2:29 pm - Srijeda April 19, 1532

Search for plotica

Fakovići – Žanjevski vir

Drina je ovih dana posjećena više nego inače, da li zbog osvježenja koje je siglo sa dugo očekivanom kišom ili zbog informacija koje kruže brzinom svjetlosti da „riba radi“, uglavnom na području kojim gazduje SRD “Drina”...

Vremeplov: Narodno ribarstvo u Bosni i Hercegovini – III dio

Knjiga štampana 1910. godine o ribarstvu, alatima, običajima te vrstama riba tadašnjeg doba.Ovo je treći dio knjige u kojem se opisuju tadašnji običaji i sujevjera vezana za ribe i ribolov, a sa iz ” Donje Doline” – područja uz...

Kapitalac “Kapitalcu”

Proteklog vikenda izuzetan uspjeh u ribolovu je imao Saša Lazić, radnik STR KAPITALAC iz Bratunca koji nije želio da se gura na terenu Boljevića – ovog vikenda u rano jutro, put Bratunac – Fakovići je bio kao reli staza na kojoj...

Foto+Video: Ribolov na rijeci Lim i Višegradskom jezeru

Piše: Alen Šehović – Šeha Dugu i neobično hladnu zimu Adi i ja smo kratili tako što smo se bacili u potragu za nekom novom vodom gdje će se održati ovogodišnji skup raje internet portala Bistro BiH. Pošto svake godine lovimo...

KUP SRS BiH za seniore i seniorke (ekipno takmičenje)

Disciplina: Lov ribe udicom na plovak SATNICA TAKMIČENJA: nedjelja, 24.07.2011. god. Do 08:00h -dolazak na stazu, prijava takmičara, uplata kotizacije, Od 08:00h do 09:00h – sastanak sudija i kapitena, žrijebanje sektora i startnih...

Državno prvenstvo u lovu ribe udicom na plovak

Uskoro, 25. i 26. Juna održava se prvenstvo BiH u lovu ribe udicom na plovak. Sposrtsko ribolovi savez BiH utvrdio je propozicije za sve takmičarske kategorije, pa u prilogu objavljujemo discipline, način prijavljivanja za takmičenje,...

3. i 4. kolo lige invalida BiH (iz 2010. godine)

SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BIH Takmičarska komisija SRS BiH Komesar lige invalida Sportsko ribolovnog Saveza BiH Hošić Ale – Bihać POZIV ZA 3. I 4. KOLO INVALIDA BIH U Gradišci na rijeci Savi će se 28. i 29.05.2011. godine (subota...

Kapitalac pod bratunačkim mostom

Iz Bratunca stiže slika uslikana 03.03. 2011. godine. Na slici je ribolovac Zoran zvani Kamion, kojem se, po izuzetno hladnom vremenu i većem vodostaju, posrećilo. Zoran je izvukao ovaj kapitalni primjerak plotice ranu jutro na zeleni angel,...

Rijeka Usora

Piše: Vedran Vasiljević Nastaje ispod vrha Očauš, planinskog masiva Borija sa desne i planine Vlašić sa lijeve strane, spajanjem dvije male riječice Penava i Mihajlovac i kreće na svoj put dug 82km do grada Doboja gdje se ulijeva u rijeku...

Poziv za I i II kolo lige invalidnih lica

U Gradišci, na rijeci Savi će se 15. i 16.05.2010. godine (subota i nedjelja) održati 1 i 2. kolo Otvorenog prvenstva hendikepiranih (invalidnih) lica u ulovu ribe udicom na plovak (od ukupno predviđenih 6 u 2010. godini.). Ovo prvenstvo...

Poziv komesara I lige BiH

Disciplina “Lov ribe udicom na plovak” Komesar Prve lige u discilini “Lov ribe udicom na plovak” na osnovu Odluke o imenovanju poziva ekipe koje su se plasirale u ligu ili ostvarili pravo na popunu lige na osnovu plasmana sa Entitetskih...

S.R.D. “Novo Mesto” – Želimo se takmičiti u BiH

Mailom se javio Predrag Matković, član takmičarske ekipe S.R.D. “Novo Mesto” koji su izrazili želju učestvuju na takmičenjima u Bosni i Hercegovini, u disciplini “Lov ribe udicom na plovak”.Prenosim cijeli mail. Ekipa...

_ribe

SALMONIDI Mladica (Hucho hucho) Glavatica (Salmo marmoratus) Jezerska pastrmka (Salmo truta m. lacustris) Potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario) Kalifornijska pastrmka (Salmo gairdneri irideus) Mekousna pastrmka (Salmothymus obtusirostris...

Vrste riba u našim vodama

KLASIFIKACIJA RIBA BOSNE I HERCEGOVINE Porodica pastrmki, lososa (lat. Salmonidae) Vrste: -       Salmo trutta fario Linneaus, 1758.– potočna pastrmka -       Salmo trutta lacustris Linneaus, 1758.– jezerska pastrmka -      ...

Jezero Bistarac

Nekih dva kilometra od Lukavca starim putem prema Tuzli naći ćete turistički biser Tuzlanskog Kantona-jezero Bistarac.Bistarac je jedno od rijetkih jezera sa prirodnim prečišćavanjem što garantuje čistu vodu pogodnu za kupanje, ribolov...

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Članak 46.

Na ribolovnom području i drugoj ribolovnoj vodi zabranjeno je:

♦1. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima;
♦2. loviti i uništavati riblju mlađ i primjerke veće biološke vrijednosti u vrijeme lovostaja;
♦3. loviti ribu harpunom, ostima i drugim zabranjenim sredstvima i priborom, vatrenim oružjem ili kemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju i truju ili omamljuju ribu;
♦4. loviti ribu izravno rukom;
♦5. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu mijenjati ili pogoršavati ustaljenu kakvoću vode ili dijela ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
♦6. odlagati otpadni materijal u ribolovne vode (kabasti materijal, smeće, i sl.);
♦7. poribljavati ribolovne vode nekvalitetnom i bolesnom ribom, ribljom mlađi i oplođenom ikrom;
♦8. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investicijsko–tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribarskom osnovom;
♦9. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstojnost ribe;
♦10. naglo ispuštati vodu iz prirodnih i umjetnih jezera i drugih akumulacija, ako se time uzrokuje opstojnost ribe;
♦11. močiti lan, konoplju, divizmu i druge biljke koje štete ribljem fondu;
♦12. loviti ribu na ribolovnoj vodi na odstojanju manjem od 300 metara od brana hidroelektrana ili sličnog postrojenja na kojem postoji riblja staza;
♦13. ometati postavljanje znakova kojima se označava ribolovno područje, prirodno riblje mrjestilište, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uvjetima i mjestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i obavljati oštećenje i premještanje znakova;
♦14. loviti noću mladicu, lipljana, pastrvu i glavaticu (salmonide) na ribolovnom području koje se može koristiti samo za športsko-rekreacijski ribolov;
♦15. sprječavati spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
♦16. držanje sredstava i pribor za gospodarski ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribarskom području osobi koja nije ovlaštena da obavlja gospodarski ribolov;
♦17. Odredbe stavka 1. toč. 4, 5, 6, 8. i 10. ovoga članka odnose se i na akvakulturu.

×