Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci i odluke Upravnog odbora SRS Federacije BiH

4Sjednica Upravnog odbora održana je u prostorijama Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH dana 11.01.2014. godine sa početkom u 11,00 sati.

NA SJEDNICI PRISUTNI:
Kučinski Marcel, Vahid Lelić, Igor Gromilić, Ašić Muhamed, Fuad Vrgovčević, Christian Oršolić, Mitko Pirkć, Ivica Tomičić, Bahrudin Vrana, Josip Pjevac.
OPRAVDANO ODSTUNI:
Darko Ružić, Hodak Zlatko, Stanko Bošnjak
ZAPISNIČAR:
Lidija Bogić

Sjednici je predsjedavao predsjednik U.O. Kučinski Marcel, a utvrđen je jednoglasno sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Informacija o radu i aktivnostima u Savezu između dvije sjednice U.O.,
 2. Potvrđivanje telefonske Odluke o usvajanju Rebalansa Finansijskog plana za 2013. godinu
  ♦Finansijsko stanje sa 31.12.2013. godine,
  ♦Pregled neuplaćene članarine sa 27.12.2013.,
 3. Usvajanje Izvještaja o provedenim takmičenjima u 2013 godini i usvajanje kalendara takmičenja u SRS Federacije BiH za 2014. godinu,
  ♦Usvajanje Kalendara takmičenja za 2014 godinu,
 4. Informacija o potpisivanju sporazuma sa Agencijom za slivno područje rijeke Save,
 5. Usvajanje Izvještaja komisije za popis osnovnih sredstava, novčanih i stanja blagajne
 6. Usvajanje prijedloga Komisije za dodjelu priznanja za 2013. godinu (plaketa, diploma i novčanih nagrada).
 7. Dogovor oko organizacije Skupštine, termina i izrade izvještaja o radu i poslovanju, prijedlog izmjena i dopuna Statuta SRS Federacije BiH,
 8. Razno
  ♦Zahtijevi za dodjelu pomoći

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

TAČKA 1.
Predsjednik Upravnog odbora Marcel Kučinski informirao je članove Upravnog odbora da je od zadnje sjednice UO SRS F BiH do današnje rađeno na sljedećem zadacima:

