Mrena (Barbus barbus)

Mrena (Barbus Barbus)

Mrena naseljava sve vode centralne i zapadne Evrope. Najradije se nalazi u glavnom toku rijeke, tamo gdje je dno od kamena. Tipično naseljava više i srednje tokove rijeka. Aktivna je pretežno noću, ali se hrani i danju nakon oluja, kada kupi male životinje koje su upale u vodu. Mrena se kreće u jatima koja sačinjavaju ribe različitih veličina. Hrane se tako što pretražuju dno i okreću kamenje sa dna, kako bi ispod njih pronašle životinjice. Kada voda počne da se hladi, mrene, kao i šaran, prelaze u fazu mirovanja i povlače se ka najdubljim dijelovima toka. Mrena je riba karakterističnog i lako prepoznatljivog izgleda. Leđa su joj tamnozelena ili braon boje, bokovi tamnozlatni sa nijansom bakarne boje, dok joj je stomak sa dosta žute nijanse.

Tijelo mrene je izrazito vretenasto, prekriveno sitnim krljuštima. Glava mrene je karakteristična i po položaju usana odmah ćete shvatiti da se ova riba hrani sa dna. Usta su sa donje strane glave, gotovo ravna sa podlogom. Na usnama mrena ima dva para brčića. Oči su joj sitne. Mrena može porasti i do 8 kg, ali je najčešća lovna težina od 500 g do 1 kg. Mrijesti se od maja do jula. Ženke polažu do 10.000 jajašaca u bistru i hladnu vodu bogatu kiseonikom. Ono što je karakteristično za mrenu je da u tom periodu migrira u salmonidne vode i da se u njima hrani insektima koje pronalazi na dnu ispod kamenja. Treba obratiti pažnju da je ikra mrene otrovna za vrijeme mrijesta i taj se otrov ne može uništiti kuhanjem ili prženjem. Meso mrene je u toku cijele godine ispravno za jelo. Mrena se hrani larvama komaraca, efemerama, trihopterama, biljem i zooplanktonom, mada neće odbiti ni druge vrste životinja koje može naći prevrćući kamenja na dnu.

LOV MRENE

Mrene se mogu loviti tokom cijele godine. Zimi padaju gotovo u san i rijetko kada se kreću. U proljeće mrene migriraju da bi se parile i to u svežije i kiseonikom bogatije vode. Tada ih tamo treba i tražiti. Ljeti se vraćaju nazad i treba ih tražiti u plićim dijelovima rijeka u kojima voda pojačano žubori, na prelivnicama, branama i ustavama. Sa jeseni je pravo vrijeme za dubinski lov mrene u većim rijekama. Idealno vrijeme za lov mrena je predveče i noć, ali i dan nakon kiše kada je voda mutna.

U pogledu mamaca prilično je izbirljiva. Uzima hljeb, gliste, crviće, rovce, kukuruz, kastere, sjeme konoplje, ali i razni mamci jakog mirisa kao što je sir i mesni narezak. U mutnim vodama odlično se pokazao durbak. Konoplja i kasteri kao i konoplja i kukuruz šećerac kao primama i mamac su se pokazali kao idealna kombinacija. Imajte na umu da su mrene izuzetno proždrljive. Za primamu potrebno vam je bar 2 kg sjemena konoplje i 1 kg kastera za cio dan pecanja. Izuzetno dobra kombinacija je da zabacite udicu namamčenu komadićem mesnog nareska na mjestu primamljenom sjemenom konoplje.Ne smijete da zaboravite da je mrena oprezna i pametna riba. Ugleda li nas pobjeći će. Učini li joj se mamac ili dio pribora sumljivim nestaće iz vašeg vidokruga. Vaš prilaz pecanju mrene može biti statičan ili mobilan. Kod mobilnog metoda idite od mjesta do mjesta na svakom se zadržavajući maksimalno 20 minuta. Koristite onoliko olova koliko vam je potrebno da mamac legne na dno. Mrena se može pecati na više načina: na plovak, dubinskom metodom, varalicom, kotrljanjem, na zastavicu, čekom i plutajućom strunom.

