Iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode poručuju: HE “Dabar” mogla bi ozbiljno ugroziti Hutovo blato

Decembar 13th, 2011
Autor Senad

Dodatno preusmjeravanje voda najviše će se odraziti na endemske riblje vrste i nizvodne ekosisteme, kaže u WWF
Izgradnja hidroelektrane “Dabar” u okviru projekta Gornji horizonti, koji Elektroprivreda RS planira već nekoliko desetljeća, mogla bi imati ozbiljne posljedice na sliv Neretve i Trebišnjice, ističu iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode (WWF).
Loše upravljanje

Dodatno preusmjeravanje voda najviše će se odraziti na endemske riblje vrste i nizvodne ekosisteme u Hutovom blatu, koje je već sada pod velikim pritiskom zbog manjka vode.
Zoran Mateljak, koordinator WWF-a za Mediteran naglašava da se bez velike opreznosti i bez predhodno urađenih istraživanja uticaja na okoliš ne smije krenuti u izgradnju HE “Dabar”.
- Popovo polje je primjer lošeg upravljanja hidroenergetskim potencijalima te zbog toga ne trebamo (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Video: Buško jezero gotovo presušilo

Decembar 12th, 2011
Autor Miralem

Buško jezero, najveća vještačka hidroakumulacija u Evropi, čija se jedna trećina površine nalazi u opštini Livno, a dvije trećine u opštini Tomislavgrad, zbog dugotrajnog izostanka padavina gotovo je sasvim presušilo.

Vodostaj jezera, čija je površina 55,8 kilometara kvadratnih, zapremina 782 miliona kubnih litara, a maksimalna količina 800 miliona kubnih litara vode, spustio se na najniži nivo u posljednjih 20 godina i ispod granice hidrološkog minimuma, radi čega je ugrožen bogat riblji fond ove akumulacije. (više…)

Kategorija Ekologija, Video | 1 Komentar » |

Udruženja za životnu sredinu traže od EBRD-a da ne finansira HE “Ulog”

Decembar 9th, 2011
Autor Senad

Centar za životnu sredinu je 2. decembra uputio dopis ključnim osobama u Evropskoj banci za obnovu i razvoj da bi preispitali zainteresovanost EBRD-a da odobri kredit firmi EFT za izgradnju HE “Ulog” na Neretvi.
Dopis je podržalo i 14 udruženja iz FBiH i Hrvatske, a osnovni razlozi zbog kojih smatraju da EBRD ne bi trebao finansirati gradnju HE “Ulog”, jeste što procjena uticaja na životnu sredinu HE “Ulog” nije u skladu s relevantnim direktivama EU i zakonodavstvom u BiH.
Smatraju da učešće javnosti u izradi Procjene uticaja na životnu sredinu nije zadovoljavajuće te da postoji kršenje zakona Republike Srpske i socijalnih standarda i standarda za životnu sredinu Evropske banke za obnovu i razvoj
Mišljenja su da finansijska podrška za HE “Ulog” može povećati (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Video: Posljedice propasti Hutova blata – Jata ptica izgubljeno lete oko Mostara

Novembar 30th, 2011
Autor Miralem

Počinje sezona intenzivne migracije ptica koje svake godine dolaze u jedinstvenu submediteransku močvaru Hutovo blato. Ovaj put, umjesto staništa ptica u šaši i močvarnom pokrovu koji ujedno predstavljaju i izvor hrane za vrijeme boravka u Hutovu blatu, ptice je dočekala opepeljena pustoš.

U nemogućnosti da se smjeste na svojim prirodnim staništima, jata ptica su počela lutati duž delte rijeke Neretve. Žice na dalekovodima koji se protežu od južnog izlaza iz Mostara prema Hutovu blatu pune su ptica, dok brojna jata izgubljeno lutaju u potrazi za novim staništem. Pogledajte potresne snimke jednog od jata kako kruži po zraku, nedaleko od Rodoča.

Situaciju sa pticama, od kojih su brojne zaštićene vrste koje se njeguju u staništima po zapadnoj i sjevernoj Europi najbolje iskorištavaju lovci. U Žitomisliću, Ševaš Polju i drugim naseljima uz Neretvu konstantno se čuju pucnji. Lovci koriste situaciju u kojoj ptice (više…)

Hoće li ‘Gornji horizonti’ ugroziti sliv Neretve i Trebišnjice?

Novembar 30th, 2011
Autor Senad

Svjetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) priopćila je danas kako je krajem prošlog tjedna u Hutovu blatu kraj Čapljine organizirala radionicu o ekološkim aspektima projekta izgradnje hidrocentrale Dabar u sklopu projekta Gornji horizonti.

Tom je prigodom bilo riječi o potrebi usklađivanja projekta sa EU standardima. Bila je to ujedno prigoda da za isti stol zajedno sjednu predstavnici Elektroprivrede RS, Elektroprivrede HBHZ, Agencije za vodno područje Jadranskog sliva, Agencije za vode Trebišnjice, Hidroelektrana na Trebišnjici, znanstvenici i stručnjaci, te predstavnici civilnog društva iz BiH i Hrvatske.

