Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci Upravnog odbora SRS F BiH

VRBAS1Sjednica Upravng odbora SRS Federacije BiH održana je dana  05.01.2013(subota) u prostorijama SRS Federacije BIH sa početkom u 11. sati. Komisija za priznanja i nagrade svoj rad počela je u 10 sati.
Prisutni članovi U.O.: Lelić Vahid, Kučinski Marcel, Pjevac Josip, Christian Oršolić, Mišetić Ljuban, Gromilić Igor, Fuad Vrgovčević, Darko Ružić i  Bahrudin Vrana.
Odsutni opravdano zbog bolesti: Ašić Muhamed.
Ispred Nadzornog odbora prisutan je bio Ivica Tomičić. Nisu prisutni pozvani Predsjednik Skupštine Mitko Pirkić  i dopredsjedni Zlatko Hodak.
Zapisnik je vodila: Lidija Bogić, sekretar SRS Federacije BiH.
Upravni odbor je radio po Dnevnom redu koji su članovi dobili uz poziv, s tim da je pod  tačkom razno bilo dvije dopune.
TAČKA DNEVNOG REDA 1.
Jednoglasno je Usvojen Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora održanog 15.09.2012 godine.
TAČKA DNEVNOG REDA 2.
Usvojen je jednoglasno Izvještaj (privremeni ) o finansijskom poslovanju  Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH za 2012. godinu. Potvrđena je odluka o usvajanju Rebalansa Plana broj 295/2012 od 31.12.2012 godine koja je donesena telefonskim putem na dan 31.12.2012.godine.
Sve obaveze SRS Federacije BIH za 2013. godinu je izvršio i nema nikakvih dugovanja ni prema kojoj članici, članu ni bilo kom subjektu. Izvještaj će biti dostavljen svim Delegatima Skupštine SRS Federacije BiH predviđene da se održi 26.01.2012. godine.
TAČKA DNEVNOG REDA 3.
Usvojen je prijedlog Izvještaja o radu Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH za 2012. godinu. Zaključeno je da članovi Upravnog odbora eventaualno u naredna tri četiri dana daju još eventualne korekcije, te da se kao takav Izvještaj u formi prijedloga  uputi delegatima u Skupštine sportsko ribolovnog saveza Federacije  BiH. Sa predsjednikom i doredsjednikom Skupštine materijal treba da se  usaglasi i nakon toga dostavi delegatima.
TAČKA DNEVNOG REDA 4.
Usvojen je Izvještaj o provedenim izborima  za organe SRS Bosne i Hercegovine na temelju usvojenih kriterija na sjednici Upravnog odbora  od 15.09.2012. godine, te odredaba Statuta Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH  i Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH. U svim kantonima održani su sastanci predstavnika društava, osim u ZH i sa sastanaka putem članova Upravnog odbora zapisnički dostavljeni prijedlozi društava iz svakog kantona  kako to nalaže Statut. Upravni odbor, je sve prijedloge razmotrio uskladio sa kriterijumima i  u konačnoj formi predlaže da Skupština SRS Federacije BiH zakazana  konačno potvrdi izbor naših predstavnika u SRS Bosne i Hercegovine. Predloženi  se da se izaberu slijedeći naši predstavnici u SRS BiH:

I/ UPRAVNI ODBOR SRS F BIH (6. delegata) KONAČNI PRIJEDLOG ZA SKUPŠTINU SRS F BiH

1. Kurtović Fikret iz USK, član USR “Sana” – Sanski Most
2. Christian Oršolić iz Posavske Županije, član SRD “Šaran” – Orašje
3. Lelić Vahid iz TK, član “Rudar-Kreka” – Tuzla
4. Nikola Puce iz HNŽ, član “Neretva 1933” – Mostar
5. Indir Melić iz SBK, član UGSR “Travnik” – Travnik
6. Tihomir Popović iz HBŽ, član  SRD “Livno” – Livno

Zastupljeni su različiti Kantoni i nacionalni sastav usklađen sa Statutom, a vođeno je računa da dio članova Upravnog odbora ostane iz starog sastava.