Lov mrene na plovak nije statičnog tipa. Mamac treba oživjeti stalnim pomjeranjem vrha štapa. Cilj je voditi mamac po dnu da skakuće i na taj način privlačiti ribu. Najlon treba da je uvijek blago zategnut i kontra je pri prvom trzaju. Na ovaj način pretražuje se dno, a kako je struja na mjestima gdje se mrena peca jaka i sama nosi plovak, treba paziti da ne dođe do kačenja udice za dno. Mjesto treba primamiti smjesom od nakvašenog bajatog hljeba, sa crvićima, glistama i kukuruzom. Štap za ovu svrhu treba da je tanak i osjetljiv, dug preko 3 m, najlon debljine 0,30 mm, a udice od 10 do 6. Olovo ide iznad udica prema štapu i mora ležati na dnu kako bi se osiguralo da i mamci leže na dnu.

Pribor za pecanje dubinskom metodom je standardan i treba koristiti nešto deblji najlon od onoga pri pecanju plovkom. Na kraju najlona postavlja se olovo od 80 do 100 g ili još bolje poluzatvorena hranilica puna mesnih crvića. Na dvadesetak santimetara iznad olova, ka štapu, treba postaviti udicu na predvezu dužine 50 do 70 cm. Na ovaj način osiguravate da je mamac na dnu, da pri povlačenju neće doći do kačenja olova i da ce trzaj mrene biti odmah vidljiv na vrhu štapa. Moguće je postaviti još jednu udicu iznad ove ili ispod olova, ali je vjerovatnoća kačenja povećana. Od mamaca za dubinku nezamjenljivi su komadi sira trapista, rovac i glista. Ako je na udici rovac najbolje je špricom i iglom u njega ubrizgati jod kojeg rovac u vodi ispušta i privlači mrenu i druge ribe (klijena, soma).

Lov mrene na varalicu je specifičan. Potrebno je varalicu spustiti na samo dno i po njemu je voditi. Sistem na kraju najlona je ovdje vrlo bitan. Koristi se klizeće olovo, posebno neko od onih koje se slabo kače za podloge na dnu, pa ispod olova treba na oko 30 do 40 cm vezati varalicu. Tehnika je sljedeća: zabacuje se poprečno ili nizvodno na riječnu struju i pušta se da voda odnese varalicu što dalje. Držite najlon koliko toliko nategnut kako bi osjetili kada je varalica pala na dno. Nakon toga polako povlačite varalicu po dnu ka vama i to u skokovima. Manevar je sljedeći: povučete vrh štapa, varalica poleti i stane, pa opet ponavljate postupak. Od varalica najbolje je koristiti voblere veličine 2 do 5, vormove (koji su i inače namjenjeni ovoj svrsi), male čikade i kašikare. Leptiri su se pokazali kao loše rješenje.Lov na kotrljanje podrazumeva kombinaciju tehnike sa plovkom i dubinske metode. Sam sistem je isto vezan kao i kod dubinske metode, sa tim da se koristi okruglo olovo manje težine koje se slabije kači za dno. Predvez se veže preko vrtilice da ne dođe do uvrtanja najlona. Sistem se zabacuje uzvodno i pušta da padne na dno. Najlon i ovdje treba da je blago zategnut kako bi znali kada je došlo do dodira sa dnom. Nakon toga, pušta se da jaka struja nosi, “kotrlja”, mamac po dnu. Kada mamac bude dovoljno nizvodno od vas, vadite ga i ponavljate radnju. Kontrira se iz ruke na svaki trzaj ribe.

