5:30 pm - Ponedjeljak Juni 25, 2018

Poribljavanje u Han Pijesku

U srijedu, 21. 12. 2016. godine rukovodstvo Sportsko ribolovnog društva “Pištica” iz Han Pijeska realizovalo je i posljednju zacrtanu plansku aktivnost u ovoj godini, odnosno izvršili su poribljavanje vodotoka Rijeke sa 5000 komada mlađi potočne pastrmke dužina od 15 do 25 cm.

Mlađ je nabavljena od dobavljača “Lax Mostar” sa kojim sarađuju već četiri godine i od kojih su do sada nabavljali mlađ ove veličine koja se pokazala kao izuzetno dobra i već su vidljivi rezultati.

Poribljavanju su prisustvovali članovi društva koji pozdravljaju ovu aktivnost jer je svima cilj bistre i ribom bogate vode.

Predsjednik, Miroslav Radulović – www.srsrs.com

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Iz Udruženja i saveza

No comments yet.

Leave a Reply