7:46 am - Srijeda Septembar 20, 2017

KSR “Travnik”: Izvršeno poribljavanje rijeke Lašve potočnom pastrmkom

Dana 25. avgusta 2017. godine, Komisija za zaštitu i unaprijeđenje ribljeg fonda Kluba sportskih ribolovaca Travnik izvršila je poribljavanje rijeke Lašve potočnom pastrmkom.

Riblja mlađ je nabavljena iz ribogojilišta USR Vitez u Vitezu, a pušteno je oko 13.000 komada mlađi veličine od 5 do 10 cm.

Nakon pregleda mlađi od strane vodoprivrednog inspektora SBK-a konstatovano je da je riblja mlađ ekstra kvalitete i isti je odobrio puštanje u vodotok Lašve i njenih pritoka na području općine Travnik.

Prema planu poribljavanja za 2017. godinu Klub do kraja godine ima obavezu još jedno poribljavanje većim primjercima potočne pastrmke, koje će, prema rječima predsjednika komisije Ađemović Muhameda, obaviti u oktobru nakon zatvaranja ribolovne sezone.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

  • Nema postova sličnog sadržaja
Filed in: Iz Udruženja i saveza

No comments yet.

Leave a Reply

PRONAĐITE NAS I NA FACEBOOKU

Powered by WordPress Popup