II / SKUPŠTINA  SPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA BIH (20.delegata iz SRS F BiH) KONAČAN PRIJEDLOG ( za Skupštinu SRS F BiH)

1. Samir Beganović iz USK, član USR “Krušnica” – Bosanska Krupa
2. Samir Čajić-Max iz USK, član USR “Ključ” – Ključ
3. Drago Jakić iz TK, član UGSR “Mrena” – Živinice
4. Ilhan Klančević iz ZE-DO, član UGSR “Vareš” – Vareš
5. Danijel Kobačić iz  SBK, član USR “Kiseljak” – Kiseljak
6. Dževad Džajić iz HNŽ, član USR “Glavatica” – Jablanica
7. Dženan Jahura iz HNŽ, član OSR “Konjic” – Konjic
8. Stipe Čuljak iz  HNŽ, član SRD “Rama-Prozor” – Rama-Prozor
9. Tomislav Lovrić iz ZHŽ, član  SRU “Borak” – Široki Brijeg
10. Darko Ružić iz SK, član UGSR “Hadžići” – Hadžići
11. Igor Gromilić iz HBŽ, član SRD “Livno” – Livno
12. Omanović Jusuf iz BPK, član UGSR “Goražde” – Goražde
13. Miro Vrljičak iz ZE-DO, član SRD “Breza” – Breza
14. Mirza Alić iz SK, član SRD “Vogošća” – Vogošća
15. Kurtović Fikret iz USK, član USR “Sana” – Sanski Most
16. Christian Oršolić iz PK, član SRD “Šaran” – Orašje
17. Lelić Vahid iz TK, član “Rudar-Kreka” – Tuzla
18. Nikola Puce iz HNŽ, član USR “Neretva 1933” – Mostar
19. Indir Melić iz SBK, član UGSR “Travnik” – Travnik
20. Tihomir Popović iz HBŽ, član  SRD “Livno” – Livno

II/  ZA TAKMIČARSKU (NATJECATELJSKU) KOMISIJU  SRS BiH PREDLOŽENI SU:

1.  Josip Pjevac iz HNŽ, član SRD “Bjelave” – Čapljina
2.  Zijad Sinanović iz ZE-DO, član UGSR “Bistr” – Zenica
3. Ivica Tomičić iz SBK, član SRD “Busovača” – Busovača

IV/   SUDIJSKA KOMISIJA (KOORDINACIONO TIJELO NA NIVOU SRS BiH)
1. Milan Jagar iz SK, član SRD “Vogošća” – Vogošća

V/  NADZORNI ODBOR SRS BOSNE I HERCEGOVINE
1. Zijo Terović iz BPK, član SRD “Goražde” – Goražde

TAČKA DNEVNOG REDA 5.
Usvojen je Izvještaj o distribuciji dozvola za 2013. godinu i konstatirano da je velika  većina društava na vrijeme izvršila razduženje dozvola i putem kantonalnih saveza najavila potrebe dozvola za 2013 godinu. Kasnilo se u Hercegovačko-neretvanskom kantonu gdje je spisak potreba dobiven 03.01.2013. godine.
Slična situacija je bila u u ZE-DO kantonu gdje se i pored niza  telefonskih  intervencija zadnjih dana 2012. godine iz kantonalnog ministarstva ZE DO kantona dobivene  potrebe dozvola i dat nalog  da se dozvole i markice isporučuju društvima koja su izvršila obaveze.
Iz Tuzlanskog kantona pojedinim društvaima zabranjena je distribucija dozvola zbog neplaćanja koncesije (ribolovnog prava) a to se uglavnom odnosi na SRZ “Jezero Modrac”.

Stručna služba saveza Federacije BiH je dana 15.09.2012 godine temeljem odluke Upravnog odbora svim članicama saveza  uputila instrukcije i termine za razduženje dozvola i markica kojim je utvrđen rok  15.11.2012.godine, te  svim društvima članicama Saveza dostavila TABELU-1 zahtijev za dozvole u 2013. koji su trebali popuniti i dostaviti kantonalnim ministarstvima za poljoprivredu, koja su nakon toga Savezu F BiH trebala do 1. decembra da dostave zbirne tabele  potreba za dozvolama i markicama sa rokom 01.12.2012. godine.

