S.R.D. “Lipljen” Vlasenica

Posjetite stranicu društva

Istorijat:
Poslije II Svjetskog rata pa do 1992 godine na teritoriji Opštine Vlasenica radilo je Sportsko ribolovačko društvo „Jadar“. Sjedište društva je bilo u opštini Vlasenica i imalo je dvije sekcije: sekcija Vlasenica i sekcija Milići. U toku rata dolazi do odvajanja MZ Milići od opštine Vlasenica, tj. formira se nova opština Milići. Ovo razdvajanje teritorija uslovilo je i razdvajanje postojećeg SRD-a tako da se osniva novo Sportsko ribolovno društvo u Vlasenici. Osnovano je na osnivačkoj skupštini 11.10.1996. godine u hotelu “Panorama” u Vlasenici. Na Skupštini je bilo prisutno 30 članova budućeg društva koji su ujedno bili i inicijativni odbor za osnivanje Sportskog ribolovnog društva u Vlasenici. Tada je izabrano i uže rukovodstvo Društva i dat naziv „LIPLJEN“. Za predsjednika je izabran Gradinac Slobodan kao glavni inicijator za osnivanje društva. Izabran je i izvršni odbor u slijedećem sastavu: Gradinac Milan (predsjednik IO), Marinković Miljan, Tomić Davor, Mirović Milanko i Radonja Dragan.
Iste godine SRD „Lipljen“ sklapa ugovor o udruživanju sa Savezom Sportskih Ribolovaca Republike Srpske i postaje jedan od prvih članova Saveza.
Donošenjem novog Zakona o Ribarstvu (službeni glasnik 4/2002), SRD „Lipljen“ dobija obavezu za ponovno registrovanje, te je tako i učinjeno u narednoj godini. Društvo se registruje u Osnovnom Sudu Srpsko Sarajevo pod rednim brojem: RU-18/03 (28.03.2003.g.). Takođe je napravljen i usvojen i novi statut društva po kome se radi i danas.
Problemi:
SRD „Lipljen“ se poslije rata u BiH suočilo sa mnogim problemima. Riblji fond na našim vodama je bio 90% uništen. Razlog za takvo stanje je nepostojanje bilo kakve ribarske etike i nizak nivo morala kod većine stanovništva. Niz godina (ratni period od 1992. do 1996. godine) na našim vodama bilo je prisutno nekažnjeno korištenje eksplozivnih sredstsva, električne energije i hemijskih sredstava.
Akcija:
Pored svega toga , nesebičnim zalaganjem malog broja savjesnih članova društvo se održalo i uspjeli smo u nekoliko navrata poribiti naše vode sa mlađi potočne pastrmke. Zadnja dva poribljavanja izvršena su u Septembru 2003.g. i u Septembru 2005.g. sa po 10000 mlađi potočne pasrmke.
U skladu sa mogućnostima, do danas Društvo je uspostavilo red na vodi, poribljava i obogaćuje riblji fond, aktivno učestvuje u radu SSRRS-a i prati sve sportko ribolovne manifestacije. SRD „Lipljen“ takođe ima dobru saradnju sa sujednim udruženjima iz Šekovića i Milića.

Vodotokovi koji se nalaze na teritoriji opštine Vlasenica

– Rijeka Tišča (od izvora do ušća u Rjeku Drinjaču),
– Rijeka Drinjača (od mjesta Luke do ušća Tišče),
– Rijeka Studeni Jadar (od izvora do kamenoloma u Zaklopači),
– Potok Grabovica (od izvorado ušća u Drinjaču – dužina toka oko 4 km),
– Potok Jezero (od izvora do ušća u Tišču – dužina toka oko 2 km),
– Potok Dragasevac (od izvora do ušća u Tišču – dužina toka oko 5 km),
– Potok Taban-hana (od izvora do mjesta Tabana – dužina toka oko 5.5 km),
– Potok Cikotska rijeka (od izvora do sela Pajići – dužina toka oko 10 km),
– Potok Sušica (od izvora do ušća u Tišču – dužina toka oko 5 km),
– Potok Željen (od izvora do ušća u Grabovicu – dužina toka oko 2.5 km),
– Potok Račanski (od izvora do ušća u Tišču – dužina toka oko 2.5 km),
– Potok Rijeka (od izvora do sastavka sa Cikotskom rijekom – dužina toka oko 5 km).

Rjeke Tišča, Drinjača i Studeni Jadar su u hidrološkom i biološkom smislu veoma povoljne za sportski ribolov i unapređenje ribljeg fonda. Potoci Jezero, Taban-hana, Dragasevac i Grabovica takođe predstavljaju pogodne vode za sportski ribolov ali isto su značajni kao kao prirodna mrjestilišta potočne pastrmke. Ostali potoci sa ovog spiska , zbog svoje veličine , nisu najpogodniji za sportski ribolov ali napominjemo da i u njima žive potočna pastrmka i slatkovodni rakovi (rak kamenjar i plemeniti rak), tako da bi se i oni mogli svrstati u ribarsko područje.