Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa sjednice TK SRS BiH održane 14. decembra 2016. godine

Traveler Digital Camera

Zapisnik sa sjednice Takmičarske komisije održane 14.12.2016 godine u Istočnom Sarajevu.

Ad.1. Nakon dodatnog upoznavanja prisutnih o donesenim odlukama i zaključcime sa predhodne sjednice TK i obrazloženja Predsjednika Tomičića o razlozima donošenja određenog broja odluka putem telefona i  E-maila jednoglasno su donesene slijedeće;

ODLUKE :

 1. Usvaja se zapisnik sa predhodne sjednice TK SRS BiH i prihvata informacija o realizaciji donesenih odluka.
 2. Verifikuju se sve donesene odluke sa telefonskih sjednica TK i zadužuje predsjednik Tomičić da sačini njihov spisak za arhivu saveza.

Ad.2. Informaciju o dobijenim izvještajima sa nastupa reprezentativnih selekcija na Međunarodnim takmičenjima i sa službenih takmičenja u organizaciji SRS BiH podnijeli su Predsjednik Tomičić i sekretar saveza  Vanja Pandurević.

Nakon provedene rasprave TK je jednoglasno donijela slijedeće,

ODLUKE :

 1. Prihvataju se izvještaji i verifikuju postignuti rezultati sa učešća naših reprezentacija u Fly fishingu, Spinu i sa RAJP takmičenja šarandžija kojem smo  mi  bili organizatori.
 2. TK će zatražiti izjave od selektora Vahida Lelića zašto do sada nije dostavio izvještaj o nastupu selekcije u plovku na Svjetskom prvenstvu u Bugarskoj. U ovoj izjavi će se tražiti i informacija ko je vodio ovu reprezentaciju i po kojoj i čijoj odluci.
 3. Izjava će se zatražiti i od Katalina Miroslava (selektora invalida ), koji je vodio ovu reprezentaciju na takmičenje u Češku i Matković Đure ( selektor seniorki – plovak ) koji je vodio žene u Hrvatsku, zašto do sada nisu dostavili svoje izvještaje.
 4. Od selektora šarandžija Dušana Tuzlančića će se zatražiti izjava zašto nije do sada dostavio izvještaj sa nastupa ove reprezentacije u Francuskoj i ko, i po kojoj odluci je vodio ovu reprezentaciju, jer TK ima saznanja da selektor Tuzlančić nije išao na ovo takmičenje.
 5. Postavlja se rok za dostave traženih izjava do 31.12.2016. godine nakon čega će TK iste analizirati i zauzeti svoje stavove oko verifikacije postignutih rezultata i eventulanoj odgovornosti  ovih selektora.
 6. Prihataju se izvještaji: delegata, komesara i vrhovnih sudija i verifikuju postignuti rezultati sa svih održanih takmičanja koja je u 2016. godini organizovao SRS BiH.
 7. Nije prihvaćena primjedba glavnog sudije Ševala Malčinovića da prilikom proglašenja rezultata na takmičenju u Feeder (Jezero Drenova) nije bila istaknuta državna zastava, jer je ta tvrdnja pobijena fotografijama i izjavama delegata Živkovića, gosta Zijada Sinanovića, i sudije Vidana Jevtića.

A.d.3.  TK je informisana o odlukama  FIPS- ed o organizatorima takmičenja u 2017. i 2018. godini. U ovoj  informaciji je posebno istaknuto da je SRS BiH organizator Svjetskog takmičenja u  CARNIVOROUS A.B SHORE (Spin) 2018. godine što je ocijenjeno kao veoma uspješno predstavljanje našega saveza od strane RAJP- a asocijacije i predlaže UO saveza da se u što kraćem roku počne sa pripremama za ovo takmičenje (imenovanju radnih tijela, objavi konkursa za domaćina, pripremi sudijskog kadra i dr.).

Pročitajte i:   Poziv za učešće na Prvenstvu i Kupu FBiH u lovu ribe udicom na plovak

A.d.4. Jednoglsno je donesena odluka da se u postavljenom roku izda takmičarski BILTEN br. 2 za takmičarsku 2016. godinu, a za njenu realizaciju se zadužuju: Vidosav Jevtić, Ivica Tomičić i Milovan Živković.

A.d.5. Takmičarska komisija predlaže UO Saveza da se do početka takmičarske sezone u 2017. godini izvrše: izmjene, dopune i usklađivanja svih takmičarskih normativa SRS BiH kako bi se naredna takmičenja još uspješnije organizovala i  postizali još bolji takmičarski rezultati. TK predlaže Upravnom odboru SRS BiH incijativu za izmjene i dopune normativnih akata i opštih akata SRS BiH, i to:

 1. Statuta u dijelu koji se odnosi na organizovanja takmičenja i izbor nadležnih takmičarskih
 2. Akta koji regulišu sisteme takmičenja, nadležnosti takmičenja i sudijske komisije. Pravila o odgovornostima učesnika takmičenja, pravila o verifikaciji takmičarskih staza i pravila reprezentativnim selekcijama.
 3. Svim aktima koji imaju status pravilnika kojim se regulišu normativi takmičenja u svim disciplinama.
 4. Izmjene i dopune pratećih formulara i druge dokumentacije u vezi sa takmičenjima.

