Pliska (Alburnoides bipunctatus)

Kolašica

Zaobljenija je nego uklija, te ima veće i čvršće krljusti po tijelu. Dužinom bočne linije joj se proteže linija od dva niza tankih tačaka, pa je zovu i dvoprugasta uklija. Obično naraste do 15-ak centimetara. Živi u jatima,pri površini bistrih tekućih i stajaćih voda, a mrijesti se u maju i julu, kada ikru polaže po kamenju. Ima nekoliko svojih podvrsta.