EkologijaNajnovije vijesti

Knjiga „Ribe rijeke Neretve“ u pripremi za tisak

Glavatica
Glavatica

Već duže vrijeme „CENTAR ZA ZAŠTITU I PROMICANJE ENDEMSKIH I AUTOHTONIH RIBLJIH VRSTA“ radi na popularizaciji i značaju autohtonih i endemskih ribljih vrsta, aktivnosti su usmjerene na rijeku Neretvu i njene pritoke.

Jedna od značajnih aktivnosti je okupljanje stručnjaka i znanstvenika iz ove oblasti.

Dio rada iz proteklih godina uspjeli smo prenijeti u knjigu „Ribe Neretve“ koja je u pripremi za tisak. Knjiga „Ribe rijeke Neretve“ (autori: Branko Glamuzina, Jerko Pavličević, Pero Tutman,  Jakov Dulčić, Ivan Bogut i Luka Glamuzina) donosi najnovija znanstvena saznanja o vrstama, ekologiji, kao i recentnim promjenama koje se odvijaju u fauni riba rijeke Neretve i njenih pritoka.

Zbog evidentnog bogatstva ribljim vrstama slijevno područje rijeke Neretve ima poseban značaj u europskoj ihtiofauni budući je zajedno s četiri druga područja u Mediteranu prepoznato kao jedan od centara endemizma. Ovo područje ima i najveći broj ugroženih slatkovodnih vrsta riba.

Slično kao i u europskoj ihtiološkoj znanosti, znanje koje posjedujemo o slatkovodnoj ihtiofauni Bosne i Hercegovine je prilično nepotpuno. Ovo vrijedno djelo unapređuje postojeća oskudna saznanja kojima raspolažemo u odnosu na ekologiju riba ovog područja, te utječe na širenje naših spoznaja o složenim ekološkim i evolutivnim procesima, te na sposobnost korištenja ovih informacija u planovima zaštite i upravljanja okolišem i vodnim sustavima.

U sistematski popis riba rijeke Neretve uključene su vrste slatkovodnih, bočatih i morskih staništa na cijelom prostoru njenog toka; od izvora na nadmorskoj visini od 1.225 metara ispod padina planina Zelengore i Lebršnika u Bosni i Hercegovini, do njenog ušća u Jadransko more ispod Opuzena u Hrvatskoj.

Na popisu riba rijeke Neretve nalaze se ukupno 93 vrste riba; 50 koje naseljavaju isključivo slatkovodna staništa gornjeg i srednjeg toka rijeke Neretve i njenih pritoka, te 43 vrste bočatih i morskih staništa donjeg toka i njenog šireg ušća, od kojih pojedine vrste zalaze do utoka rijeke Krupe u Neretvu i močvare Hutovo blato.

Pročitajte i:   OBAVJEŠTENJE: Promjena lokacije održavanja Prvenstva i Kupa SRS F BiH

Ovdje treba naglasiti da je broj vrsta riba koje možemo pronaći na ušću rijeke Neretve i veći, te da su u popis unesene samo one koje redovito i u većem broju možemo pronaći na tom prostoru, tako da je brojnost vrsta na ušću još veća. Među nabrojenim slatkovodnim vrstama, 71 je autohtona dok su 22 alohotne vrste.

Ovo djelo posebnu pozornost posvećuje prirodnim dragocjenostima bosansko-hercegovačkog i hrvatskog krša; to su endemske vrste uskog područja rasprostranjenosti, što daje posebnu vrijednost fauni riba rijeke Neretve.

Također, knjiga predstavlja vrijednu polaznu točku za daljnja ihtiofaunistička istraživanja šireg prostora dinarskog krša. Uz znanstveno-stručnu, s kulturološkog aspekta ova knjiga ima i veliku edukativnu vrijednost, te predstavlja značajan doprinos u popularizaciji i podizanju svijesti javnosti o temama očuvanja biološke raznolikosti i endemizma.

Biološka raznolikost slatkovodne ihtiofaune mediteranskog područja nalazi se u procesu značajnih promjena, one su vrlo često povezane sa promjenama na klimatskom planu, te ljudskim utjecajima što posljedično vrlo često dovodi do pojave stranih vrsta riba ili do širenja njihovog područja rasprostranjenosti. Posebna vrijednost ove knjige je što će njena korist biti usmjerena širokoj publici, od znanstvenika i stručnjaka za okoliš, turističkim djelatnicima, preko studenata, udruga i ostalih koji vole ovu rijeku i brinu se za njenu zaštitu.

Knjiga je pisana na razumljiv način i ljudima izvan struke, te ima svoju vrijednost u popularizaciji ihtioloških znanja i spoznaja među sportskim ribolovcima, ribarima, turistima, te svima ostalima čije su aktivnosti vezane uz ovu smaragdnu ljepoticu.

Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo F BiH u lovu ribe umjetnim mamcima sa obale - SPIN

Strukturalno, knjiga je podijeljena u više preglednih dijelova koji se skladno nadovezuju: Predgovor, Uvod (Opće značajke rijeke Neretve i njezinih pritoka, Kriteriji obrade svojti, Zoogeografska pripadnost riba rijeke Neretve, Porijeklo faune riba rijeke Neretve, Biološka raznolikost riblje faune rijeke Neretve), Sistematski popis riba rijeke Neretve, Endemske vrste, Ostale autohtone vrste, Alohtone vrste, Morske ribe ušća Neretve, te Literatura.

Knjiga obrađuje temu faune riba rijeke Neretve i njenih pritoka, što je jedno od prvih djela gdje se na jednom mjestu objedinjuje takvo obilje podataka koje se odnosi na ovaj centar endemizma Mediterana i Europe u posljednjih 40-ak godina.

Knjigom je obuhvaćeno više od 300 stranica teksta, uključujući i slike i područje rasprostranjenosti svih obrađenih vrsta riba. Uvod predstavlja značajnu cjelinu koja se sastoji od općih činjenica bitnih za problematiku (geografije i hidrografije rijeke Neretve i njezinih pritoka, evolutivne i zoogeografske pripadnosti faune riba toga prostora, te recentnih razloga ugroženosti), ali i sinteze novih spoznaja o biološkoj raznolikosti ihtiofaune rijeke Neretve.

Otkrićima novih vrsta i primjenom najnovijih znanstvenih dostignuća u rješavanju složenih sistematsko-taksonomskih odnosa među vrstama s posebnim osvrtom na njene endeme i problemima ugroženosti i njihove zaštite.

Opisima svih vrsta slijedi njena fotografija, te slika područja rasprostranjenosti u području slijeva rijeke Neretve i njenih pritoka, objašnjenje strukture opisa i tumač pojmova. Podloga i izgled teksta urađeni su prema standardima uobičajenima za ovakve publikacije u svijetu.

PREDSJEDNIK: Jure Jelić, dipl.ing.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.