Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora održane 21.05.2016. godine

SRSFBIHDana 21. maja održana je sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati.
Sjednici su prisustvovali predsjednik UO Zijad Sinanović, članovi Milan Jagar, Osman Hodžić, Danijel Kobačić, Tihomir Popović, Samir Čajić, Bahrudin Vrana
Delegati iz kantona/županija koji su predloženi za UO SRS Federacije BiH, Christijan Oršolić (Posavska županija), Ivica Primorac (Hercegovačko -neretvanska županija) a Ivica Naletilić (Zapadno-hercegovačka županija) poslao pismeni dopis, punomoć Danijelu Kobačiću da glasa u njegovo ime a nedolazak opravdao obiteljskim obvezama.

Sastanku su još prisustvovali predsjednik/dopredsjednik Skupštine Himzo Mulahalilović i Drago Jakić i predsjednik Nadzornog odbora Ivica Tomičić.

Predsjednik UO Zijad Sinanović pozdravio prisutne, zahvalio na dolasku i konstatuje da UO ima kvorum i da sjednica može početi sa radom i prelazi na dnevni red:

 1. Izbor-dopuna članova UO SRS Federacije BiH.
 2. Izbor predsjednika-dopredjednika UO SRS Federacije BiH.
 3. Izbor-imenovanje komisija Upravnog odbora
 4. Razno ( rješavanje pitanja koja nisu završena na Skupštini i prispjela pošta).

Tačka 1.Izbor – dopuna članova UO SRS Federacije BiH

Pošto je Skupština dala ovlast Upravnom odboru da nakon dostavljenih kandidata koji to nisu dostavili da se u narednih 15 dana dostave usaglašene liste kandidata koji će biti u Upravnom odboru a na narednoj sjednici Skupštine biti verifikovani i potvrđeni odlukom Skupštine.

 • Ispred Posavskog kantona delegiran je Cristijan Oršolić, uz saglasnost svih udruženja,
 • ispred Hercegovačko-neretvanskog kantona delegiran je Ivica Primorac, uz saglasnosti 4 udruženja i to od Mostara, Jablanice, Čapljine i Rame/Prozor od 6 udruženja na tom kantonu, a saglasnost nisu dobili od Konjica i Čitluka.
 • Ispred Zapadno-hercegovačkog kantona delegiran je Ivica Naletilić gdje ima samo jedno udruženje i to DŠR “Borak“ Širiki Brijeg

Prisutni delegati su se predstavili i Upravni odbor donosi Odluku – zaključak

Upravni odbor je utvrdio da su kandidati, koji nisu bili na Skupštini, donijeli urednu dokumentaciju u zakazanom roku i ispunjavaju uslove da budu članovi Upravnog odbora, a Skupština ih slijedeće godine verifikuje i potvrđuje.

Tačka 2. Izbor predsjednika/dopredsjednika

Skupština je i ovu tačku dnevnog reda izbor predsjednika/dopredsjednika prenijela na nadležnost UO, a pošto je na Skupštini izabran predsjednik/dopredsjednik iz reda Bošnjačkog naroda sad se bira predsjednik/dopredsjednik iz reda drugih naroda.

Predloženi kandidati su:

 • Christian Oršolić predložen od Danijela Kobačića
 • Milan Jagar predložen od Samira Čajića ispred USK
 • Danijel Kobačić predložen od Milana Jagara

Danijel Kobačić odustaje od kandidature zbog privatnih obaveza, Milan Jagar se zahvaljuje predstavniku USK i takođe odustaje od kandidature u korist Christiana Oršolića.

Upravni odbor konstatuje sa 9 glasova za i 1 glas suzdržan za predsjednika/dopredsjednika UO je Christian Oršolić kojeg će takođe slijedeće godine Skupština verifikovati i potvrditi.

Kako je sad predsjednik UO Zijad Sinanović automatizmom predsjednik Skupštine je Drago Jakić a ne Himzo Mulahalilović kako je izabran na Skupštini.

Skupština je i izbor člana Disciplinskog suda dala u nadležnost UO. Predložen je Zlatko Hodak i prijedlog je jednoglasno usvojen, te Upravni odbor konstatuje da je Zlatko Hodak izabran za 3. člana Disciplinskog suda kojeg takođe verifikuje i potvrđuje Skupština slijedeće godine.

