Inicijativa na OV Lukavac: Spriječimo ekološku katastrofu!

Na 29. redovnoj sjednici OV Lukavac, Klub vijećnika Demokratske fronte je predložio izmjenu dva zakona koji se odnose na očuvanje ekologije i poboljšanje životnih uslova građana.

Radi se o Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o vodama. Na osnovu navedena dva zakona, zagađivači uplaćuju milionske iznose na godišnjem nivou u budžete Federacije i kantona, kao i pojedinih agencija. Međutim, evidentan je problem da se ta sredstva preusmjeravaju na razne strane i projekte koji nemaju direktnu vezu sa opštinama ili gradovima u kojima se nalaze postrojenja zagađivača, a koji bi trebali da imaju prioritet  prilikom  raspodjele ovih sredstava.

Pored ove izmjene zakona u dijelu koji se odnosi na preraspodjelu sredstava, Klub vijećnika  Demokratske fronte dodao je i jedan stav koji nalaže da se sva prikupljena sredstva ostvarena po temelju ovih zakona vode se na posebnom računu proračuna opština, odnosno grada, i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana. Što znači da se ova sredstva neće moći trošiti na stavke koje nisu iz ekološkog domena, a Opštine gdje se nalaze postrojenja zagađivača će u budućnosti lakše doći do dječjih parkova, igrališta i uređenih zelenih površina i sl.

Svjesni činjenice da je ovo Federalni zakon, Klub vijećnika Demokratske fronte će sa svojim stranačkim kolegama zastupnicima i delegatima na višim nivoima vlasti nastaviti insistirati na izmjenama navedenih zakona. Bitno je izdvojiti i tu činjenicu da svu svi politički subjekti koji participiraju u OV Lukavac podržali ovu inicijativu jednoglasno te izrazili spremnost da u višim organima stranke insistiraju na izmjenama istih.

Pročitajte i:   Konkurs za izbor domaćina takmičarskih staza za ribolovna takmičenja SRS F BiH u sezoni 2024.

Prijedlog za izmjenu Zakona o zaštiti okoliša

U članu 25. Zakona o zaštiti okoliša tekst koji glasi:

„Sredstva prikupljena u Fond bit će raspoređena između Federacije i kantona u odnosu 30% spram 70% (Federacije 30% – kanton 70%)“

se mijenja tekstom:

Sredstva prikupljena u Fond bit će raspoređena između Federacije, kantona i opštine gdje su instalisana postrojenja zagađivača u odnosu 20% – 35% – 45% (Federacija 20% – opština 35%, kanton 45%).

Ostatak teksta ovog člana ostaje ne izmijenjen.

Na kraju člana 25. dodati tekst:

Sredstva ostvarena po temelju ovog zakona vode se na posebnom računu proračuna općina, odnosno grada, i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana, a naročito za:

 • financiranje ili sudjelovanje u financiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i sl.
 • izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema i sl.)
 • financiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj.

Prijedlog za izmjenu Zakona o vodama

U članu 177. Zakona o vodama tekst:

Vodne naknade iz čl. 169. i 170. ovog Zakona i prihodi prikupljeni na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije raspoređuju se na sljedeći način:

 1. nadležnoj agenciji za vode 40%,
 2. u korist budžeta kantona 45% i
 3. u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije 15%.

se mijenja tekstom:

Vodne naknade iz čl. 169. i 170. ovog Zakona i prihodi prikupljeni na osnovu zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije raspoređuju se na sljedeći način:

 1. nadležnoj agenciji za vode 28%,
 2. u korist budžeta kantona 38% ,
 3. u korist Fonda za zaštitu okoliša Federacije 8% i
 4. u korist budžeta Opštine gdje su instalisana postrojenja zagađivača 26%.

Na kraju člana 177. dodati tekst:

Pročitajte i:   Održano posljednje kolo Premijer lige BiH u lovu grabljivica umjetnim mamcima sa obale (SPIN) za 2023. godinu

Sredstva ostvarena po temelju ovog zakona vode se na posebnom računu proračuna općina, odnosno grada, i koriste se namjenski za poboljšanje životnih uvjeta građana, a naročito za:

 • financiranje ili sudjelovanje u financiranju projekata iz oblasti zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i sl.
 • izgradnju komunalnih infrastrukturnih objekata, kao i gradnju objekata za poboljšanje zdravlja i kvaliteta života (vodovod, kanalizacija, centralno grijanje, lokalni putevi, mostovi, zdrastveni objekti i oprema i sl.)
 • financiranje projekata za lokalni ekonomski razvoj.

Nadamo se da će predložena incijativa naići na jednako snažnu podršku na svim nivoima vlasti koji imaju kredibilitet odlučivanja za izmjene zakona, kao što je imala u općinskom vijeću Lukavac.

Ovom incijativom riješili bi se mnogi  projekti ekološke prirode na lokalnom nivou, za neke možemo slobodno reći za život važni projekti  kao što je pitanje pitke vode, čistog zraka i sl.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.