“WWF-ova radionica početak je procesa javnih konzultacija s ciljem pronalaženja optimalnih rješenja, koja neće imati štetne posljedice na okoliš, te osigurati zaštitu staništa i endemskih vrsta Neretve. Vrlo je značajno da je ovakva inicijativa pokrenuta na samom početku izrade Studije utjecaja na okoliš (SUO). Vjerujemo da će se zbog toga smanjiti negativan utjecaj projekta na okoliš te da će biti društveno i ekonomski održiv,“ rekao je Zoran Mateljak, lokalni koordinator slatkovodnog programa WWF Mediteran.
Projekt HE Dabar u Gornjim horizontima, koji Elektroprivreda RS planira već nekoliko desetljeća, mogao bi imati ozbiljne posljedice na (više…)

Kategorija Ekologija | 1 Komentar » |

Sarajevo najzagađeniji grad u Evropi

Novembar 29th, 2011
Autor Senad

Sarajevo je proteklih dana najzagađeniji grad u Evropi. Potvrdio je ovo za Martin Tais stručnjak za kvalitetu zraka u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.
“Samo po crnim česticama, deset mikrona, 22. novembra bili smo sa 500 mikrograma najzagađeniji grad u Evropi. Deset puta smo bili zagađeniji u odnosu na Hrvatsku i Srbiju, te evropske gradove poput Pariza, Madrida, Praga”, rekao je Tais i dodao da je sada situacija nešto bolja, ali da je to daleko od dobrog, te da je zagađenost i dalje veća nego u ostalim evropskim gradovima.
Stručnjak za kvalitetu zraka u hidrometeorološkom zavodu FBiH istakao je da mi već duže vrijeme imamo problema sa (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

FOTO: USR “Sarajevo 1906”: Čišćenje starog toka rijeke Bosne

Novembar 13th, 2011
Autor Senad

Danas su članovi U.S.R. “Sarajevo 1906” izvršili čišćenje obale i same vode meandera – starog toka rijeke Bosne, na kojoj članovi ovog Udruženja planiraju napraviti ribarsku oazu “Lađenicu” – ribolovnu i takmičarsku stazu.
Akciji su se priklučili i članovi Udruženja “Bistro!”, Bosna i Hercegovina.
Meander se nalazi uz obilaznicu koja je u izgradnju u Dobroševićima, te su je do ove godine, kad je nasuta prepreka na prilaznom putu, lokalni neodgovorni mještani, a i neodgovorni privredni subjekti poput neke od lokalnih štamparija, koristili kao deponiju smeća, šuta, ali i opasnih materija poput olovnih boja iz pomenute štamparije.
Slike o stanju meandra do ove godine možete pogledati na ovom linku .
Nakon pomoći KJKP Rad i čišćenja smeća koje su nabacali lokani stanovnici, te nakon nasipanja zemlje kao prepreke na pristupnom putu, prestalo je onečišćenje meandra.
Ova akcija je pripremanje za proljeće – da se vidi i procijeni najbolji i najefikasniji način (više…)

Kategorija Ekologija | 1 Komentar » |

Iduće godine planirano potpuno pražnjenje Ramskog jezera

Oktobar 28th, 2011
Autor Senad

Višemjesečni radovi na sanaciji lijevog boka brane HE Rama i injekcijske zavjese privode se kraju. U tijeku je izvlačenje strojeva iz obodne galerije i transport cjelokupne opreme.
Glavni cilj spomenutih radova bio je smanjiti propusnost brane što je više moguće. Proteklih godina, u više navrata, upravo na lijevom boku brane zabilježeno je veliko propuštanje vode.
Izvođači radova u rekonstrukciji brane bili su zagrebačka “Geotehnika” kao glavni nositelj i zenička “Geosonda” kao podizvođač. Vrijednost radova iznosila je tri milijuna eura. U posljednjih nekoliko godina uloženo je mnogo u modernizaciju postrojenja HE “Rama”, a cijeli projekt sanacije i modernizacije koštat će 39 milijuna eura. Iduće godine planirano je potpuno pražnjenje jezera i rekonstrukcija cijelog ekrana brane.

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

U BiH prosječno 396 kg komunalnog otpada po stanovniku

Oktobar 26th, 2011
Autor Senad

U Bosni i Hercegovini je u 2010. godini nastalo prosječno 396 kilograma komunalnog otpada po stanovniku, odnosno 1,08 kilograma po stanovniku na dan, podaci su Agencije za statistiku BiH.
Ukupna količina otpada prikupljena javnim odvozom je za 10 posto viša u odnosu na 2009. godinu, a procent stanovnika koji su bili uključeni u odvoz komunalnog otpada iznosio je prosječno 68 posto.
U ukupnoj količini prikupljenog otpada, miješani komunalni otpad učestvuje sa 92,4 posto, odvojeno prikupljeni komunalni otpad sa 6,1 posto, otpad iz vrtova i parkova s 1,1 i ambalažni otpad s 0,4 posto.
Na odlagališta otpada u 2010. godini odloženo je 6,6 posto više otpada u odnosu na prethodnu godinu.