Tačka 3.Izbor-imenovanje komisija UO

Predsjednik UO počinje sa izborom Takmičarske komisije i predlaže da izaberu prvo predsjednika i predloženi kandidati su Milan Jagar i Sead Alijagić, glasanjem predsjednik UO konstatuje daje Milan Jagar sa 8 glasova izabran za predsjednika Takmičarske komisije.

Pročitajte i:   Satnica III i IV kola Premijer lige BiH u mušičarenju

Prelazi se na izbor članova TK i izabrani Milan Jagar traži da prijedlozi kandidata budu zastupljene sve discipline po članovama.
Predloženi kandidati su: Borislav Bilić, Ševal Malčinović, Besim Sejdić i Miro Vrljičak i daje se na glasanje u paketu predložena 4 člana i sa 8 glasova izabrani članovi su Borislav Bilić, Ševal Malčinović, Besim Sejdić i Miro Vrljičak.

Izbor Sudijske komisije

Za predsjednika Sudijske komisije predložen je Zdravko Agatić i jednoglasno izabran a za članove su predloženi Mugdim Pešto, Dragan Jovanović i Ernisa-Erna Kardaš i sa 9 glasova su izabrani za članove Sudijske komisije.

Dosadašnji sekretar Takmičarske Sudijske komisije Adnan Doglod jednoglasno je izabran za ponovnog sekretara TSK.

Izbor komisije za nagrade i priznanja

Predloženi su za predsjednika komisije Bahrudin Vrana
za članove: Bahrudin Jamaković i Muris Čurić
Jednoglasno je izabrana komisija za nagrade i priznanja uz konstataciju da se treba napraviti Pravilnik o dodjeli nagrada i priznanja

Izbor komisije za ekologiju i zaštitu ribljeg fonda:

Predloženi su za predsjednika komisije Ivica Primorac
za članove: Elmedin Kolonić i Salih Ramadanović
Jednoglasno je izabrana komisija za ekologiju i zaštitu ribljeg fonda

Izbor komisije za informisanje i marketing

Predloženi su za predsjednika komisije Senad Kapo
za članove:Ismet Bajrović i Salih Ramadanović
Jednoglasno je izabrana komisija za informisanje i marketing

Tačka 4. Razno, riješavanje pitanja koja nisu završena na Skupštini

Žalba, molba za ukidanje kazne koju je uputilo udruženje “Bosna” Maglaj za kaznu izrečenu Fuadu Vrgovčeviću Skupština je donijela zaključak da se žalba uputi Disciplinskom sudu koji će to riješavati.

Disciplinski sud podnosi izvještaj UO i isti donosi odluku.

Pod tačkom razno otvorena je diskusija o Odluci UO da se svim takmičarima iz Federacije koji se plasiraju na Svjetsko prvenstvo da pomoć u iznosu od 200,00 KM i da se samo definiše da li se daje samo takmičaru ili se daje i selektoru i treneru? Raspravljalo se i o Feederašima koji trebaju ići
na SP u Srbiju a iz Federacije su se plasirala samo 2 takmičara i selektor a pošto Savez BiH nije platio kotizaciju za odlazak reprezentacije prvoplasirani iz RS su odustali a popunili je takmičari iz Federacije i sad očekuju da tim istim Federacija plaća. Poslije diskusije donosi se

Zaključak:

Pomoć od 200,00 KM se daje samo plasiranom takmičaru i selektoru iz Federacije za odlazak na SP.
Također kotizacija za takmičare koji se plasiraju na državne lige plaća Federalni Savez uz dokaz potvrde i uplatnice za učešće.

Pod istom tačkom Milan Jagar je otvorio diskusiju o polaganju ribarskih ispita što u zakonu o slatkovodnom ribarstvu stoji i da se uputi primjedba da se članske karte mogu uzeti samo u mjestu boravka a ribolovna dozvola gdje hoćeš tako da bi se pravo članstvo po kantonima znalo.

Danijel Kobačić sve prijedloge koje mislite da su dobri stavite ovdje da možemo ugraditi u pravilnik i pokušati ih ubaciti u zakon.

