Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Izvod iz zapisnika sa sastanka Upravnog odbora od 25. aprila 2015. godine

logo-srs-f-bih-baPrije samog početka sastanka predloženo je da se nastavi snimanje sastanaka Upravnog odbora u svrhu arhiviranja toka istih i provjere/otklanjanja eventuanih nedoumica, ali da se prestane sa praksom prekucavanja teksta kompletnog toka sastanka što je bespotrebno oduzimalo i previše radnih sati, odnosno, da se na sastanku izvuku glavni zaključci i evidentiraju donesene oduke po tačkama dnevnog reda, a audio zapis pohrani.
Glasanjem je ovaj prijedlog podržan jednoglasno.

Konstatovano je da postoji kvorum potreban za rad Upravnog odbora, i da su opravdano odsutni Christian Oršolić i Samir Čajić kao članovi UO i Mitko Pirkić kao potpredsjednik Skupštine.

Sastanku prisustvovali sljedeći članovi U.O. Osman Hodžić, predsjednik ; Kobačić Danijel, potpredsjednik ; Tihomir Popović, Bahrudin Vrana, Kordić Marko, Sinanović Zijad i Senad Kapo.

Sastanku su prisustvovali i pozvani:

  • Hodak Zlatko, predsjednik Skupštine
  • Vrgovčević Fuad, predsjednik TK
  • Doglod Adnan, član TK
  • Ivica Tomičić, predsjednik NO,član SK, predsednik TK SRS BiH
  • Đug Hajrudin, član TK

Za dnevni red sastanka je predložen:

  1. Regulisanje statusa komisija i predsjednika komisija
  2. Prijedlog rebalansa Finansijskog plana za 2015. godinu
  3. Razno

Dnevni red usvojen jednoglasno.

Po prvoj tački dnevnog reda, nakon diskusija prisutnih, iznešena su dva prijedoga:

  1. Da se komisijama i predsjednicima komosija produži mandat i da nastave u sastavima u kakvim su bile do sada
  1. Da se raspuste sve komisije i da se imenuju nove

Sastav komisija je bio:

Sudijska komisija: Ašić Muhamed, Ivica Tomičić, Adnan Doglod
Takmičarska komisija: Vrgovčević Fuad, Đug Hajrudin, Pjevac Josip

Većim brojem glasova prisutnih članova U.O. donešena je oduka da se sve komisije raspuste i da se imenuju nove.

Nakon toga, predložene su nove komisije u sastavu:

Sudijska komisija: Ašić Muhamed, Jagar Milan, Agatić Zdravko, Doglod Adnan
Ovaj prijedlog je podržan jednoglasno.

Za predsjednika je predložen Ašić Muhamed, što je podržano jednogasno.
Za sekretara je predlložen Doglod Adnan što je podržano jednoglasno.

Takmičarska komisija: Vrgovčević Fuad, Đug Hajrudin, Pešto Mugdim, Sinanović Zijad.
Prijedlog je podržan jednoglasno.

Za predsjednika su bila dva prijedloga: Vrgovčević Fuad i Sinanović Zijad.
Nakon glasanja, većinom glasova je izabran Sinanović Zijad.

Nakon toga, Vrgovčević Fuad izjavljuje da ne želi učestvovati u radu komisije.
U diskusiji se utvrđuje mogući sukob interesa Sinanović Zijada kao člana U.O. i predsjednika T.K.

Umjesto Vrgovčević Fuada, kao član TK predložen je Borislav Bilić, a za predsjednika TK predložen je Đug Hajrudin.
Glasanjam, jednoglasno je prihvaćen i Borislav Bilić kao član, a i Đug Hajrudin kao predsjednik TK.

Pročitajte i:   Na rijeci Lepenici u Kiseljaku održano 3. kolo Premijer SPIN lige BiH

Ivica Tomičić je predložio vraćanje sjedišta TK I SK u Zenicu, a da sekretarske poslove pod istim uslovima kakvi su bili prije premještanja TK I SK u Sarajevo nastavi Adnan Doglod, za obje komisije.
Oba ova prijedloga su jednoglasno usvojena.

Nakon toga, nakon konsultacija sa prisutnim članovima komisija, Upravni odbor je usaglasio spisak i donio odluku o imenovanju sudija iz SRS FBiH a za takmičenja u organizaciji SRS BiH za 2015. godinu.
Ova odluka je donešena jednoglasno.

Nakon toga se prešlo na diskusije po drugoj tački dnevnog reda – rebalansu Finansijskog plana za 2015. godinu.

Donesen je zaključak da se sprovede Oduka Skupštine SRSFBiH da se finansira Kup takmičenje SRS FBiH u Feeder tehnici koje će se održati polovinom maja, a koje će biti bodovano za Feeder ligu.

