3:20 pm - Ponedjeljak Februar 25, 8464

Nacionalni park “Sutjeska” izvršio akciju poribljavanja rijeka Sutjeske, Hrčavke i Jabučnice

Nacionalni park “Sutjeska” vrši akciju poribljavanja rijeka Sutjeske, Hrčavke i Jabučnice, sa 4000 komada mlađi potočne pastrmke od 12,50 cm.

Riblja mlađ je donacija HET-a Trebinje.

Ovom prilikom se zahvaljujemo ovom preduzeću na donaciji kojom je obogaćen riblji fond u čistim rijekama Nacionalnog parka “Sutjeska”

Čuvajmo naše blago!

Uprava NP “Sutjeska”

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

  • Nema postova sličnog sadržaja
Filed in: Iz Udruženja i saveza

No comments yet.

Leave a Reply