Za lov na zastavicu pretraživanjem koristi se ista tehnika kao i kod lova kotrljanjem, sa tim da ovdje postoji zastavica, krpica crvene boje, koja jasno, u plitkoj vodi pokazuje lokaciju mamca. Sistem za ovo pecanje sastoji se od okruglog olova težine 1,5 do 4 g na kraju najlona, a na 10 do 30 cm od olova ka vrhu štapa postave se dvije udice na predvezu dužem od 40 cm. Iznad njih postavlja se zastavica na samom najlonu. Za lov na zastavicu čekom koristi se isti sistem kao i kod lova pretraživanjem, sa tim da se ovdje sistem zabacujte nizvodno i postavite u držač ili drži u ruci. Najlon treba da je blago nategnut, a zastavica ovdje ima funkciju pokretača, odnosno animatora mamca, efekat sličan pomjeranju vrha štapa pri pecanju plovkom. Kada krenemo u ribolov na mrenu čekom, potrebno je naći mjesto gdje je ima. U proljeće, u vrijeme parenja, mrene se okupljaju da bi se parile. To je odlično vrijeme, da na jednom mjestu naiđete na veliki broj riba. Pretražite rijeku, i nemojte biti razočarani, ako pronađete samo sitne primjerke. To su mužjaci, i sigurno je da su i ženke negdje u blizini. Neposredno prije parenja, mrene imaju veliki apetit i tada ih je lako pecati. Nakon mresta, jata se rasturaju i tada se love pojedini primjerci koji nastavljaju da žive usamljeničkim životom. Pravo mjesto za ribolov mrena su panjevi i prepreke u vodi, kao i najdublja korita rijeka.

Prije nego započnete ribolov, pronađite pogodno mjesto sa tvrdom podlogom i bistrom vodom. Ovo mjesto treba da bude što bliže mjestu gdje se mrena inače zadržava i koje smatra bezbednim, kako bi bila što opuštenija. Ovo mjesto mora da bude potpuno čisto, ali čistina ne smije biti velika jer će se riba uplašiti. Počnite sa primamom i sačekajte da se ribe pojave. Posmatrajte njihovo ponašanje i koju primamu najradije uzimaju. Riba će, kad se prvi put pojavi, uzeti primamu i napustiti mjesto. Nakon 30 do 45 minuta, doći će ponovo i opet uzeti dio primame pa otići. Ovakvi ciklusi će se ponavljati, ali će ostajanja biti sve duža, a dolasci sve češći. Potrebno je biti strpljiv kako se riba ne bi na početku uplašila. Nije loše sačekati noć na bistrim vodama, dok je kod mutnih moguće pecati i preko dana i u sumrak. Mamac koji koristite ne smije se nalaziti u primami.

Za dnevni ribolov mesni crvići su najbolji mamac i primama, ali vam za jedan lov treba oko 1,5 litar crvića. Za noćni ribolov, sasvim su dobri i boili i kupovna pasta specijalno pravljena za mrenu. Mlinovi, brane i ustave su na sporim vodama mjesta gdje one poprimaju osobine brzih planinskih potoka i rijeka. Zbog velike količine kiseonika u vodi, i obilja hrane ribe vole da se zadržavaju oko ovih mjesta. Mrena, riba brzih i bistrih voda, jednostavno ne može da propusti ovakvo mjesto, a posebno voli da se zadržava ispod vrela, sačekujući hranu koja pada. Centralni tok je najjači, ali pri dnu njegova jačina nije ni nalik na onu na površini. Baš taj dio toka vole da koriste klen i mrena. To je mjesto gdje se mrena nalazi u popodnevnim satima i u toku ljeta, nakon napuštanja vrela gdje se nalazi izjutra. U bočne strane toka mrena odlazi samo kada je voda mutna ili poslije kiše. Bočne strane toka, koje su najblaže, naseljene su deverikom, bodorkom, mrenom, klijenom, smuđem i štukom. Naravno deverike biraju najsporije dijelove, dok se kljenići nalaze u najbržim. Postoji još jedan dobar način za pronalaženje mrena, a to je: “gdje su panjevi tu su i mrene”. Prihrana u ovim vodama je najveći problem.

Za lake tipove primame, treba koristiti hranilice kojima je moguće spustiti hranu na željeno mjesto. Kod krupnije primame, moguće ju je vezati na strunu i spustiti je na dno vode. Za mutne vode, rak je idealan mamac za mrenu. Pri lovu mrena kod brana, ustava i mlinova, zbog jačine vodenog toka, koristite najlon veće nosivosti od one koju diktira veličina riba koje očekujete. Kao primama za mrenu najčešće se koriste mesni crvići, kasteri, kuvana zrna konoplje i zrnevlja žitarica. Mamci se bacaju loosefeed tehnikom (rasipanjem) po prostoru na kome vozite vaš sistem sa udicama. Ukoliko je to mjesto predaleko, treba koristiti praćku.