Nakon primjedbe da je u Finansijskom planu za 2015. pod tačkom „Takmičenja“ predviđen iznos od 0 KM naloženo je TK i SK da naprave troškovnih takmičenja koji bi se implementirao u sjedeći rebalans a iz tačke 9.1 Finansijskog plana.
Ovaj prijedlog je usvojen jednoglasno.

Također, predloženo je da se iz sredstava SRS FBiH sufinansira i održavanje otvorenog prvenstva SRS FBiH u disciplini „Lov šarana i amura“ gdje bi bilo omogućeno i organizovano i polaganje sudijskih ispita za ovu disciplinu. Sredstva bi se također obezbjedila iz tačke 9.1
Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Donesen je zaključak da je potrebno za sljedeći UO pripremiti i spisak zahtjeva za dodjelu pomoći Udruženjima koja su pretrpila štetu nakon poplava, te da se izvrši raspodjela predviđenih sredstava u iznosu od 5.183 KM.

S obzirom da će se na sljedećem UO raspravljati o novom rebalansu Finansijskog plana vezano za takmičenja u organizaciji SRSFBiH, donešen je zaključak da se napravi na sljedećem UO konačni rebalans Finansijskog plana.

Nakon ovog se prešlo na treću tačku, odnosno na Razno.

Nakon izvještaja o uplatama obaveza po prvom kvartalu i evidentnog kašnjenja uplata, odlučeno je da se svim članicama koje nisu izvršile svoje obaveze prema SRSFBiH pošalju dopisi sa upozorenjem da takmičari članica koje ne izvrše obaveze neće moći nastupiti na takmičenjima.

Hodak Zlatko je predložio da su uplati dio sredstava SRS BiH po pitanju dugovanja koje ima SRSFBiH, a zbog ispunjavanja obaveza SRSBiH po pitanju organizacije Svjetskog prvenstva. Nakon uvida u stanje računa, a da se ne bi ugrozio rad SRSFBiH, odučeno je da se SRSBiH uplati iznos od 3.000 KM.
Odluka donešena jednoglasno.

Pročitajte i:   Bilten Kupa Jadransko podunavskih zemalja u lovu ribe udicom na hranilicu - Feeder

Članovi UO su podržali i prijedlog da buduće tranše prema SRSBiH po pitanju obaveza SRSFBiH prema krovnom Savezu izvršava predsjednik SRSFBiH, ali da time ne ugrozi rad SRSFBiH, odnosno da se tranše odobravaju po prilivu sredstava.

Naredna rasprava je bila u vezi potpisivanja Ugovora sa Agencijom za vodno područje rijeke Save i Agencijom za vodno područje Jadranskog mora.

Predloženo je da na sastanak u Sarajevu odu Danijel Kobačić, Hodak Zlatko i Kapo Senad, a na sastanak u Mostaru Popović Tihomir i Kordić Marko.
Prijedlog je podržan jednogasno.

Pročitan je dopis SZR Jezera Modrac a vezano za potpisivanje Sporazuma o zajedničkim režimima ribolova pojednih udruženja sa područja TK, gdje je odlučeno da na isti odgovore predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Nakon rasprave o evidentnim kršenjima Zakona o slatkovodnom ribarstvu (prodaji dnevnih dozvola koje nisu u skladu sa Pravilnikom o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreacioni ribolov, doštampavanju ribolovnica i markica), članovi Upravnog odbora su saglasni da ovaštenja za kontkatiranje nadležnih institucija (ministarstva i inspektorata), a po potrebi, imaju članovi UO za kantone sa kojih su delegirani. U svrhu spriječavanja malverzacija sa prodajom dozvola, te pojačane kontrole, kao prijedlog je proizašlo i formiranje komisije koja bi vršila nadzor i kontaktirala nadležne institucije u slučajevima kršenja Zakona o slatkovodnom ribarstvu, a o čemu će biti govora na narednom sastanku U.O.

Posljednja odluka koja je donesena jednoglasno je da se Josipu Pjevcu pošalje dopis o povratu sredstava u iznosu od 1.000 KM koja su namjenski bila uplaćena za Svjetsko prvenstvo SPIN u Bugarskoj.

Također, za sljedeći U.O. je naloženo tehničkom sekretaru da pripremi Odluke o uplatama i izvršenim uplatama za Svjetsko prvenstvo održano u Čapljini 2013. godine.

Članovi Upravnog odbora su donijeli zaključak da Senad Kapo napravi oficijelnu Facebook stranicu
SRS Federacije BiH koja će se integrisati u web portal www.srsfbih.ba,te da održavanje istih nastave
Senad Kapo i Lidija Bogić.

Upravni odbor SRS FBiH
PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH
Osman Hodžić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.