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Foto: Malu Bosnu presušio vodovod, a ne suša

Oktobar 24th, 2011
Autor Senad

Zbog uzimanja prekomjerne količine vode iz korita male Bosne, a ne poštujući zakon o minimalnom protoku vode  za održavanje flore i faune, došlo je do potpunog presušenja iste i velikog pomora ribe o čemu je nešto malo objavio  portal sarajevo–x.com.

Vodovod je pustio vodu da teče koritom od 04. okotbra 2011. godine do 09.oktobra 2011. godine – 6 dana, a onda, na sramotu društvene zajednice, i pored apela U.S.D.R. Ilidža, još jednom je zbog uzimanja  prekomjerne količine  vode došlo do ponovnog presušenja iste i do još većeg pomora plemenite ribe lipljana i pastrmke. I ono malo ribe što je ostalo živo po limanima, pokupili su krivolovci, a milioni mlađi lipljana oko 8cm i pastrmke 10-12cm je uginulo jer su isušili limani u koji se ista skupila.

Apelujem na sve strukture društva i naše medije koji pišu o ekološkoj katastrofi u Novom Zelandu, a gore stvari im se dešavaju u “avliji” da se okrenu sebi…nama…
Ni slova, ni slike, ni na jednoj TV kući, novinama…neka im je na sramotu!

Slike su poredane hronološki. I ove slike a i video zapis koji nepravljen prilikom pomora ribe će biti korišteni (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Počelo čišćenje jezera na brani Kanal u Zenici

Oktobar 24th, 2011
Autor Selmir

Čišćenje jezera na brani Kanal u Zenici

Čišćenje Jezera na Brani Kanal u Zenici

U okviru remonta postrojenja kompanije ArcelorMittal Zenica,  jučer je počelo čišćenje industrijskog akumulacijskog jezera na brani Kanal, koje služi za osiguravanje potreba tehnološke vode ovoj kompaniji.

Ni najstariji ribari, stalni posjetioci ove lokacije, se ne sjećaju kada je ovako snižen nivo vode u ovom akumulacijskom jezeru.

Tokom čišćenja jezera bit će uklonjena metalna konstrukcija starog mosta potopljena u mulju u gornjem dijelu bliže gradu.

Ovako će biti očišćena velika podvodna površina i stvoreni bolji uvjeti za kvalitetniji protok vode rijeke Bosne, koja je posljednjih godina u proljetnim danima plavila i dio naselja Blatuša.

Prema riječima stručnjaka (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Nismo najveći, ali smo sigurno među najboljim

Oktobar 18th, 2011
Autor Senad

Udruženje sportskih ribolovaca „Blinker“ Kalošević-Tešanj, u sklopu Projekta uređenja korita i obale rijeke Usore potpisanog sa Agencijom za vodno područje rijeke Save, ovih dana intezivno radi na realizaciji potpisanog ugovora.
Svakodnevno desetine ribara nastoji Usoru „osloboditi“ od nagomilanog rastinja, smeća, a obalu učiniti dostupnom na svakom njenom dijelu.
Tako je u subotu, 15.10.2011. godine, organizovana zajednička akcija ribara, građana i učenika, a učešće na akciji je uzelo oko 100 akcijaša.
Prikupljeno je oko 100 vreća PET ambalaže i smeća na dužini oko 2 km obale, te je do sada nepristupačna parcela od oko 7 duluma pripremljena za postavljanje drvoreda, u blizini parcele za EKO park koji se planira raditi na ovim prostorima.
Inače, ovih dana je Udruženje posjetio i načelnik općine Tešanj, koji je prepoznao aktivnosti Udruženje, te obećao pomoć općine Udruženju u izgradnji sistema za navodnjavanje Jezera „MRKOTIĆ“ i podršku EKO akcijama koje ovo Udruženje već 10 godina uspješno radi.
Predsjednik Upravnog odbora USR „Blinker“ Kalošević, prof. Ramiz Skopljak, napominje značaj koje ovo Udruženje ima, ne samo na općini Tešanj već i šire, uz konstataciju „da nismo najveći, ali smo sigurno među najboljima“.
B I S T R O !
USR „BLINKER“ Kalošević-Tešanj

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Požar opustošio je park prirode Hutovo blato

Oktobar 14th, 2011
Autor Senad

Veliki požar opustošio je park prirode “Hutovo blato” kod Čapljine. Jedno od najvećih zimovališta ptica u Europi zahvatila je vatrena stihija koja je, po riječima ravnatelja Hutovog blato Nikole Zovke, uništila više od 80 posto zaštićenog područja.
Uzrok požara još nije utvrđen, no sumnja se kako je kriv ljudski faktor.
Vatrogasci iz Čapljine uspjeli su staviti požar pod nadzor i spriječiti njegovo širenje prema naseljenim mjestima, no očito je kako je vatra uništila veliki dio raslinja koje je predstavljalo prirodno utočište za ptice.

