Zapisnik sa Izvještajne Skupštine SRS FBiH održane dana 13.03.2021. godine

Zapisnik sa izvještajne Skupštine SRS Federacije BiH održane dana 13.03.2021. godine na Vlašiću

Dana 13.03.2021.godine u hotelu “Sunce“na Vlašiću održana je izvještajna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

A/ SVEČANI DIO SKUPŠTINE

Dodjelu priznanja SRS Federacije BiH za 2020.godinu nagrađenim dobitnicima uručili su predsjednik UO Dino Miljković i predsjednik Skupštine Miro Vrljičak a nagrađeni su:

PLAKETA SA DIPLOMOM
1. Lejla Kusturica, direktorica Fondacije Atelje za društvene promjene-ACT
2. Robert Oroz, predsjednik ekološko-humanitarne organizacije Gotuša
3. KSR ”Travnik” Travnik
4. Mustafa Runić, premijer Vlade USK
5. Midho Midžić-Miško, posthumno
6. Himzo Mulahalilović, USR ”Una” Bihać

Nakon dodjele priznanja predsjednik Skupštine Miro Vrljičak prelazi na radni dio Skupštine.

B/ RADNI DIO SKUPŠTINE
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine SRS Federacije BiH,
a). Izbor radnog predsjedništva Skupštine od 3 člana,
b). Izbor Verifikacione komisije od 2 člana,
c). Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 07.03.2020.godine u Kiseljaku,
3. Potvrđivanje/Verifikacija izabranih delegata za
a) Članove UO SRS Federacije BiH
b) Predsjednika/dopredsjednika UO SRS Federacije BiH
c) Predsjednika/dopredsjednika Skupštine
d) Predsjednika i članove Nadzornog odbora
(Ministarstvo pravde traži zbog kašnjenja i Covid 19 ponovno dostaviti sa ovogodišnje Skupštine )
4. Izvještaj o radu UO SRS Federacije BiH za 2020.godinu,
5. Izvještaj o Financijskom poslovanju SRS Federacije BIH sa stanjem 31.12.2020.god.,
a) nepravilnosti prodaje godišnjih dozvola
6. Izvještaj Nadzornog odbora SRS Federacije BiH,o pregledu stanja rada i poslovanja za 2020 g.
7. Plan rada SRS Federacije BiH za 2021.godinu
8. Finansijski plan rada za 2021.god.
9. Razmatranje u prijem novih članica
10. Delegatska pitanja
11. Razno
a) Imenovanje delegate iz Federacije za Skupštinu, UO i NO SRS BIH

Tačka 1. – izbor radnih tjela Skupštine SRS Federacije BiH

a) radno predsjedništvo: Miro Vrljičak, Emir Čusto i Damir Semanić
b) verifikaciona komisija: Indir Melić i Elmedin Kolonić
c) zapisničar Lidija Bogić a ovjerivači zapisnika Aldin Omerović i Ivica Tomičić

Prije početka rada verifikaciona komisija je podnijela izvještaj i konstatovala da na Skupštini prisustvuje 37 delegata od predloženih 63 delegata i da Skupština ima kvorum i može donositi odluke.

Predloženi dnevni red uz primjedbu predsjednika NO da se tačka 6. Izvještaj NO stavi pod tačku 5. b) jednoglasno se usvaja izmjena u dnevnom redu i prelazi se na

Tačka 2. – Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 07.03.2020. godine u Kiseljaku

Jednoglasno se zapisnik usvaja.

Tačka 3. – Potvrđivanje/verifikacija izabranih delegata u Upravna tijela SRS Federacije BiH

Jednoglasno se potvrđuje/verifikuju delegati izabrani na izbornoj Skupštini održanoj 07.03.2020.godine u Kiseljaku

Upravni odbor
1.Dino Miljković-Velika Kladuša USK,
2.Mario Živković-Orašje PŽ,
3.Osman Hodžić-Gračanica TK,
4.Vahid Festa-Jelah/Tešanj ZE-DO
5.Edin Terović-Goražde BPK,
6.Danijel Kobačić-Kiseljak SBK,
7.Amer Hadžimešić-Konjic HNK,
8.Ivica Naletilić-Široki Brijeg ZH,
9.Esad Vejsilović-Sarajevo SAK
10. Danijel Čeko-Livno KANTON 10

Pročitajte i:   Održan 11. Memorijal Sead Džigumović Rambo - 'RAMBO CUP 2022'

Predsjednik/dopredsjednik UO
Dino Miljković – predsjednik UO
Danijel Kobačić – dopredsjednik UO

Predsjednik/dopredsjednik Skupštine
Miro Vrljičak – predsjednik Skupštine
Emir Čusto – dopredsjednik Skupštine

Nadzorni odbor
Bakir Mulahalilović – predsjednik NO
Mario Raspudić – član NO
Indir Melić – član NO

Tačka 4. – izvještaj o radu UO SRS Federacije BiH za 2020. godinu,

Izvještaj o radu UO pročitao je predsjednik Dino Miljković i odmah se pristupilo diskusiji.
Delegat i član UO Vahid Festa postavio je pitanje zbog čega su se sjednice UO održavale na Vlašiću.
– Razlog održavanja sjednica je epidemiološka situacija zbog Covid 19, Vlašić je proglašen Free zonom a svi prisutni članovi na sjednicama su se odrekli putnog troška i dnevnica te samim tim nisu oštetili finansije SRS F BiH

Delegat Denijal Selimović je sugerisao UO da se formira u što kraćem roku komisija koja će djelovati prema MPVŠ za polaganje ribarskih ispita kao i zajedničkom režimu ribolova.
– Odgovoreno mu je da komisija već postoji i učestvuje u izradi novog zakona o slatkovodnom ribarstvu koje donosi MPVŠ.

