovom velikom događaju su dokaz dobro zamišljenog  projekta.

Svaka ekipa imaće maksimalno 3 člana, pecaće se na 4 štapa, a od hrane će biti dozvoljeno sve sem živih mamaca.

Detaljne informacije o takmičenju očekujte uskoro u magazinu Reviri Srbije, kao i na web stranicama: www.carpteam-explorer.com , www.magiccarpshop.com i www.revirisrbije.com

Uskoro počinje sa radom i web sajt  www.serbiancarpclassic.com , a svi zainteresovani svoja pitanja mogu postavljati  i na e-mail serbiancarpclassic@gmail.com

Detaljnije informacije koje je poslao jedan od medijskih pokrovitelja takmičenja se nalaze u nastavku vijesti.

Poznata imena iz sveta šaranskog ribolova učesnici Serbian Carp Cup-a

Nekoliko dana pre početka našeg takmičenja poznata imena  iz sveta šaranskog ribolova biće gosti u našoj redakciji u Novom Sadu, a zatim i u prodavnici Magic Carp Shop u Beogradu gde će podeliti svoje iskustvo sa kupcima.


Svi zainteresovani mogu preuzeti prijavu i popuniti je.

12. – 16. 06.2013.
Propozicije
Satnicu takmičenja, u datom terminu, odredjuje organizator i objavljuje u okviru posebnih vesti na web stranicama Reviri Srbije – www.revirisrbije.com, i www.magiccarpshop.com minimum 30 dana pre utvrdjenog početka takmičenja.

Za potvrde prijava i žrebanje na sam dan takmičenja uz obavezno prisustvo svih kapitena predviđeno je vreme u trajanju od 1 (jedan) sat.

Po dolasku ekipa na startnu poziciju (boks) dopušteno je ispitivanje (sondiranje) dna uz pomoć štapa, olova i markera (udica ne sme biti na sistemu). Vreme odredjeno za pripremu ekipa p re starta takmičenja je 2 (dva) sata od završetka žrebanja .

Ekipa se sastoji od 3 člana. Sva 3 člana imaju pravo aktivnog učešća i pecanja tokom svih 100 sati predviđenih za trajanje takmičenja.

Takmičarsko pecanje se vrši na najviše 4 štapa u vodi. Ukoliko sudija zatekne više od 4 štapa zabačenih u vodu, ekipa će biti kažnjena crvenim kartonom.

Takmičari u boksu mogu da poseduju neograničen broj štapova, ali pri zameni štapova takmičari su dužni da jedan štap potpuno izvade iz vode, a tek potom zabace drugi štap. Ukoliko sudije zateknu 4 štapa u vodi a peti štap je u rukama ribolovca, a sistem (olovo sa udicom) je u vodi (takmičar vadi štap napolje ili ga je tek zabacio), ekipa će biti kažnjena žutim kartonom.

Sistem se može zabacivati isključivo pomoću štapa. Štapovi koji se koriste u takmičenju mogu biti isključivo šaranski i ne smeju biti duži od 13 stopa – 4 metra. Najlon koji se koristi ne sme biti tanji od 0,25mm. Sistem sa olovom mora biti prohodan ili polufiksan da ne bi došlo do uginuća ribe prilikom kidanja najlona. Ne poštovanje ovih pravila biće sankcionisana sa žutim kartonom.

Dozvoljeno je pecanje samo sa jednom udicom po štapu, te je obavezno prezentovati mamac na dlaci. Kršenje ovog pravila kažnjava se crvenim kartonom.

Minimalna dopuštena težina olova iznosi 50 grama. Dozvoljeno je koristiti \back lead\ olovo.

Dozvoljeno je korišćenje dva štapa sa markerom, koji sa vrhom moraju biti okrenuti paralelno sa obalom, a na marker štapu koji je zabačen u vodu ne sme, pored olova i markera, da bude i udica. Kršenje ovog pravila kažnjava se crvenim kartonom.

Hranjenje nije limitirano količinom hrane. Veličina kugle ne sme biti veća u prečniku od 70mm.

Dozvoljene su sve vrste hranjenja i mamaca sem živih mamaca .

