Konkurs za izbor domaćina 16. Svjetskog prvenstva u lovu sa obale umjetnim mamcem (SPIN) u 2018. godini

Na osnovu  člana 33. Statuta Sportsko ribolovnog saveza BiH i dobivene organizacije 16. Svjetskog prvenstva u  lovu predatora (grabljivice) sa obale umjetnim mamcem od  FIPS Federacije na sjednici Upravnog odbora, održanoj 19.11.2016. godine u Rimu, Upravni odbor Sportsko ribolovnog saveza BiH,  dana  28.12.2016. godine, objavljuje

KONKURS/NATJEČAJ ZA  IZBOR DOMAĆINA/ SUORGANIZATORA  16. SVJETSKOG PRVENSTAVA U LOVU PREDATORA (GRABLJIVICE) SA OBALE UMJETNIM MAMCEM/VARALICOM (U SPINU) 2018. GODINE

 1. OPŠTI USLOVI  KONKURSA
  • Pravo prijave na konkurs/natječaj za domaćina/suorganizatora, imaju sportsko ribolovna društva, koja su uredno i na vrijeme izmiril sve svoje obaveze i platili  članarinu entitetskom  savezu  zaključno sa 2016. godinom, što dokazuju potvrdom entitetskog saveza.
  • Kandidaturu za domaćina/suorganizatora može podnijeti  sportsko ribolovno društvo koje je prema  entitetskom zakonu o slatkovodnom ribarstvu dobilo vode na upravljanje i ima valjan  ugovor, potpisan,  sa nadležnim Ministarstvom šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede.
 2. USLOVI KOJE DOMAĆIN/SUORGANIZATOR (SRD) MORA ISPUNITI
 • Svaki kandidat za domaćina/suorganizatora prvenstva mora ispuniti uslove da zajedno sa Sportsko ribolovnim savezom BiH  bude tehnički suorganizator i domaćin        16. Svjetskog prvenstva u lovu predatora (grabljivice) umjetnim mamcem/varalicom(SPIN).
 • Da bi SRD  i opština ili grad  kandidat za domaćina 16 .Svjetskog prvenstva u lovu predatora varalicom  postao zvanični domaćin i suorganizator  svjetskog prvenstva  pored opštih, mora  da ispuni i posebne uslove  koje propisuje  FIPS_ed  federacija  za ovakve manifestacije  i uslove  koje je   propisao Sportsko   ribolovni savez BIH, ovim Konkursom. Kandidat  SRD  i opština ili  Grad domaćin treba da  u svojoj aplikaciji/ ponudi  za domaćina  izrikom   potvrdi da može osigurati i  slijedeće:
 1.  Smještaj  max. 20 reprezentacija   20 x 8 ……………………..160 učesnika;
 2. Smještaj zvaničnika  FIPS-ed ………………………………………….3 osobe;
 3. Smještaj zvaničnika SRS BiH ………………………………………….3 osobe;
 4. Smještaj reprezenzacije  BiH  8 osoba x 4 dana …………………32  pansiona;
 5. Osigura ujednačenu  takmičarsku stazu, približno jednakih uslova, minimalne dužine cca 2000 metara –  4 sektora  minimalne 500 metara;
 6. Osigura rezervnu takmičarsku stazu  u slučaju da neka od staza postane neupotrebljiva za  vrijeme takmičenja  zbog  nevremena, mučenja rijeke;
 7. Osigurati i stazu za trening minimalno dužine 2000 metara;
 8. Osigura salu za sastanke kapetana ekipa za 25 ljudi i video zid, i razglas u sali
 9. Osigura prostor za rad Press centra (10  ljudi);
 10. Ponudi nivo vlastitog učešća SRD i općine ili grada u pripremi i organizaciji otvaranja prvenstva i da lokaciju otvaranja prvenstva sa opisom (otvoreni prostor ili varijanta sala). U ponudi dati prijedlog  kulturno zabavnog programa od 1-1,5 sati, predstavljanje SRD  i općine ili grada domaćina;
 11. Ponudi lokaciju zatvaranja prvenstva uz kulturno zabavni program-podjela medalja te ponuditi prostor gdje bi se to obavilo (otvoreni prostor- varijanta u slučaju nevremena sala);
 12. Osiguranje banket sale za smještaj 200 gostiju na završnom banketu i predložiti zabavni program;
 13. Ponudi 2 ADSL Internet priključka u Press centru prvenstva 5 dana rada 24 sata;
 14. Osigurati putem lokalnog PTT operatera jedan fiksni telefon/faks za 5 dana rada;
 15. Dati detaljan opis takmičarske staze, karakteristike rijeke,  podaci o dubini, vrstama riba, lovostajima u vrijeme prvenstva, i dr;
 16. U ponudi dati podatke o načinu angažiranja MUP-a , PTT , Doma zdravlja u samoj organizaciji prvenstva (dežurstvo i pomoć);
 17. Dati popis sudija sa položenim ispitom i po kategorijama koje ima SRD
 18. Dati pismenu Izjavu da može osigurati potreban broj kandidata za polaganje sudijskog ispita uz predhodnu edukaciju i spremanje od strane Saveza BiH;
 19. Priložiti  reference u organizaciji dosadašnjih međunarodnih natjecanja;
 20. Dostaviti snimak cijele takmičarske staze na CD-u radi prezentacije, propraćen govornim opisom sa  prijedlogom 4 sektora;
 21. Pismeno se izjasniti da  će se Protokolom tačno definisati obaveze SRD i opštine ili grada i potpisati sa Savezom BiH;
 22. Dati  izjavu da će prihvatiti  i snositi troškove Tehničke komisije FIPS-ed i Saveza BiH radi pregleda staze i da će u vrijeme inspekcijskog  pregleda  takmičarska staza biti ekološki  očišćena i u takvom stanju kako bi zadovoljila i dobila prolaznu ocjenu inspekcijskog tima da se na njoj može takmičiti i održati 16. Svjetsko prvenstvo.
Pročitajte i:   SRD Ključ: Provedena akcija čišćenja i uređenja obala rijeke Sane