Christian Oršolić, kad su ribički ispiti u pitanju tadašnji Ministar je donio odluku o suspenziji polaganja ispita do donošenja novog Zakona o slatkovodnom ribarstvu i ta odluka nikad nije povučena i stavljena van snage, bespotrebno se odužilo 4 godine.

Ivica Primorac vraća se na dnevni red tačke 4. Dopisi

Ispred” Neretve 1933” iz Mostara pročitao je zahtjeve koje su već uputili UO i predsjedniku Skupštine

 • Izbor komisija UO da se rasporede prema županijama i da se zna koliko kojoj Županiji pripada i koja komisija nama pripada, tražiti izmjenu Statuta
 • Da se odmah ukine naknada od 1,00 KM za ribolovne dozvole
 • Da se Savez formira samo od korisnika ribolovnog prava a ako ne može da UO donese odluku da se članarina korisnika ribolovnog prava umanji za iznos koji korisnik ribolovnog prava plaća kao godišnju naknadu. Ukoliko naprijed navedeno ne bude prihvaćeno status USR ”Neretva 1933”ostaje zamrznut
Pročitajte i:   Održana prva dva kola Premijer Feeder lige Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Predsjednik UO: Svi zahtjevi su neosnovani, trebaju pročitati Statut i sve će im biti jasno.

Uslijedila je diskusija po tom pitanju zatim uzima riječ Samir Čajić (Unsko/Sanski kanton) citiram: “Zamrzavamo svoj status u Federalnom Savezu dok se ne riješi ovo Hrvatsko pitanje. Ne može neko koga ima 17% imati 5 članova ovdje a dok nas Bošnjaka ima 4 koji smo mnogobrojniji. Ja predlažem novu vanrednu Skupštinu da se i to riješi.”

Uslijedila je rasprava kako Tihomir Popović nije održao sastanak u HNK/Ž kako je to trebalo jer sad je razgovarao sa čovjekom iz Konjica koji mu je to javio.

Samir, citiram: “Nisam nacionalista, nisam Bošnjak ja sam Bosanac i Hercegovac i neću da me neko uslovljava poput Tihe i da mi kaže ako neće biti Hrvat neće niko!”

Ponovo je uslijedila žustra diskusija i za riječ se javlja Christian: “Ne može niko uslovljavati, zamrznuti status ne postoji ili si član ili nisi. Ako si član imaš ribolovne dozvole, članske karte i markice a ako nisi član nećeš dobiti članske karte ni markice dali će tvoje Ministarstvo poljoprivrede trebovati ribolovne dozvole za nečije vode i platiti postotak koliko zakon to će vidjet Ministarstvo s prostora tog kantona a iz Federalnog Saveza ćeš biti isključen, nisi član i to je kraj priče.”

Ponovo je uslijedila diskusija rasprava i obrazloženja.

Riječ uzima Osman Hodzić član UO iz Tuzlanskog kantona: Udruženja iz TK koja nisu dobila ribolovne dozvole jer Ministarstvo je tim udruženjima obustavilo isporuku ribolovnih dozvola zbog dodjele riješenja o ribolovnom pravu pa pita UO dali ta udruženja mogu zadužiti markice i članske karte za dalji nastavak rada dok ne dobiju riješenje o ribolovnom pravu,jer se tu gubi oko 1000 članova.

UO donosi Odluku: Da se dostave markice i članske knjižice udruženjima, bez ribolovnica, koja su izmirila svoje obaveze prema Savezu na ime članarine za 2015. godinu.

Na  pitanje Lidije Bogić da li Mostaru da pošalje narudžbu od 100 dozvola od 100 KM, 8 dnevnika ribočuvara i 750 članski kartica, i šta je sa plaćanjem obrazaca, odlučeno je:

 • Mostar zadužiti i poslati dozvole,
 • Plaćanje obrazaca ide od naredne godine i to je Skupštinska odluka
 • Postavljeno je pitanje UO za plaćanje sudija, visina taxe ne može biti ista sektorskom sudiji za Šaran i plovak, delegate, vrhovni sudija… Takmičarsko/sudijska komisija treba da dostavi prijedlog za sljedeći sastanak UO na razmatranje.

Sjednica Upravnog odbora trajala je 2 sata i 32 minuta.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.