 1. Nakon izvanredne sjednice odgovoreno je USR “Neretva 1933“ Mostar autoru pisma Nikoli Puce koji se nekorektno obratio UO i predsjedniku Saveza vezano za izvanrednu sjednicu Saveza od 31.8.2013. a koja se odnosi na donošenje odluke u SRS BiH vezano za domaćina SP u mušičarenju 2015. godine, iznjevši pri tom niz netačnih i neargumentiranih optužbi na račun U.O. i predsjednika U.O. koji je postupio po Statutu saveza vezano za organiziranje izvanredne sjednice, a čiji je baš jedan od uzročnika sazivanja izvanredne sjednice bio pisac pisma Puce Nikola.
 2. Prikupljeni Izvještaji o održanim takmičenjima i utvrđeni troškovi Federalnih takmičenja u 2013. godini
 3. Izvršena posjeta Ministarstvu poljoprivrede radi prikuplajnja podataka za USR „Klaošević” i „Jelah –Tešanj” za odštetni zahtijev i traženo od dopredsjednika da odgovori za pomor ribe u rijeci Spreči.
 4. Napravljena aplikacija za Ministarstvo okoliša i obavljen razgovor o suradnji u ministarstvu (Ružić-Pešto-Bogić),
 5. Napravljena aplikacija za BH Telekom i dobijeno 1.000 KM
 6. Jednom mjesečno pravljen presjek stanja uplate članarine i realizacije Finansijskog plana za 2013.,
 7. Izvršena priprema za štampu dozvola za 2014. godinu putem kantonalnih ministarstava i SRD,
 8. Učešće članova u radu Izvršnog komiteta SP Čapljina u Dolac-Travnik i definiranje Izvještaja sa SP invalida i veterana Čapljina 2013..
 9. Održana dva sastanka u Agenciji za vodno područje sliva rijeke Save i definiran Nacrt sporazuma sa tom agencijom. Treba se ovih dana potpisati sporazum sa tom Agencijom.
 10. Održan sastanak sa predstavnicima FAO i PMF u cilju snimanja stanja ribolova u Federaciji .
 11. Održan sastanak takmičarske i sudijske komisije i napravljeni Izvještaji i planovi za 2014.
 12. Izvršena priprema i izrada 5 pravilnika za takmičenja i odštampana Zbirka pravila koja je distribuirana besplatno svim sudijam. Izvršenje distribucije sudijama cca 95 %.
 13. Izvršena priprema rebalansa plana za 2013. godinu i pripremana sjednica U.O. za 11.01.2013.
 14. Prikupljene informacije o stanju usvajanja Zakona u Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH. Zakon je ponovo dat u parlamentarnu proceduru usvajanja prije mjesec dana (izjava od 10.1.2014. Mato Anđelić iz Ministarstva poljoprivrede.),
 15. Prikupljeni podaci po Konkursu za dodjelu priznanja za 2013. godinu i dodjelu pomoći za poribljavanje,
 16. Izvršena fizička zaštita prostorija Saveza i nabavljen 1 laptop za takmičenja,
 17. Izmirene sve obveze sa 31.12. 2013. ,osim za SRS BiH 2000 KM i firmu “Primaprom” iz B.Luke za štampu dozvola 172,50 KM (zaostali račun)
 18. Organiziran rad komisije za popis žiro računa, stanja blagajne, popisa osnovnih sredstava i sačinjen za U.O. prijedlog za otpis starih dozvola i osnovnih sredstava.,
 19. Izvršena distribucija dozvola za 9 kantona. Z-H Županija – SRD “Borak” nisu dobili suglasnost od Ministarstva a SRD “Ljubuški” praktično je prekinulo sa radom nakon odlaska tajnika u inozemstvo. Najveći problem je u HNŽ (Konjic, Mostar, Čapljina, Stolac) gdje zbog neplaćanja koncesije, Ministarstvo poljoprivrede HNŽ, ne dozvoljava distribuciju dozvola,
 20. Smanjen dug sa stanjem 31.12.2013. godine za cca 10.000 KM u odnosu na stanje 31.12.2012. godine,
 21. Potpuno uvedeno elektronsko poslovanje Saveza i time značajno smanjeni troškovi provizije banke, a povećana ažurnost izrade informacija o finansijskom stanju u Savezu,
 22. Smanjeni troškovi telefona uvođenjem SKYPE veze i telefona 3 broja mreže 064 / XXXXXX (sekretar- predsjednik-dopredsjednik .)
 23. Davane razne potvrde i odgovori, uputstva SRD članicama Saveza za apliciranje i rješavanje problema rada članica saveza.
 24. Održavan web site i Facebook profil i davane informacije o aktivnostima Saveza i članica.
 25. Svim članovima Upravnog odbora, predsjedniku Skupštine i dopredsjedniku, članovima Nadzornog odbora jednom mjesečno dostavljane su pismeno informacije o Finansijskom poslovanju Saveza Federacije BiH i aktivnostima koje su u toku..

ZAKJUČAK 1.
Jednoglasno je prihvaćena Informacija o aktivnostima u Savezu izmedju dvije sjednice Upravnog odbora.

TOČKA2.
Predsjednik i sekretar saveza su prezentirali stanje poslovanja sa 31.12.2013. i sukladno telefonskoj sjednici od 30.12.2013. godine, potvrđena je Odluka o rebalansu Finansijskog plana za 2013. godinu sa 31.12.2013. godine. Prema rebalansu finansijskog plana SRS Federacije BiH u 2013. godini ostvario je:

 • Planirani prihodi u 2013 godini………………………..101.039,56 KM
 • Ostvareni prihodi do 31.12.2013………………………..94.319,82 KM
 • Indeks ostvarenja plana u 2013 godini………………………. 93,24 %
 • Planirani rashodi u 2013 godini………………………..102.039,56 KM
 • Ostvareni rashodi u 2013 godini………………………. 89.488,13 KM
 • Index ostvarenja rashoda u 2013 godini po reb………….. 87,69 %
 • Stanje potraživanja koje ima sa 10.12.13. …………….14,612,50 KM.
Pročitajte i:   Jezero Šljivno, Banja Luka: Satnica I i II kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u mušičarenju

ZAKLJUČAK 2.
Usvojen je jednoglasno rebalans Finansijskog plana Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH sa stanjem 31.12.2013. godine, te Informacija o stanju obaveza prema Savezu (dugovanja) sa danom 10.01.2014. godine. Donesena je jednoglasno Odluka da se preostali dug prema SRS BiH na ime članarine u iznosu od 2.000,00 KM uplati kad i ostale članice saveza BiH izvrše svoje obaveze u procentu koji je to uradio SRS Federacije BiH, a zadužuju se članovi UO u SRS BiH da o tome izvjeste SRS Federacije, pošto savez BiH kao krovana organizacija ne izvršava Statutarne obaveze i osnivače Saveza BiH ne obavještava pismeno o svom poslovanju, a niti to čine članovi UO SRS BiH iz saveza Federacije BiH što dovodi do toga da Savez Federacije BiH ispunjava svoje obaveze prema SRS BiH, a ostale članice SRS BiH to ne čine ili čine sa zakašnjenjem.
Donesena je Odluka da svim članicama koje nisu izmirile Obveze prema SRS Federacije BiH ne vrši isporuka dozvola i članskih markica za 2014. god.

