12:32 am - Petak April 19, 2019

USR Goražde: Obavještenje o raskidu Ugovora o zajedničkim režimima ribolova

Obavještavamo ribolovce da je USR “Goražde” na sastanku Upravnog odbora održanog 03. februara 2019. godine donijelo odluku o raskidu Ugovora o zajedničkim režimima ribolova broj 95/04-2014/KANC od 20.04.2014. godine a na osnovu člana 4 istog ugovora.

Nakon višesatne rasprave se došlo do zajedničkog zaključka da je ovaj Ugovor našem Udruženju donio samo štetu a nikakvu korist. Naime opala nam je drastično prodaja dnevnih i godišnjih dozvola, što bi u budućnosti moglo uticati na finansijsku stabilnost Udruženja.

Ovom odlukom Udruženje samo štiti svoje interese jer mi plaćamo koncesiju, vršimo poribljavanje i štitimo riblji fond na našem ribolovnom području, s toga na našem ribolovnom području važe isključivo dozvole izdate od U.S.R. „Goražde“.

Molimo vas da sve vaše članove obavijestite o ovoj odluci.

Naši dragi prijatelji i gosti su i dalje dobrodošli na naše ribolovno područje koje se nalazi na rijeci  Drini sa pritokama od Novog Goražda do Osanice.

Bistro!

UO USR Goražde

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Filed in: Ostalo

No comments yet.

Leave a Reply