Izvještaj sa sugestijama delegata daje se na usvajanje i jednoglasno se usvaja

Tačka 5.
a) Izvještaj o finansijskom poslovanju SRS Federacije sa 31.12.2020.god.
Delegati su u materijalu dobili izvještaj o finansijskom poslovanju,tako da nije bilo diskusije osim delegata Mirsada Tuzlaka iz Zenice koji je komentarisao pod tačkom 5. a) nepravilnosti prodaje godišnjih dozvola gdje traži od Skupštine i predsjednika UO da oformi inspekciju koja će pregledati sve knjige u njegovom udruženju ako smatraju da ima neregularnosti u prodaji godišnjih dozvola a sve ostalo će dostaviti u pismenoj formi.
Izvještaj sa 1 glasom suzdržanim se usvaja
b) Izvještaj NO SRS F BiH
Delegati su u materijalu dobili izvještaj NO, a predsjednik NO Bakir Mulahalilivić je delegatima je obrazložio da uvidom u pregledu knjiga sve uredno urađeno a što se tiče neregularnosti prodaje godišnjih dozvola donosi
– zaključak da Skupština SRS FBiH obvezuje UO SRS FBiH da uloži dodatni napor u cilju uredovanja stanja prodaje i naplate godišnjih dozvola u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima, opomene činioce navedenih radnji da se vrate u zakonske okvire, a ukoliko se primjeti nastavak takve prakse obavjestiti nadležne inspekcijske službe.
– NO daje preporuku, ideju za razmišljanje UO, da se prilikom izrade novog nacrta Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov, dostavi prijedlog ili amandman kojim se traži da dnevne i vikend dozvole za Udruženja koja prodaju godišnje dozvole ne podliježu
plaćanju 10% od vrijednosti prodane dozvole SRS F BiH (član 11, Pravilnika), te da korisnik ribolovnog područja sam odredi visinu naknade za navedene dozvole.
Zaključke koje je ponudio NO se daje na glasanje i sa 1 glasom suzdržanim se usvaja.

Pročitajte i:   BNTV prilog o takmičenju ‘Stream Fishing Cup Bioštica 2022’: Marko Jelić pobjednik 7. Stream Fishing Kupa (VIDEO)

Tačka 6. – Plan rada UO SRS Federacije BiH za 2021.godinu
– Delegat Vahid Festa imao je primjedbu za povećanje kotizacije za takmičenja sa 10,00 KM na 15,00 KM
– Delegat Zijad Omerović predlaže da se u plan rada ubaci posjeta predsjednika/dopredsjednika UO udruženjima sa ZE-DO i Tuzlanskog kantona članica u riješavanju problema pristupanja Kantonalnim savezima.
– Delegat Denijal Selimović predlaže da se u program rada ugradi program E-ribolovac kao što imaju druge države u okruženju.

Jednoglasno je usvojen plan rada.

Tačka 7. – Finansijski plan za 2021.godinu
Delegati uvidom u finansijski plan nisu imali primjedbi i jednoglasno je usvojen

Tačka 8. – Zahtjevi za prijem novih članica u SRS Federacije BiH

USRD “Devet rijeka“ Sanski Most i ObrEEn d.d. Livno poslali su urednu dokumentaciju za prijem u članstvo na kancelariju Saveza, a i Kantonalna MPVŠ iz kojih su udruženja, dostavili su dopis u kojem potvrđuju njihove zahtjeve.

Jednoglasno se primaju u članstvo SRS Federacije BiH.

Tačka 9. – Delegatska pitanja

Nije bilo delegatskih pitanja i prelazi se na tačku 10

Tačka 10. – Razno
– Potvrđeno je imenovanje delegata predloženih od Kantonalnih saveza za upravna tijela u SRS BIH.

Izabrani delegati za Skupštinu SRSBIH:
1. Damir Semanić – Bihać
2. Sandin Bajrić – V.Kladuša
3. Damir Porobić –Orašje
4. Ivica Prgić – Orašje
5. Osman Hodžić – Gračanica
6. Bahrudin Jamaković – Tuzla
7. Indir Melić – Travnik
8. Almedin Kolonić – Novi Travnik
9. Goran Marić – Rama/Prozor
10.Jurica Čorić – Mostar
11.Ivica Naletilić – Široki Brijeg
12.Marko Jelić – Široki Brijeg
13. Mugdim Pešto – Sarajevo
14. Anel Tahirbegović – Ilidža
15. Danijel Čeko – Livno
16. Rajmond Čondrić – Livno
17. Ilhan Klančević – Vareš
18. Juro Rajkovača – Usora
19. Halid Pekaz – Goražde
20. Vinko Slipac – N.Travnik

Izabrani delegate za UO SRS BiH
1. Danijel Kobačić – Kiseljak (automatizmom)
2. Dino Miljković – Velika Kladuša (automatizmom)
3. Dženan Jahur a– Konjic (kontinuitetom)
4. Mario Živković – Orašje (izabran)
5. Bakir Mulahalilović – Gradačac (izabran)
6. Ivica Tomičić – Busovača (izabran)

Izabrani delegate za NO SRS BiH
1.Luka Lucić – Domaljevac (izabran)

– Delegat Ivica Tomičić se obratio Skupštini za solidarnost ribolovaca Federacije u priključenju protestma nevladinih organizacija za očuvanje rijeka i izgradnje mini hidrocentrala.
Delegati su podržali ovaj prijedlog i konstatovali da se ozbiljno treba pozabaviti ovim problemom.
Sa ovim zaključkom Skupština završava sa radom u 13 i 30 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SRS FEDERACIJE, Miro Vrljičak
ZAPISNIČAR, Lidija Bogić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.