8:57 pm - Petak Septembar 22, 2017

HE Babino Selo na Vrbasu: Prijetnja nestanku mladice i lipljena

Predstavnici CEE Bankwatch Network, Centra za životnu sredinu iz Banjaluke i Eko Elementa Bugojno su održali sastanak sa predstavnicima ribarskih udruženja iz Donjeg Vakufa i Bugojna u vezi sa planiranom gradnjom hidroelektrane Babino Selo na Vrbasu.

HE Babino Selo podrazumijeva izgradnju brane visine oko 10 m i širine oko 100 m sa akumulacionim jezerom u dužini od oko 1 km što bi prekinulo prirodni tok rijeke Vrbas kao i migracione rute ribljih vrsta koje tu obitavaju.

Najznačajnije vrste riba su mladica, pastrmka i lipljen čija bi prirodna mrijestilišta i staništa bila značajno ugrožena izgradnjom ove hidroelektrane.

Po riječima predstavnika ribarskih udruženja ovaj projekat je neprihvatljiv i doveo bi do potpunog nestanka pomenutih ribljih vrsta kao i drugih vrsta flore i faune, a jedno od najvećih prirodnih mrijestilišta lipljena se nalazi u obuhvatu projekta HE Babino Selo. Rijeka Vrbas u svome srednjem toku predstavlja žilu kucavicu i ogroman potencijal za razvoj poljoprivrede, ribolovnog i avanturističkog turizma što bi realizacijom ovog projekta bilo ugroženo.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine će aktivno pratiti aktivnosti na ovom projektu te pružati podršku lokalnom stanovništvu i udruženjima u procesu učešća javnosti.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

  • Nema postova sličnog sadržaja
Filed in: Ekologija

No comments yet.

Leave a Reply

PRONAĐITE NAS I NA FACEBOOKU

Powered by WordPress Popup