Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana sjednica Takmičarske komisije SRS BiH

DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA

Zaključci i Odluke sa sjednice Takmičarske komisije SRS BiH održane o6. novembra 2015. godine u Istočnom Sarajevu.

 1. Usvojen zapisnik sa predhodne sjednice i verifikovane odluke i zaključci doneseni na svim telefonskim i e-mail sjednicama
 2. Razmotreni i usvojeni izvještaji o radu TK i SKT i planovi i programi njihovog rada i finansijski plan TK za 2016. godinu.
  Planirane su najmanje 3 / tri/ sjednice TK i 2 /dvije / sjednice SKT.
 3. Razmotreni i usvojeni izvještaji sa provedenih takmičenja na nivou SRS BiH i izvještaji o nastupu naših reprezentativnih selekcija na međunarodnim takmičenjima. Komentari i ocjene uspjeha iskazani u Biltenu
 4. Verifikovani postignuti rezultati i kao konačni se objavljuju u Biltenu TK za 2015. godinu.
 5. Zaključeno da se od svih takmičara i SRD koji nisu učestvovali ili su u toku takmičenja odlustali sa takmičenja zatraže pismene izjave kako bi se pokrenuo disciplinski postupak. Izjave će se zatražiti i od:
  ♦♦♦ takmičara-reprezentativca (šarandžija) Arifa Brkića zbog nepoštivanja izdatih naloga selektora na takmičenju u Španiji,
  ♦♦♦ selektora SPIN reprezentacije zbog angažovanja u reprezentaciji više takmičara van plasmana i bez saglasnosti TK,
  ♦♦♦ Aleksandra Đukića, reprezentativca u FF zbog verbalnog istupa na završnoj svečanosti 35. SP u Jajcu.
 6. TK je sa zabrinutošću konstatovala da se smanjuje interes za takmičenja mlađih kategorija i seniorki u takmičarskoj disciplini ,,Lov ribe udicom na plovak“ i predložila UO da razmotri ovu pojavu i dodatno se angažuje sa svim drugim organima saveza da se nastala situacija prevaziđe. Za kategoriju juniora TK je predložila ukidanje naknade za učešća na takmičenjima (kotizacije) a za seniorke da se razmotri mogućnost organizacije KUP-a ili nekog drugog vida takmičenja na nivou asocijacije JPZ.
 7. Razmotren je zahtjev takmičara i ljubitelja takmičenja u Feeder tehnici i predloženo UO da se u takmičarskoj 2016. godini organizuje jedno prvenstvo u ovoj disciplini na kojoj bi učešće uzelo po 10 prvoplasiranih takmičara iz SRS RS i F BiH i jedan takmičar i D. Brčko (po sistemu Premijer lige u plovku).
 8. TK je konstatovala da je neopravdano zapostavljeno takmičenje u bacačkim disciplinama i predložilo UO da se u 2016. organizuje jedno otvoreno prvenstvo u Zenici.
 9. Imenovana radna grupa u sastavu: Miro Vrljičak, Vidan Jevtić i Zijad Sinanović koja će ažurirati i uskladiti sa međunarodnim pravilima sve postojeće Takmičarske normativne akte i izraditi prijedloge novih za takmičarske discipline koje se uvode.
 10. Predloženo UO da se u 2016. godini uvede isplata takse za suđenje u iznosu 20,00 KM po takmičenju za vrhovne i glavne sudije, delegate, selektore i komesare i 15 KM za sektorske i ostale sudije,  a naknada za uređenje i čuvanje staza povećaju za 50%.
 11. Predloženo UO da stavi van snage svoju odluku o ograničenju angažovanja sudija samo iz mjesta ili bliže okoline gdje se takmičenja održavaju.
 12. Utvrđen prijedlog Kalendara takmičenja u 2016. godini, koji će se objaviti na stranici saveza i nakon prikupljenih svih prijedloga izmjena i dopuna od strane TK članica saveza, takmičara i drugih učesnika takmičenja ponovno razmotriti i u konačnoj verzili objaviti.
