5:54 pm - Četvrtak Septembar 21, 2017

Usvojen Kalendar takmičenja u organizaciji SRS FBiH

  • Pravo nastupa na Prvenstvu Federacije ima po jedna ekipa iz svakog udruženja ili do 2 pojedinca ukoliko udruženje nema ekipu. Udruženja koja prijave kompletnu ekipu nemogu prijavljivati i pojedince;
  • Na KUP-u Federacije BiH može nastupiti po jedna ekipa iz svakog udruženja;
  • Sportsko ribolovna društva koja broje preko 300 članova imaju pravo prijaviti još po jednu ekipu za Prvenstvo ili KUP SRS Federacije BiH;
  • Pravo nastupa na Prvenstvu U-16, U-20 i U-25 ima po jedna ekipa iz svakog udruženja, plus max. 2 pojedinca za plasman u Premijer lige. Udruženja koja nemaju potpune ekipe mogu nastupiti samo sa pojedincima;
  • Pravo nastupa na Prvenstvu Fly ima po jedna ekipa iz svakog udruženja, plus max. 2 pojedinca ili 1-2 pojedinca bez ekipe;
  • Premijer liga Feeder je samo za pojedince i nije ogranićen broj takmičara iz udruženja;
  • Prvenstvo šaran i amur je ekipno (ekipa 3 člana) i nije ograničen broj ekipa po udruženjima;
  • Na svim takmičenjima će biti organizovano polaganje za društvene i državne sudije. Kandidati trebaju izvršiti uplatu 50,00 KM na račun SRS F BiH i prijaviti se kod sekretara TK i SK Doglod Adnana (tel.061/690-940 ili 032/242-212) najdalje 7 dana prije početka takmičenja. Ispitna komisija će imati pravo na nadoknadu ukoliko na takmičenju polažu 3 ili više kandidata. Ukoliko kandidat ne položi ispit u toku slijedeće godine će mu biti omogućeno popravno polaganje bez novčane nadoknade;
  • Udruženja su dužna svoja društvena takmičenja završiti do 02.05.2017. godine, te do datog roka dostaviti dnevnike takmičenja sekretaru Saveza ili sekretaru TSK SRS Federacije BiH.

Za takmičenje se na osnovu odluke Skupštine SRS F BiH plača kotizacija u iznosu od 40,00 KM po ekipi (3+1) i 10,00 KM po takmičaru koji nastupa pojedinaćno

SRS Federacije BiH će plasiranim takmičarima za državna takmičenja platiti kotizaciju, a takmičarima koji budu učestvovali na evropskim i svjetskim takmičenjima će pomoći sa novčanim sredstvima u visini od 200,00 KM

KOMESAR
Zadatak Komesara je da najdalje 30 dana prije takmičenja (po mogućnosti sa delegatom) obiđe stazu sa domaćinom, te sačini Protokol sa svim obavezama domaćina i Saveza (po opštim pravilima). Sačinjeni protokol komesari moraju u roku od 7 dana od dana njegovog potpisivanja dostaviti u kancelariju TSK SRS Federacije BiH (Zenica). Pored toga, obaveza komesara je da 15 dana prije objavi Bilten takmičenja (satnica takmičenja, uslovi staze, vrste riba, smještaj, kontakt osobe, vrijeme za trening i dr.), te da obavijesti sudije da su imenovane za suđenje.

SUDIJE
Angažovane sudije su dužne pola sata ranije biti na stazi, a ukoliko ne izvrše plačanje članarine i ne ovjere sudijsku legitimaciju za tekuću godinu neće suditi. Rok za plačanje članarine je 01.04.2017. godine. Svi angažovani sudci su u slućaju odustajanja od suđenja dužni 7 dana prije održavanja takmičenja obavijestiti sekretara SK i TK SRS F BiH Doglod Adnana putem telefona 061/690-940, 032/242-212 ili maila bistroze@yahoo.com

DOMAĆIN
Obaveza domaćina je da označi stazu i sektore na dan održavanja treninga (najkasnije do 10:00 sati), te da očisti i čuva stazu. Pored toga domaćin je dužan označiti boksove i obavijestiti MUP o održavanju takmičenja.
Za ove poslove domaćinu pripada nadoknada u visini od 120,00 KM za jedno kolo takmičenja i trening, a 180,00 KM za 2 kola i trening.

Ukoliko su na stazi potrebni veći zahvati, onda će Komesar konsultovati TSK i UO za rješavanje dodatnih zahtjeva.

PRIJAVE ZA TAKMIČENJE
Krajnji rok za prijavu ekipa (sa imenom i prezimenom svakog takmičara) i pojedinaca je srijeda tj. 4 dana prije takmičenja, a prijave se vrše kod Komesara takmičenja (telefonski,mail-om, faks-om, porukom ili poštom).

NA STAZI SE NEMOGU VRŠITI PRIJAVE

NAPOMENA: Dodatne propozicije takmičenja će biti objavljene naknadno na web stranici SRS Federacije BiH, a jedna od promjena je pomjeranje starosne granice takmičara u mlađim kategorijama.

TAKMIČARSKA I SUDIJSKA KOMISIJA SRS FEDERACIJE BIH

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

  • Nema postova sličnog sadržaja
Filed in: Takmičenja

No comments yet.

Leave a Reply

PRONAĐITE NAS I NA FACEBOOKU

Powered by WordPress Popup