Nažalost, pojedina društva ni sa današnjim danom (05.01.2013.)  nisu razdužila markice i dozvole čineči zakonski prekršaj, a da za to nisu nikog  ni obavijestili iako su više puta pismeni u usmeno upozoravani, da time ne izvršavaju zakonske i Statutarne odredbe.
Stanje distribucije dozvola  po kantonima je slijedeće:

1. UNSKO SANSKI KANTON
U ovom kantonu nisu dostavljene dozvole udruženjima iz Ključa, Sanskog Mosta, Bosanske  Krupe, Bužima, jer nisu do izrade Izvještaja izvršili obaveze. za 2012. godinu.
Kantonalno ministarstvo za Bužim nije poslalo narudžbu jer nisu platili  naknadu za ribolovno pravo. U međuvremenu sve obaveze izvršilo je SRD “Krušnica” iz Bosanske  Krupe i njima su poslate dozvole i markice.

2. HERCEG-BOSANSKA ŽUPANIJA
U ovoj županiji nisu poslate dozvole društvima, Šujica i Drvar zbog neizmirenja obveza za 2012. godinu.

3. SREDNJO-BOSANSKI KANTON
Svim udruženjima poslate su dozvole sa 20.12.2012. godine jer su svi izmirili obaveze

Pročitajte i:   Održano 2. kolo Premijer lige BiH u lovu šarana i amura

4. SARAJEVSKI KANTON
U ovom Kantonu  sa 20.12.2012.g. poslate su dozvole svim društvima osim USR “Vogošća” jer nije izmirilo obveze  za ribolovno pravo prema Kantonu Sarajevo i Kantonalno ministarstvo nas je obavijestilo da ne šaljemo dozvole dok ne izmire obaveze.

5. BOSANSKO PODRINJSKI KANTON
U ovom kantonu nisu poslate dozvole USR “Halil Sofradžija” Ustikolina  zbog neizmirenja obaveza.

6. POSAVSKA ŽUPANIJA/ KANTON
Svim društvima u ovoj županiji poslate su sa 20.12. dozvole jer su izmirili obveze i na vrijeme se razdužili

7. ZAPADNO HERCEGOVAČKA  ŽUPANIJA
Udruženju iz Ljubuškog nisu poslate dozvole jer nije se razdužilo sa markicama i nije platilo članarinu za  2011. godinu i 2012. godinu, a sa predsjednikom ovog udruženja o5.01.2013. postignut je usmeni dogovor da će obaveze izmiriti po sastanku Upravnog odbora.

8.  HERCEGOVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Dva udruženja su se razdužila do 21.12.2012. godine i platila članarinu i izvršila propisano razduženje (Konjic i  Jablanica). Od Ministarstva nisu dobivene do 31.12.2012. potrebe za dozvolama. USR “Bregava” Stolac, SR “Dunajac” Čitluk i SRD “Prozor-Rama”  nisu izvršili obaveze  ni za 2011. godinu, te razdužili markice za 2012. godinu, a udruženje “Neretva 1933” Mostar je izvršilo razduženje markica za 2012. godinu. Udruženje “Bjelave” Čapljina sa 31. 12. 2012. godine  je izvršilo razduženje markica, a obaveze će izvršiti do 10.01.2012 kada mu SRS BiH izvrši izmirenje dugova za 2012. godinu.

9. ZE-DO KANTON
Do 21.12.2012.  kantonalno Ministarstvo i pored više raznih intervencija putem Predsjednika Skupštine Kantonalnog saveza, člana Upravnog odbora, sekreta Kantonalnog saveza ZE-DO kantona nije dostavilo potrebe društva za 2013, da bi to uradili zadnjih dana 2012. godine.
USR Žepče, USR Doboj Jug i USR Kakanj  nisu izvršili obaveze za 2012. godinu, a USR Doboj Jug, SRD “Škobalj” Usora i USR Kakanj nisu izvršili obaveze prema Savezu ni za 2011. godinu. Distribucija dozvola za članice koje su izvršile obaveze izvršena je 31.12.2012 .godine.

10. TUZLANSKI KANTON
Od Ministarstva poljoprivrede Tuzlanskog kantona dobivena je obavijest da se za članice SRZ “Jezera Modrac” ne isporuče dozvole, a ostalim udruženijma  koji su platili naknadu za ribolovno pravo da se dozvole isporuče. Udruženjima koja su izmirila obaveze poslate su dozvole za 2013. godinu

Upravni odbor SRS Federacije BiH je donio odluku da se ne smije ni jednom društvu koje nije izmirilo obaveze poslati dozvole za 2013. i članske markice, da nema više nikakvih reprogramiranja dugova jer je to odluka Skupštine SRS Federacije iz Maglaja i sve dok se ona ne promjeni mora se poštovati.  Izvještaj  o provođenju distribucije treba se prezentirati delegatima Skupštine SRS Federacije BIH.