Takmičenje će se održati u periodu maj-juni 2018. godine prema opštoj satnici.

POSEBNI USLOVI KONKURSA/NATJEČAJA:

Pored uslova iz  Konkursa SRD,  kandidati za domaćina 16. Svjetskog prvenstva moraju uz aplikaciju priložiti  i slijedeće:

 1. Odluku  Skupštine SRD kojom se kandiduje  za domaćina/suorganizatora, da podržava  organizaciju i prihvata da bude domaćin takmičenja, a njegova opština ili grad  oficijelno mjesto smještaja takmičara, te da prihvata uslove i uzanse date u konkursu/natječaju  Saveza BiH za domaćima takmičenja;
 2. Odluka lokalne zajednice kojom Opštinsko vijeće ili Skupština grada podržava SRD kao domaćina/suorganizatora 16. Svjetskog prvenstva i da će finansijski SRD pomoći  oko organizacije prvenstava;
 3. Odluku-potporu  Ministarstava sporta entiteta da prihvataju i podržavaju SRD, opštinu ili grad  koji se kandiduju  za domaćine prvenstva.

Aplikacija za domaćina 16. Svjetskog prvenstva u lovu predatora varalicom 2018. godine u BiH, podnosi se isključivo u  pismenoj formi, a prilog može biti prezentacija staze i infrastrukturnih objekata urađena u Power Pointu na CD-u  sa slikama i podacima, dostavljena na  adresu:

Sportsko ribolovni savez Bosne i Hercegovine
Ulica: Ive Andrića 4.  71 123 Istočno Sarajevo
sa naznakom:  Konkurs za domaćina 16. Svjetskog prvenstava 2018 godine u lovu predatora na varalicu “NE OTVARATI”

Pročitajte i:   Pogledajte let kroz pahulje iznad predivnog Štrbačkog buka prekrivenog snijegom (VIDEO)

Aplikacija mora da  bude poslana preporučenom poštom najkasnije do 28.02.2017. godine.
Svi kandidati (SRD) za domaćina 16. Svjetskog prvenstva u lovu predatora na varalicu 2018. godine, biti  će  pismeno obaviješteni o izboru  domaćina. Dostavljeni dokumenti po konkursu  ostaju u arhivu  SRS BiH  i ne vraćaju se.

Tekst konkursa/natječaja biti će objavljen na WEB portalu SRS BiH, SRS F BiH, SRS RS, važnijim WEB portalima  koji  tretiraju  ribolov u BiH, te  direktno dostavljen SRD koja nakon objave na WEB  portalu SRS BIH, izraze želju da  im se isti e-mail poštom  dostavi smatrajući da mogu  konkurirati  jer ispunjavaju  uslove konkursa/natječaja.

Sve ostale informacije mogu se dobiti kod sekretarice SRS BiH na tel: 061-217 870;   tel/fax: 057/340-272 ili na e-mail: srsbihk@gmail.com.

PREDSJEDNIK SRS BIH, Popović Tihomir

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.