Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana sjednica Upravnog odbora SSRD Ze-do kantona

WP_000985Sjednica Upravnog odbora SSRD ZE-DO kantona je održana dana 22.10.2015. godine u Zenici sa početkom u 17:00 sati.

Na sjednici su prisustvovali: Klančević (Vareš), Bobarić (Kalošević), Piknjač (Jelah), Gopo (Jelah), Rajkovaća (Usora), Kubat (Kakanj), Timarac (Breza), Hodžić (Visoko), Koljenović (Visoko), Sinanović (Zenica) i Doglod (Zenica). Opravdano odsutan predstavnik iz Dogoj juga.

Pored predstavnika članica Saveza na sastanak su pozvani i predstavnici udruženja koje nisu članice (Olovo, Žepče, Zavidovići i Maglaj), a razlog što im je upućen poziv je raspodjela novčanih sredstava koja je SRS Federacije BiH uplatio na račun SSRD ZE-DO kantona na ime pomoći u saniranju štete koju su uzrokovale prošlogodišnje poplave. Na poziv su se odazvali Vrgovčević (Maglaj) i Kvakić (Zavidovići).

D N E V N I     R E D

 1. Organizacija KUP-a SSRD ZE-DO kantona u disciplini ulov ribe udicom na plovak;
 2. Raspodjela novčanih sredstava uplaćenih na račun SSRD ZE-DO kantona od strane SRS Federacije BiH na ime pomoći u sanaciji štete koju su nanijele prošlogodišnje poplave;
 3. Razno

Ad. 1.

Pod tačkom jedan dnevnog reda Upravni odbor je jednoglasno donio:

O D L U K U

 • O organizaciji KUP-a SSRD ZE-DO kantona u disciplini ulov ribe udicom na plovak za kategoriju seniora. Takmičenje će biti održano u Drivuši (Zenica) 08.11.2015. godine (nedjelja).
 • Kotizacija za takmičenje se ne plaća.
 • Iz svakog udruženja mogu učestvovati maksimalno 3 ekipe, a ekipu čine 3 takmičara + trener.
 • Savez će obezbijediti priznanja u ekipnoj konkurenciji, pehar za majstora staze, kao i medalje i diplome za najuspješnije takmičare po sektorima.
 • Poslije takmičenja će u restoranu Tapas biti organizovan zajednički ručak za sve učesnike, gdje će biti izvršena i dodjela priznanja najuspješnijim ekipama i takmičarima.
 • Imenovan je organizacioni odbor takmičenja u sastavu: Piknjač, Sinanović i Doglod.
Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo F BiH u lovu ribe udicom na plovak za mlađe kategorije

Ad. 2.

Predsjednik Saveza gosp. Klančević Ilhan je prisutne upoznao da su na račun SSRD ZE-DO kantona od strane SRS Federacije BiH doznačena novčana sredstva na ime pomoći u sanaciji štete koju su uzrokovale poplave u 2014. godini. Predložio je da se sredstva u ukupnom iznosi od 1.900,00 KM jednako podijele na 13 udruženja koja egzistiraju na ZE-DO kantonu, jer je svako udruženje pretrpjelo ogromne štete. U izlaganju je istakao da je siguran da je neko imao veće, a neko manje štete, ali da nijedno udruženje svoje štete ne bi moglo sanirati kada bi mu pripao cijeli doznačeni iznos.

Shodno tome, bilo bi realno navedena sredstva podijeliti jednako.

Predsjednik je informisao da su se Olovo i Žepče izjasnili da neće učestvovati u raspodjeli sredstava, a da je Žepče uputilo sugestiju da se sredstva koja bi trebala pripasti njima dodijele Maglaju. Predložio je da se uvaži sugestija Žepča, a da se sredstva koja bi trebala pripasti Olovu dodijele udruženju iz Zavidovića.

Poslije izlaganja predsjednika za riječ se javilo još nekoliko predstavnika koji su iznijeli svoje mišljenje i svoje prijedloge raspodjele doznačenog novca, ali se nakon što su svi prijedlozi izdiskutovani jednoglasno odlučilo da je prijedlog Klančevića najprihvatljiviji. Predsjednici udruženja iz Zavidovića i Maglaja su se složili sa ovakvom raspodjelom uz konstataciju Vrgovčevića (Maglaj) da nije zadovoljan, ali da on nema ni jedan pametniji prijedlog.

Pročitajte i:   Bilten Kupa Jadransko podunavskih zemalja u lovu ribe udicom na hranilicu - Feeder

Pod ovom tačkom dnevnog reda je donesena:

O D L U K A

Novčana sredstva u visini od 1.900,00 KM doznačena od strane SRS F BiH na ime pomoći za sanaciju štete koju su uzrokovale prošlogodišnje poplave će biti raspoređena na slijedeći način:

 • Svakoj članici SSRD ZE-DO kantona se dodjeljuju novčana sredstva u visini od 146,00 KM (9 članica x 146,00 KM = 1.314,00 KM);
 • Udruženjima iz Zavidovića i Maglaja se dodjeljuju novčana sredstva u visini od 292,00 KM po udruženju (2 x 292,00 KM = 584,00 KM).

Ad. 3.

Pod tačkom razno, Upravni odbor SSRD ZE-DO kantona je donio:

O D L U K U

O dodjeli priznanja: “Plaketa sa diplomom” udruženjima iz Zenice, Kaknja i Visokog. Priznanja će biti uručena u restoranu Tapas nakon zajedničkog ručka koji će biti organizovan poslije KUP-a SSRD ZE-DO kantona 08.11.2015. godine. Na ručku će biti dodjeljena priznanja i nagrađenim sportskim radnicima, aktivistima, ekipama i takmičarima.

Sekretar je zadužen da napravi pozivnice i iste dostavi nagrađenim.

Zenica, 22.10.2015. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ILHAN KLANČEVIĆ

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.