TAČKA DNEVNOG REDA 6.
Usvojen je Kalendar takmičenja SRS Federacije BIH za 2013. godinu kako slijedi:

 1. Prvenstvo za seniora – ŽEPČE – 14.juli 2013. – rijeka Bosna
 2. Prvenstvo U-14 do U-23 i seniiorke – MAGLAJ – 07. juli 2013. – rijeka Bosna
 3. Prvenstvo u mušičarenju seniori i juniori – VITEZ – 14. juli 2013. – rijeka Lašva
 4. KUP Federacije seniori i seniorke – V.KLADUŠA – 9. juni 2013. – rijeka”Glina”

Za takmičenja nema nikakve kotizacije. Savez plaća troškove uređenja staze, sudije, medalje i priznanja.

TAČKA DNEVNOG REDA 7.
Na prijedlog Komisije za dodjelu priznanja i nagrada, sukladno Pravilniku i raspisanom  Natječaju za prijavu društava i pojedinaca, objedinjeni su prispjeli podaci iz društava i Upravni odbor je donio Odluku o dodjeli Plaketa sa diplomom SRS F BiH, Zahvalnica   SRS F BiH i novčanih nagrada za 2012. godinu kako slijedi:

PLAKETA SA DIPLOMOM SRS F EDERACIJE BiH ZA 2012 GODINU DODJELJENA JE:

 1. Sidik Uzunović, UGSR “Bistro” Zenica
 2. Milorad Ćurčić, SRD “Novi Travnik”
 3. Podić Besim, SRD “Ključ” Ključ
 4. USR “Krušnica”, Bosanska Krupa
 5. USR “Jelah-Tešanj”, Jelaj- Tešanj
 6. Đug Muris, SRD “Rudar-Kreka”, Tuzla
 7. Lelić Vahid, SRD “Rudar-Kreka”, Tuzla
 8. Vejsil Musekadić, SRD “Busovača” – posthumno
 9. Christian Oršolić, SRD “Šaran”, Orašje
 10. SRD “Bosna”,  Maglaj
 11. Ermin Hadžić, USR “Sarajevo 1906”, Sarajevo
 12. Igor Gromilić, SRD “Livno”, Livno

ZAHVALNICA SRS FEDERACIJE BIH ZA 2012 .G  DODJELJENA JE:

 1. Sudijska komisija Zenica, UGSR “Bistro”, Zenica
 2. VRS Tomislavgrad – Buško jezero Tomislavgrad
 3. SRD “Bjelave”, Čapljina
 4. Carp tim Kiseljak, SRD “Kiseljak”
 5. RIZ “Krajina”, Bihać
 6. UGSR “Goražde”, Goražde
 7. Ministarstvo okoliša i turizma  Federacije Bosne i Hercegovine
 8. Muhinović Sead, SRD “Lukavac” Lukavac
 9. Miroslav – Mića Obradović, USR “Goražde”, Goražde – posthumno

PRIZNANJE-NOVČANA NAGRADA SRS F BiH ZA 2012 GODINU DODJELJENA JE:

 1. Reprezentativci BiH iz SRS Federacije BiH:
  • članovi reprezentacija plovak – seniori,
  • mušičarska reprezentacija,
  • reprezentativci u SPINU,
  • reprezentativci u  lovu šarana,

  svi koji su članovi SRS  Federacije BiH od po 200 KM po članu reprezentacije kao pomoć za nastupe na svjetskim prvenstvima  u 2012. godine, gdje su vlastitim sredstvima finansirali nastupe na SP, iako su neki bili i u prioritetu SRS BiH.

Priznanja SRS Federacije BiH će nagrađenim biti uručena na svečanom dijelu Skupštine SRS Federacije  BiH  zakazane za 26.01.2012. u Donjem Vakufu.

7a) PRIJEDLOG ZA DODJELU PRIZNANJA SRS BOSNE I HERCEGOVINE
Upravni odbor na temelju Zaključka Upravnog odbora SRS BiH o dodjeli priznanja SRS Bosne i Hercegovine  za 2012. godinu, utvrdio je sljedeće prijedloge za dodjelu  priznanja SRS BiH:

PLAKETA SA DIPLOMOM SRS BiH

 1. SRD “Rudar-Kreka”, Tuzla
 2. Nikola Puce, USR “Neretva 1933”, Mostar
 3. Esad Salkić, SRD “Bosna”, Maglaj
 4. Marcel Kučinski, SRD “Novi Travnik”, Novi Travnik
 5. Hodžić Bajro, SRD “Olovo” Olovo

ZAHVALNICA SRS BIH ZA 2012 GOD.