TOČKA 3.
Predsednik Takmičarske komisije Fuad Vrgovčević i predsjednik sudijske komisije Ašić Muhamed su podnijeli izvještaj o provedenim federalnim prvenstvima u 2013. godini, naglasivši da su sva takmičenja od strane domaćina odlično organizirana, ali da je bilo propusta od strane sudaca u Žepču, što se ubuduće neće tolerisati. i krivci za greške će se sankcionisati sukladno pravilniku o disciplinskoj odgovornosti koji je usvojen 31.08.2013. godine.

ZAKLJUČAK 3.
Jednoglasno se usvaja izvještaj o provedenim takmičenjima za 2013. godinu i svim domaćinima Federalnih takmičenja u Velikoj Kladuši, Žepču, Maglaju i Vitezu upućuje se javno Zahvalnica sa izvrsnu organizaciju, masovnost na takmičenjima i pomoć sudijama i službenim osobama na takmičenju.
Jednoglasno se usvaja Kalendar takmičenja u SRS Federacije BiH za 2014. godinu kako slijedi i isti će se objaviti na WEB SITE i dostaviti svim članicama.

KALENDAR TAKMIČENJA SRS FEDERACIJE BIH ZA 2014.GODINU

1. KUP SRS Federacije BiH……….22 juni/lipanj……….rijeka Bosna, Zenica,
2. Prvenstvi U14-U23 plovak………13.juli/srpanj……….rijeka Usora, Jelah Tešanj.
3. Prvenstvo seniora i seniorko……..6.juli/srpanj……….rijeka Bosna, Žepče
4. Prvenstvo mušičarenje sen. i juniori. 13.juli/srpanj….rijeka Sanica, Ključ.

TOČKA 4.
Predsjednik Saveza je upoznao članove Izvršnog odbora sa nacrtom Sporazuma o poslovnoj suradnji sa Agencijom za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva i elementima sporazuma kojim bi se regulisala pitanja uzimanja uzoraka, besplatna izrade analiza vode za potrebe članica Saveza, način praćenja promjena na vodama, pomoć Agencije u organizaciji i uređenju staza za takmičenja itd.

ZAKLJUČAK 4.
Donesen je Zaključak da svi članovi Upravnog odbora u narednih par dana analiziraju tekst sporazuma i pismeno dostave prijedloge dopune kako bi se iste mogle eventualno ugraditi u konačni tekst prije potpisivanja.

TOČKA 5.
Razmatran je Izvještaj komisije za popis stanja žiro-računa, blagajne, osnovnih stedstava, te prijedloga za otpis broj 0006/01-2014/KOM od 6.01.2014. i konstatira se sljedeće:

 • Stanje ŽR Saveza Federacije BiH na dan 31.12.2013. je 4.728,06 KM
 • Stanje Blagajne 103,43 KM
 • Stanje potraživanaj od članica 16.882,50 KM
 • Stanje osnovnih sredstava 74.865,24 KM, sitnog inventara 1.049,25 KM
 • UKUPNO stanje osnovnih sredstava i sitnog inventara je 75.914,49 KM
 • Sačinjen je poseban spisak za trajno razduženje neupotrebljivog materijala i OS (dozvola, obrazaca itd.)

ZAKLJUČAK 5.
Jedoglasno je usvojen Izvještaj komisije za popis stanja (inventure) u SRS Federacije BiH na dan 31.12.2013.godine
Otpisani računar (fiksni) dodjeljuje se članici saveza SRD “Rudar-Kreka“ Tuzla, bez naknade na njihov zahtijev.
Formira se komisija za uništenje otpisanog materijala u sastavu: Darko Ružić – predsjednik ; Milan Jagar – član i Pešto Mugdim – član. Zadatak komisije je da fizički uništi materijal po spisku za otpis i o tome sačini Zapisnik. Rok 15 dana od dana donošenja odluke na UO.

TOČKA 6
Razmatran je prijedlog komisije za dodjelu Priznanja SRS Federacije BiH i o tome vođena rasprava i davani prijedlozi.