U noćnom periodu koji će odrediti glavni sudija, u zavisnosti od godišnjeg doba, dozvoljeno je hranjenje i pecanje samo uz pomoć PVA vrećica, mrežica, konca i kobre. Upotreba nekog drugog načina hranjenja noću, osim navedenog, biće kažnjena sa crvenim kartonom.

Pročitajte i:   Održano Prvenstvo USR Sarajevo 1906, Memorijal “Ermin Hadžić”

Zabranjeno je: pecanje na plovak i nekom drugom metodom osim navedene, upotreba opreme sa daljinskom kontrolom: sonara, čamaca za prihranjivanje, dušeka za prihranu ili razvlačenje pribora. Kršenje ovih pravila biće kažnjeno crvenim kartonom.

Zabranjeno je: korišćenje, hranjenje i pecanje na živi mamac (larve, crvi, gliste…) i upotreba hranilice. Kršenje ovih pravila biće kažnjeno sa crvenim kartonom.

Nije dozvoljeno u box-u držati žive mamce. Od strane sudija takve stvari će biti udaljene iz boxa a ekipa će biti kažnjena crvenim kartonom.

Svako naknadno unošenje hrane za ljudsku upotrebu, za vreme trajanja samog takmičenja, mora biti prijavljeno sudijama pre unošenja u box. Ne poštovanje ovog pravila biće sankcionisano žutim kartonom.

Hranjenje ribe, zabacivanje, kao i držanje opreme (štapovi sa držačima), mora biti isključivo sa označenog prostora (plato 3 x 4 metra ili box označen sa plastičnom trakom). Kršenje ovih pravila biće kažnjeno sa crvenim kartonom.

Prilikom izvlačenja ribe takmičar ne sme izaći iz obeleženog prostora svog sektora i ugrožavati susedna polja. U slučaju da riba ode u susedno polje i umrsi najlon susednoj ekipi, uz saglasnost susedne ekipe biće bodovana. U slučaju da nema saglasnosti susedne ekipe iz čijeg je polja riba izvađena, riba se neće bodovati.

Riba slučajno zakačena za drugo mesto, a ne u ustima, broji se kao važeći ulov.

Riba se mora tretirati sa najvećom pažnjom i pustiti neoštećena.

Zabranjeno je naglo povlačenje udice tzv. grabuljanje. Ekipa čiji takmičar namerno ozledi ribu biće kažnjena crvenim kartonom.

Dušeci za polaganje ribe, kao i sakovi za čuvanje ribe, moraju biti vlažni pre nego što se riba izvadi na obalu i položi na isti. Kršenje ovog pravila biće kažnjeno žutim kartonom.

Svaka ekipa mora imati dušek za polaganje ribe i minimalno 15 sakova za čuvanje ribe, kao i šaranski meredov sa okcima max. 10 x 10 mm. Bez ovoga ekipa ne može započeti takmičenje. Pravilo: jedna riba – jedan sak. (u suprotnom druga riba se neće bodovati).

Noću nije dozvoljena upotreba lampi i svetiljki prilikom vađenja i zabacivanja, osim onih što idu na glavu i njihov snop ne sme biti većeg dometa od 15 m.

Ulazak u box-ove je strogo zabranjen. Kažnjava se takmičar, odnosno njegova ekipa, koji samoinicijativno i bez poziva uđe u box koji nije njegov, prvi put opomenom a svaki sledeći put žutim kartonom.

Sudija zvučnim signalom odredjuje sledeće radnje:

∗ Prvi dugački signal označava početak takmičenja i hranjenja.

∗ Drugi dugački signal označava završetak takmičenja. Ako takmičar za vreme poslednjeg signala zamara ribu preostaje mu 15 minuta da ulov izvadi iz vode.

∗ Kratak zvučni signal u toku samog takmičenja označava kako početak tako i kraj hranjenja.

Merenje ribe obavlja isključivo sudija sa pomoćnikom. Merenju mora da prisustvuje i član susedne ili neke druge ekipe koje odredi glavni sudija, ili sudija koji trenutno meri ulove (tog člana ćemo u daljem tekstu zvati kontrolor).

Kontrolor ne ulazi u box- ove u kojima se meri riba ali se na njegov zahtev merenje mora ponoviti i težina izmerene ribe mu se mora dati na uvid. Nakon potpisivanja liste ne uvažavaju se prigovori u pogledu ulova.