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Novi kontejner za otpad na jezeru Kop – obavijest iz udruženja “Eko-Sport” Šićki Brod

Oktobar 7th, 2011
Autor Rusko

Nakon akcije zasađivanja sadnica kestena na lokalitetu jezera „Kop“ Šićki Brod članovi udruženja „Eko-Sport“ Šićki Brod su nastavili sa svojim aktivnostima i tom prilikom su obezbijedili jedan veliki kontejner koji je bio neophodan na ovom jezeru. Finansijsku podršku za kupovinu ovog velikog kontejnera za odlaganje smeća je podržalo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Kao i svake godine na kraju sezone članovi UG „Eko-Sport“ Šićki Brod organizovaće akciju čišćenja i uređenja obale jezera i tom prilikom će pozvati druga udruženja i ljubitelje prirode da se uključe u akciju očuvanja ovog bisera prirode.

Žao nam je što nismo bili u mogućnosti kupiti barem još jedan veliki kontejner ali se nadamo da ćemo uspjeti u narednom periodu obezbijediti sredstva za kupovinu još jednog kontejnera. (više…)

Bila jedna Modra rijeka?

Oktobar 1st, 2011
Autor Rusko

 Da li je riječ o ekološkoj katastrofi prouzrokovanoj ljudskom sebičnosti i nemarom ili je u pitanju prirodni proces… je dilema koja je pozabavila mnoge ljubitelje hercegovačke rijeke Bregave zadnjih par mjeseci.

Razlog brige je neobjašnjivi nagli pad nivoa vode kakav se ne pamti. “Modra rijeka” je na nekim dijelovima toka jednostavno iščezla…

Mišljenja o razlogu pada nivoa vode se razilaze i neki tvrde da je u pitanju suša, problem koji je takođe uočljiv na toku Neretve, dok drugi misle da je razlog vađenje šljunka i proširivanje korita Bregave. Kao i obično vlasti su se oglušile na problem i sva dostupna informacija o problemu dolazi od zabrinutih pojedinaca.

Pogledajte i prosudite sami: (više…)

Kategorija Ekologija | 14 Komentara » |

Foto: Ilegalna deponija prijeti Neretvi

Septembar 28th, 2011
Autor Senad

Na e-mail redakcije SUTRA.BA pristigao je e-mail čitaoca koji na taj način pokušava skrenuti pažnju medija, ali i nadležnog inspektora na problem “ilegalne deponije životinjskih ostataka, koja može ugroziti Neretvu, jer se ostaci životinja odlažu na obali Kalajdžinog potoka koji se uliva u nju. Divlja deponija “zasluga” je poznate mesarske porodice Maksumić”, tvrdi se u e-mailu koji je Stefan Pejović poslao na adrese nadležne inspekcije, ministarstva i svih medija u BiH.
O postojanju ove deponije, Centar za istraživačko novinarstvo je upozorio još 2006. godine.
U proteklih šest godina nelegalna deponija Kalajdžijin potok služi kao odlagalište životinjskog otpada iz klaonice lanca “Maksumić“, u vlasništvu istoimene obitelji iz Konjica.
Ovu lokaciju, koja je puna iznutrica i drugih životinjskih otpadaka, mesarima je prije nekoliko godina (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Pismo…

Septembar 28th, 2011
Autor Tomica

Jučer ujutro sam pod vratima našao čudnu omotnicu. Papir je bio hrapav i siv, kao da je mješavina papira i nekog metala. Marke nije bilo, a moja adresa je bila napisana jasno i pravilno…poznato. Znatiželjno sam otvorio pismo. Pismo je bilo napisano rukom i rukopis mi se učinio nekako poznat…sličan mom. Još je čudniji bio datum i sadržaj pisma, koje vam dajem u nastavku.

08.08.2042.godine

U godini  2042-toj smo.Upravo sam napunio 50 godina, ali kao da ih imam 85. Imam teške probleme, jer pijem malo vode. Mislim da mi je preostalo još malo vremena.
Danas sam jedna od najstarijih osoba u društvu.
Sjećam se kad mi je bilo 5 godina.Sve je bilo sasvim drugačije.
U parkovima je bilo puno drveća, kuće su imale lijepe vrtove, a ja sam si mogao priuštiti punu kadu vode ili stajati cijeli sat pod tušem.
Sada za čišćenje upotrebljavamo maramice navlažene mineralnim uljima.
Prije su sve žene imale lijepu kosu.
Sada si moramo brijati glavu, da je čista bez uporabe vode.
Prije je moj otac prao auto  vodom koja je tekla iz cijevi.
Sada djeca ne mogu vjerovati da se voda upotrebljavala na takav način!