ZAKLJUČAK 6.
Za 2013. godinu dodjeljuju se slijedećim pojedincima i udruženjima priznanja

PLAKETA SRS FEDERACIJE BIH

 1. Ašić Muhaned…………………. član USR “Mutnica“ Cazin
 2. Jagar Milan…………………….. član SRD Vogošča
 3. Fuad Vrgovčević……………… član SRD „Bosna „ Maglaj
 4. OSR“Konjic“…………………… OSR “Konjic”- Konjic
 5. Ivica Krišto Bela………………. član SRD Busovača
 6. Željko Varešković…………….. član SRD Busovača
 7. Zvonko Gusković………………. član SRD “Rudar-Kreka“ Tuzla

ZAHVALNICA SRS FEDERACIJE BIH

 1. Anes Halkić…………………….. član USR “Krušnica“ Bosanska Krupa
 2. Tihomir Davidov……………….. SRD „Bosna“ Maglaj
 3. Izudin Kruško…………………… SRD „Bosna“ Maglaj
 4. USR “Goražde“…………………. Goražde

NOVČANA NAGRADA

 1. Gopo Husein…………………….SRD „Jelah Tešanj 300 KM
 2. Muris Đug………………………..SRD“Ridar Kreka 300 KM

Odlučeno je da se za dodjelu priznanja kod SRS BiH , obnovi prijedlog Upravnog odbora iz 2013 godine , i ponovo dostavi prošlogodišnji prijedlog dopunjen novim podacima i inzistira da SRS BiH ove godine za 2013 godinu izvrši dodjelu nagrada i priznanja sukladno Statutu SRS BiH.
Zaduženi su predsjednici TK i SK Vrgovčević i Ašić da u roku 7 dana naprave spisak sudija koji su napunili 70 godina i prestali su sa suđenjem da im se dodjele zahvalnice za dugogodišnji rad.

Za dodjelu priznanja SRS BiH predloženi su:

PLAKETA SA DIPLOMOM

 1. SRD “Rudar-Kreka“, Tuzla
 2. Nikola Puce, USR“Neretva 1933“, Mostar
 3. Esad Salkić, SRD „Bosna“ Maglaj
 4. Marcel Kučinski, SRD“Novi Travnik“ Novi travnik
 5. Hodžić Bajro, SRD  “Olovo”

ZAHVALNICA SRS BOSNE I HERCEGOVINE

 1. UGSR “Una“ Bihać
 2. USR“Krušnica“, Bosanska Krupa
 3. UGSR “Jelah-Tešanj“, Jelah Tešanj
 4. Prof. Dr. Avdo Sofradžija
Pročitajte i:   Održano 2. kolo Premijer lige BiH u lovu šarana i amura

DODJELA POMOĆI ZA PORIBLJAVANJE I ZAŠTITU RIBLJEG FONDA ZA 2013.G.

 1. Sportsko ribolovna zajednica jezera Modrac…..2.000,00 KM
 2. UG “Bistro!” Sarajevo……………………………………….500,00 KM
 3. USR “Kiseljak” Kiseljak…………………………………….500,00 KM
 4. UGSR “Vrbas” Donji Vakuf………………………………..500,00 KM
 5. ŠRU “Pastrva” Kupres……………………………………….500,00 KM
 6. SRD “Bosna” Maglaj…………………………………………500,00 KM

Upravno odbor je razmatrao dva prijedloga za prijem u članstvo saveza i to:

 1. FLY FISHING KLUB “Mekousna“ Konjic
 2. USR “Novi Grad“

Jednoglasno je odlučeno da se Skupštini predloži da se ova dva društva ne prime u članstvo Saveza, sa obrazloženjem koje će se dostaviti Skupštini

7. ORGANIZACIJA IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE SRS FEDERACIJE BIH
Razmatani su termini i mjesto održavanja Izvještajne Skupštine SRS Federacije BiH i zbog vremenskih uvjeta zaključeno da se predlože dva termina, a da Predsjednik vidi i utvrdi mjesto održavanja Skupštine SRS Federacije BiH u konsultaciji sa predsjednikom Skupštine i dopredsjednikom Izvršnog odbora, vodeči računa o troškovima.

ZAKLJUČAK
Donosi se odluka da termin održavanja izvještajne skupštine SRS F BiH bude 8.02.2014. godine, alternativa 1.2.2014. godine, a da predsjednik U.O. vidi sa udrugama iz D.Vakufa i Jajca eventualnu mogućnost održavanja Skupštine u tim mjestima uz pomoć članica.
Za Skupštinu će se uraditi materijali i poslati delegatima, a upravni odbor će ih na sjednici 7.02.2014. godine još jednom razmotriti i u konačnoj verziji predložiti delegatima Skupštine na  konačno usvajanje.