Predlaže se Finansijskoj komisiji da razmotri i sačini prijedloge, izmjena i dopuna svih odluka o finansijskim naknadama i drugim troškovima u vezi sa takmičenjima.

Ispred TK se zadužuju za pripremu prijedloga, izmjena i dopuna Statuta svi njeni članovi i postavlja krajnji rok za dostavu njihovih prijedloga do 31.12.2016. godine.

Za prijedloga o izmjeni i dopuni sistema takmičenja i ostalih normativa po ovom osnovu ispred TK se zadužuju: Ivica Tomičić, Milovan Živković, predsjednik TK SRS Federacije BiH Milan Jagar. Za izradu prijedloga za izmjene, dopunu i usaglašavanja svih takmičarskih normativa ispred TK se zadužuje presjednik TK SRS Republike Srpske Vidoslav Jevtić, Zijad Sinanović i Vulašin Radović.

Za izradu i dopunu takmičarskih priloga (formulara) zadužuju se sekretar SRS BiH Vanja Pandurević, sekretar SRS RS Biljana Petrović i sekretar SRS FBiH Lidija Bogić.

TK predlaže da ovu incijativu razmotre TK entiteta i svojim radom doprinesu zajedničkom cilju i izradi što boljem normativnom aktu.

A.d.6. Predlaže se Upravnom odboru da Plan i Program rada TK zadrži na prošlogodišnjem nivou (broj sastanaka i broj aktivnosti), a Finansijskoj komisiji se predlaže da planira troškove u okviru prošlogodišnjeg s tim da se planiraju troškovi za nova takmičenja (Feeder, mlađe kategorije, seniorke).

Pročitajte i:   Bajram šerif mubarek olsun

A.d.7.  TK je zadužila Predsjednika Ivica Tomičić i Predsjednike TK entitetskih saveza Vidoslava Jevtića i Milana Jagara da do 25.12.2017. godine sačine prijedlog kalendara takmičenja bez mjesta održavanja (takmičarskih staza) i zaduženih lica za suđenje.

Prijedlog kalendara objaviti na web stranici saveza i zatražiti eventualne izmjene i dopune.

TK je utvrdila prijedlog Upravnom odboru prioriteta za učešće reprezentacija na Međunarodnim takmičenjima u 2017. godini, kako slijedi:

 • Spin 2018. godina – Italija
 • Invalidi – Srbija
 • Veterani – Srbija
 • Plovak – Belgija

Pod sledećim uslovima:

 • Spin – obezbjediti kotizaciju i 30% finansiranja,
 • Invalid i- kotizacija i 20% finansiranja,
 • Veterani – kotizacija i 10% finansiranja
 • Plovak – kotizacija

Da se na takmičenja u organizaciji RAJP- a upute uz plaćanje kotizacije ekipe:

 • Plovak seniori u Crnu Goru
 • Fly Fishing u Hrvatku
 • Lov šarana i amura u Srbiju

Svim ostalim reprezentacijama i ekipama se omogućuje učešće uz potpuno samofinansiranje (kotizacija i ostali troškovi).

A.d.8.  Predlaže se UO da po usvojenim pravilnicima po hitnom postupku raspiše izbor i imenovanja svih lica koji sprovode takmičenja, a da se njihov izbor izvrši poslije izbora organa SRS BiH i početka takmičarske sezone.

Radi toga što nema izvršenog imenovanja komesara i selektora u takmičarskoj disciplini Feeder, a zbog ukazane potrebe predlaže se UO da izvrši izbor i imenovanje vršioca dužnosti i to za komesara Adnana Dogleda, a za selektora Milana Jagara.

A.d.9.  Dopis Murisa Đuga TK upućuje TK SRS Federacije BiH  na razmatranje i daljnu postupnost, te će TK SRS Federacije BiH nakon toga podnijeti svoj izvještaj TK SRS BiH.

A.d.10. U skladu sa Pravilnikom (Član 39.) o nadležnosti takmičarske i sudijske komisije predlaže se UO da se za internacionalne sudije imenuju:

Iz SRS Federacije BiH:

 • Ernisa Kardaš
 • Fuad Vrgovčević
 • Milan Jagar
 • Adnan Dogled

Iz SRS Republike Srpske:

 • Milovan Živković
 • Biljana Petrovič
 • Vidoslav Jevtić
 • Željko Marković

A.d.11. Takmičarska komisija upućuje apel nadležnim licima UO Saveza da razmotri mogućnost isplate svih takmičarskih troškova u 2016. godini.

NAPOMENA: Sjednica snimana diktafonom, a audio snimak arhiviran.

Predsjednik TK, Ivica Tomičić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.