Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa Izvještajne Skupštine SRS FBiH održane dana 13.03.2021. godine

Zapisnik sa izvještajne Skupštine SRS Federacije BiH održane dana 13.03.2021. godine na Vlašiću

Dana 13.03.2021.godine u hotelu “Sunce“na Vlašiću održana je izvještajna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

A/ SVEČANI DIO SKUPŠTINE

Dodjelu priznanja SRS Federacije BiH za 2020.godinu nagrađenim dobitnicima uručili su predsjednik UO Dino Miljković i predsjednik Skupštine Miro Vrljičak a nagrađeni su:

PLAKETA SA DIPLOMOM
1. Lejla Kusturica, direktorica Fondacije Atelje za društvene promjene-ACT
2. Robert Oroz, predsjednik ekološko-humanitarne organizacije Gotuša
3. KSR ”Travnik” Travnik
4. Mustafa Runić, premijer Vlade USK
5. Midho Midžić-Miško, posthumno
6. Himzo Mulahalilović, USR ”Una” Bihać

Nakon dodjele priznanja predsjednik Skupštine Miro Vrljičak prelazi na radni dio Skupštine.

B/ RADNI DIO SKUPŠTINE
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine SRS Federacije BiH,
a). Izbor radnog predsjedništva Skupštine od 3 člana,
b). Izbor Verifikacione komisije od 2 člana,
c). Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 07.03.2020.godine u Kiseljaku,
3. Potvrđivanje/Verifikacija izabranih delegata za
a) Članove UO SRS Federacije BiH
b) Predsjednika/dopredsjednika UO SRS Federacije BiH
c) Predsjednika/dopredsjednika Skupštine
d) Predsjednika i članove Nadzornog odbora
(Ministarstvo pravde traži zbog kašnjenja i Covid 19 ponovno dostaviti sa ovogodišnje Skupštine )
4. Izvještaj o radu UO SRS Federacije BiH za 2020.godinu,
5. Izvještaj o Financijskom poslovanju SRS Federacije BIH sa stanjem 31.12.2020.god.,
a) nepravilnosti prodaje godišnjih dozvola
6. Izvještaj Nadzornog odbora SRS Federacije BiH,o pregledu stanja rada i poslovanja za 2020 g.
7. Plan rada SRS Federacije BiH za 2021.godinu
8. Finansijski plan rada za 2021.god.
9. Razmatranje u prijem novih članica
10. Delegatska pitanja
11. Razno
a) Imenovanje delegate iz Federacije za Skupštinu, UO i NO SRS BIH

Tačka 1. – izbor radnih tjela Skupštine SRS Federacije BiH

a) radno predsjedništvo: Miro Vrljičak, Emir Čusto i Damir Semanić
b) verifikaciona komisija: Indir Melić i Elmedin Kolonić
c) zapisničar Lidija Bogić a ovjerivači zapisnika Aldin Omerović i Ivica Tomičić

Prije početka rada verifikaciona komisija je podnijela izvještaj i konstatovala da na Skupštini prisustvuje 37 delegata od predloženih 63 delegata i da Skupština ima kvorum i može donositi odluke.

Predloženi dnevni red uz primjedbu predsjednika NO da se tačka 6. Izvještaj NO stavi pod tačku 5. b) jednoglasno se usvaja izmjena u dnevnom redu i prelazi se na

Tačka 2. – Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 07.03.2020. godine u Kiseljaku

Jednoglasno se zapisnik usvaja.

Tačka 3. – Potvrđivanje/verifikacija izabranih delegata u Upravna tijela SRS Federacije BiH

Jednoglasno se potvrđuje/verifikuju delegati izabrani na izbornoj Skupštini održanoj 07.03.2020.godine u Kiseljaku

Upravni odbor
1.Dino Miljković-Velika Kladuša USK,
2.Mario Živković-Orašje PŽ,
3.Osman Hodžić-Gračanica TK,
4.Vahid Festa-Jelah/Tešanj ZE-DO
5.Edin Terović-Goražde BPK,
6.Danijel Kobačić-Kiseljak SBK,
7.Amer Hadžimešić-Konjic HNK,
8.Ivica Naletilić-Široki Brijeg ZH,
9.Esad Vejsilović-Sarajevo SAK
10. Danijel Čeko-Livno KANTON 10

Pročitajte i:   EKOLOŠKA KATASTROFA ILI CVJETANJE JEZERA: Šta kažu stručnjaci o ružnim slikama sa Jablaničkog i drugih jezera?

Predsjednik/dopredsjednik UO
Dino Miljković – predsjednik UO
Danijel Kobačić – dopredsjednik UO

Predsjednik/dopredsjednik Skupštine
Miro Vrljičak – predsjednik Skupštine
Emir Čusto – dopredsjednik Skupštine

Nadzorni odbor
Bakir Mulahalilović – predsjednik NO
Mario Raspudić – član NO
Indir Melić – član NO

Tačka 4. – izvještaj o radu UO SRS Federacije BiH za 2020. godinu,

Izvještaj o radu UO pročitao je predsjednik Dino Miljković i odmah se pristupilo diskusiji.
Delegat i član UO Vahid Festa postavio je pitanje zbog čega su se sjednice UO održavale na Vlašiću.
– Razlog održavanja sjednica je epidemiološka situacija zbog Covid 19, Vlašić je proglašen Free zonom a svi prisutni članovi na sjednicama su se odrekli putnog troška i dnevnica te samim tim nisu oštetili finansije SRS F BiH

Delegat Denijal Selimović je sugerisao UO da se formira u što kraćem roku komisija koja će djelovati prema MPVŠ za polaganje ribarskih ispita kao i zajedničkom režimu ribolova.
– Odgovoreno mu je da komisija već postoji i učestvuje u izradi novog zakona o slatkovodnom ribarstvu koje donosi MPVŠ.