 1. USR “Una”, Bihać
 2. USR “Krušnica”, Bosanska Krupa
 3. SRD “Rudar-Kreka”, Tuzla
 4. UGSR “Jelah-Tešanj”, Jelah-Tešanj
 5. Prof.dr. Avdo Sofradžija, Sarajevo – Ustikolina

NOVČANA NAGRADA SRS BOSNE I HERCEGOVINE
1. Reprezentativci BiH u plovku  radi ostvarenog izuzetnog rezultata na Svjetskom prvenstvu i angažovanje vlastitih sredstava iako nisu bili u prioritetu nastupa na SP za 2012 godini. Predlaže se nagrada od 300 KM po članu reprezentacije.

TAČKA DNEVNOG REDA 8.     
Upravni odbor SRS Fedracije BiH vezano za utvrđivanje opravdanosti zahtijeva  USR “Neretva” donio odluku shodno Izvještaju stručne komisije Saveza i definitivno razriješio sporni odnos.

TAČKA DNEVNOG REDA 9.
Razmatrajući prispjele zahtijeve po pitanju pružanja pomoći u poribljavanju i sve ostale zahtijeve podnesene Upravnom odborui za pružanje pomoći po bilo kom osnovu donio slijedeće odluke:

 1. Dodjeljena je novčana pomoć za participaciju u saniranju šteta u poribljavanju društvima: USR “Bugojno”  USR  “Ključ”, USR “Krušnica”, USR “Ilidža”, USR “Hadžići” dodjeljena je novčana pomoć od po 500,00 KM  za  sanaciju šteta uništenjem ribljeg fonda
 2. USR “Travnik” dodjeljena je pomoć za završetak objekta “Ribarski dom”, radi stvaranja uslova za rad kantonalnog saveza i nabavku opreme,
 3. Nije prihvaćen zahtjev udruženju “Drijenča” Gračanica i potpredsjednik  Saveza će napisati prijedlog i odgovor ovom društvu.
 4. SRD “Goražde” iz Goražda će se, na njihov zahtijev za davanje pomoći oko  definiranje cijena za nezaposlene, iako je predstavniku tog udruženja gosp. Vrani Bahrudinu   na samoj sjednici dato tumačenje  da se u ovom trenutku mogu primjenjivati samo odredbe postojećeg zakona o Slatkovodnom ribarstvu i  Pravilnika o cijenama.
 5. SRD “Bjelave” Čapljina dodjeljeno je 1.000 KM kao incijalna sredstva za pripremu 2 Svjetska prvenstva koja društvo u 2013. godini organizuje na rijeci Krupi u Čapljini, a  čiji je suorganizator i SRS Federacije BiH,
 6. Na zahtjev SRD “Bistro” Zenica  vezan za izgradnju hidroelektrana “Vranduk” odgovorit će se pismeno i dati  instrukcije vezane za novi Zakon i odredbe koji on predviđa u postupcima gradnje hidroelektrana i ostvarivanja prava naknade za uništeni riblji fond.
 7. Usvojen je Zapisnik komisije broj 294/ od 31.12.2012. za popis novčanih sredstava, stanje blagajne , osnovnih sredstava u  SRS Federacije BiH na dan 03.01.2013. godine.

Stanje  Vrijednosti sredstava, obaveza i potraživanja je  slijedeće:

1. Vrijednost osnovnih sredstava (pos. prostora, komp.itd.)…..…73.966,24 KM
2. Stanje  vrijednosti sitnog inventara………………………….….…    439,00 KM
3. Stanje žiro računa kod “Union Banke”………………………….  11.139,56 KM
4. Stanje blagajne na dan 31.12.2012…………………………….        14,18 KM
5. Stanje potraživanaj po osnovu članarine za 2011. i 2012……  28.329,25 KM
6. Obaveze SRS Federacije bih na dan 03.01.2012…plaća radnika za 12/2012  i komunalne usluge za 12. mjesec  2012. za koje   nisu stigli računi (struja, voda, grijanje i telefoni) po procjeni cca… 1.250,00 KM
Komisija za popis radila je u sastavu: Darko Ružić (Hadžići), Pešto Mugdim (Sarajevo) i Jagar Milan(Vogošća).