 13. Utvrđen prijedlog prioriteta za odlazak reprezentacija BiH na međunarodna takmičenja, kako slijedi:
  ♦♦♦ 1. FF reprezentacija odlazak na takmičenje u Ameriku
  ♦♦♦ 2. USR Jelah -Tešanj odlazak u Češku
  ♦♦♦ 3.Invalidi – odlazak na Svjetsko prvenstvo u San Marino
  ♦♦♦ 4.Spin reprezentacija na odlazak na Svjetsko prvenstvo
  ♦♦♦ 5. Plovak – seniori odlazak u Bugarsku
  ♦♦♦ 6.Šaran – odlazak u Francusku
 14. Donesena odluka o raspisivanju konkursa za takmičarske staze i sva lica koja provode takmičenja a trenutno imaju status vršilaca dužnosti
 15. U komisiju za izradu Strategije razvoja ribolovnog sporta u BiH ispred TK predloženi su Miro Vrljičak i Milovan Živković.
 16. Na osnovu dopisa UO SRS FBiH izrečena je mjera suspenzije na svim takmičenjima i suđenjima do okončanja disciplinskog postupka Fuadu Vrgovčeviću zbog psovki i vrijeđanja koje je telefonski uputio predsjedniku i potpredsjedniku saveza i drugim funkcionerima i licima zajedničkog saveza i saveza Federacije. Pokreće se disciplinski postupak protiv navedenog lica a izjava će se zatražiti od njega, Sekretara SRS BiH, predsjednika Melića i potpredsjednika Klepića. U disciplinskom postupku će se razmotriti i dopis SRS F BiH koji je upućen zajedničkom savezu.
 17. U cilju suzbijanja sve češćih verbalnih i drugih neželjenih i nedoličnih oblika istupanja pojedinih takmičara i službenih lica koja provode takmičenja, TK predlaže UO da izda zavanično saopštenje o ovoj pojavi i najavi rigoroznije mjere u cilju sankcionisanja ovakvih ponašanja.
 18. Zbog sve češćih zahtjeva za izmjene donesenog Kalendara takmičenja u toku samih takmičenja TK je zaključila da će se prihvatati samo objektivni razlozi za izmjene termina i takmičarskih staza (ekstremno visok ili nizak vodostaj, ekstremno visoke temperature, ekološki ekscesi na mjestima takmičenja i dr. oblici viših sila), a zamjena lica koja su određena za provođenje takmičenja će se uvažavati samo u slučajevima bolesti, ličnih i porodičnih problema koji se u obrazloženju zahtjeva moraju navesti.
 19. Takmičarska komisija je obavezala sva lica koja provode takmičenja da se striktno prdržavaju važećih Takmičarskih normativa, naročito u pogledu načina organizaovanja takmičanje, provjere statusa takmičara, trenera i vođa ekipa, te uslova i takmičarskih staza na kojima se održavaju takmičenja.
 20. Dodatno se upozoravaju delegati, glavne sudije i komesari na rokove dostave izvještaja i troškovnika sa takmičenja u IV stepenu (koja organizuje savez) a svi selektori i druga službena lica koja odlaze na međunarodna takmičenja. Najavljuje se za svako prekoračenje rokova i dostavu nepotpunih podataka disciplinske sankcije.
 21. TK se zahvaljuje na podršci koja je imala u dosadašnjem radu i preduzetim dodatnim mjerama i aktivnostima sekretara i drugih odgovornih lica saveza na izmirenju svih dosadašnjih dugovanja: domaćinima, sudijama i drugim učensicima takmičenja čime se su stvoreni dodatni uslovi i povjerenje za budući još bolji i uspješniji rad.
Pročitajte i:   Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču

Dana, 08.11.2015. godine
Predsjednik TK Ivica Tomičić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.