Izvještaj sa sugestijama delegata daje se na usvajanje i jednoglasno se usvaja

Tačka 5.
a) Izvještaj o finansijskom poslovanju SRS Federacije sa 31.12.2020.god.
Delegati su u materijalu dobili izvještaj o finansijskom poslovanju,tako da nije bilo diskusije osim delegata Mirsada Tuzlaka iz Zenice koji je komentarisao pod tačkom 5. a) nepravilnosti prodaje godišnjih dozvola gdje traži od Skupštine i predsjednika UO da oformi inspekciju koja će pregledati sve knjige u njegovom udruženju ako smatraju da ima neregularnosti u prodaji godišnjih dozvola a sve ostalo će dostaviti u pismenoj formi.
Izvještaj sa 1 glasom suzdržanim se usvaja
b) Izvještaj NO SRS F BiH
Delegati su u materijalu dobili izvještaj NO, a predsjednik NO Bakir Mulahalilivić je delegatima je obrazložio da uvidom u pregledu knjiga sve uredno urađeno a što se tiče neregularnosti prodaje godišnjih dozvola donosi
– zaključak da Skupština SRS FBiH obvezuje UO SRS FBiH da uloži dodatni napor u cilju uredovanja stanja prodaje i naplate godišnjih dozvola u skladu sa Zakonom i zakonskim propisima, opomene činioce navedenih radnji da se vrate u zakonske okvire, a ukoliko se primjeti nastavak takve prakse obavjestiti nadležne inspekcijske službe.
– NO daje preporuku, ideju za razmišljanje UO, da se prilikom izrade novog nacrta Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov, dostavi prijedlog ili amandman kojim se traži da dnevne i vikend dozvole za Udruženja koja prodaju godišnje dozvole ne podliježu
plaćanju 10% od vrijednosti prodane dozvole SRS F BiH (član 11, Pravilnika), te da korisnik ribolovnog područja sam odredi visinu naknade za navedene dozvole.
Zaključke koje je ponudio NO se daje na glasanje i sa 1 glasom suzdržanim se usvaja.

Pročitajte i:   UGSR 'Bistro' Zenica: Započela udruženjska 'Mala škola ribolova'

Tačka 6. – Plan rada UO SRS Federacije BiH za 2021.godinu
– Delegat Vahid Festa imao je primjedbu za povećanje kotizacije za takmičenja sa 10,00 KM na 15,00 KM
– Delegat Zijad Omerović predlaže da se u plan rada ubaci posjeta predsjednika/dopredsjednika UO udruženjima sa ZE-DO i Tuzlanskog kantona članica u riješavanju problema pristupanja Kantonalnim savezima.
– Delegat Denijal Selimović predlaže da se u program rada ugradi program E-ribolovac kao što imaju druge države u okruženju.

Jednoglasno je usvojen plan rada.

Tačka 7. – Finansijski plan za 2021.godinu
Delegati uvidom u finansijski plan nisu imali primjedbi i jednoglasno je usvojen

Tačka 8. – Zahtjevi za prijem novih članica u SRS Federacije BiH

USRD “Devet rijeka“ Sanski Most i ObrEEn d.d. Livno poslali su urednu dokumentaciju za prijem u članstvo na kancelariju Saveza, a i Kantonalna MPVŠ iz kojih su udruženja, dostavili su dopis u kojem potvrđuju njihove zahtjeve.

Jednoglasno se primaju u članstvo SRS Federacije BiH.

Tačka 9. – Delegatska pitanja

Nije bilo delegatskih pitanja i prelazi se na tačku 10

Tačka 10. – Razno
– Potvrđeno je imenovanje delegata predloženih od Kantonalnih saveza za upravna tijela u SRS BIH.

Izabrani delegati za Skupštinu SRSBIH:
1. Damir Semanić – Bihać
2. Sandin Bajrić – V.Kladuša
3. Damir Porobić –Orašje
4. Ivica Prgić – Orašje
5. Osman Hodžić – Gračanica
6. Bahrudin Jamaković – Tuzla
7. Indir Melić – Travnik
8. Almedin Kolonić – Novi Travnik
9. Goran Marić – Rama/Prozor
10.Jurica Čorić – Mostar
11.Ivica Naletilić – Široki Brijeg
12.Marko Jelić – Široki Brijeg
13. Mugdim Pešto – Sarajevo
14. Anel Tahirbegović – Ilidža
15. Danijel Čeko – Livno
16. Rajmond Čondrić – Livno
17. Ilhan Klančević – Vareš
18. Juro Rajkovača – Usora
19. Halid Pekaz – Goražde
20. Vinko Slipac – N.Travnik

Izabrani delegate za UO SRS BiH
1. Danijel Kobačić – Kiseljak (automatizmom)
2. Dino Miljković – Velika Kladuša (automatizmom)
3. Dženan Jahur a– Konjic (kontinuitetom)
4. Mario Živković – Orašje (izabran)
5. Bakir Mulahalilović – Gradačac (izabran)
6. Ivica Tomičić – Busovača (izabran)

Izabrani delegate za NO SRS BiH
1.Luka Lucić – Domaljevac (izabran)

– Delegat Ivica Tomičić se obratio Skupštini za solidarnost ribolovaca Federacije u priključenju protestma nevladinih organizacija za očuvanje rijeka i izgradnje mini hidrocentrala.
Delegati su podržali ovaj prijedlog i konstatovali da se ozbiljno treba pozabaviti ovim problemom.
Sa ovim zaključkom Skupština završava sa radom u 13 i 30 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SRS FEDERACIJE, Miro Vrljičak
ZAPISNIČAR, Lidija Bogić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.