TAČKA DNEVNOG REDA 10.

 1. Donesena je Odluka o nabavci potrebne opreme (vage i mreže) za provođenje Federalnih takmičenja, sukladno izmjenama i dopunama pravila takmičenja. Za sprovođenje odluke zadužen je sekretar savez Lidija   Bogić i član sudijske komisije Jagar Milan. Odluka će se provesti nakom usvajanja Fin. plana na Skupštini SRS F BiH,
 2. Donesena je Odluka o nabavci metalne mreže na prozoru i vratima na ulazu u prostorije saveza od zaštite  od provale (bio je jedan pokušaj) i osiguranju  i plaćanju polise osiguranaj prostora i imovine Saveza kod neke osiguravajuće kuće  u Sarajevu, za što je  zadužen član Upravnog odbora Darko Ružić i sekretar  saveza Lidija Bogić. Odluka se mora sprovesti u roku  od  7 dana.
 3. Data je kraća Informacija o usvajanju Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BIH. Zakon je pripremljen i   uskoro se očekuje njegovo usvajanje. Nakon toga slijedila bi faza od 6 mjeseci izrade Pravilnika, gdje treba da se  uključi i komisija Saveza u sastavu: Christian Oršilić-dipl pravnik, Igor Gromilić – dr. veterine i Darko Ružić član  Upravnog obora Saveza  te da, pri izradi Pravilnika daju uime saveza, prijedloge i  sugestije.
 4. Donesen je Zaključak da se sekretaru SRS BiH Rifetu Hadžihasanoviću iskazuje nepovjerenje zbog rada i uticaja  i lošeg odnosa prema SRS Federacije BIH, kašnjenju u izvršavanju obaveza, izvještavanju članice SRS Federacije  BiH, dostavi odluka, nekorektnom odnosu prema dužnonicima iz SRS Federacije BIH, komesarima liga i SRD članicama SRS Federacije BiH, prvenstveno u neispunjavanju preuzetih obaveza, neizvršavanju obveza i kad su sredstva osigurana itd. Sa ovim Zaključkom upoznat će se Predsjednik SRS BiH i tražiti od njega i ostalih članova U.O.  iz SRS Federacije BiH u Upravnom odboru da se sa imenovanim ne potpisuje ugovor o dopunskom radu, nego da se sukladno Statutu SRS Bosne i Hercegovine, raspiše Javni natječaj za prijem sekretara Saveza BiH u stalni rani odnos, počevši od 1. januara 2013. godine i osigura osmosatni rad sekretara i pravovremeno izvršavanja svih zadataka i  uspostavi bolja suradnja sa članicom SRS F BiH, osnivačem Saveza BiH.
  Sa ovim stavom upoznat će se  i delegate u SRS BiH za naredni mandat,  koji će biti izbrani na Skupštini u Donjem Vakufu.

TAČKA DNEVNOG REDA 11.
Usvojen je jednoglasno  Prijedlog   rada Sportsko ribolovnog saveza BiH za 2013 .godinu. Zaključeno je da se u narednom period od 3-4 dana isti eventualno dopuni od strane članova Upravnog odbora i onda u takvoj formi uputi delegatima Skupštine na usvajanje.

TAČKA DNEVNOG REDA 12.
Na temelju usvojenog Izvještaja o radu i programskih zadataka za 2013. godinu Saveza Federacije BiH, napravljen je Prijedlog Finansijskog plana SRS Federacije BiH za 2013. godinu i kao takav upućuje se delegatima Skupštine na usvajanje.

