S.R.D. “Mladica” Srebrenica

Nedavno je u Srebrenici održana osnivačka Skupština Sportskog ribolovnog društva koje je dobilo naziv “Mladica”. Skupština broji 19 članova, a za njenog predsjednika imenovan je Zlatko Marčeta iz Skelana. Za potpredsjednika SRD „Mladica” izabran je Taib Selimović iz Srebrenice.

– “Trenutno je u procesu registracija “Mladice”. Naše Udruženje gazdovaće vodama na području opštine Srebrenica, brinuti se o zaštiti životne sredine,poribljavanju, organizovaćemo takmičenja i sarađivati sa udruženjima širom Republike Srpske i Federacije”, kaže Nedžad Mulalić, jedan od inicijatora za osnivanje Sportskog ribolovnog društva u Srebrenici.

Adresa: Srebreničkog odreda, 75430 Srebrenica
Telefon: 064/214-525
e-mail: srebrenica@srsbih.com