2:32 pm - Utorak Maj 24, 5763

D.S.R. “Sana” Sanski Most

Posjetite stranicu Udruženja

Društvo sportskih ribolovaca „Sana“ Sanski Most
Ovo Udruženje je osnovano 1950, godine i trenutno broji oko 600 članova različitih uzrasta. Gazduje jako lijepim vodama toga kraja – Sana, Sanica, Dabar, Bliha, Zdena, Sasinka, Kevuša, Majdanuša, Kozica. Udruženje je i napravilo posebni revir na rijeci Dabar na kojem se organizuje tradicionalno takmičenje «Zlatni Dabar». To su pretežno salmonidne vode, ali ima i ciprinida, tako da u tim vodama obitavaju: mladica, potočna pastrmka, lipljen, mren, klen, plotica, šljivar, škobalj, deverika, štuka. Način ribolova, količina jednodnevnog dozvoljenog ulova i minimalne mjere ulova su u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Vode su jako bogate ribom, a i kapitalnim primjercima od kojih navodimo: mladica 30 kg., potočna pastrva 6 kg., štuka 12 kg., ljipljen – 60 cm i mnogo ciprinidnih kapitalaca…

Društvo sportskih ribolovaca „Sana“ Sanski Most godišnje održi dva klupska takmičenja i jedan međunarodni kup Fly Fishingu. Jednom ili dva puta godišnje društvo održi velike ekološke akcije čišćenja rijeka i obala, te mnoštvo manjih akcija. Poribljavanje vršimo prema ribolovnoj osnovi, i do sada je u tu svrhu uloženo preko 100.000 KM u poslijeratnom periodu. Članovi ovog Udruženja su aktivni na svim takmičenjima i od najuspješnijih su: Adem Budimlić – član državne juniorske selekcije, Tarik Bišćević – član selekcije u fly fishingu, Merim Alagić – član selekcije u fly fishingu, Sejad Halalkić – član selekcije u fly fishingu. Udruženje se finansira isključivo od članarine i donacije organa uprave općine Sanski Most.
Izuzetno dobru saradnju imamo sa ribolovnim udruženjima USK –a, te odličnu saradnju već godinama ostvarujemo sa Udruženjem „BISTRO“ iz Zenice gdje organizujemo zajednička druženja i izlaske na vodu. Surađujemo i sa Udruženjima i Pokretima slične orjentacije, a izdvojili bi fantastičnu saradnju sa lovcima, planinarima, ekolozima te roniocima sa kojima izvodimo koordinirane akcije čišćenja i čuvanja rijeka i obala. Članovi UO održe 10-15 sastanaka Upravnog odbora godišnje.
Imamo i vrlo korektnu saradnju i sa Kantonalnim i sa Federalnim Savezom ribolovaca. Društvo svoje obaveze prema Savezu izmiruje uredno i redovno.
Planovi za ovu godinu i naredni period bi bili dobijanje ribolovnog prava, izrada ribolovne osnove, bolje opremanje kancelarije..

Sva obalna područja su razminirana i nema opasnosti.

Naše rijeke

Rijeka Sana je bistra i hladna planinska rijeka. Dobila je ime od starih Latina zbog svoje čistoće i ljekovitosti: “sanus” što znači zdravlje. Izvire u Donjoj Peckoj, na području opštine Mrkonjić i jednim dijelom opštine Ribnik, te je od izvora pa sve do Ključa je veoma čista. Sanu formiraju tri kraška vrela koja se na dužini od 1,5 km spajaju u jedan tok. Ona uglavnom zadržava sjeverni pravac do Prijedora, kada teče na zapad i drži se tog pravca do svog ušća u Unu. Nasuprot Uni, Sana ima mnogo manje osobina kraške rijeke, mada se ne može reći da je bez njih. Tako bi se do Sanskog Mosta mogla okarakterisati kao prelazna kraška rijeka, a dalje nizvodno ima sve osobine normalnog riječnog toka. Od svog vrela pa do ulijevanja u Unu, na dužini od 138 km, Sana savlađuje pad od 303,73 m. Dio toka do Sanskog Mosta, dužine 72 km, raspolaže padom od 262,52 m, a ostatak od 41,21 m otpada na dionicu do Bosanskog Novog. Ribolov je rasprostanjen na Sani jer ona obiluje raznom vrstom ribe, a najviše cijenjena i spominjana je mladica sa Sane. Na Sani se kao i na Uni mogu odigravati i u stvari organizuju se mnoga sportska takmičenja. Spuštanje Sanom kajakom i raftingom je moguće i mnogo manje opasno nego Unom, pogotovo za početnike. Desne pritoke Sane su: Kozica, Vučaj potok, Potočanska rijeka, Kijevska rijeka, Tramošnjica, Gluvač, Glamočnica, Kruharuša, Sasina, Piljeska rijeka, Mala rijeka, Bukovac. Gomjenica … Najveća pritoka Sane je Sanica, a ona je njena lijeva pritoka. Druge lijeve pritoke Sane su: Glibaja, Bliha, Zdena, Dabar, Majdanska rijeka, Volar, Japra, Gračanica, Stara rijeka.

Rijeka Sanica je bistra i hladna planinska rijeka sa izvorima u samom podnožju Grmeča. Jedan od izvora je pećinskog tipa, a drugi nastaje iz saničkog jezera. Udaljeni su na oko kilometar jedan od drugoga. Ovo prvo pećinsko vrelo je u dobroj mjeri ugušeno petrovačkim vodovodom koji napaja grad Petrovac odnoseći ovaj biser prirode ogromnim cjevovodima preko samog Grmeča. Prikupljajući svojim tokom sve te rječice i potoke (Korčanicu, Trebunj, Biljansku riječicu …) Sanica prerasta jako brzo u jednu pravu planiansku rijeku sa svim svojim ljepotama i čarima koje krase čitavu saničku dolinu. Rijeka Sanica od izvora pa do ušća u Sanu kod Vrpolja obiluje mnogobrojnim slapovima i omegama koji privlače kako pecaroše i kupače tako i druge ljubitelje čiste prirode. Raznolikost i kvalitet ribe u njenim vodama, a naročito potočne pastrmke i mladice vječito su privlačili ljubitelje ovog sporta.

DSR „Sana“ Sanski Most
Ulica: Trg ljiljana 1
Telefon/Fax: 037/685-505, 061/197-487
www.dsrsana.com.ba
e-mail: dsrsana@yahoo.com
PREDSJEDNIK: Prof. Fikret Kurtović
SEKRETAR: Mirsad Džafić

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Član 8.
Sportsko-rekreativni ribolov smije se obavljati s najviše dva ribolovna štapa sa po dvije udice i jednim ribolovnim štapom sa plovkom i jednom udicom.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na umjetni mamac – varalicu.

Član 9.
Sportsko-rekreativni ribolov salmonidnih vrsta riba (svih vrsta pastrmke, mladice, glavatice i lipljena) smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom.
Ribolovni štap iz stava 1. ovog člana smije imati najviše jedan umjetni mamac (mušicu ili varalicu), bez utega.

Član 10.
Izuzev od odredbe stava 2. član 9. pri vršenju sportsko-rekreativnog ribolova na ostale vrste riba mogu se koristiti svi prirodni i umjetni mamci, osim ikre.
Zabranjeno je loviti ribu uz upotrebu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.

Powered by WordPress Popup