Sjećam se mnoštva oglasa “Štedi vodu”, ali nitko ih nije poštivao i ljudi nisu ni mislili da bi vode moglo nestati.
Sada su sve rijeke, potoci, jezera, slapovi i mora kontaminirani do te mjere, da se to više ne može popraviti ili ih više uopće nema.
Cijelo područje oko nas je jedna velika pustinja.

Infekcije probavnog sustava, kožne bolesti i infekcije urinarnog trakta su osnovni uzroci smrti.
Industrija je paralizirana, nezaposlenost je dramatična. Postrojenja za čišćenje vode su glavni izvor zaposlenja, plaćaju  pitkom vodom umjesto novcem…
Napadi za čašu vode su na zapuštenim ulicama svakidašnja pojava…
Hrana je 80% sintetična.

Nekada su govorili da odrasla osoba treba popiti 8 čaša vode na dan.
Danas jedva popijem pola čaše!
Ako imam i toliko!

Odjeću nakon nošenja bacamo, jer je grozna.
Morali smo se vratiti starom izvoru, jer vodovodna mreža ne radi, nema vode.
Izgled ljudi je vrijedan sažaljenja. Izobličena tijela, dehidrirana koža puna rana zbog ultraljubičastih zraka, jer više nema ozonskog omotača oko Zemlje.
Zbog isušenosti je koža 20-godišnje djevojke kao kod 40-godišnjakinje.

Znanstvenici proučavaju razne mogućnosti, ali rješenja nema.

Voda se ne može proizvesti. Više nema dovoljno niti kisika, jer više nema drveća. Pomanjkanje kisika je znatno snizilo kvocijent inteligencije novih generacija.
Morfologija sperme ljudi se promijenila.
Posljedica toga su djeca rođena s deformacijama, mutacijama i problemima u radu unutarnjih organa.

Vladi moramo plaćati zrak koji udišemo.
137 m3 dnevno za odraslog čovjeka.
Oni koji ne mogu plaćati, moraju otići iz “područja s ventilacijom” gdje su ogromna mehanička pluća koje rade na sunčevu energiju.
Zrak nije dobre kvalitete, ali može se disati.

Prosječna starost je 35 godina.

U nekim državama još uvijek postoje oaze s vegetacijom uz rijeke, ali ih strogo čuva vojska.
Voda je postala dragocjenost, skuplja od zlata ili dijamanata…
Nema više drveća, jer skoro nikada ne pada kiša.
Ako pada, pada kisela kiša.

Zbog atomskih pokusa i jake industrije kraja 20. i početka 21. stoljeća, godišnja doba su se drastično promijenila.
Ljudi su bili upozoreni na ta djelovanja, upozoreni da treba zaštititi okoliš, ali nitko nije mario za to.

Kad me moja kći moli da joj pričam kako je bilo kad sam bio mlad, pričam joj o tome kako su šume bile lijepe.
Pričam joj o kiši, o cvijeću, kako je bilo lijepo kupati se u rijeci, loviti ribu i piti vodu do iznemoglosti.I o tome kako je ljudima bilo lijepo…
Ona me pita: – Oče! Zašto više nema vode?
Tada osjetim strašno stezanje u grlu!
Ne mogu pobjeći od osjećaja krivnje, jer pripadam generaciji koja je uništila okolinu, koja jednostavno nije dovoljno ozbiljno shvaćala sva ta upozorenja…

Sada naša djeca plaćaju visoku cijenu…

Ozbiljno mislim, da se više neće moći živjeti na Zemlji, jer je okolina uništena do te mjere, da više nema povratka…

Kako bih se rado vratio natrag i ljudima objasnio kamo vodi njihov nemar…
dok je još bilo dovoljno vremena da se spasi naš planet!

(Sve slike, sem koverte, su iz Bosne i Hercegovine, slikane u posljednih 2-3 godine…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Dan bez automobila: Biciklističko-pješačka staza na jezeru Modrac

Septembar 22nd, 2011
Autor Senad

„Dan bez automobila“ koji se održava 22. Septembra je  svojevrsna kulminacija Evropske  sedmice kretanja i označava završetak sedmice aktivnosti posvećene održivom kretanju.
Cilj kampanje je podizanje svijesti građana za korištenje javnog prevoza, vožnju biciklom i šetnju. Kampanjom se podstiče i javnost o potrebi da se djeluje protiv zagađenja prouzrokovanog povećanjem motorizovanog saobraćaja u gradskim sredinama.
Centar za ekologiju i energiju  koristi ovu priliku da najavi Projekat biciklističko-pješačkih staza koji će realizovati u  saradnji sa Općinom Tuzla, UG “Zelene staze – Green tour“,  planinarima i lokalnom samoupravom.
U dijelu obale  jezera Modrac će se  definirati  biciklističko – pješačku staza, a sa  okončanjem definiranja, teren će biti markiran.
Planirano je markiranje i spajanje cestovne biciklističke  staze dužine 4,21 km sa brdskom biciklističkom stazom dužine 6,81km. Na taj način će se (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Pomor u Miljacki: Ribe uginule zbog prelaska iz čiste u zagađenu vodu

