Š.R.D. “Bjelave” Čapljina

ŠRD «Bjelave» iz Čapljine je osnovano 1949 godine, i trenutno broji oko 210 članova.
Ova društvu gazduje na 22 kilometra toka rijeke Neretve, 12 kilometara toka rijeke Trebižat, 12 kilometara toka rijeke Bregave te 4 kilometra toka rijeke Krupe.
U tim vodama obitavaju sljedeće vrste riba: neretvanska mekousna pastrva, potočara, kalifornijska i zubatak-glavatica, te šaran, linjak-cinkva, jegulja, somić, peškelj, sunčanica, plotica, sval, podustva, kljen, masnica, gera, cipol, lubin i list-kalkan, zlatva…
Cijene dozvola za članove Udruženja su: za penzionere i invalide 50 KM, za seniore 100 KM, za juniore/ke 25 KM.
Dnevne dozvole su po Pravilniku ,za sve kategorije
Ciprinidni ribolov………………..10,00
Salmonidni ribolov………………20,00KM
Takođe se odnosi i na vikend dozvole i dozvole za strance.

Postoji mogućnost uz dogovor, za najavljeni i organizirani ribolov na JEGULJU /noćni/ koji se može dogovoriti kao višednevni ili vikend, što uključuje i sve druge potrebe, spavanje, hrana, piće….Podrazumjeva i stalno prisustvo domaćina-instruktora.

Iste se mogu kupiti u prostorijama društva a koje se nalazi u Čapljini, u ulici Ante Starčevića

Načini dozvoljenog ribolova su u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, a
STROGO JE ZABRANJENO SALMONIDNE VRSTE RIBA LOVITI ŽIVIM I PRIRODNIM MAMCIMA.

Maksimalna količina dnevnog ulova je: zbirno 3 /tri/ bilo koje pastrve i jedan zubatak-glavatica ili 10 riba ciprinidnih vrsta.

Minimalne dozvoljene mjere ulova su: neretvanska mekousna pastrva 30 cm, potočara i druge 30 cm, zubatak 60 cm a za bijele-ciprinidne vrsta po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

Od kapitalnih primjeraka riba, a koje su u zadnjem periodu ulovljene na vodama kojima gazdujemo izdvajamo: mekousne pastrve od 4.9 kg, 3,6o kg dužine 62 cm , 3,20 kg duž. 57 cm (u aprilu 2008.), zubatka od 9,800 kg,  7.0 kg i 7,20 kg, jegulje po 1,60 kg…..

Aktivnosti koje provodimo kontinuirano su:

  • Akcija čišćenja svake godine na terenima gdje se lovi …..
  • Svake sezone se napravi druženje za sve na otvoru sezone kao i već sada tradicionalni Kup  u lovu ribe na plovak na rijeci Krupi..
  • Društvo ima ekipu u lovu ribe na plovak, viceprvaci HNŽ-lige plovak, 3. mjesto  na istom Kup-u, dosta odličnih rezultata na društvenim kupovima.

Imamo četvoricu sudaca koji sude više kategorija natjecanja i disciplina. Tibor Mioč-Marinčić i Josip Pjevac su takmičari Premijer spin lige BiH i članovi su reprezentacije BiH, te su osvojili 4.mjesto na Svjetskom prvenstvu 2010 godine koje je održano u Kninu u Hrvatskoj.
Josip Pjevac je tajnik/sekretar Premijer spin lige BiH i selektor Spin reprezentacije BiH.
Tibor Mioč je pobjednik spin Kup-a grada Ljubuškog za 2010. godinu.

Finansiramo se od prodanih dozvola, te najviše od potpore lokalne uprave općine Čapljina i načelnika općine dr. Smiljana Vidića. Tu su i potpora od stana Ministarstva poljoprivrede HNŽ-e i dosta manjih sponzora, restoran Astorija, „Bakalar comerce“, Turistička zajednica HNŽ-e, i ostali.

Suradnja sa društvima sa kojim graničimo na vodama, posebno UŠR-“Kravica“ Ljubuški, ŠRD-“Bregava“- Stolac .
Odlična suradnja je i sa društvima iz Prozora-Rame, Konjica, Jablanice i Nevesinja. Sa ovim susjedima na vodi se lovi /članovi društava/ bez dnevnih dozvola, što dosta potiče ribare na druženja i smanjiva troškove ribolova.

Surađujemo sa nekoliko udruga ekološke provijencije sa područja općine Čapljina, a na akcijama čišćenja i sličnih vidova suradnje.

Udruženje ima uspješnu suradnju sa savezima, i SRS F BIH i SRS BIH.Članovi Društva su bili startni suci na 27.svjetskom klupskom prvenstvu svijeta u lovu ribe na plovak na Karaotoku, te nam je povjereno i održavanje skupštine SRS BiH na Karaotoku, razni seminari…..

Sastanci Upravno Odbora su jednom mjesečno, a po potrebi i više.
Posljednja Redova izborna skupština održana je 12.01.2011 godine, gdje je izabrano novo rukovodstvo.
Ribočuvari rade bez prekida a trenutno su aktivnosti oko očuvanja mrijesta te se u suradnji sa MUP-om redovno vrše zajedničke kontrole na vodama.

Za ovu (2011) godinu, palnirane su sljedeće aktivnosti:
-Uređenje jedne staze na Neretvi
-Izgradnja ribarske kućice na vodi
-Kupovina čamca na motorni pogon
-Natjecanja i povećati broj takmičara
-Odlazak na 3.Svjetske ribarske olimpijske igre u Italiju, gdje idu trojica članova našeg   društva, takmičari Tibor Mioč-Marinčić, Dr. Goran Pehar i kao selektor Josip Pjevac.

NAZIV DRUŠTVA: ŠRD „Bjelave“ ČAPLJINA
ADRESA: Ul.Ante Starčevića, ČAPLJINA
TEL/FAX: 036 808 443
E-MAIL: ribici.capljina@gmail.com
UPRAVNI ODBOR: Igor Špužić, Branoslav Šajinović, Đonko Hasan, Rafo Jovanović, Darko Križanović, Željko Arar, Ivan Bubalo.
SEKRETAR: Josip Pjevac
PREDSJEDNIK: Željko Arar