5:49 pm - Četvrtak Septembar 21, 2017

Poziv i satnica za otvoreno Prvenstvo SRS Federacije BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom „Feeder“

Na osnovu Kalendara takmičenja/natjecanja Sportsko ribolovnog saveza Federacije BiH za 2017.godinu, komesar/sekretar takmičenja, ovim putem obavještava takmičare o održavanju Otvorenog prvenstva SRS F BiH Lov ribe udicom sa hranilicom „feeder“, te poziva sve zainteresovane da se prijave na takmičenje.

Otvoreno prvenstvo SRS FEDERACIJE BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom „FEEDER“ će biti održano dana 16.07.2017. godine (nedjelja) na jezeru Vidara u mjestu Gradačac.

Ovo takmičenje je uslov za takmičenje u ligi SRS BiH za 2018.godinu.

Domaćin takmičenja je UGSR „Hazna“ Gradačac.

Takmičenje je u  pojedinačnoj konkurenciji.

Za provedbu i regularnost takmičenja SRS F BiH je odredio slijedeće sudije:

  • Delegat Edina Mešković …………………………………..Tuzla   (061/138-280);
  • Vrhovni sudija Ćazim Žilić ………………………………..Maglaj (061/088-342);
  • Komesar/Sekretar takmičenja Ševal Malčinović………………………Tuzla (061/735-088);

Sektorske sudije:

  1. Eldina Okić……………….………….Tuzla (062/ 286-358)

Dvojicu sektorskih  sudija će odrediti komesar u zavisnosti od broja prijavljenih takmičara..

PRAVILA:      Takmičenje se izvodi po Pravilniku SRS F BiH za sportsku disciplinu FEEDER – lov ribe udicom sa hranilicom i bodovati će se sektorski plasmani. Broj sektora će zavisiti od broja učesnika.. Za ovo takmičenje nema zabrane lova ribe po vrsti i veličini (sve vrste i veličine ulovljene ribe se na kraju vagaju-boduju).

Dozvoljeno samo jedno obilno hranjenje po satnici takmičenja  u 09:50 – 10:00 uz dozvoljenu količinu hrane i mamaca. Prihranjivanje se vrši isključivo hranilicom.

Hranjenje rukom ili pračkom je zabranjeno, kao i upotreba raketa, kobri i PVA mrežica.

U okviru tih 10 minuta, takmičarima je dozvoljeno da namamljuju ribu većim količinama hrane. Ulaženje u vodu, kao i upotreba plovila na daljinsko upravljanje i bilo kakvih drugih naprava nisu dozvoljeni.

Prilikom obilnog hranjenja kao i prilikom samog takmičenja upotreba „markera“ ili sličnih naprava koje obilježavaju hranjenu zonu nije dozvoljena.

Jezero Hazna Gradačac obiluje šaranom, babuškom, deverikom, bodorkom, kederom.

Za učešće na  takmičenju plaća se kotizacija u visini od 10,00 KM, koju uplatiti na račun SRS F BiH.

TRANSAKCIJSKI RACUN SRS F BiH:: 1020 5000 0007 5561 UNION BANKA SARAJEVO

 

S A T N I C A    T R E N I N G A  I  T A K M I Č E NJ A

TRENING: Subota:  15. juli 2017. godine  –

08:30 – 10:00 ….. priprema za trening

10:00 – 15:00 …. trening, uz najavu domaćinu i ribočuvaru. , mob. 387 61 289 681, mail bakero11@hotmail.com  ,

NA TRENINGU; Riba se ne stavlja u čuvarice, nego se odmah  vraća u vodu bez vaganja.

do 17:00 ………. staza mora biti potpuno oslobođena i napuštena, da domaćin postavi startna mjesta po odluci komesara i staza se zatvara za svaki ribolov do početka takmičenja tj. propisanih 16 sati.

TAKMIČENJE: Otvoreno prvenstvo SRS FEDERACIJE BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom „FEEDER“ za kategorije SENIORI  (pojedinačno)

Nedjelja: 16.juli 2017.godine –

07:00                                     Sastanak službenih osoba, pregled staze, dogovor, podjela zadataka i akreditacija, te pojašnjenja

07,00 do 07,30                   Dolazak i prijava takmičara ili ekipa i drugih učesnika takmičenja, ,

07,30 do 08,15                   Izvlačenje pozicija- ždrijebanje,

08,15 do 08,30                   Dolazak na stazu do startnih mjesta-boksova,

08,30                                     PRVI SIGLNAL- početak pripreme,

09,10                                     DRUGI SIGNAL – Pet minuta prije početka kontrole mamaca i hrane,

09,15                                     TREĆI SIGNAL – početak kontrole mamaca i pribora,

09,50                                     ČETVRTI SIGNAL – početak obilnog hranjenja,

10,00                                     PETI SIGNAL – početak takmičenja,

14,55                                     ŠESTI SIGNAL – Pet minuta prije završetka takmičenja i

15,00                                     SEDMI SIGNAL – Kraj takmičenja.

16,00                                     Proglašenje rezultata uz dodjelu priznanja i obavezno  fotografisanje.

Na Otvorenom prvenstvu SRS FEDERACIJE BiH u lovu ribe udicom sa hranilicom „FEEDER“ za kategorije SENIORI  (pojedinačno), će biti organizovano polaganje za društvene i državne sudije (koji ispunjavaju uslove) za disciplinu lov ribe FEEDER tehnikom .

Kandidati trebaju izvršiti uplatu za polaganje sudijskog zvanja 50,00 KM na:

TRANSAKCIJSKI RAČUN SRS F BiH: 1020 5000 0007 5561 UNION BANKA SARAJEVO

Takođe će dosadašnji reprezentativci poslije edukacije dobiti legitimaciju društvenog sudije;

Zainteresovani se moraju prijaviti sekretaru TK i SK Doglod Adnanu (tel.061/690-940 ili 032/242-212) najdalje 7 dana prije početka takmičenja radi evidencije i pripreme testova za polaganje.

Ispitna komisija će imati pravo na nadoknadu    ukoliko na takmičenju polaže 3 ili više kandidata.

SMJEŠTAJ TAKMIČARA: Takmičari imaju mogućnost privatnog smještaja, a mjesto je pogodno i za smještal šatora.. Za detaljne informacije kontakt osoba predstavnik UGSR “Hazna“ Gradačac, mob. 387 61 289 681, mail bakero11@hotmail.com  ,

Želimo Vam sretan dolazak i ugodan boravak, kao i dobre takmičarske rezultate.

Bistro!

Komesar/sekretar takmičenja, državni sudija Ševal Malčinović

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

  • Nema postova sličnog sadržaja
Filed in: Najave

No comments yet.

Leave a Reply

PRONAĐITE NAS I NA FACEBOOKU

Powered by WordPress Popup