Septembar 22nd, 2011
Autor Senad

Pomor riba u Miljacki izazvalo je puštanje čiste vode iz brane na Bentbaši.
Kako se navodi u izvještaju laboratorije Agencije za vodno područje rijeke Save, manji pomor ribe u rijeci Miljacki, koji se dogodio 18. septembra 2011. godine, najvjerovatnije je izazvalo ispuštanje određene količine relativno čiste vode iz brane na Bentbaši, u kojoj su bile ribe, u zagađene vode Miljacke, što je uzrokovalo šok za njihov organizam.
Za analizirani uzorak vode vrijednost hemijske potrošnje kisika iznosila je 80 mg/l (miligrama po litru), što je dvostruko više od zahtjeva, koji za rijeku Miljacku iznosi maksimalnih 40 mg/l. Tome su, navodi se u izvještaju, doprinijele visoke temperature, duži period bez padavina i velike suše, koje inače u ljetnom periodu uzrokuju i nizak vodostaj rijeke”, saopšteno je iz Agencije.
Iz Agencije napominju da u rijeci Miljacki dominiraju otpadne komunalne vode, u kojima, pored ostalog, ima mnogo (više…)

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

BiH pogodila nezapamćena suša

Septembar 22nd, 2011
Autor Senad

Rijeka Bosna presušila je u svom gornjem toku kao i nekoliko izvora rijeke Neretve. To ne pamte ni najstariji žitelji BiH. Zbog dugog sušnog perioda sa problemom snabdijevanja vodom posebno se suočavaju brojna sela.
Stručnjaci upozoravaju da klimatske promjene traže daleko veću brigu o vodi, posebno o čistoći riječnih korita. Naime, kako su rijeke presušile uginule ribe i ogromne količine smeća prijete brojnim zarazama. Apeli ekologa još nemaju nikakve reakcije ni kod vlasti, a ni kod udruženja građana.
Rijeka Bosna proteklih je dana presušila, a ni kiša od utorka nije znatno popravila stanje izazvano sušom. Posljedice po ekosistem su velike. Ribe su uginule, a povlačenje rijeke Bosne otkrilo je gomile smeća što zagađuje rijeku nedaleko od njenog izvora. Ni najstariji mještani ne pamte ovakve suše.
“Nekada je ovdje ribe bilo toliko da si je nogama mog’o gazit, međutim sad ribe s glave nema čovječe. Ja nisam ribu vidio ima (više…)

Kategorija Ekologija | 1 Komentar » |

Veliki pomor ribe u Miljacki: Uzrok hemijski otpad?

Septembar 20th, 2011
Autor Senad

Građani koji su se u nedjelju ujutro zatekli u blizini Vilsonovog šetališta neugodno su se iznenadili kada su ugledali veliki broj riba koje su plutale Miljackom. Najviše riba uginulo je, kako su nam rekli, kod Mosta “Ars Aevi” i u blizini zgrade “Elektroprivrede BiH”.
Razlog pomora ribe u Miljacki još nije poznat, ali, kako kažu prolaznici, ovo ih ne začuđuje, s obzirom na ovogodišnju situaciju s velikim vrućinama, sušom i niskim vodostajem. Neki su rekli da bi ovo mogla biti posljedica podizanja brane na Bentbaši.
Kako nam je rekao specijalista epidemiolog dr. Šefik Pašagić, riječ je najvjerovatnije o hemijskom otpadu.
- Miljacka jeste prljava van svake granice, ali u pitanju je prljavština koja je nastala zbog biološkog otpada, tj. fekalija. Ribe u Miljacki su se prilagodile ovim uvjetima, tako da je sigurno riječ o nekoj novoj supstanci koja je dospjela u rijeku. Kako se to dogodilo, ne mogu sa sigurnošću reći, ali ako je otrovno za ribe, velika je vjerovatnost da je otrovno i za ljude. Morat će se uraditi detaljna analiza uzorka vode iz Miljacke i to što prije – istakao je Pašagić

Kategorija Ekologija | Nema komentara » |

Foto: Rijeka Bosna presušila, pomor ribe

Septembar 19th, 2011
Autor Senad

Na dionici između Rimskog mosta i Sastavaka (ušče Željeznice u Bosnu), rijeka Bosna je presušila što je izazvalo pogubne posljedice po ekosistem.

Zbog isušivanja rijeke Bosne uginule su ribe čiji se ostaci nalaze u raspadajućem stanju.

Povlačenje rijeke Bosne, otkrilo je gomile smeća, koje zagađuje rijeku nedaleko od njenog izvora.