TAČKA DNEVNOG REDA 13.
Razmatran je prijedlog za Prijem novih članova u Sportsko ribolovni savez Federacije BiH i donesena je odluka nakon provjere da li ispunjavaju uvjete za prijem u članstvo da se Skupštini SRS Federacije BiH predloži prijem sljedećih novih članova u Sportsko ribolovni savez Federacije BiH i to:

 • SRD “MILJACKA” Sarajevo – STARI GRAD
  Ulica: Pod Hridom br.25   ID br.4201806170003
  Predsjednik: Kenan Hajdarević   061/714-874
  Dopredsjednik: Ismet Bajraktarević  061/227-390
  Rješenje br.  03-05-10016/12 od 16.10.2012.god.
  E-mail:  srd.miljacka@gmail.com
  Društvo nema ribolovno pravo jer je formirano u 2012.godine, a ova aktivnost je u toku.
 • Fly Fishing Club “UNA FLY”  Bihać
  Ulica:Hasana Kjafije Pruščaka 4 ID br.4263633060008
  Predsjednik:  Osman Muslić  061/787-323
  Dopredsjednik:  Zlatan Džambegović  061/465-261
  Rješenje br. 07-05-1864-UP-1/12 od 13.03.2012 god.
  E-mail:  ffcunafly@gmail.com
  Društvo nema ribolovno pravo jer je formirano u 2012.g.
 • DŠR ”BORAK” Široki Brijeg
  ID br.4210062380003
  Ulica:Fra DIDAKA BUNTIĆA  BB  ID br.4272134560007
  Predsjednik: Tomislav Lovrić 063/385-969
  Tajnik: Tončo Šušak 063/329-630
  Rješenje br.03-1-11-RUG-74/12  od 05.11.2012 god.
  E-mail:  dsrborak@gmail.com
  Društvo nema ribolovno pravo jer je formirano u 2012. g. ova  aktivnost provest će se tokom 2013.godine.
 • UG SPORTSKO EKOLOŠKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “SERD” Banovići
  Ulica:     119.MUSLIMANSKE BRIGADE 52 ID br.4210062380003
  Predsjednik: Admir Kapić  061/411-621
  Dopredsjednik: Ibrahim Rizvić  061/739-083
  Sekretar: Admir Nazibegović 061/283-780
  Rješenje br.UP1-06/1-05-005462/12 od 16.03.2012 god.
  Društvo nema ribolovno pravo jer je formirano u 2012. god
 • Udruženje građana “BISTRO!”
  Ulica: AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 16, Sarajevo ID br.4201580260004
  Predsjednik: Adnan Osmanagić   061/201-620
  Dopredsjednik: Senad Kapo061/188-093
  Rješenje br.UP08-07-1-913/10 od 09.07.2010 god.
  E-mail: info@bistrobih.ba
  E-mail : adnan.osmanagic@bistrobih.ba
  E-mail:   senad.kapo@bistrobih.ba
  Web: www.bistrobih.ba ; udruženje.bistrobih.ba
  Ribolovno društvo nema ribolovno pravo, ali aktivnosti na dobijanju ribolovnog prava su u toku

Sva društva sukladno Statutu ispunjavaju  uslove za prijem u članstvo SRS Federacije BIH

TAČKA DNEVNOG REDA 14.
Na osnovu obavljenih razgovora sa predsjednikom  USR “Vrbas” Donji Vakuf,  gosp. Plivčić Arminom, u vezi mogućnosti organizavcije Izvještajne Skupštine SRS Federacije BiH za 2012 g. u Donjem Vakufu, prihvaćeni su uslovi koje nudi hotel “Vrbas” Donji Vakuf  vezan za obezbjeđenje sale i UGSR “Vrbas” kao domaćin i donesena je Odluka da se Skupština SRS Federacije BIH održi  26. Januara 2012. g. sa početkom u 11 sati u hotelu “Vrbas “ Donji Vakuf  i da se u prvom dijelu održi svečani dio Skupštine na kom bi se  izvršila podjela medalja i priznanja, a u drugom dijelu koji bi bio Izvještajni za 2012 .g. usvoje Izvještaji  o radu saveza  za  2012., izabru delegati za Skupštinu SRS BiH  za naredni mandat 2013.-2017.  i  usvoje  Planovi i program rada SRS Federacije BIH za 2013. godinu.

U slučaju nevremena utvrđen je kao rezervni termin 2. februar 2013. godine sa početkom u 11 sati.

Pošto je iscrpljen dnevni red, sjednica  Upravnog odbora zaključena  je u 14, 00 sati.

ZAKLJUČKE SASTAVILI:
SEKRETAR SRS FEDERACIJE BIH, Lidija Bogić               
PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH, Marcel Kučinski

ZAKLJUČCI UPRAVNOG ODBORA SRSFBIH -05.01.2013. GODINE

Pročitajte i:   Hа језеру Aлаговац почело Oпштинско такмичење у спортском риболову

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.