Izvod iz zapisnika sa 1. sjednice TK i SK SRS FBiH i Kalendar takmičenja za 2015. godinu

logo-srs-f-bih-baSjednica je održana dana 16.05.2015. godine (subota) u Zenici sa početkom u 11:00 sati.

Na sjednici su prisustvovali: Đug Hajrudin (predsjednik TK), Jagar Milan (predsjednik SK), Doglod Adnan, Agatić Zdravko, Sinanović Zijad i Bilić Borislav. Opravdano odsutan Pešto Mugdim.

 D N E V N I     R E D

 1. Donošenje odluke o verifikaciji staze: „Jezero Mrkotić“ (UGSR „Blinker“ Kalošević);
 2. Razmatranje prijedloga i usvajanje Kalendara takmičenja SRS Federacije BiH za 2015. godinu;
 3. Razmatranje prijedloga i izbor delegata i vrhovnih sudija;
 4. Razmatranje prijedloga i usvajanje Finansijskog plana za takmičenja u 2015. godini;
 5. Plan edukacije sudija u 2015. godini i uvođenje takmičarske discipline u Registar sudija;
 6. Usvajanje Plana polaganja sudijskih ispita u 2015. godini (nadležnost oko izrade testova za polaganje ispita);
 7. Razmatranje Izvještaja delegata i vrhovnih sudija sa takmičenja SRS F BiH u 2013. i 2014. godini i zauzimanje stavova po pitanju sudijskih pogrešaka na tim takmičenjima;
 8. Način koordinacije sa Upravnim odborom SRS F BiH po pitanju sprovođenja takmičenja u 2015. godini;
 9. Način sprovođenja takmičenja u tekućoj godini (obaveze Saveza, komisija, komesara i dr.);
 10. Kategorizacija takmičarskih staza u F BiH;
 11. Razno:
 1. Izmjene Pravilnika o sportsko – ribolovnim takmičenjima SRS BiH i SRS F BiH;
 2. Način izvještavanja Upravnog odbora o radu Takmičarske i Sudijske komisije.

Na sjednici su donesene slijedeće odluke i zaključci:

 1. Na osnovu podnesenog usmenog izvještaja od strane Doglod Adnana i Sinanović Zijada koji su dana 15.05.2015. godine obišli takmičarsku stazu na jezeru Mrkotić (Kalošević) donosi se odluka da ova staza po kapacitetu, dubini, ribljem fondu, prilazu, objektu sa priključenom strujom koji je smješten uz samu stazu, mogućnostima hotelskog i smještaja u privatnim kućama, zadovoljava uslove za održavanje takmičenja na nivou SRS Federacije BiH. Odluka je donesena jednoglasno.
 1. O usvajanju Kalendara takmičenja SRS Federacije BiH za 2015. godinu sa izmjenama i dopunama. Kalendar takmičenja je sastavni dio ovog zapisnika i u isti će biti ugrađene sve usvojene izmjene.
  U prilogu Zapisnika je Kalendar takmičenja SRS F BiH za 2015. godinu.
 1. O usvajanju Finansijskog plana za takmičenja u 2015. godini. Usvojeni plan dati Upravnom odboru na razmatranje i usvajanje. Odluka je donesena jednoglasno.
 1. Na takmičenjima u disciplini ŠARAN I AMUR i disciplini FEEDER će se vršiti edukacija sudija. Reprezentativcima u ovim disciplinima, koji pristupe edukaciji i uspješno popune test, će biti priznato zvanje: „Društveni sudija“. Reprezentativci neće plaćati polaganje.
  Sudijama koje budu angažovane na pripremi i sprovođenju edukacije pripada nadoknada za taj rad u visini nadoknade koju ima sudija.
  Državnim sudijama koji pristupe edukaciji i uspješno polože test će biti dodijeljeno zvanje Državnog sudije u toj kategoriji. Edukacija, polaganje, ovjera i izdavanje dokumentacije se neće plaćati.
 1. Izaći na Upravni odbor sa prijedlogom da se na takmičenjima u organizaciji SRS F BiH (u svim disciplinama) organizuje edukacija sudija, te da edukatorima pripada nadoknada u visini nadoknade koju ima sudija.
 1. U vrijeme kada se na takmičenjima u organizaciji SRS F BiH plaćala kotizacija odziv ekipa i pojedinaca je bio minimalan. Iz tih razloga predlažemo Upravnom odboru SRS F BiH da se kotizacija ne uvodi.
 1. U jedinstvenom Registru sudija SRS F BiH razdvojiti sudije po disciplinama. Ukoliko postoji mogućnost bilo bi poželjno napraviti i registre sudija po disciplinama.
 1. Izvještaji delegata i vrhovnih sudija, kao i sudijske greške u proteklim godinama se neće razmatrati. Komisije će svoj rad usmjeriti na budući period i raditi na tome da se greške na suđenjima ne dešavaju. Shodno tome, na sjednicama će se razmatrati izvještaji i u skladu sa Pravilnikom sankcionisati suci koji prilikom angažmana naprave značajnije pogreške.
 1. Uputiti dopis svim članicama Saveza i tražiti da izvrše dostavu podataka o takmičarskim stazama sa kojim raspolažu kako bi se na osnovu istih napravila Kategorizacija takmičarskih staza u Federaciji BiH.
 1. Predložiti izmjenu Pravilnika o sportsko ribolovnim takmičenjima SRS BiH. U izradu prijedloga uključiti 2 člana TK SRS F BiH, 2 člana TK RS-a, 1 člana DB i 1 člana TK SRS BiH.
 1. Predložiti TK SRS BiH da se Premijer lige za seniorke, U-23, U-18 i U-14 proglase „Otvorenim prvenstvom“ i da se isto održi u II kola prvom terminu koji je planiran Kalendarom takmičenja SRS BiH tj. 20. i 21.06.2015. godine. Prijedlog će na sjednici TK Saveza BiH iznijeti Zijad Sinanović.
 1. Staza u Velikoj Kladuši ne odgovara za organizaciju Premijer lige za seniore. Ova staza se treba komisijski pregledati i onda donijeti odluka.
 1. Komisija predlaže da se Premijer liga invalida i veterana zbog malog odziva proglasi “Otvorenim prvenstvom”, te da se održi u terminu 01. i 02.08.2015. godine u Žepču. Na ovaj način bi se riješio problem zakazivanja I i II kola u dane vjerskog praznika.
 1. Zapisnike sa sastanaka TK i SK, izvještaje sa takmičenja i dnevnike objaviti na web stranici SRS Federacije BiH.
Pročitajte i:   SRD ‘Ključ’: U nedjelju takmičenje u lovu mladice povodom Dana državnosti BiH

Prijedlozi Upravnom odboru:

 1. Izrada 2 zastave SRS F BiH od kojih bi se jedna koristila prilikom organizacije Skupštine, organizacije i učešća na raznim događajima, a druga bi se koristila za takmičenja;
 2. Laptom, printer, vage, mreže, prijave, potvrde i drugu dokumentaciju bi trebalo prebaciti u Zenicu.

Zenica, 16.05.2015. godine

Zapisničar, sekretar TK i SK SRS F BiH i član Sudijske komisije Adnan Doglod
Predsjednik Takmičarske komisije SRS F BiH, Đug Hajrudin
Predsjednik Sudijske komisije SRS F BiH, Jagar Milan

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.