Rijeka Oskova

Rijeka Oskova nastaje na planini Konjuh  spajanjem dvaju manjih rijeka Velike Zlaće i Krabanje. Poslije spajanja Velike Zlaće i Krabanje,  Oskova teče pored stare hlorne stanice banovićkog vodovoda, pored hotela “Zlaća”, izletničkog naselja “Mačkovac” i dolazi u mjesto Oskova gdje je i seperacija uglja rudnika Banovići (a to mjesto je malo udaljeno od Banovića na putu Živinice-Oskova-Banovići-Zavidovići), te odatle teče ka Živinicama t.j. ka rijeci Spreči, čija je desna pritoka.

Ukoliko imate više informacije o ovoj rijeci kontaktirajte nas na: bistrobih@gmail.com