Pitanje koje se postavlja – isplati li se išta pozitivno uraditi, makar pokušavati uraditi u cilju poboljšanja stanja na vodama, kada oni koji za to primaju plate, kojima su to profesionalna zvanja i dužnosti ne djeluju preventivno.
Da li je akcija “Poskidajmo zastave sramote!” samo (više…)

Kategorija Ekologija | 1 Komentar » |

Ribogojilište Laks Mostar

Element Baits

Ovo morate i vidjeti i čuti!

Nećemo ništa komentarisati - pojačajte ton i dobro se nasmijte!

Pročitaj cijeli članak

RIBARENJE U BiH: Ljepote i bogatstva koja čekaju da budu otkrivena

RIBARENJE U BiH: Ljepote i bogatstva koja čekaju da budu otkrivena

Turistička agencija NEBO – TOURS iz Sarajeva u saradnji sa Udruženjem građana BISTRO! predstavlja katalog koji će iznenaditi i razveseliti ljubitelje ovog sporta. Pasionirani ribolovci znaju koliko je bogatstvo flore ...

Pročitaj cijeli članak

FOTO: Izvršeno poribljavanje rijeke Rače i jezera Starača

FOTO: Izvršeno poribljavanje rijeke Rače i jezera Starača

Danas su članovi Udruženja Bistro! iz Sarajeva izvršili poribljavanje rijeke Rače u Srednjem i jezera Starača u Podlugovima. Riba za poribljavanje je donirana od strane ribogojilišta LAKS d.o.o. iz Mostara a ...

Pročitaj cijeli članak

Žene na pijacama seksom plaćaju ribu

Žene na pijacama seksom plaćaju ribu

A kod nas kažu da u ribu idu oni koji ne mogu... kako su običaji u svijeti kontradiktorni... ;) Žene u Keniji spavaju s ribarima u zamjenu za zalihe smuđa i ...

Pročitaj cijeli članak

SRD “Bistro” iz Zvornika: Uspješna akcija protiv krivolovaca

SRD Bistro iz Zvornika: Uspješna akcija protiv krivolovaca

Prije nekoliko dana, ribočuvarska služba Sportsko ribolovnog društva "Bistro" iz Zvornika je, u saradnji sa Državnom graničnom službom Bosne i Hercegovine, izvela uspješnu akciju suzbijanja krivolova na rijeci Drini u ...

Pročitaj cijeli članak

Suzi i smuđ od 5 kilograma

Suzi i smuđ od 5 kilograma

Dedo, poznatiji kao Nazif Fetahović Suzi, prije dva dana je varao ribe varalicom na rijeci Bosni. Ne želimo reći da je Dedo varalica jer je uspio prevariti ribu, nego da ...

Pročitaj cijeli članak

UGSR “Vareš”: Izvršeno poribljavanje jezera Nula

UGSR Vareš: Izvršeno poribljavanje jezera Nula

---------------------- Jučer je izvršeno prvo planirano ovogodišnje poribljavanje jezera Nula u Varešu. Otvorenje ribolova na jezeru je planirano za 29. april, i ovo poribljavanje je obavljeno zbog istog. Riba koja je ubačena je ...

Pročitaj cijeli članak

Pecaroši kivni na labudove

Pecaroši kivni na labudove

U parku prirode Tikvara kod Bačke Palanke (Srbija) ribolovci se žale da su se labudovi namnožili i ugrozili riblji fond. U parku kažu da prirodu treba prepustiti prirodi bez „petljanja” ...

Pročitaj cijeli članak

Akcija vrijedna svake pohvale

Akcija vrijedna svake pohvale

Lijepo i sunčano martovsko  vrijeme na obale Vrbasa danas je privuklo ne samo ribare, već i donjovakufske osnovce. Razlog tome je poribljavanje riječnog revira na toku Vrbasa kroz centar Donjeg Vakufa. Prema ...

Pročitaj cijeli članak

Pijetao iz Pive – opsesija ribolovaca

Pijetao iz Pive – opsesija ribolovaca

Ako je galski pijetao jedan od nacionalnih simbola Francuza, onda je to za Crnogorce, posebno strastvene ribolovce mušičare, pijevac iz Pive. I za ovog ljubimca đetića čulo se daleko van granica ...

Pročitaj cijeli članak

Poziv za izjašnjavanje o zajedničkim režimima ribolova – Zajednička dozvola članica SRS F BiH

Poziv za izjašnjavanje o zajedničkim režimima ribolova - Zajednička dozvola članica SRS F BiH

Sukladno odluci Skupštine Sportsko ribolovnog saveza FBiH od 8. febrruara 2014. godine, danas je na adresu svih članica upućen Anketni list kojim treba da se članice izjasne da li žele ...

Pročitaj cijeli članak

USR “Blinker” Kalošević – Tešanj: Ekološka akcija povodom Dana voda

USR Blinker Kalošević - Tešanj: Ekološka akcija povodom Dana voda

U subotu 22. marta 2014 godine, povodom Svjetskog dana voda Udruženje sportskih ribolovaca "BLINKER" Kalošević-Tešanj i učenici O.Š. "ABDULVEHAB ILHAMIJA" Kalošević, pod pokroviteljstvom Općine Tešanj, održat će sa početkom u ...