8. TOČKA RAZNO
Razmatrani su razni dopisi udruženja Kakanj, Kantonalnog saveza ZE-DO kantona u vezi izmjene i dopune Statuta SRS Federacije BiH, data je informacija o ponovnim aktivnostima u stavljanju Zakona o slatkovodnom ribarstvu u parlamentarnui proceduru usvajanja

ZAKLJUČAK 8.

 • Po zahtijevu SRD “Visoko” od 7.1.2014. u vezi iznosa cijene ribočuvarske značke odlučeno je da se SRD Visoko da odgovor tko propisuje oblik, cijenu i način pribavljanja značke.
 • U vezi zahtijeva SRD “Visoko”  vezano za prijedlog izdavanja ribolovnih dozvola i izmjenu statuta u tom smislu zaključeno je da se po ovom zahtijevu odgovori pismeno SRD “Visoko”.
 • Zaključeno je da se sa svim članicama sa kojima nema ugovor o udruživanju i obostrano Savez-udruženje potpiše i ugovorom regulišu međusobna prava i obaveze o udruživanju u Savez a i obavljanje poslova za članice sukladno Zakonu o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH.
 • Zaključeno je da se prihvataju sve primjedbe i sugestije na Statut, prijedlozi kantonalnog saveza ZE-DO Kantona, ali da se ne pristupa izmjeni Statuta dok se ne usvoji novi Zakon o slatkovodnom ribarstvu, jer se tada svakako morati mjenjati Statut, što bi u ovoj godini bio dvostruki posao. Predlaže se svim članicama da Komisiji u sastavu Oršolić Christian, Gromilić Igor i Darko Ružić dostave pismeni prijedlozi za dopunu i izmjenu Statuta kao što je to učinio ZE-DO kanton kako bi se to na kraju objedinilo i pristupilo izradi izmjene Statuta SRS Federacije BiH,a po potrebi bi se sazvala i izvanredna Skupština koja bi usvojila Statut.
 • Zaključeno je da neki članovi UO u SRS BiH ne izvršavaju svoje obveze koje je pred njih stavila Skupština, te da ne poštuju odluke koje su vezane za izbor predsjednika Izvršnog komiteta SP u mušičarenju, te da naši delegati u SRS BiH nisu tražili nikad dostavu podataka o poslovanju SRS BiH, koji kao članica i osnivač imamo pravo da tražimo.
 • Zaključeno je da se prestane sa neargumentovanim stalnim optužbama pojedinaca, kao što je u posljednje vrijeme radio predsjednik TK SRS BiH, nego da se svi problemi i nesporazumi  rješavaju na Upravnom odboru SRS Federacije BIH, koji su vezani za kadrove SRS Federacije BiH.
 • Izraženaj je zabrinutost za tok priprema SP u mušičarenju 2015. u Jajcu gdje se očito kasni, posebno sa izradom materijala za apliciranje kako bi članice Saveza iz Federacije mogle raditi na osiguranju sredstava. Nitko nikog iz SRS Federacije nije konsultirao oko izbora Izvršnog komiteta, i stavova koje je po tom pitanju zauzeo Izvršni odbor SRS Federacije BiH, a delegati  u Upravnom odboru SRS BiH iz SRS Federacije nisu ispoštovali tu odluku i stavove o čemu će Upravni odbor informisati Skupštinu SRS Federacije BiH.
 • Ovo su samo neka od pitanja na kojima članovi UO SRS BiH iz SRS Federacije u toku proteklih 9 mjeseci nisu imali svoj zajednički stav i ne postupaju u kontekstu interesa SRS Federacije BiH, nego očito zastupaju osobne stavove. Ekvatantan je primjer da nemaju uvid u stanje poslovanja SRS BiH i da SRS BiH nikad ne dostavlja u SRS Federacije BiH nikakve izvještaje o svom poslovanju, a što je obvezan po Statutu, jer svaka članica osnivač saveza BiH ima Statutarno pravo na uvid u stanje poslovanja Saveza BiH. Jedino se od SRS Federacije BiH očekuje redovna uplata članarine, a na njoj još inzistiraju i baš naši članovi u Upravnom odboru SRS BiH. Sve ovo dovodi do nepotrebnih dizanja tenzija, optuživanja i nerada pojedinaca koji u svemu ovome vide isključivo lični interes.
 • Utvrđen je limit sredstava za članarinu SRS BiH do koje članovi U.O . mogu pristati za finansiranje SRS BiH u 2014. godini, a za sprovođenje ove odluke zadužuju se članovi UO Lelić Vahid i Christian Oršolić.

Sastanak je završen u 14:40 sati

ZAPISNIČAR Lidija Bogić
PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH Marcel Kučinski

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.