Svaku kapitalnu ribu, ulovljenu noću, kao i ulov amura, takmičar je dužan da prijavi sudiji odmah po stavljanju u sak.

Pročitajte i:   Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču

Svaki ulovljeni šaran ili amur težine ispod 1,5 kilograma neće se bodovati kao ostvareni ulov.

Na svakoj listi ulova mora da bude potpis: člana ekipe kojoj se meri ulov, kontrolora i sudije koji trenutno meri ulove. Ribu u vodu isključivo vraća sudija ili pomoćnik sudije. U slučaju da se ekipa koja je pozvana da da kontrolora ne odazove i ne prisustvuje merenju, biće kažnjena sa 10 kg umanjenja od ukupnog ulova, a sudija će pozvati neku drugu ekipu da da kontrolora.

U slučaju iste ukupne težine, konačan plasman odlučuje veći broj riba, a u slučaju istog broja odlučujući je ulov najteže ribe.

Strogo je zabranjeno vikanje na sudije i psovanje istih a kazna u ovom slučaju je žuti karton. Glavni sudija može kazniti svaku ekipu za prekršaje koji su navedeni ovim pravilnikom i za prekršaje koji nisu navedeni, a nisu u kodeksu sa pravilima sportskog i modernog šaranskog ribolova i duha fer-pleja.

Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti box u čistom stanju. Proglašenje pobednika je 1 (jedan) sat nakon završetka samog pecanja.

Propisane kazne su:

* OPOMENA

* ŽUTI karton – na kraju takmičenja se oduzima 10% od ukupne težine ulova i takav ulov ulazi u konačnu listu;

* Drugi ŽUTI karton je automatski i crveni;

* CRVENI karton – diskvalifikacija ekipe, potpuno poništenje ulova i 0 poena.

U svim spornim situacijama odlučuju sudije, a konačnu odluku donosi GLAVNI SUDIJA.

Nagrade

  • I mesto 7000 Eura
  • II mesto 4000 Eura
  • III mesto 2000 Eura

Najveća riba 500 Eura

Pravo učešća

Imaju sve ekipe koje su izvršile redovnu prijavu i uplatu kotizacije u iznosu od 600 Eura i to prvu polovinu do 21.12 2012, a preostali iznos do 10. 05.2013. godine. Iznos prve uplate služi kao garancija za učestvovanje i neće se vraćati u slučaju da ekipa odustane ili na vreme ne izmiri preostali iznos. U tom slučaju tu ekipu zamenjuje prva ekipa sa liste čekanja sortirane po redu datuma prijavljivanja. Ako ekipa iz bilo kojih razloga ne uplati garanciju do 21.12.2012. godine istu zamenjuje prva ekipa sa liste čekanja.

Uplate se vrše u prostorijama Centra za razvoj i unapređenje ribolovnog turizma na adresi Branimira Ćosića 11 u Novom Sadu svaki radni dan od 9 – 17h i u prodavnici ribolovačke opreme

Napomena: svi navedeni iznosi podrazumevaju uplate i isplate dinarskoj protivvrednosti na dan uplate i isplate.

Organizacioni Odbor takmičenja

Napomena:

Kako je ovo godina za dodelu voda, u slučaju bilo kakvih nepredviđenih komplikacija zadržavamo pravo za promenu lokacije održavanja. U slučaju da dođe do bilo kakve izmene tačno mesto održavanja znaće se najkasnije 7 dana po završetku konkursa (u decembru).

First Serbian Classic Carp Cup will be held in June 2013. Some of the worldwide well-known modern carp anglers agreed to participate, and we take that as a proof that this project is very visionary. Every team will be consisted of 3 members, which will be allowed to use 4 rods and any kind of food except live baits. You will be able to find any further information very soon in Reviri Srbije magazine or online on www.carpteam-explorer.com , www.magiccarpshop.com and www.revirisrbije.com.  Also, www.serbiancarpclassic.com will start working any day now.

If You have any questions, don’t hesitate to ask. Our email is: serbiancarpclasic@gmail.co

Izvor: www.carpteam-explorer.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.