Pročitaj cijeli članak

Zmajevac na Sani postaje elitna destinacija za ribare

Zmajevac na Sani postaje elitna destinacija za ribare

Dolaze gosti iz Njemačke, Austrije, Švicarke, ali i Rusije, Italije, Francuske koji se u Ključu osjećaju kao kod kuće, kaže Ivanović U posjeti reviru Zmajevac na Sani u Ključu trenut­no boravi ...

Pročitaj cijeli članak

Štokholm

Top 5 gradova koji se najbolje sljubljuju s vodom

Neki gradovi diljem svijeta suštinski su povezani s njihovim lukama, obalama i uvalama te njihovom zemljopisnom položajem koji oblikuje način na koji se oni razvijaju, kao i način na koji ...

Pročitaj cijeli članak

Radio televizija Vojvodine: Čari ribolova

Radio televizija Vojvodine: Čari ribolova

Odvodeći gledaoce u svet prirode, autori emisije Mirko Kanjuh i Mile Taušan, uz pomoć brojnih ljubitelja sportskog ribolova, traže odgovore na pitanje zašto su nastale izreke da je „najgori dan ...

Pročitaj cijeli članak

FOTO: Znate li koja je najzagađenija rijeka svijeta?

FOTO: Znate li koja je najzagađenija rijeka svijeta?

Zamislite rijeku plastičnih boca i otpada kako prolazi središtem grada u kojem živite. Ne možete? E pa trebali biste posjetiti Indoneziju gdje teče najzagađenija rijeka na svijetu - Citarum. Toliko puna ...

Pročitaj cijeli članak

Bидео: Kорморани десеткују рибљи фонд

Bидео: Kорморани десеткују рибљи фонд

У приобаље Дрине код Малог Зворника и ове зиме стигли су корморани, птице које годинама "опседају" то подручје и десеткују рибљи фонд на језеру и реци. Корморани, који су се ...

Pročitaj cijeli članak

Bitka za Sutjesku

Bitka za Sutjesku

Centar za životnu sredinu je danas objavio video Bitka za Sutjesku, koji za cilj ima približavanje široj javnosti problematike planova za izgradnju malih hidroelektrana u Nacionalnom parku Sutjeska. “Video Bitka za ...

Pročitaj cijeli članak

FOTO: Održana Skupština SRS FBiH – jedinstvena dozvola strateški cilj!

FOTO: Održana Skupština SRS FBiH - jedinstvena dozvola strateški cilj!

Uz prisustvo 67 delegata, članova Upravnog odbora i nagrađenih društava i pojedinaca, jučer je u sali hotela 'Vrbas' u Donjem Vakufu završena Izvještajna skupština SRS Federacije BiH. Prisutnim se obratio ...

Pročitaj cijeli članak

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Danci ritualno kolju delfine i kitove u ispitu muškosti

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Danci ritualno kolju delfine i kitove u ispitu muškosti

"Ovo je licemjerje Zapada u punoj snazi. Mediji su puni izvještaja o pokolju kitova u Japanu, ali ono što rade Danci još je užasnije i gnjusnije", piše News Hound. Priča o ...

Pročitaj cijeli članak

Prvo mjesto za najbolju novinarsku priču osvojila je novinarka BH radija 1 Sanela Habeš

Nagrađene najbolje novinarske priče iz oblasti okoliša

Konkurs za najbolju novinarsku priču, blog ili fotoreportažu u okviru javne kampanje podizanja javne svijesti u oblasti upravljanja otpadom ''Čist okoliš-Čista savjest'' Federalnog ministarstva okoliša i turizma, okončan je danas ...

Pročitaj cijeli članak

Akcija kontrole ribolova

Akcija kontrole ribolova

Na Zapadnoj Moravi u toku je pojačana akcija kontrole ribolova koju sprovodi Ribočuvarska služba. Do sada prekršajni postupak je pokrenut protiv pet lica. "Ribočuvarska služba kontroliše krivolov u zimovnicima, gde se ...

Pročitaj cijeli članak

‘Lunar’ – ribarski kalendar za 2014. godinu

'Lunar' - ribarski kalendar za 2014. godinu

Autor 'Lunara', Đug Hajrudin, objavljuje 'Lunar' za 2014.godinu. Lunar je na poklon svim ribolovcima za ličnu upotrebu. Autor želi ovom prilikom ribolovcima puno zdravlja, sreće i uspjeha u Novoj 2014.godini. Bistro! (Lunar je ...

Pročitaj cijeli članak

Ne hvata se riba strujom...

Možda malo uznemirujući video i, uprkos svemu, nadamo se da je sve prošlo kako treba sa glavnim junakom ovog videa. No, za nauk onim koji bi pokušali isto. httpv://www.youtube.com/watch?v=mdzq7H6SJgE

Pročitaj cijeli članak

Iz Udruženja i saveza