9:18 am - Srijeda Januar 23, 2019

Via Dinarica (Video)

Via Dinarica je koncept koji povezuje sedam država i teritorija kroz koje se proteže planinski lanac Dinarskih Alpi: od Slovenije do sjeverne Albanije.

Srce ove „mega staze“, slične stazama Via Alpina i Apalači, je u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Ovaj projekat je inicijativa USAID-a i UNDP-a, koji se fokusira na dio Via Dinarice u BiH i koji se provodi u saradnji sa lokalnim partnerima.

Osmišljena je sa sveukupnim ciljem da doprinese smanjenju ekonomskih, društvenih i regionalnih različitosti u BiH kroz afirmaciju Via Dinarice kao regionalne turističke destinacije, kao i da poveća konkurentnost BiH u oblasti turizma u prirodi.

U sklopu ovog projekta, Udruženje “Bistro!” iz Sarajeva je realizovalo uređenje ribolovne i takmičarske staze u julu mjesecu ove godine.

Video produkcija: www.mania.marketing

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Ekologija

No comments yet.

Leave a Reply